Informator

Komentarze

Transkrypt

Informator
FALKON
V
E
R
S
U
www.falkon.co
Informator
S
Spis treści
Wstępniak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
LSF „Cytadela Syriusza” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Organizatorzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Mapy obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Legenda Strażników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Program
Goście . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Dyżury autorskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Hity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Imprezy wspierające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Nagrody festiwalowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Larpy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Games Room
Rebel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Polish Publishing League . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Black Monk Games . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Cube Factory of Ideas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
E-sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Kącik dziecięcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Plan szczegółowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
3
Wstępniak
Wstępniak
Z nieskrywaną radością rozpoczynamy szesnastą edycję Festiwalu Fantastyki Falkon. Cieszymy
akcentem jest obecność gwiazdy światowej science fiction: Iana McDonalda. Obecność podczas
się, że w ten listopadowy weekend jesteście z nami. Witamy Was więc z otwartymi ramionami
Falkonu tak zacnych gości to dla nas ogromny zaszczyt, a dla czytelników wyjątkowa okazja, by
i zapraszamy do zabawy!
poznać osobiście twórców i zdobyć ich autografy.
Włożyliśmy mnóstwo pracy i wysiłku, aby przygotowane przez nas atrakcje trafiły w gusta zarówno tych, którzy dopiero poznają uroki fantastycznych światów, jak i starych wyjadaczy.
Na mapie targów możecie znaleźć także dwa najbardziej widowiskowe punkty programu:
estradę i arenę, gdzie zobaczycie niezapomniane pokazy i prezentacje.
Mamy nadzieję, że każdy znajdzie na Falkonie coś dla siebie, tym bardziej, że mieni się feerią
Miłośników larpów i gier fabularnych zapraszamy także do Szkoły Podstawowej nr 20, którą
barw fantastycznych. Naszym celem było przygotowanie dla Was bogatego i urozmaiconego
oddajemy im na wyłączność. W salach szkolnych będą się odbywały sesje RPG i larpy, znajdzie
programu stojącego na najwyższym poziomie, trwającego nieprzerwanie – dzień i noc – przez
się tam również miejsce na jeeproom. Po raz kolejny organizujemy NERDa, czyli konkurs dla
trzy dni: od piątku do niedzieli.
graczy RPG, i znów, po kilkuletniej przerwie – Puchar Mistrza Mistrzów! Nie zapomnijcie także
Po raz kolejny oddajemy w Wasze władanie całe Targi Lublin, czyli ponad 11 tysięcy metrów
o Larpach Najwyższych Lotów.
kwadratowych przestrzeni w halach i kilkunastu innych pomieszczeniach, gdzie odbędą się
Oczywiście na Falkonie nie zabraknie prelekcji i dyskusji, konkursów oraz warsztatów.
główne atrakcje festiwalu. Budynek Szkoły Podstawowej nr 20 będzie enklawą dla miłośników
Zwolenników tych tradycyjnych aktywności konwentowych zapraszamy do pomieszczeń zlo-
gier fabularnych i larpów, a Szkoła Podstawowa nr 31 zostanie w całości przeznaczona na
kalizowanych na targach. Nie zabraknie również cieszącego się coraz większym powodzeniem
noclegi dla uczestników.
bloku dziecięcego, gdzie rodzice mogą zostawić swoje pociechy pod czujnym okiem animatorów,
Podobnie jak w zeszłych latach przygotowaliśmy dla Was moc atrakcji: gigantyczny gamesroom
którzy zorganizują czas najmłodszym uczestnikom festiwalu.
z grami planszowymi i karcianymi, miejsce na makiety do gier bitewnych i strefę gier elektro-
Nie można zapomnieć również o walorach integracyjnych Falkonu. Nasz festiwal jest świetną
nicznych. Naszym celem było stworzenie przestrzeni dla miłośników wszystkich rodzajów gier.
okazją do spotkania dawno niewidzianych przyjaciół z całej Polski oraz zawarcia nowych znajo-
Oprócz wolnych rozgrywek proponujemy również udział w licznych turniejach, m.in. Drużynowych
mości. Skorzystajcie z tej możliwości, by gromadzić niezwykłe wspomnienia.
Mistrzostwach Gier Planszowych.
Falkon 2015 to trzy dni wyśmienitej zabawy, to mnóstwo atrakcji, wśród których na pewno
Znaczna część hali głównej została przeznaczona na targi fantastyczne, gdzie znajdziecie
każdy znajdzie coś dla siebie. Życzymy Wam niezapomnianych wrażeń.
wszystko, co może uczynić fantastę szczęśliwym: książki, komiksy, gry, fantastyczne stroje,
Organizacja tak wielkiej imprezy jak Falkon wymaga miesięcy przygotowań i zaangażowania
gadżety i dodatki. Pośród stoisk pojawi się również sklepik, gdzie będziecie mogli zrobić zakupy
wielu osób. Dzięki ich zapałowi, pomysłowości, pracowitości i poświęceniu Lublin po raz kolejny
za zdobytą w konkursach walutę festiwalową, a także Vip Corner, gdzie nasi goście będą pro-
błyszczy najjaśniejszym światłem fantastyki w Polsce.
wadzili dyżury autorskie.
W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować osobom i instytucjom, bez których w takim
Na Falkonie od zawsze kładziemy nacisk na literaturę. W tym roku zaprosiliśmy absolutną czo-
kształcie XVI Festiwal Fantastyki Falkon nie mógłby zaistnieć: sponsorom, patronom, twórcom
łówkę polskiej fantastyki, m.in.: Marka Huberatha, Jacka Komudę, Anetę Jadowską, Stefana Dardę,
programu, wolontariuszom i organizatorom oraz wszystkim innym, którzy pomogli nam prze-
Jarosława Grzędowicza, Maję Lidię Kossakowską czy Andrzeja Pilipiuka. Jeszcze mocniejszym
prowadzić Fantastyczny Atak Lublina.
Niniejszym oddajemy XVI Falkon w Wasze ręce!
Stopka redakcyjna
Skład i opracowanie graficzne
Krzysztof Abramowski
Projekt okładki
Mateusz Furlepa
Korekta
Ewa Biała, Joanna Poliszuk,
Mateusz Tutka
4
ISBN: 978-83-63715-74-8
Nakład
4000 szt.
W imieniu organizatorów
Krzysztof Księski
Koordynator Główny XVI Festiwalu Fantastyki Falkon
Druk
Standruk
20-150 Lublin
ul. Rapackiego 25
5
LSF „Cytadela Syriusza”
Organizator Festiwalu Fantastyki Falkon
Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki „Cytadela Syriusza”
LSF „Cytadela Syriusza”
Lubelskie Spotkania z Komiksem
Odbywają się w maju każdego roku. W programie znajdziecie:
prelekcje, spotkania z twórcami, konkursy, dyskusje, warsztaty komiksowe, giełdę, wystawy.
Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki „Cytadela Syriusza” jest niezależną i apolityczną organizacją zrzeszającą sympatyków i miłośników fantastyki, powstałą w 2000 roku z połączenia
dwóch lubelskich organizacji fantastycznych: Lubelskiego Klubu Fantastyki „Syriusz”, założonego w 1981 roku, oraz z Lubelskiej Sekcji Gier „Cytadela”, powstałej w 1991 roku. Posiadamy
blisko 100 członków, a współpracuje z nami kilkuset sympatyków i wolontariuszy. Od lipca
2012 roku jesteśmy także Organizacją Pożytku Publicznego (OPP). Jeśli zastanawiasz się, dla
Dni Jakuba Wędrowycza (Wojsławice) – 15-17 lipca 2016
kogo przeznaczyć 1% swojego podatku, rozważ wsparcie naszej organizacji. Razem promujmy
Impreza odbywa się co roku w lipcu i poświęcona jest boha-
polską fantastykę!
terowi literackiemu stworzonemu przez Andrzeja Pilipiuka.
Jako jeden z najaktywniej działających klubów fantastyki w Polsce prowadzimy bogatą działal-
W ramach tej imprezy odbywają się: prelekcje, spotkania z twór-
ność w wielu obszarach. Posiadamy własną siedzibę o powierzchni 280 m przy ul. Lwowskiej 12
cami, dyskusje, gry i zabawy plenerowe, zwiedzanie okolic,
w Lublinie. Organizujemy mnóstwo imprez i spotkań o tematyce fantastycznej. A wśród nich:
konkursy i turnieje, gry planszowe i karciane, koncerty, występy
2
sceniczne, ogniska.
Festiwale (konwenty)
Ogólnopolski Festiwal Kultury Japońskiej Nejiro
Festiwal Fantastyki Falkon
Impreza poświęcona kulturze Japonii i krajom Dalekiego
Falkon to interdyscyplinarna impreza kulturalna o profilu
Wschodu. W jej ramach odbywają się: prelekcje, dyskusje,
związanym z szeroko pojętą fantastyką, organizowana nie-
konkursy, spotkania z twórcami, cosplay, koncerty, pokazy
przerwanie od 2000 roku, jedna z największych i najważ-
i prezentacje, giełda, ponadto istnieje możliwość pogrania
niejszych imprez tego typu w Polsce. Festiwal poświęcony
w najlepsze gry planszowe, komputerowe i konsolowe.
jest literaturze, filmowi, grom i sztuce. Wśród zaproszonych
gości są najważniejsi i najpopularniejsi twórcy polscy, jak również wybrani twórcy zagraniczni.
Serwis internetowy Paradoks
www. paradoks.net
Lubelskie Dni Fantastyki
Codziennie aktualizowany portal, istniejący od 2006 roku,
Odbywają się każdego roku na przełomie lutego i marca.
poświęcony szeroko pojętej fantastyce, na którym znajdziecie
W programie znaleźć można: prelekcje, gry fabularne, plan-
newsy, recenzje, zapowiedzi, galerie, relacje i wywiady.
szowe, karciane, bitewne, dyskusje, konkursy, larpy, spotkania z twórcami. To najstarsza impreza o tej tematyce po
wschodniej stronie Wisły.
6
7
LSF „Cytadela Syriusza”
Niepubliczna Biblioteka Fantastyczna im. Stanisława Lema
Czynna od poniedziałku do piątku od 16.30 do 20.30
LSF „Cytadela Syriusza”
do działania z innymi organizacjami, artystami czy animatorami. Mimo surowej przestrzeni jest
przyjaźnie – witrynowe okna i szerokie parapety kuszą, by zostać w Narnii i z kubkiem kawy
w ręku oddawać się lenistwu lub aktywnie i kreatywnie spędzać czas – niezależnie czy jest się
Prowadzimy bibliotekę z fantastyką dostępną dla każdego.
dużym, czy małym.
Na blisko osiem tysięcy pozycji o tematyce fantastycznej
Nasze działania cechuje luźna, przyjemna atmosfera, pełna pasji i chęci dzielenia się własnymi
składają się książki, czasopisma, komiksy, gry fabularne i fan-
zainteresowaniami. Często przenosimy się do okolicznych lokali, gdzie przy pizzy, piwie czy
ziny. Z pozycji bibliotecznych można korzystać zarówno na
coli kontynuujemy fantastyczne rozmowy.
miejscu, jak i wypożyczać do domu. W ramach tej inicjatywy
odbywają się poniedziałkowe warsztaty literackie prowa-
Zachęcamy Was do zapoznania się z naszą działalnością! Świetni ludzie, wspaniałe działania,
znakomita atmosfera – na to możesz liczyć, jeśli do nas przyjdziesz. Czekamy na Ciebie!
dzone przez Agnieszkę Hałas oraz, nieregularnie, spotkania
autorskie ze znanymi twórcami.
Wydarzenia cykliczne
Dom Kultury NARNIA
miejsce fantastycznego rozwoju!
Fantastyczne wtorki
(Start: godz. 18.00, atrakcja: godz. 19.00; możliwość korzystania z gier planszowych na miejscu;
koniec: 22.00)
W maju 2014 roku Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki
„Cytadela Syriusza” wraz z Fundacją Twórczości, Edukacji
Spotkania poświęcone różnym dziedzinom fantastyki. W ich trakcie odbywają się prelekcje,
dyskusje, konkursy, toczą się rozmowy na rozmaite tematy.
i Animacji Młodzieży „Teatrikon” zapoczątkowały działanie
nowego miejsca na kulturalnej mapie Lublina – Domu Kultury
Fantastyczne środy
NARNIA przy ul. Lwowskiej 12.
(Co tydzień od 17.00 do 22.00) – Gry Bitewne i Gry Elektroniczne
Nawiązując do cyklu książkowego „Opowieści z Narnii”
Możliwość spotkania się na miejscu, skorzystania z przygotowanych stołów oraz makiet do
C.S. Lewisa, tworzymy miejsce, do którego raz przyszedł-
gier i grania w strategiczne gry bitewne, m.in.: Mordheim, Warhammer Fantasy Battle i inne.
szy, nie będziesz chciał go opuścić. DK NARNIA to miejsce,
Na miejscu można również pograć w gry komputerowe.
gdzie spełniają się marzenia, a każda osoba może znaleźć
coś dla siebie. We wtorkowe wieczory odbywają się Spotkania z Fantastyką, w każdą środę
Fantastyczne czwartki
spotykają się miłośnicy gier bitewnych, czwartki spędzamy na rozgrywkach RPG, natomiast
(Co tydzień od 17.00 do 22.00) – Gry Fabularne
w piątki królują planszówki. W dni robocze można skorzystać z bogatych zbiorów Biblioteki im.
Możliwość spotkania na miejscu, skorzystania z podręczników do gier fabularnych i grania sesji
Stanisława Lema. Prócz oferty fantastycznej proponujemy również szereg warsztatów z dzie-
RPG, okazja do wymiany doświadczeń.
dziny rozwoju osobistego w ramach Inkubatora Aktywnej Młodzieży czy cyklu FLOW. W naszej
wspólnej siedzibie działa także redakcja Lubelskiego Portalu Młodzieżowego I LUB YOU oraz
Fantastyczne piątki
odbywają się zajęcia warsztatowe dla dzieci i seniorów.
(Co tydzień od 17.00 do 22.00) – Gry Planszowe i Karciane
NARNIA to pierwszy w Lublinie niezależny dom kultury, w którym organizacje go tworzące
Piątki z planszówkami, czyli możliwość grania w gry planszowe, korzystając z obecności wielu
wspólnie dzielą się kosztami, tworzą jego program i starają się natchnąć to miejsce magiczną
miłośników tych gier i mając sposobność wypożyczenia wybranych tytułów z ponad dwustu,
atmosferą. Współpraca ta owocuje wieloma pomysłami – jesteśmy także pozytywnie nastawieni
jakimi dysponujemy. Dodatkowo nauka gry i turnieje w Magic: the Gathering.
8
9
LSF „Cytadela Syriusza”
Cytadelowe wyjścia kinowe
Zapraszamy na wspólne wyjścia kinowe! Seanse odbywają się w lubelskim Cinema City w galerii
Plaza, w bardzo promocyjnych cenach. Wyjścia odbywają się średnio 2 razy w miesiącu.
LubLarp
Cykl larpów oraz dwudniowych szkoleń poświęconych larpom. Poprowadzą je znani i doświadczeni larpowcy z całej Polski; projekt kończy się w grudniu br.
24 h na Kalinowszczyźnie
Całoroczny cykl imprez poświęconych różnych aspektom fantastyki. W ramach tej inicjatywy
odbywają się weekendowe spotkania poświęcone: grom planszowym, bitewnym, karcianym,
fabularnym, elektronicznym, literaturze, komiksowi, sztuce, a także mandze i anime.
Fantastyczne Opowieści (Jabłonna)
Projekt realizowany do końca roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jabłonnie, polegający na
organizowaniu całodziennych warsztatów poświęconych wybranej sferze kultury.
Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki „Cytadela Syriusza”
ul. Lwowska 12, 20 – 128 Lublin
KRS: 0000012817
www.cytadelasyriusza.org
www.falkon.co
www.narnia.org.pl
www.paradoks.net.pl
10
Organizatorzy Festiwalu
Organizatorzy Festiwalu
Koordynator ds. Logistyki
Koordynator główny
Krzysztof Księski
Koordynator ds. Programu
Witold Zakrzewski
Maciej Bryła
Dział Logistyki
Zastępca Koordynatora ds. Logistyki – Marek Lebioda
Organizator ds. Red Roomu – Jan Startek
Organizator ds. Zaopatrzenia i Magazynu – Melania Pełczyńska
Organizator ds. Grupy Szybkiego Reagowania – Jakub Kazimierczak
Zastępca Koordynatora ds. Programu – Paweł Dąbrowski
Organizatorzy ds. Bloku Artystycznego i Sceny – Mateusz „Królik” Psiuk i Rafał „Setharin” Niezbecki
Organizator ds. Bloku Dziecięcego – Magdalena „Lenay” Filip
Organizator ds. Gier Planszowych – Szymon „Szajbus” Szarek
Organizator ds. Gier Bitewnych i Kolekcjonerskich Gier Karcianych – Tomasz „Szater” Palak
Organizatorzy ds. Gier Konsolowych – Marcin Górniak i Piotr Krysa
Organizator ds. DMGP – Adrian Winsztal
Dział Obsługi
Organizator ds. programu – targi – Marcin Nieznaj
Organizator ds. KPP – Przemysław „Kolano” Drabik
Organizator ds. Szkoły Programowej – Piotr Ostrokulski
Organizator ds. Szkoły Sleepowej – Mariusz Skalski
Organizatorzy ds. Sesji RPG i NERDa – Grzegorz „Persi” Persona i Wiktor „Chochlik” Zaborowski
Koordynator ds. Finansów
Organizator ds. Punktu informacyjnego – Khaled Salameh
Organizator ds. Mangi i Anime – Rafał „Raplo” Kamiński
Koordynator ds. Marketingu
Daniel Furlepa
Dział Akredytacji
Paweł Wójcik
Organizator ds. Akredytacji – Patrycja „Shi” Cajzer
Zastępca Organizatora ds. Akredytacji – Hubert Pietras
Organizator ds. Szatni i Bagażowni – Adrian „Leszek” Rogala
Dział Sponsoringu
Zastępca koordynatora/ Specjalista ds. Wystawców – Wojciech Danilczuk
Specjalista ds. Wystawców – Monika Mieleszko
Organizator ds. Gadżetów i sklepu internetowego – Paweł Hołda
Organizator ds. Sklepiku z nagrodami – Alan Nadolny
Dział Promocji
Organizator ds. PR – Karolina Wnuk
Organizator ds. Korekty i składu – Krzysztof Abramowski
Organizator ds. Grupy Fotograficznej – Karolina Rybak
Organizator ds. Grafiki – Mateusz Furlepa
12
Dział Rozliczeń
Zastępca Koordynatora ds. Finansów / Organizator ds. Rozliczeń – Łukasz „Marian” Marianowicz
Zastępca Organizatora ds. Rozliczeń – Marcin „Motyl” Andrys
Dział Gotówki
Barbara Zając
Paweł Padjasek
Magdalena „Słonecznik” Górska
Paweł „Dą Bi” Dąbski
13
DDR
Falkon
GASTRO
SCENA
STREFA WOLNEGO GRANIA
Techland
TARGI LUBLIN
TARGI LUBLIN
PARTER
Manga i
Anime
G2A
Falkon
ARENA
CDP.PL
Legacy of
the Void
N3
Strefa
Super
Inicjatyw
N2
Legion 501st
Eagle Base
Artist on Board
Maginarium
Wystawa
Centerpoint
LugPol
REBEL
«
Matras
Księgarnie
Yatta
«
«
«
Bagażownia
«
«
«
«
«
«
«
Falkon
Sklep
«
wystawa AoB
« «
N1
«
PPL
Przejście
nocne
ANTRESOLA
Granna
Wyd. Portal
PPL
VIP
Corner
Cytadela
Syriusza
Punkt
info
Games
Room
1
r
ia
aln
z
yc
oż
yp
W
Gie
WYSTAWA
MODELI
CHILL
ZONE
WYSTAWY
2
Lista wystawców
70
71
72
67
60
61
51
52
53
63
54
55
64
Strefa
Super
Inicjatyw
65
56
57
49
58
50
46
20
21
28
35
36
22
12
13
6
7
8
14
15
16
30
17
18
3
Yatta
10
PPL
4
5
Z8
2
9
«
1
31
24
23
«
11
38
37
29
Z12 Z13
19
Rebel
47
43
Z10 Z11
27
42
Z9
34
26
41
LARP 3
33
25
40
RPG 4
32
M
39
Z17 Z18 Z19
45
ag
Legion 501st
Eagle Base
in
44
Z14 Z15 Z16
ar
iu
m
48
Wystawa
Centerpoint
LugPol
68
62
SALA LNL
59
Z1
Z2
Z3
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
RPG 5
«
«
«
Sklep
Falkon
Z7
«
Wystawa Artist on Board
TAWOWA NR 20 W LUBLINIE
69
SZK
CDP.PL
Legacy of
the Void
G2A
66
RPG 3
Techland
Falkon
ARENA
LARP 2
RPG 2
STREFA WOLNEGO GRANIA
WC
SCENA
WC WC
RPG 1
Falkon
GASTRO
LARP 1
DDR
« «
PARTER
WC
WC
1. Wydawnictwo Portal
2. Barthalon.EU
3. Scorpion Studio Fantastycznej Odzieży
4. Kreatorium
5. KOMIKSLANDIA
6. KathLily Handmande
7. GRANNA
8. FULLCAP GAMES
9. Sklep komiksowy
10. KAROKA
11. Zombie Unicorn Jewelry
12. KITSUNEBU
13. Gadżety Lublin
14. Mad-Artisans.pl
15. Smocze Skarby, Make Up Magic, Fankejki
16. Stworki i Potworki
17. La manga
18. Wydawnictwo Yumegari
19. Wyczarovane Hand Made
20. Henna ilustrated
21. Bartłomiej Zalewski (pieszczochy)
22. Hobby 3
59. Dawne
23. Skok
Komputery i Gry
24. Cube/Q-Workshop
60. GALAKTA
25. Gift Up!
61. Game Over
26. Magdalena Ryniec
62. Playmaty
27. Tropicana
63. BlueBox
28. Mutated Byte
64. MiOhi
29. Politechnika Lubelska
65. Copernicus
30. Dawid Gotowała
Corporation
31. White Tree
66. Płaszcz i Suknia
32. Kozieratka
67. Biuro Turystyki
33. Paulina Zabost
Kompas
34. RoomArt
68. Black Gothic
35. Felippe
69. Uroczysko
36. Paweł Jakubowski
70. Malina Crafts
38. Kulturalna Kobieta
71. Anna Śwircz
39. Jan Bieziewski
72. Blondynki Też
40. Black Monk
grają
41. Biżuteria Tematyczna
42. Jakub Dębski
Z1 Z2 Z3 Solaris
43. Gindie
Z7 Z8 Matras
44. Media Mates
Księgarnie
45. Imperium
Z9 Diamed
46. Kakazu
Z10 Wargamer
47. Poszukiwacze Przygód
Z11 Pircing Shop
48. bad-pixel.pl
Z12 Z13 Z14 Z15
49. Grumpy Geeks
Artist on Board
50. E-Legion
Z16 Z17 Magazyn
51. Midcraft
Pixel
52. GALAKTA
Z18 Blue Box
53. Robert Zaręba
Z19 Superheroes
54. ROCK-FILES
55. Drobiny Czasu
56. Flores Temporis
57. Igralion
58. Kuźnia Gier / Fajne RPG / Van Der Book
Legenda Strażników
Tegoroczna konwencja obfituje w historie o epickich Strażnikach Falkonu. Skąd przybyli? Kim
są? Pozwólcie, że w kilku słowach opowiem Wam o naszych herosach.
Krzysztof Abramowski
Legenda Strażników
Wreszcie z gęstej mgły wyłoniły się krzewy czerwonych jagód. Łatwizna! Uradowany myślą
o końcu zadania, podszedł i garściami zaczął nabierać owoców do przygotowanego koszyka.
Delikatny powiew wiatru odsłonił szkielet martwego podróżnika. Naru z przestrachem upuścił swój nożyk. Wtedy jakieś ogromne cielsko wyłoniło się zza drzew. Czarne, z połyskującym
chitynowym pancerzem i obrzydliwymi czułkami na głowie. Wiatr przywiał smród rozkładu
poprzednich ofiar bestii. Jedna wciąż znajdowała się pod nogami potwora, sparaliżowana, uwię-
Redan Młotogromny
ziona w gęstej białej mazi. Monstrum, zadowolone z kolejnego posiłku, podpełzło bliżej, i bliżej,
aż we wszystkich ośmiu parach czarnych oczu odbiła się przerażona twarz Naru.
Już po mnie, pomyślał z przestrachem. Gorączkowo sięgnął po nożyk, wyciągając ramię aż do
granic możliwości, jednak broń leżała za daleko. Potwór zbliżył pysk do jego twarzy i otworzył
Naru słyszał wiele legend o Deszczowym Lesie. Gdy był mały
paszczę, ukazując garnitur ostrych zębisk.
i starsi bracia chcieli go postraszyć, opowiadali mu właśnie
W tej właśnie chwili las zalała fala jasnego światła. Zdumiony Naru ani drgnął, lecz potwór
o nim. O mgle białej jak mleko, która odbiera zmysły i po-
gwałtownie się cofnął. Oto na drodze pojawił się Strażnik. Legendarna istota o lśniącym pancerzu
chłania ciało, o strasznych potworach zamieszkujących
powoli podeszła bliżej. Naru rozpoznał twarz przybysza. To Redan Młotogromny, kapitan grupy
gęste knieje, wreszcie o przedziwnych słodkich zapachach,
uderzeniowej Strażników w tej części planety.
mamiących zbłąkany umysł. Po wieczorze takich opowieści Naru
Naru podpełzł pod najbliższe drzewo i zasłonił twarz dłońmi, by blask nie odebrał mu wzroku.
zawsze chował się pod kołdrę i nie mógł zasnąć. Co czyha za granicą
Potwór syknął wściekły, że ktoś zechciał przeszkodzić mu w obiedzie, następnie kłapnął
wioski? Czy opowieści o potworach są prawdą? Dowiedział się w trzy-
zębiskami i z ogromną prędkością skoczył w kierunku Strażnika. Wydawać by się mogło, że
dziestym szóstym roku życia, to jest wtedy, gdy osiągnął pełnoletność.
leciał tak w nieskończoność, gdy wreszcie Redan Młotogromny wyjął swój młot. Ciężki, niemal
Był deszczowy chłodny poranek. Mama przekazała mu jego pierwsze
boski, owiany chwałą, pokryty runami starożytnych praojców. Niedźwiedzie łapy ugięły się do
zadanie, i wedle starożytnego rytuału zostawiła przy wejściu do Lasu. Zapiął
skoku. Potwór wyciągnął swe odnóża, by trysnąć trucizną w nowego przeciwnika, lecz Redan
rękawy na każdym z trzech nadgarstków, odgarnął długie włosy i poprawił
kurtkę. Inicjacja nie wydawała się trudna, została zaplanowana tak, by każdy
przeszedł ją bez problemów. Wystarczy przejść na drugą stronę Lasu, znaleźć
krzew czerwonych jagód, zebrać ich cały koszyk i wrócić z powrotem do
wioski, konkretnie do Matki Opiekunki.
Uzbrojony w mały ogrodniczy nożyk wyruszył przetartą ścieżką. Promienie
słońca w całości pochłaniała gęsta sieć posplatanych gałęzi.
Po kilku minutach marszu ogarnęło go zaskakujące uczucie słabości. Nogi zaczęły odmawiać
Młotogromny nie dał się zaskoczyć.
Uderzenie było tak potężne, że ziemia zatrzęsła się pod nogami przerażonego Naru.
Cielsko potwora bezwładnie poszybowało w górę, Redan zaś ryknął triumfalnie. Wziął monstrum za łeb i dokończył walkę jednym szarpnięciem.
Chwilę później oszołomiony Naru wyszeptał:
– Jak mogę się panu odwdzięczyć?
Lecz Redan Młotogromny już znikał w zaroślach, zostawiając Naru sam na sam z martwym
potworem oraz koszykiem pełnym czerwonych jagód.
mu posłuszeństwa, a umysł słabnąć. Opowieści braci nie ustępowały prawdzie: mgła rzeczy-
Selim
wiście istniała. Im dalej w las, tym stawała się gęstsza.
Za plecami usłyszał szelest. Obejrzał się odruchowo, lecz w zasięgu wzroku zobaczył tylko
ową mgłę. Zaniepokojony wycelował nożyk przed siebie. Jestem dorosły, powtarzał sobie,
więc bajki trzeba odłożyć na półkę. Nie usłyszawszy nic więcej, minął Złoty Pagórek, o którym
Selim wykonała kilka sprawnych ruchów biodrami i znalazła się w punkcie docelowym. Spojrzała
opowiadała Matka Opiekunka. Wedle instrukcji pozostało dziesięć minut marszu.
w śmierdzącą kałużę. Lustrzane odbicie w tafli falowało od elektromagnetycznych promieni jej
bioszkieletu.
18
19
Legenda Strażników
Legenda Strażników
Andrij Nokovic
Ulokowała się przy ścianie tunelu kanalizacyjnego, włączyła aparat namierzający i rozpoczęła
przeszukiwanie. Hologramowy ekran rozbłysł tysiącem wzorów, lecz Selim przerzuciła nudne
obliczenia, które wykonała wcześniej, i zajrzała do mapy obiektu. Cholerne zabezpieczenia,
pomyślała, trzęsąc urządzeniem wmontowanym w rękawicę. Muszę podejść bliżej.
Przesunęła się niemrawo, wypinając tyłek, wdzięczna,
Andrij Nokovic stanął przed domem klienta. Poprawił oba rewolwe-
że nikt nie widzi, a następnie przylgnęła do kraty na końcu
ry, sprawdzając, czy naboje znajdują się we właściwych komorach,
tunelu. Sygnał wreszcie był odpowiedni.
po czym oparł się o drzwiczki zdezelowanego, pokrytego sadzą sa-
Założyła gogle i uruchomiła procedurę przyswajania. Gmach Nowego Banku Kalifornii dzielił się na sześć
mochodu. Ruski zegarek wskazywał czternastą pięćdziesiąt dziewięć.
Idealnie.
ogromnych kondygnacji, z czego aż pięć objętych było
Z litością obejrzał drewniane drzwi, które właściciel zabarykado-
Nadzwyczajnym Programem Zabezpieczeń. Siedmiokrotne
wał od wewnątrz grubą belą. Andrij był profesjonalistą – nie musiał
szyfrowanie miało zapewnić stuprocentową ochronę przed
atakami hakerskimi, media obiecywały więc, że klienci Banku mogą
spać spokojnie. Selim, która współtworzyła ten system zabezpieczeń,
takich deklaracji na szczęście nie składała.
Przejrzała numery kont powiązane z konkretnymi pracownikami Banku.
Donney Richards, prezes. Trace Horrigan, wiceprezes. Kerry White, Gan-Jon
Yun, Tommy Hank, członkowie zarządu. Wszystkie nazwiska kojarzyła z twarzami tych korpośmieci. Szczególnie zapadł jej w pamięci Donney Richards,
który wsadził do paki Alice, jej ukochaną siostrę.
sprawdzać, po prostu to wiedział. Żeby dopełnić wszystkich
formalności, podszedł jednak do wybitego okienka i trzykrotnie zapukał, dając klientowi czas na zorganizowanie
obrony.
– Pan Michaił Warowski? – spytał, wyczytując nazwisko z pomiętej kartki. – Kontrola Komornicza.
Odczekał regulaminowe sześć sekund, by następnie
wysadzić drzwi małym ładunkiem magnetycznym.
Powietrze wypełniły tumany kurzu, więc Andrij schował się
No więc policzymy się, panie Donney. Otworzyła profil konta bankowego Richardsa i, po-
za wysokim kołnierzem płaszcza. Sprawę zamkniętych drzwi dokoń-
sługując się kilkoma linijkami kodu, ściągnęła informacje dotyczące dostępnych środków. Ze
czył energicznym kopniakiem. Na wszelki wypadek do środka wrzucił
zgrozą wyczytała dziewięciocyfrową kwotę. Przekierowanie. W kilka sekund pieniądze o łącznej
ładunek halogenowy. Pomieszczenie rozbłysło oślepiającym blaskiem.
wartości stu pięćdziesięciu milionów dolarów wpłynęły na jej konto. Pomasowała kark – ta robota bywa męcząca.
Gdy Andrij znalazł się w niewielkim pomieszczeniu, do jego nozdrzy
napłynął ostry zapach staroci. Kolejny sentymentalny dupek, który powinien urodzić się w innej
Dwie minuty później Selim wyczyściła konta całego zarządu, pionu marketingowego, logi-
epoce, westchnął w duchu. Błękitna manierka, relikt mieszkalnych krypt, zajmowała honoro-
stycznego i technicznego. Dopiero przy trzydziestej czwartej kradzieży nad jej głową rozległ
we miejsce na połamanej półce. Ściany pokrywały czarno-białe gazety z poprzednich dekad.
się alarm, jednak było już po wszystkim.
„Pierwszy Publiczny Schron Atomowy w Zurychu otwarty! Ruszyły zapisy!”, krzyczały nagłówki.
Zamknęła procesy, zdjęła gogle i zmieniła rękawiczki. Klej na opuszkach palców pomagał
wspinać się po ścianach.
Zniknęła, zanim ochrona Banku zdążyła się zorientować.
Wróciła do domu bogatsza o pół miliarda dolarów.
„Wojna USA-Rosja. Czy to możliwe?”, „Krypty XXII wieku. Sprawdź sam!”. „Nowotwór pokonany!”
Andrij zobaczył już tylko kątem oka, bo nagle usłyszał szelest czyjejś kurtki.
Odwrócił się instynktownie. Naprzeciwko stał Michaił Warowski, który właśnie celował do
niego z pistoletu.
– Nie dostaniecie mnie. – Zadrżał mężczyzna.
Lecz Andrij tylko się uśmiechnął.
– Nie zapłacił pan za wynajem schronu. Minął rok, panie Michaile.
– Ja... z-z-zapłacę.
20
21
Legenda Strażników
Legenda Strażników
Andrij rzeczowo obejrzał lufę skierowaną w jego twarz. Czujnik zagrożenia, zaszyty pod
płaszczem Nokovica, informował o słabym wzroku przeciwnika oraz niskich szansach trafienia.
– Za późno.
Szarpnął za poły swojego płaszcza i zanim Michaił Warowski zdążył zareagować, wpakował
w niego pięć pocisków kalibru Magnum .357. Potem pomieszczenie utonęło w ciszy.
Wyjął przenośny terminarz i odznaczył wykonanie zlecenia. Pięćset nowych dolarów wpłynęło na jego konto. Z satysfakcją zaczął wycierać rękawiczki, gdy nagle zauważył, że na ziemi
poniewiera się stylowy, słomiany kapelusz. Klientowi chyba już się nie przyda, pomyślał, nakrywając sobie głowę.
– Miło było pana poznać, Michaile Warowski – rzucił za siebie.
I wyszedł na drogę krajową numer trzydzieści jeden, w kierunku Nory – stolicy szabrowników
i narkomanów.
Jego skórzane buty uderzały obcasami o popękany asfalt, informując, że na dzisiejszej liście
zleceń znajduje się jeszcze sporo nazwisk.
22
23
Goście
Goście
Poniżej prezentujemy oznaczenie ikon symbolizujących poszczególne bloki:
Blok literacki
Jacek Komuda
Blok komiksowy
Rocznik 1972. Ostatni polski Sarmata. W przerwach od
Gość zagraniczny
Youtuber
Ilustrator/grafik
Tłumacz
pisania książek współtworzy gry fabularne i komputerowe, w tym „Wiedźmina”. Swoje wykształcenie historyczne
wykorzystuje w każdej powieści. Sam twierdzi, że jest
„warchołem i pijanicą dzikopolowym”. W wolnym czasie
bierze udział w rekonstrukcjach historycznych.
Blok gier
Gry planszowe
(autograf)
Stefan Darda
Ian McDonald
Brytyjski pisarz science fiction, tworzący w stylu post-
Ma 43 lata. Pisze książki, wiersze i opowiadania.
cyberpunkowym. Zdobywca Nagrody Hugo, wielokrotnie
Fotografuje wszystko. Jego utwory zdobyły w 2011 roku
nominowany do innych nagród. Od piątego roku życia
najwięcej nominacji do Nagrody im. Janusza A. Zajdla.
mieszka w Belfaście. Rozpoczął pisać fantastykę w wieku
Dwa lata później powieść „Czarny Wygon. Bisy” uho-
9 lat, pierwszy utwór sprzedał w wieku 22 lat, a od 27
norowano Nagrodą Nautilus. Miał epizod z muzyko-
roku życia utrzymuje się z pisarstwa. Jego utwory czę-
waniem – na studiach wraz z „Orkiestrą św. Mikołaja”
sto rozgrywają się w krajach rozwijających się. W Polsce
nagrał dwa albumy.
znany z m.in. takich książek, jak: „Rzeka bogów”, „Dni
(autograf)
Cyberabadu”, „Dom derwiszy” czy „Brasyl”.
(autograf)
Maja Lidia Kossakowska
Andrzej Pilipiuk
Na świat przyszedł 41 lat temu, a na rynek wyszło już
Magister archeologii śródziemnej. Kobieta renesansu.
51 książek podpisanych jego nazwiskiem (w tym 19 pod
Oprócz tytułu zawodowego plastyk-wystawiennik jest
pseudonimem Tomasz Olszakowski). Pisarz ma na swoim
dziennikarką, realizatorką programów telewizyjnych i ma-
koncie Nagrodę im. Janusza A. Zajdla oraz cztery nagrody
luje obrazy. Razem z mężem, Jarosławem Grzędowiczem,
Nautilusa. Z wykształcenia archeolog, z zamiłowania
ścigają się w napisaniu najlepszej książki. Dwukrotna
gawędziarz. Mówi o sobie, że jest „największym piewcą
laureatka Nagrody im. Janusza A. Zajdla, za opowiada-
polskiej wsi od czasów Reymonta”.
nie „Smok tańczy dla Chung Fonga” i powieść „Grillbar
Galaktyka”.
(autograf)
24
(autograf)
25
Goście
Goście
Marcin Przybyłek
Jarosław Grzędowicz
Prawowity władca Lodowego Ogrodu. Debiutował mając
Ma 47 lat. Pisze fantastykę naukową i prowadzi prelek-
zaledwie 17 lat. Był redaktorem naczelnym „Fenixa” od
cje o nauce. Jest również lekarzem i prowadzi treningi
1993 roku aż do ostatniego numeru. Pisze powieści,
rozwoju osobowości w swojej firmie Hekson. W 2013 roku
opowiadania, artykuły dziennikarskie i tłumaczy komik-
wydał razem z Janem Madejskim grę „Gamedec” nawią-
sy. Zgarnął obie Nagrody im. Janusza A. Zajdla w 2005
zującą do jego książek.
roku (opowiadanie i powieść). Rok później powtórnie
uhonorowany za powieść „Popiół i kurz” – nagrodę za
opowiadanie oddał żonie, Mai Lidii Kossakowskiej.
(autograf)
(autograf)
Agnieszka Hałas
Andrzej Zimniak
Autorka fantasy i biolog molekularny. Hobbistycznie
Doktor z dziedziny chemii. Ma na swoim koncie więcej
gromadzi wiedzę o magii, alchemii, truciznach i cho-
publikacji chemicznych, niż książek. Tych pierwszych
robach. Związana z dark fantasy, pisze opowiadania,
ma kilkadziesiąt, książek – kilkanaście. Jest członkiem
wiersze i powieści. Zaprzecza, jakoby uprawiała magię.
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i pomysłodawcą
Kieruje działem literackim magazynu internetowego
Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego.
„Esensja”.
(autograf)
(autograf)
Aneta Jadowska
Dariusz Domagalski
Jak pisze na swojej stronie: „Urodzona 14.08.1981 filoloż-
Rocznik 1972. Zadebiutował humoreskami o załodze
ka, wielbicielka pomysłów niepraktycznych i niełatwych,
ORP „Dzik” w „Science fiction, fantasy i horror”. Para się
czym uzasadnia doktorat z literatury i wiele innych śle-
różnymi kierunkami literatury popularnej: kryminałem,
pych uliczek w swojej biografii”. Nocny marek. Stwierdziła,
powieścią historyczną i science fiction. Pisze od dziecka.
że „nie ma powodu, by się ograniczać” i kiedy usiadła
Mieszka nad morzem i nie może bez niego żyć.
nad powieścią o Dorze Wilk, stworzyła sześć jej tomów.
(autograf)
26
(autograf)
27
Goście
Goście
Paweł Majka
Tomasz Larek
Rodowity krakowianin. Fantastyką zafascynowany od
Ilustrator, grafik, pasjonat i kolekcjoner komiksu oraz
najmłodszych lat. Po raz pierwszy jego opowiadanie
szeroko pojętego urban artu. Od najmłodszych lat pra-
zostało opublikowane dzięki zajęciu trzeciego miejsca
gnął rysować. Pierwszy raz pracował jako ilustrator
w konkursie „Świata Młodych”. Nic więc dziwnego, że
w wieku 4 lat – za matchboxa sprzedał bratu stworzony
pozostał na drodze tworzenia literatury fantastycznej.
przez siebie statek kosmiczny wraz z załogą. Zawodowo
Zadebiutował powieścią „Pokój światów” i od razu zgarnął
spełnia marzenia, myśli abstrakcyjnie, a jego poczucie
za nią Nagrodę im. Jerzego Żuławskiego oraz nominację
humoru powoli zaczyna obrastać legendą.
do Nagrody im. Janusza A. Zajdla.
(autograf)
(autograf)
Andrzej Łaski
Rafał Szłapa
Jeden z najbardziej znanych ilustratorów Fabryki Słów.
Scenarzysta, rysownik, sporadycznie wydawca. Miłośnik
Ukończył studia na wydziale grafiki w warszawskiej ASP.
komiksów. Pierwsze prace opublikował na łamach
Jest współzałożycielem magazynu „Fenix”. Na co dzień
Nowej Fantastyki w 1994 r. Jego ilustracje pojawiały się
można go spotkać na okładkach Wędrowycza czy
w „Przekroju”, „Gazecie Wyborczej” oraz prasie lokalnej.
Przenajświętszej. Próbuje też swoich sił w komiksie.
Niektóre grafiki zdobiły serię książeczek dla najmłodszych. Jest również twórcą okładek do kilkudziesięciu
książek, wielu krótkich komiksów oraz licznych storyboardów reklamowych. Od 2010 r. przygotowuje i wy-
(autograf)
(autograf)
Jakub Dębski
daje autorski projekt Bler.
Piotr „Chrzan” Chrzanowski
Pseudonim Dem. Jest komikiem i twórcą. Tworzy komik-
Łódzki artysta i ilustrator gier. Ilustrował dla Fantasy
sy do internetu od 2004, a od 2011 publikuje filmy na
Flight Games, Games Workshop czy rodzimej Kuźni Gier.
YouTube. Prowadzi wydawnictwo i sklep internetowy,
Najchętniej ilustruje gry niezależne, eksperymental-
w których odpowiednio wydaje i sprzedaje swoje twory.
ne, gdzie może wykorzystać więcej twórczej swobody
i radości z tworzenia nowych światów. W pracy używa
technik tradycyjnych połączonych z cyfrowymi oraz
własnych technik kolażu.
(autograf)
28
(autograf)
29
Goście
Goście
Marta Gic
Greg Bobrowski
Urodzona w 1984 roku absolwentka ASP w Krakowie.
Na świat przyszedł w Gliwicach w 1983 roku. Rysuje odkąd
Zajmuje się grafiką i ilustrowaniem. Od pięciu lat za-
pamięta. Około 2005 roku zupełnie porzucił rysowanie na
wodowo tworzy w technice digital paintingu. Karierę
rzecz fotografii. Ukończył nawet dwuletnią szkołę i mocno
rozpoczęła w Kuźni Gier, rysując do podręczników gier
wkręcił się w temat, również zawodowo. Jednak powrót
fabularnych. Równolegle podjęła pracę przy produkcji
do rysunku w 2013 roku przypomniał mu o tym, co tak
gier komputerowych. Autorskie prace Marty to przede
naprawdę lubi najbardziej. W podjęciu decyzji bardzo po-
wszystkim mroczna, często oniryczna fantastyka, peł-
mogło mu spotkanie z Tomaszem „Morano” Jędruszkiem
na mitologicznego symbolizmu odwołującego się do
(autograf)
ludzkich cech.
na Krakonie tego roku.
(autograf)
Mariusz Gandzel
Gracjana Zielińska
Rocznik 80. Z wykształcenia architekt, z zawodu
Ilustratorka i concept artist, specjalizująca się w grafikach
rysownik freelancer. Przygodę z rysunkiem zawodo-
do gier i książek, projektowaniu postaci i kostiumów.
wym rozpoczął w roku 2006, ilustrując gry fabularne
W wolnych chwilach pracuje nad autorskimi projektami
„Neuroshima” i „Monastyr” dla gliwickiego Wydawnictwa
graphic novel i przygodówkami 2D na podstawie daw-
Portal. Współpraca ta trwa do dziś i jak do tej pory zaowo-
nych projektów komiksów Bad Habit i Dollmaker (czę-
cowała wydaniem kilkunastu produktów, zawierających
ściowo publikowanych). Współtworzy małe, niezależne
jego ilustracje.
studio gier MoaCube, założone wspólnie z Tomkiem
Grochowiakiem.
(autograf)
(autograf)
Katarzyna „Kolsga“ Świderska
Jakub Syty
Choć odebrała wykształcenie o profilu artystycznym
Psycholog, w ostatnich latach nauczyciel akademicki
postrzega siebie bardziej jako samouka. Od trzech lat
w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na
związana jest ze studiem Artifex Mundi. W swoich pro-
KUL-u. Z zamiłowania czytelnik, krytyk, tłumacz, a także
jektach skupia się na oddaniu klimatu i uwzględnieniu
autor komiksów. Scenarzysta serii Kubatu. Wychował
designu z drapieżnym pazurem. Współczesna scena
się na Kajku i Kokoszu, Panu Samochodziku, Kronikach
digital paintingu w całości stanowi dla niej niekończące
Narni, Thorgalu i Wiedźminie. Kiedyś wierzył, że jego
się źródło inspiracji.
maskotka – miś Dżaki – zabierze go na poszukiwanie
wielkiej przygody.
(autograf)
30
(autograf)
31
Goście
Goście
Przemysław „Surpiko” Surma
Konrad „Koko” Okoński
Inżynier konserwator zabytków, pracuje jako ilustrator
Absolwent wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych.
(m.in. podręczników i książek dla dzieci). Ma na koncie
Zajmuje się animacją i podcastingiem. Rysuje do inter-
albumy komiksowe: Hmmarlowe i niedole Julitty (Wyd.
netu od 2004 roku. Na koncie ma komiksy takie jak Wiśnia,
Kultura Gniewu 2009) oraz 88/89 (scenariusz: Michał
Wióry czy Kwarcowy Paciorek – wszystkie można prze-
Rzecznik, Wyd. Widnokrąg 2014). Rysownik serii Kubatu,
czytać na stronie http://konradokonski.com. Natomiast
której drugi tom ukaże się w październiku 2015 r.
komiks „Kij w Dupie”, dzięki współpracy z wydawnictwem
Woli książki od gazet, radio od telewizji i chodzenie od
Gindie, jest dostępny na papierze.
biegania. Od kilku lat najbardziej ze wszystkiego lubi bycie
(autograf)
tatą. Mieszka z żoną i córeczką pod Lublinem.
(autograf)
Ilona „Kobieta Ślimak” Myszkowska
Jacek „Darken” Gołębiowski
Rocznik 1987. Autorka webkomiksu Chata Wuja Freda
Twórca gier (Identyfikator Pyrkonu 2014 w kategorii
(chatolandia.pl). Scenarzystka webkomiksu Barwy Biedy
gry). Właściciel wydawnictwa Gindie (gindie.pl), odpo-
rysowanego przez Kiciputka. Odpowiedzialna za plan-
wiedzialny za wydanie drukiem m.in. takich pozycji jak:
szówkę iGranie z gruzem. Od 2014 roku stale współpra-
„Gedeon”, „Portal”, „Kij w Dupie”, „Giacomo Supernova”
cuje z wydawnictwem Gindie. Ostatnio próbuje swych sił
czy „Człowiek Skurwiel”, a także gier karcianych, para-
w grach komputerowych w ramach studia Hamstercube.
grafowych i fabularnych. Specjalista od Crowdfundingu
z 9 zbiórkami zakończonymi sukcesem. Lubi koty, czekoladę oraz anime.
(autograf)
(autograf)
Beata „Ari” Smugaj
Katarzyna Babis
Z wykształcenia ekspertka społeczno-obyczajowa,
Lubelska ilustratorka i rysowniczka komiksów.
z zawodu specjalistka od wizerunku w social media.
Debiutancki album pt. „Tequila” wydała w 2014 roku,
Miała przyjemność współpracować z najlepszymi mar-
W 2015 opublikowała picture book „Maja z Księżyca”.
kami. Prywatnie – autorka webkomiksu Lisie Sprawy
Brała udział w tworzeniu: „Dom żałoby 7”, „Rag & Bones”,
(LisieSprawy.pl), opowiadającego o rzeczywistości w cał-
„Tequila 1: Władca marionetek”, „Rag & Bones 2”. Nagrody:
kowicie puchaty, rudy i dobry (bo lisi) sposób. Lubi kawę,
wyróżnienie w ramach 24. Międzynarodowego Festiwalu
Wiedźmina i nowe wyzwania.
Komiksu i Gier; pierwsza nagroda w International
Student Poster Biennale; nominowana do Lubelskiego
(autograf)
32
(autograf)
Wyróżnienia Kulturalnego Żurawie 2014.
33
Goście
Goście
Robert Lipski
Daniel „Gedeon” Grzeszkiewicz
Lubelski grafik, autor okładek. Publikował m.in. w „KGB”
Znany tłumacz powieści grozy, głównie prozy
i „Znakomiks”. Dwukrotnie zdobył główną nagrodę
H. P. Lovecrafta, ale również Stephena Kinga. Miłośnik
Międzynarodowego Festiwalu Komiksu w Łodzi. Tworzył
zjawisk paranormalnych i okultyzmu. Od wielu lat za-
ilustracje i okładki dla wydawnictwa Fabryka Słów. Na
palony tłumacz komiksów – przekład „Żywych trupów”
swoim koncie ma komiksy, samodzielne: „X2”, „Gedeon
to jego zasługa!
zebrany”; zbiorowe: „Komiks Forum 98”, „Antologia piłkarska – Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o piłce...”,
„Copyright. Antologia komiksu”, „Dom żałoby 7”, „Powrót
(autograf)
Barbarzyńców i nie” oraz „Gedeon”.
(autograf)
Jacek Drewnowski
Dariusz Stańczyk
Tłumacz, pisarz i redaktor. Debiutował opowiadaniami
Członek Sekcji Literatury Graficznej IA UW, z wykształce-
fantastycznonaukowymi w magazynie „Fenix”, później
nia anglista, z zamiłowania komiksiarz. Scenarzysta i po-
opublikował jeszcze kilkanaście opowiadań. Był też publi-
mysłodawca komiksowej serii „Lis”, zorientowanej na
cystą i stałym współpracownikiem „Feniksa” oraz „Magii
transkrypcję konwencji superbohaterskiej na polskie
i Miecza”. Tłumacz z języka angielskiego i włoskiego, ma
realia.
największy komiksowy dorobek translatorski w Polsce.
Od dzieciństwa miłośnik Star Wars, tłumacz, redaktor
i konsultant licznych książek i komiksów SW.
(autograf)
(autograf)
Marcin Rustecki
Kuba „Doktór” Oleksów
Redaktor naczelny wydawnictwa TM-Semic, współ-
Grafik komputerowy, ilustrator. Miłośnik czarnego hu-
pracował z Mucha Comics, rysował dla „Szpilek”.
moru, wschodnich sztuk walki oraz kina grozy. Na co
Entuzjasta małych zielonych ludzików, pasjonat gitar,
dzień pracuje przy produkcji gier komputerowych, po
koneser sztuki wszelakiej. Od 2012 r. współtworzy
godzinach szlifuje warsztat rysunkowy. Odpowiada za
z Dominikiem Szcześniakiem cykl „Ksionz” oraz jego
warstwę wizualną komiksowej serii „Lis”.
spin-offy. Obecnie pracuje nad kolejnymi projektami
komiksowymi z Danielem Grzeszkiewiczem i Dominikiem
Szcześniakiem. Honorowy gość Lubelskich Spotkań
(autograf)
34
z Komiksem.
(autograf)
35
Goście
Dyżury autorskie
Michał Gołkowski
Zafascynowany Czarnobylem zdecydował się pisać w uni-
Piątek
wersum S.T.A.L.K.E.R.-a, a od tego roku kreuje swój au-
Paweł Majka – 20:00
torski cykl „Stalowe Szczury”. W przerwach od tworzenia
Jacek Komuda – 21:00
zajmuje się tłumaczeniami polsko-angielsko-rosyjskimi.
Pochłania wszystko, co dotyczy historii wojskowości, a na
Sobota
zdjęciach widać go częściej w stroju post-apo niż w jeansowych spodniach.
Jarosław Grzędowicz – 13:00
(autograf)
Aneta Jadowska – 15:00
Damian „Nervarien” Ziaja
Andrzej Pilipiuk – 16:00
Maja Lidia Kossakowska – 17:00
Najbardziej znany Youtuber parający się League of Legends.
Jakub Dębski – 18:00
Prawie 200 000 subskrypcji i ponad 100 000 facebo-
Andrzej Zimniak – 19:00
okowych polubień świadczy o tym, że jego streamy
Ian McDonald – 20:00
stoją zawsze na najwyższym poziomie. Tworzy poradniki
Niedziela
do LoL’a na swoim kanale oraz dla serwisu Jarock.pl. Jest
ambasadorem Fantasy Expo: Challenge.
Marcin Przybyłek – 11:00
Stefan Darda – 12:00
(autograf)
Michał Gołkowski – 13:00
MKKR3
Dariusz Domagalski – 14:00
Agnieszka Hałas – 15:00
Jego streamy i poradniki do Hearthstone’a przyciągają tysiące widzów. Sam mówi o sobie, że ma dwie twarze:
słodką i kochaną na Youtubie, a w życiu ponurą i chamską.
Swoich sił próbuje też w filmikach niegamingowych,
w których występuje wraz z żoną. Jest ambasadorem
Fantasy Expo: Challenge.
(autograf)
36
37
Hity
Hity
Twórczość Circle of Bards swoją oryginalność zawdzięcza połączeniu różnych nurtów muzycz-
Artist on Board, jak sama nazwa wskazuje, to artyści na wyciągnięcie ręki. Można tłumaczyć bar-
nych. Rockowa ekspresja i melodyjny głos lidera mieszają się w niej z inspiracjami muzyką dawną,
dziej dosłownie, bo rzeczywiście większość z nas pracuje przy grach planszowych. Udostępniamy
folkową czy celtycką. Dodatkowo magicznego charakteru nadają stylistyce grupy nawiązania
swoją twórczość, wiedzę i przede wszystkim doświadczenie, każdy może skorzystać z tej
do świata fantasy, skandynawskich legend i mitów, tradycji średniowiecznych minstreli, wę-
oferty na swój własny sposób: fani mogą liczyć na wysokiej jakości materiały naszej produkcji
drownych bardów, snujących opowieści o wojownikach, smokach i rycerskich przygodach, które
i bezcenny autograf, również w postaci szkicu, profesjonalni artyści oraz ci, którzy dopiero myślą
stanowią w tekstach Circle of Bards metaforę kondycji życia współczesnego człowieka. Muzyka
o karierze w tej branży, na pewno mogą wykorzystać naszą wiedzę, którą chętnie się dzielimy,
Circle of Bards przez krytyków jest porównywana do twórczości takich zespołów jak Clannad,
wydawcy gier, pisarze i inni twórcy mogą skorzystać z naszego doświadczenia i nawiązać współ-
Blackmore’s Night czy Blind Guardian.
pracę. Od roku AoB pojawia się na największych imprezach w Polsce, promując swoją działalność
i szukając nowych pomysłów na to, jak ulepszać wizerunek rysownika na arenie międzynarodowej.
Profil grupy nie jest zamknięty, zmienia się i dostosowuje do potrzeb odbiorcy. Możliwości mamy
praktycznie nieograniczone: wśród nas są artyści komiksowi, specjaliści od animacji, tatuażu
czy gier video. Skład AoB tworzą: Tomasz „Morano” Jędruszek, Mariusz Gandzel, Greg Bobrowski,
Piotr „Chrzanu” Chrzanowski, Gracjana Zielińska, Rafał Szłapa, Marta Gic, Sławomir Maniak,
Mateusz Lenart. Zespół ten wciąż się zmienia i poszerza o nowe nazwiska, z reguły o zaprzyjaźnionych artystów z Polski i zagranicy, ale również ludzi nam mniej znanych, ponieważ działalność
Polish Garrison jest częścią międzynarodowej organizacji – LEGION 501st, zrzeszającego
AoB ma drugą stronę medalu – dzielimy się wiedzą, ale sami również ją zdobywamy. Rozmowy
blisko 5000 fanów Star Wars z około 40 krajów. Celem Legionu jest uczestnictwo w imprezach
z fanami dodają nam energii do dalszej pracy i uświadamiają, co jeszcze możemy poprawić,
poświęconych Gwiezdnym Wojnom i promowanie profesjonalnych kostiumów z Gwiezdnej Sagi,
aby jak najlepiej sprostać ich oczekiwaniom, rozmowy z wydawcami ułatwiają nam kontakt
postaci związanych z Galaktycznym Imperium (głównie szturmowców i personelu militarnego
w branży a spotykanie innych artystów owocuje w wymianie doświadczeń na polu używania
ale także łowców nagród, mieszkańców terenów podległych Imperatorowi).
technik malarskich bądź sprzętu komputerowego oraz tradycyjnego.
Eagle Base to polski oddział Rebel Legionu, międzynarodowej grupy zrzeszającej fanów Star
Na konwentach i festiwalach w Polsce prezentujemy swoje możliwości w postaci krótkich
Wars, posiadających profesjonalne stroje postaci stojących umownie po „dobrej stronie” w uni-
wykładów i warsztatów, które spotykają się z ogromnym zainteresowaniem. Już wkrótce AoB
wersum Gwiezdnych Wojen. Odwzorowując możliwie jak najdokładniej stroje „dobrych” po-
zorganizuje własny event, gdzie będzie mógł przedstawić swój program w pełnym wymiarze.
staci z Gwiezdnych Wojen, staramy się dzielić naszą pasją – czynimy to, uczestnicząc w licznych
imprezach tematycznych (i nie tylko) na terenie kraju i za granicą. Można nas spotkać podczas
konwentów, festiwali i zlotów fanów. Uczestniczymy też w akcjach charytatywnych i wspieramy
społeczności lokalne.
38
39
Hity
Hity
Runika to warszawski zespół z damskim wokalem, grający inspirowane folkiem melodie w mocnej, metalowej oprawie. Na scenie łączy mistycyzm z energią czterech żywiołów, przenosząc
Falkon Arena III – Starcie Światów
słuchaczy do czasów epickich bitew, sutych biesiad przy kupalnym ogniu, tajemnic zaklętych
W tym roku premiujemy Starcie Światów, mityczne starcia z dalekich rubieży fantastycznych
w posągach i niezwykłych istot kryjących się w leśnych ostępach.
Uniwersów. Im dziwniej tym lepiej. Wikingowie ze Skyrima zamiast ze smokami walczą z Sithami,
Herosi z League of Legends gankują Kucyki z Equestrii, Postapokaliptyczni Ridersi bronią się
Elforg, młody, rozwijający się zespół folk metalowy, łączący wzorowane na ludowe melo-
przed Steampunkowymi Archeologami. Szykujemy dla Was specjalne premie. Odważcie się,
die skrzypiec z gardłowym growlem, szybką gitarą, dudniącym basem i piekielną perkusją.
szukajcie i wyzywajcie na Arenę przeciwników z najdalszych krain, sięgając do nieosiągalnych
Teksty wzorowane są na wierzeniach ludowych, naturze, podróżach i historii. Zespół będzie
granic Waszej wyobraźni.
promował swoją debiutancką płytę, która miała premierę pod koniec wakacji.
Na Arenie rządzą jednak bohaterowie. Dlatego zachęcamy uczestników do pojawienia się w strojach godnych bohaterów – każdy otrzyma premię do punktów życia, stosowną do tego, co mówi
o nim jego przebranie. Rzecz jasna, wszyscy kochamy bohaterki, dlatego wszystkie przedstawicielki płci pięknej mogą liczyć na dodatkową premię.
Fantasy Expo
FantasyEXPO to agencja marketingowo-eventowa, działająca w sektorze rozrywkowym oraz
nowych technologii. Nasz team do każdego projektu podchodzi z pasją i zaraźliwym entuzjazmem.
Przygotujemy dla Was dwa turnieje e-sportowe: League of Legends, z komentarzem na żywo
Grupa Filmowa Darwin
Diamiana „Nervariena” Ziaji oraz Hearthstone z komentarzem na żywo MKKR3!
Kiedy w maju 2012 roku uświadomiliśmy sobie, że wszystko, co nas otacza, jest wibrującą
Komentatorów będziecie mogli spotkać na terenie festiwalu i zamienić z nimi kilka słów!
energią i tak naprawdę siłą własnych umysłów możemy stworzyć, co nam się tylko podoba –
nie czekaliśmy długo! Postanowiliśmy skonstruować Transformera, który byłby też wehikułem
czasu. Nie udało się. Ale wpadliśmy na kolejny pomysł – róbmy filmy. No i robimy:).
40
41
Imprezy wspierające
Imprezy wspierające
Kapitularz
Copernicon
Łódzki Festiwal Fantastyki „Kapitularz 2015” to impreza
Jest wydarzeniem skierowanym do miłośników gier, fan-
w konwencji urban fantasy oraz horroru. Wcześniejsze
tastyki, literatury i nauki w każdej postaci. Początkowo
edycje gościły autorów powieści grozy, między innymi
niewielka, choć już od pierwszej edycji licząca się na arenie
Dariusza Domagalskiego, Michała Gacka, Kazimierza
ogólnopolskiej, impreza, wliczyła się do grupy najwięk-
Kyrcza Jr. czy Dawida Kaina. Pierwszy, po długiej prze-
szych festiwali fantastyki w kraju. Serdecznie zapraszamy
rwie, „Kapitularz” odbył się w 2012 roku w Łodzi.
do odwiedzenia festiwalu nie tylko ludzi zajmujących swój
Ówczesna edycja festiwalu zebrała bardzo dobre
czas grami i fantastyką od wielu lat, ale także wszystkich
recenzje zarówno wśród uczestników, jak i w prasie
niedzielnych graczy oraz osoby, które chciałyby doświad-
branżowej oraz niebranżowej. Druga edycja została
czyć czegoś nowego. Poza atrakcjami dla fanów konkretnych zagadnień impreza oferuje setki
oceniona jeszcze lepiej. W 2013 roku przygotowaliśmy bogatszy program, między innymi aż trzy
godzin programu zaczepiającego o dziesiątki tematyk i ciekawostek współczesnego świata.
nitki bloku RPG, oraz zaprosiliśmy jeszcze więcej znakomitych gości. W 2014 roku w festiwalu
Gwarantujemy, że na Coperniconie każdy znajdzie coś dla siebie.
wzięło udział ponad 1100 uczestników.
Sabat Fiction-Fest
Organizatorzy zapraszają do Kielc! Na miłośników literatury czekają prelekcje i spotkania z autorami, których kunszt
ZSzeF
doceniają najbardziej wymagający czytelnicy. Dla kompu-
Czyli Zamojskie Spotkania z Fantastyką to coroczna, od-
terowych pasjonatów przygotowano świetnie wyposażone
bywająca się w jeden z wrześniowych weekendów im-
strefy e-sportu z najpopularniejszymi grami komputerowy-
preza organizowana przez Zamojskie Stowarzyszenie
mi: Counter Strike Global Offensive oraz Leauge of Legends,
„Czerwony Smok”, mogąca poszczycić się długą i cał-
zaś w gamesroomie czeka na Was ponad 500 gier planszowych i karcianych. Ważnym punktem
kiem ciekawą historią, która liczy sobie już 13 lat. Przez
programu jest Konkurs Cosplay, w ramach którego uczestnicy prezentują swoją wizję alterna-
ten czas wiele zdążyło się zmienić, ewoluować, ale
tywnej mody fantastycznej.
główna idea konwentu pozostała ta sama: dobra zabawa z ciekawymi, otwartymi i pełnymi zaangażowania
Bachanalia Fantastyczne
ludźmi połączonymi wspólnymi zainteresowaniami,
We wrześniu po raz kolejny odbędzie się trzydniowy festiwal
czyli szeroko pojętą fantastyką!
Bachanalia Fantastyczne w Zielonej Górze. Podczas tegorocznej, 29. edycji imprezy, organizatorzy zapewnili kilka nitek programowych dla wszystkich
odwiedzających. W programie, tworzonym wraz z uczestnikami, mogliśmy znaleźć m.in. pokazy
walk berserkerów w wykonaniu Strażników Midgardu, symulator radzieckiego okrętu podwodnego, który został stworzony na potrzeby larpa „Ostatni Rejs” czy też rozgrywki Juggera. Nie
zabrakło również tradycyjnych prelekcji, konkursów oraz turniejów. Wśród gości pojawiły się
takie nazwiska jak Drzewiński, Starosta, Parowski, Jabłoński czy też Polch. Żaden z uczestników
nie musi płacić za wejściówkę!
42
43
Nagrody festiwalowe
Nagrody festiwalowe
KOSplay
Larpy Najwyższych Lotów
Jak co roku chcemy docenić tych, którzy do Falkonu szykują się
Klika osób w przebraniach spotyka się w szkolnej klasie, aby
miesiącami. W Konkursie Odlotowych Strojów wygrywają naj-
poudawać, że są kimś innym. Brzmi komicznie? Tylko pozornie.
lepiej przygotowani i prezentujący się cosplayerzy. Zadaniem
Uczestnicy muszą wykreować swoją postać zarówno w głowie,
każdego uczestnika jest samodzielne wykonanie i odtworzenie
jak i na zewnątrz. Właściwy kostium to połowa sukcesu. Larp
stroju postaci z mangi, anime, gier, komiksów, książek czy filmów.
Najwyższych Lotów ma w pełni zaangażować graczy, a nawet
sprawić, że obserwatorzy będą chcieli do niego dołączyć. Sale
Podczas festiwalu odbywa się uroczysta gala, podczas której każdy musi pokazać się z jak naj-
będą kipieć od ogromu emocji.
lepszej strony. Jury złożone z doświadczonych cosplayerów ocenia szczegółowość kostiumu,
pomysłowość uczestnika oraz występ.
Puchar Mistrza Mistrzów
Nagroda przyznawana tym, którzy w RPG grają i jednocześnie ich
nie grają. Najbardziej prestiżowy konkurs z tej dziedziny w Polsce
NERD
w tym roku rozgrywa się podczas Falkonu. Głównym celem jest
Tu wyobraźnia wskakuje na najwyższy poziom. Najlepsi gracze
wyłonienie najlepszego prowadzącego gry fabularne. Mistrzowie
RPG spotykają się na sesjach, gdzie zostają poddani ocenie pro-
Gry mają udowodnić, że to oni najsprawniej potrafią kreować
fesjonalistów. Zapominają kim są, gdzie siedzą i stają się średnio-
unikalne przygody i poprowadzić graczy przez niezwykły świat,
wiecznym poborcą podatkowym czy jednym z tysiąca żołnierzy
wydobywając z nich pokłady kreatywności.
imperialnych.
W trzech etapach muszą wykazać umiejętność gry aktorskiej, improwizacji, zrozumienia i odnalezienia się w zupełnie nowym, odrealnionym świecie narzuconym przez Mistrza Gry. Nie
zwycięża uczestnik. Zwycięża poborca podatkowy lub żołnierz imperialny.
Drużynowe Mistrzostwa Gier Planszowych
Ci, którzy zasady gier planszowych znają już na wyrywki i mogą
je recytować w środku nocy, zbierają drużynę, by rozegrać najlepszą partię w swoim życiu. Uczestnicy swoją grą mają przyciągać spojrzenia wszystkich dookoła. Na planszy ma roić się od
znaczników, kart i pionków! Każda drużyna rozgrywa po dwie
partie jednej gry wybranej spośród czterech. I nieważne, czy sam
przegrywasz, liczy się drużyna!
44
45
DLA FIRM I KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
nowym wyzwaniem, do którego
podchodzimy indywidualnie.
ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
n
z
KURSY Z PIERWSZEJ POMOCY
TRANSPORT MEDYCZNY
Dysponujemy ambulansami przystosowanymi do dalekiego transportu
tel. (+48) 601 760 546
e-mail: [email protected] · [email protected]
www.naszdiamed.pl
ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE IMPREZ
nowym wyzwaniem, do którego
podchodzimy indywidualnie.
n
z
KURSY Z PIERWSZEJ POMOCY
TRANSPORT MEDYCZNY
Dysponujemy ambulansami przystosowanymi do dalekiego transportu
Larpy
Larpy
Piątek 19-21 sala LNL
Sobota 10-13 sala larp 3
Selekcja (nie)naturalna
Niech żyje bal!
Emilia „Emi” Kowalska
Ola „OlciQ” Zielińska
Witajcie w Programie Selekcji, obowiązującym zgodnie z ustawą 49. „O normowaniu społe-
Kopciuszek już dawno przepadł i wyszedł z mody. Teraz mamy bal na miarę lat 70. XX wieku.
czeństwa i relacji społecznych”. Program Selekcji jest obowiązkowym etapem związanym
Dzieci kwiaty, radosna muzyka… Let’s dance! Na balu zaczynają się dziać dziwne rzeczy – giną
z wyłonieniem jednostek zdolnych do bezkonfliktowego współtworzenia społeczeństwa. Dąży
ludzie. Ktoś za tym stoi. Tylko kto?
do zapewnienia równowagi społecznej oraz gwarancji spokoju dla każdej jednostki. Brak pod-
15 osób, 3h.
porządkowania zasadom Programu skutkuje natychmiastowym z niego wydaleniem.
Sobota 11-13 sala LNL
Piątek 21.20-23.30 sala LNL
Łaska
Laleczka Chucky na Ulicy Wiązów w Piątek Trzynastego kontra... PTAKI
Anna i Michał Rogala
Kamil Rauch
Metafizyczny dramat obyczajowy osadzony w realiach znanego z popkultury Czyśćca. Podczas
Grupa opętanych myślą o seksie nastolatków z liceum im. Wesa Cravena w poszukiwaniu ustron-
larpa gracze wcielą się w role pokutujących dusz, które biorą udział w rozgrywce przygotowanej
nego zakątka do kopulacji rusza na imprezę do budynku multikina zamkniętego po serii niewy-
przez archanioła Gabriela i Lucyfera. Mają możliwość opuścić Czyściec, odgrywając na nowo
jaśnionych zbrodni. Komediowy freeform z udziałem publiczności.
sceny z przeszłości, które zaważyły na obecnym położeniu wybranych dusz.
Sobota 10-13 sala larp 2
Sobota 13-15 sala larp 2
Charlie Puf-Puf
Konflikt w pięciu smakach, czyli larp jakiego nie znacie.
Kamil „Krauch” Rauch
Mikołaj „Klaus” Wlekliński
Gra Stowarzyszenia Fantazjada osadzona w świecie zaprzyjaźnionego konwentu Dixie Land:
Zapraszamy na post-apokaliptyczny larp o świecie, w którym trzeba współpracować lub wal-
Symulacja podróży koleją żelazną przez steampunkowy Dziki Zachód. Konwencja filmu przy-
czyć, aby przetrwać. Śmieszny, niepoważny, poruszający sprawy kulturowe, technologiczne
godowego. Możliwy udział publiczności.
i religijne. Larp każdego Janusza zmusi do myślenia i użycia wyobraźni w humorystyczny sposób.
Limit uczestników: 10-25 osób.
54
55
Larpy
Larpy
Sobota 13-17 sala larp 3
Vive la révolution!
Sobota 16.00-18.00 sala LNL
Przemysław Matuszewicz
Ukomavu
Bartosz Zioło
Wolność, równość, braterstwo, terror, cierpienie i śmierć.
Do wandejskiego miasteczka przybył Trybunał Rewolucyjny. Nikt nie jest bezpieczny. Kto i za ile
Ukomavu to dorosłość. Składamy w nim samego siebie z różnych części. Ukomavu to kradzież.
wkupi się w łaski nowej władzy, kto stawi opór? Kto zginie, a kto przetrwa? Ile istnień zostanie
Nic przecież nie bierze się z nicości. Ukomavu to podróż. Taka, którą przetrwa tylko jeden z was.
złożonych na ołtarzach dobra Ludu?
I wszyscy z osobna. Czy okażesz się lepszy od twoich współplemieńców? Czy po Ukomavu
staniesz się pełnoprawnym człowiekiem? Co jesteś w stanie dać od siebie, jeśli przegrasz?
Gra eliminacyjna w konwencji plemiennej z dużym naciskiem na spirytyzm (wiarę w duchy innych
ludzi krążące po świecie).
Sobota 13.30-15.30 sala LNL
Myślnia
Bartosz Bruski, Paweł Jasiński, Agnieszka Rogowska
Sobota 17:00 – 21:00 sala larp 3
Niedaleka przyszłość. Naukowcy odkrywają Myślnię –powstały z ludzkich myśli twór, który
Inkorporejted – jeepform
niczym wielki ocean, istniał i rozwijał się w ukrytej obok nas przestrzeni. Eksperyment ostat-
Tomasz „Caheer” Madejczyk
niej szansy – należy zbadać Myślnię, odkryć sposób, by ją powstrzymać. Nie będzie to jednak
proste zadanie... Co czyni cię tym, kim jesteś? Kiedy twoja osobowość umrze? Zapraszamy na
Wielka metropolia, miasto perspektyw i szans na zawrotną karierę w korporacyjnym świecie.
larpa inspirowanego “Czarnymi oceanami” Jacka Dukaja.
Międzynarodowa firma aktualnie prowadzi rekrutację, a Twoje CV zakwalifikowało się do drugiego etapu. Zapraszamy na komediowy jeepform o pracy jednego z działów wielkiej korporacji,
włącznie z wszystkimi jego absurdami i dramatami.
Sobota 15-19 sala larp 2
[email protected] [email protected]ŁYSKA
Elżbieta „arcmage” Głowacka
Sobota 18.30-20.30 sala LNL
Tunel
Para w średnim wieku żyjąca pod jednym dachem z odmieńcem. Rodzeństwo fae wychowujące
Aleksandra Tomicka-Kaiper, Przemysław Klaman
ludzkie dziecko. Wszyscy są uwikłani w sieć półprawd i białych kłamstw, ich własne dzieło. Dla
dwójki dzieci ich konfrontacja jest pierwszym doświadczeniem autentycznej więzi. Ich rodzice
To będzie larp o głosach w głowie. W Twojej głowie. A może to Ty jesteś głosem w czyjejś?
i opiekunowie wreszcie mogą być wobec siebie szczerzy. Mimo to, wszystko, co obu rodzinom
O tym, że nikt nie jest nieistotny, ale niektórzy są istotni bardziej, a inni mniej. I że trzeba poświę-
udało się zbudować, wisi na włosku. A zatem, trzeba będzie coś poświęcić. Jedno z Was musi
cić kogoś, by przeżyć. Poświęcisz, czy będziesz poświęcony? Gra porusza problemy zaburzeń
odejść.
psychicznych, przemocy, seksu – może zawierać treści brutalne.
56
57
Larpy
Larpy
Sobota 19-22+ sala larp 2
Niedziela 10-13 sala larp 2
Zaginiony pantofelek
Tam, gdzie wyją wilki
Ola „OlciQ” Zielińska
Wojciech „Reszka” Reszkowski
Jesteśmy w Łodzi, współcześnie. Po mieście grasuje tajemniczy podpalacz. Grupa kilkunastu osób
Jesień, 1863 rok. Zagubieni w lesie, po przegranej bitwie, natrafiacie na zaniedbany dworek
spotyka się na balu, na którym zdejmą maski i pokażą swoje prawdziwe oblicze, na balu, na
szlachecki. Pali się tam światło, jest jedzenie i picie. Jest też coś niepokojącego i tajemniczego,
którym wszystko stanie się jasne.
co nie pozwala wam cieszyć się bezpieczeństwem.
Sobota 21-23 sala LNL
Niedziela 10-12 sala larp 3
Krótki larp o umieraniu w zimnej wodzie
Malowany świt ludzi
Patryk Bielawski, Aleksandra Sokólska
Marta „Anastasia” Gebru
Mayday, mayday! Statek Red Herring wzywa pomocy! Idziemy na dno! Szalupy odpadły od
Bunt ludzi jest już historią. Roboty przejęły władzę. Była jedna rzecz, której maszyny zawsze
kadłuba. Nie wiem, ile wytrzymamy na morzu. Błagamy o pomoc!!! Halo, czy ktoś nas słyszy?
zazdrościły ludziom – wyobraźnia. Wraz z powstaniem Kreatora i ta słabość została wyelimi-
Mayday, Mayday! – dramatyczne wezwanie, tylko czy ktoś na nie odpowie? Jeśli kręci Was
nowana. Od zawsze było tak, że ludzie tworzyli rzeczy piękne, a maszyny – doskonałe. Teraz
umieranie w zimnej wodzie to bierzcie pompowane rękawki, koła ratunkowe i zapraszamy na
udało się to połączyć.
pokład Red Herringa.
Larp na 7 graczy trwający ok. 2 godzin
Sobota 21:00-24:00 sala larp 3
Niedziela 13-16 sala larp 2
USS „Thunder” – Spełnij swoje marzenie.
Miasto nigdy nie śpi
Michał „Bojler” Bernat
Wojciech „Reszka” Reszkowski
Z jednej z planet krążących wokół gwiazdy Tau Ceti odebrano sygnał. Po tysiącach godzin pracy
Najgorzej jest, kiedy sam nie wiesz, kim jesteś. Jest tyle sposobów radzenia sobie z rzeczywi-
naukowców zdecydowano, by wysłać tam ludzi, w celu dokładniejszego zbadania źródła sygna-
stością, a wszystkie są złe. Larp na pograniczu klimatów cyberpunk i urban fantasy.
łu, roboczo nazwanego Artefaktem X. W ciągu kilku tygodni pojawiły się najróżniejsze plotki
o spełnianiu życzeń przez Artefakt. Nie wszystkie zostały zdementowane.
Czas trwania: 3-5h. Role męskie: 4-6 graczy, role żeńskie: 4-9 graczy. Ilość graczy jest elastyczna,
poprzez wyłączenie części wątków.
58
59
Games Room
Rebel
Games Room
Polish Publishing League
Megawojownicy (Piątek, 18:00 – 20:00)
Stań do walki na arenie jako jeden z Megawojowników! Każdy gracz wciela się w jednego potężnych wojowników posiadającego unikalne zdolności, gotowego zrobić wszystko, aby wygrać
turniej znany jako Plemienna Rozróba. Jest on organizowany podczas każdego zaćmienia słońca
na legendarnej Wyspie Krańca Świata. Rozgrywa się on według zasady „każdy na każdego”, bo
w ostatecznym rozrachunku pozostanie tylko jeden Wojownik – ten jeden jedyny! No, chyba że
bitwa będzie trwała długo, wtedy zwycięzca zostanie wybrany na koniec 7 rundy...
7 Cudów Świata: Pojedynek (Sobota, 17:00 – 19:00)
Poprowadź swoją cywilizację ku świetności, dbając o jej rozwój militarny i naukowy oraz konstruując niezwykłe Budowle i Cuda. 7 Cudów Świata: Pojedynek to gra dla 2 graczy, która wykorzystuje niektóre z głównych założeń bestselleru 7 Cudów Świata, ale oferuje również nowe
wyzwania, specjalnie dopasowane do gry dwuosobowej.
Gra wprowadza nowatorski sposób dobierania kart, przed grą – układamy je według podanego
wzoru, a dobierać wolno nam tylko te, które nie są przykrywane przez inne karty. Wybierając
jedną z nich, odkrywamy kolejne, czyniąc je dostępnymi dla przeciwnika, co prowadzi do trudnych
wyborów i dylematów.
Gracze będą ze sobą rywalizować o karty rozmaitych budowli, próbując blokować ich dostępność
przeciwnikowi, a dobierając te, które zapewnią im największe korzyści.
Baronia (Niedziela,12:00 – 14:00)
Na najdalszych rubieżach Imperium ambitni baronowie walczą o władzę. Stojąc na czele potężnych armii, zdobywają nowe terytoria, budują wioski, miasta i twierdze. Na końcu tego wyścigu
o supremację tylko jeden z nich zostanie królem! Podczas gry w Baronię przyjdzie Ci objąć
w posiadanie okoliczne włości wraz z ich przyległościami, a Twoim celem będzie poszerzenie
kontrolowanego przez Ciebie terytorium.
Loteria Rebela (Sobota, 19:00)
To już konwentowa tradycja! Kto jej nie kojarzy ten trąba! :-)
Co trzeba zrobić, by mieć szansę na nagrody? Biorąc udział w różnych mini atrakcjach, odbywających się na naszym stoisku, możesz otrzymać los! Każdy los zwiększa możliwość wygrania
nagrody! Listę atrakcji znajdziesz na stoisku Rebel!
60
61
Games Room
Games Room
Cube Factory of Ideas
Black Monk Games
Magiczny Turniej w VuDu! (Piątek, 20:00 – 21:00)
Turniej Top A Top (Piątek, 21:00)
Zło, szatan, mroczny okultyzm – to tylko niektóre rzeczy, których nie znajdziecie w nowej, sza-
Kultowa gra powróciła! Przyjdź do nas na turniej i udowodnij, że najsprawniej mówisz „Dzień
lonej grze od wydawnictwa Black Monk, Vudu. Znajdziecie za to mnóstwo zabawy, dziesiątki
dobry!”, a kupa zwykle nie myli Ci się z muchą!
sposobów na uprzykrzanie życia swoim przeciwnikom i prowadzenie strategicznej rozgrywki.
Bardzo przystępne zasady i dynamiczna rozgrywka nie pozwolą nikomu się nudzić! Nauka gry
Rankingowy Turniej Summoner Wars (Sobota, 15:00)
i zapisy na turniej prowadzone są na stoisku Black Monk Games, zapraszamy!
Turniej Summoner Wars Speed (Sobota, 13:00)
Turniej w Munchkina dla początkujących (Sobota, 12:00 – 15:00)
Pozostałe:
Jesteś nowym graczem Munchkina? Grywasz od czasu do czasu ze znajomymi? A może dopiero
się nauczyłeś, ale chcesz się sprawdzić? Dołącz do turnieju dla początkujących i zmierz się z innymi! Wykiwaj wszystkich, rozpychaj się łokciami i zdobywaj atrakcyjne nagrody! Nauka gry na
stoisku wydawnictwa Black Monk Games, gdzie przyjmujemy też zapisy.
Turniej gry planszowej Dixit dla par (Niedziela, 12:00 – 14:00)
Zapraszamy pary na niecodzienny turniej gry planszowej Dixit, gdzie wygra najlepiej współpra-
Turniej w Hocki Klocki – zabawa murowana! (Sobota, 19:00 – 21:00)
cująca ze sobą drużyna. Przyjdźcie sprawdzić jak dobrze się znacie, czy wasze myśli krążą po tych
Lubisz tworzyć szalone budowle z klocków? A może wolisz mówić ludziom, co mają robić?
samych torach. Im bardziej abstrakcyjne skojarzenia i nietuzinkowa wyobraźnia, tym większa
Czy podjąłbyś wyzwanie budowania z zamkniętymi oczami albo używając tylko jednej ręki?
szansa na zwycięstwo i wyborną zabawę. Turniej dla drużyn składających się z dwóch osób.
Albo gdybyś musiał wyjaśniać, co robić, nie używając słów? Dodaj do tego jeszcze wyścig
z czasem, a zabawa będzie murowana! Nauka gry i zapisy na turniej prowadzone są na stoisku
To masz Zonka! – Czyli nauka gry we FLUXXa (Niedziela, 14:00)
Black Monk Games, zapraszamy!
Nie lubisz powtarzalnych gier? Stałe zasady Cię nudzą? A może zawsze marzyłeś by zmienić cel
rozgrywki i wygrać w najmniej spodziewanym momencie? Fluxx – gra karciana o ciągle zmieniających się zasadach doprowadzi Cię do szaleństwa, ale przynajmniej nie umrzesz z nudów!
Wybierz swoją ulubioną wersję albo pomieszaj wszystkie i zagraj w jednej rundzie Cthulhu,
Kwartet Zombie i Ciasteczko! Pamiętaj tylko o Zonkach… one mogą zepsuć wszystko!
Eliminacje do Mistrzostw Polski w Neuroshimę Hex 3.0 (Sobota, 12:00-16:00, Hala A)
Jest to jedna z ostatnich okazji, aby zakwalifikować się do finału – odbędzie się już w grudniu!
Zapisy na turniej będą na stoisku Wydawnictwa Portal w piątek i sobotę do godz 10:00.
Sobota 12-16 - Hala A
62
63
E-sport
E-sport
Strefa PC
Strefa Konsol
Piątek:
Turnieje Konsolówek
18:00 – Dance Central
20:00 – Mortal Kombat 9
23:00 – Injustice
Sobota:
Sobota
9.00 - 19.00 - Turniej League of Legends z komentarzem Nervariena
Niedziela
9.00 - 14.00 - Turniej Hearthstone z komentarzem MKKR3
Zapraszamy również na przedpremierowy pokaz dodatku do Starcrafta II:
Legacy of the Void na stoisku CDP.PL. Możecie zagrać w prolog nowego
dodatku!
9:00 – Mario Kart
12:00 – Naruto Ultimate Ninja Storm 3
15:00 – Fifa 16
20:00 – Mortal Kombat X
23:00 – Turniej Niespodzianka
Niedziela:
09:00 – Tekken Tag Tournament 2
13:00 – Niespodzianka!
64
65
Kącik dziecięcy
Kącik dziecięcy
Piątek
17.00 – 19.00 Moda ekologiczna
17.30 – 19.00 Kosmiczne miasto
Zostań kreatorem mody i modelem w jednym :) Zaprojektuj najmodniejszy ekologiczny strój w tym
Z nami zaprojektujesz, a następnie zbudujesz kosmiczną metropolię. Staniesz się jedynym ga-
sezonie. Papier, folia, butelki, taśma – to wszystko twoje tworzywo! Ekologia jest w modzie!
laktycznym architektem. Zadecyduj już dziś, jakie budynki i pojazdy pojawią się w kosmicznym
19.00 Pokaz mody ekologicznej
mieście. Jesteśmy ciekawi twoich pomysłów.
Wielka gala, zaproszeni goście, fotoreporterzy! To wszystko dla naszych młodych projektantów!
19.00 – 19.30 Dobranockowo – zabawy na pożegnanie
Sobota
Niedziela
9.30 – 10.30 Obrazki origami
9.30 – 10.30 Zabawy integracyjne – poznajmy się :)
Origami kojarzy nam się z trójwymiarową figurą powstałą z jednej lub więcej kartek papieru,
10.30 – 11.30 Człowiek przyszłości
nieciętych, nieklejonych. Ale my uprościmy tę zasadę – origami jednowymiarowe. Dla małych
Jak wyglądać będą ludzie za 100 lub więcej lat? Co będą nosić? Jaka fryzura będzie modna?
i dużych zabawne formy z kolorowych kół, kwadratów, trójkątów.
Nieważne czy jesteś chłopcem czy dziewczynką – nie wahaj się, bez Ciebie nie poznamy
Zaplanuj, narysuj, działaj!
odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Wspólnie zaprojektujemy postać wielkiego formatu.
Zapraszamy wszystkich od 3 do 103 lat.
11.30 – 12.30 Komiks
10.30 – 11.30 Gra w kapsle – turniej (także rodzinny)
Czy Czerwony Kapturek zawsze lądował u Wilka? Czy Roszpunka zawsze uwięziona była
Zapomniana gra uliczna niech rozbawi nas na nowo. Znasz grę – przyjdź i pokaż, co potrafisz!
w jednej bajce? Czy Zła Czarownica jest zła? Zapraszam na wyjątkowe warsztaty, w których
Nie umiesz grać? Przyjdź – nauczymy cię!
bajkowe granice się zatarły. Stwórz własną historię obrazkową.
Bawmy się razem i śmiejmy się razem!
12.30 – 13.30 Szmaciankowe obrazy
11.30 – 12.30 Warsztat tworzenia Minionków
Wystarczy patyczek, kolorowe szmatki, kawałek styropianu i powstaje bajkowy świat –
Stwórz własnego Minionka i zabierz Go ze sobą do domu! Gogle, dżinsy i wielgachne uśmiechy
jedyny w swoim rodzaju. Możesz wyczarować krajobraz lub postać – co chcesz! Pomogą
– to proste!
w tym zręczne palce, trochę czasu i Twoja wyobraźnia. Zapraszamy!
12.30 – 14.30 Konkurs konstruktorski
13.30 – 14.30 Turniej Yenga
Wszystkiego dowiesz się, kiedy przyjdziesz na najbardziej zwariowany konkurs konstruktorski
Dla mistrzów i dla amatorów – Turniej Yengi. Drewienko do drewienka – układamy wieżę,
w dziejach Kącika! Dwie godziny wspaniałej zabawy dla małych i dużych.
a potem dokonujemy dekonstrukcji – budowla musi stać jak najdłużej!
Dodatkowe atrakcje:
Zapraszamy i życzymy powodzenia!
Warsztaty komiksowe;
14.30 – 15.30 Gry i zabawy ruchowe
Warsztaty i pokazy modelowania balonów;
„Muchy i pająk”, „Raz-dwa-trzy Baba Jaga patrzy”, „Mamo-mamo ile kroków do nieba...”
Konkurs Star Wars;
i inne wspaniałe gry i zabawy z dzieciństwa waszych rodziców :) Dla chłopców i dla dziewcząt
Konkurs komiksowy;
ciekawe, pomysłowe i zabawne. Ruch to zdrowie, więc się bawmy!
Malowanie twarzy;
15.30 – 16.00 Spotkanie z Kubatu
Turnieje w gry;
Chcesz zobaczyć jak jest rysowany komiks? Tylko dla Was Kuba i Przemek nary-
Dobble
sują Niedźwiedzia! Spotkanie z twórcami komiksu dla dzieci i młodzieży Kubatu – Jakub
Zapraszamy na niesamowity turniej gry Dobble. Sprawdź swój refleks i spostrzegawczość.
Syty i Przemek Surma.
Odnajdź ukryte symbole i wygraj.
16.00 – 17.00 Agenci specjalni
Pitch Car
Jeśli lubisz działać, rozwiązywać zagadki i czołgać się, aby odkryć wielkie tajemnice lub
Uwielbiasz szybkie samochody i wyścigi? Ten turniej jest właśnie dla Ciebie.
odszukać skradziony sejf. Szkoła agentów specjalnych jest dla Ciebie!
Pokonaj tor przeszkód i stań na podium.
66
67
Plan szczegółowy
Legenda
Plan szczegółowy
„ISIS nie takie straszne” – wszystko o serii animowanej „Archer” Kacper „Darkling” Kuśmierczyk
Namiot 2
Ścieżka programowa Andrija
Język obcy
Ścieżka programowa Selim
Prelekcje
Ścieżka programowa Redana
Warsztaty
Dyskusja
Konkurs
Gry bez prądu
Manga i Anime
Zanurzymy się w szpiegowskim świecie, który jest wypadkową lat 60. i czasów współczesnych
wypełnionym: śmiercią, romansami, podwójnymi agentami, cyborgami, stacjami kosmicznymi
oraz podwodnymi i nielegalnymi eksperymentami, czy konfrontacjami z życiem pozaziemskim.
Rytuał i ofiara w starożytności Martyna Pietrzak
Namiot 3
Pt
60
60
Przyjdź i poznaj odpowiedzi na wiele pytań związanych z obrzędami starożytnych Greków
i Rzymian (z gościnnym udziałem Persów). Uwaga! Prelekcja może zawierać drastyczne
opisy rytualnego uboju zwierząt.
16:00
Pt
All this time you’ve been playing it wrong, czyli jak grać w Pokémon Ruy „Fako” De la Fuente Lloveras
M&A
Zabawa vs sport – czym obecnie jest yoyowanie? Jakub Mozgawa
60
Prelekcja o tym, jak bardzo różni się Twój sposób grania w Pokémon od tego, w jaki grają ludzie,
Sala 1
60
Jak wygląda profesjonalne yoyowanie? Na te i inne pytania odpowie Jakub Mozgawa, uczestnik
8. edycji programu Mam Talent i członek drużyny YoYoFactory.pl. Opowie o historii zabawy
którzy robią to zawodowo.
Turniej Nerd-Tabu Ola „U2fun” Skłodowska
yoyo, jej obecnej formie, zawodach i możliwościach, jakie kryją się za szpulką i sznurkiem.
„Oczarować umysł i usidlić zmysły” – o fenomenie Severusa Snape’a Iga „Zła Królowa” Ziembicka
Sala 2
60
Warsztaty
Znacie Tabu? To super! Nerd-Tabu to gra taka sama, tylko oparta na zagadnieniach z fantastyki
i fandomu. Sprawdź, czy potrafisz wytłumaczyć drużynie, kim jest „gdżdacz” lub co to są
Kryształy Czasu!
Severus Snape – zdaniem wielu najlepszy bohater z cyklu o Harrym Potterze i jednocześnie
17:00
postać, której popularność dziwi samą J.K. Rowling. Dlaczego tyle fanek sagi oszalało na
punkcie tego fascynującego drania? Spróbujemy razem odpowiedzieć na to pytanie.
Fantastyczne włosy Magdalena „Kya” Gut
Nagrody Darwina Larpownia
Sala 1
Antresola
120
60
60
Prelekcja na temat farbowania włosów na kolory niestandardowe i „fantastyczne”, kwestie
Oto jedyna nagroda, której nie chcesz zdobyć. Niestety zdobywają ją inni. Jak tego dokonują?
peruk oraz interaktywne dyskusje z uczestnikami. Pokazy zdjęć, produktów do włosów
No cóż, właśnie o tym jest ta prelekcja. UWAGA! Zawiera drastyczne opisy ludzkiej głupoty.
i opinie profesjonalisty.
Historia gier planszowych Lech Górski
Wojna Atomowa 2000 BC Kamil „Loki” Król
Namiot 1
Sala 2
60
60
Świat zmienił się 16 lipca 1945 – razem z pierwszą skuteczną próbą broni atomowej
Gry planszowe cieszą się coraz większą popularnością. Ale jak to wszystko się zaczęło? Jak
wkroczyliśmy w epokę atomu. Nigdy wcześniej świat nie widział podobnej potęgi, ale czy
planszówki zmieniały się przez setki lat?
na pewno? Czy próba na pustyni w Nowym Meksyku była pierwszym wybuchem atomowym
jakiego świadkiem była ludzkość, czy może jednak stało się to dużo wcześniej?
68
Piątek
69
Plan szczegółowy
Plan szczegółowy
Krasnoludy vs Elfy – to jest DYSKUSJA Larpownia
Antresola
18:00
60
Która nacja jest lepsza? Zahartowane i nieugięte Krasnoludy czy szybkie i zmyślne Elfy? Każda
nacja potrzebuje argumentów w tej dyskusji! Więc bierzcie topory/łuki w dłoń i ruszajcie
Oficjalne Otwarcie Festiwalu Fantastyki Falkon 2015
wesprzeć swoją stronę! UWAGA! Dyskusja grozi nadszarpnięciem zdrowia uczestników,
Scena
30
Sala 2
60
bierzesz w niej udział na własne ryzyko.
Filmowe Szranki Mateusz „Mateo” Krakowiak
Przygoda bez walki Lech Górski
Namiot 1
Pt
120
Historia kina i filmów to wspaniała podróż, która rozpoczęła się czarno-białymi, niemymi
Masz wrażenie, że zbyt często przygoda sprowadza się do strzelanin i bijatyk? Po trupach do
obrazami i trwa po dzień dzisiejszy, wprowadzając widza w erę trzeciego wymiaru. To tysiące
celu? Na prelekcji omówimy tworzenie alternatywnych wyzwań oraz pokażemy jak włączyć
lepszych i gorszych opowieści, bardziej i mniej udanych aktorskich kreacji. Zapraszam
do scenariusza umiejętności pozornie bezużyteczne.
wszystkich, którzy pragną zanurzyć się w filmowy świat i wypróbować swą wiedzę w konkursie
filmowym.
Wielki Turniej Trójmagiczny Joanna „Idaia” Śliwińska
Antresola
O zmianach w bloku larpowym i Złotych Maskach na Pyrkonie 2016 Larpownia
Namiot 2
120
Jeżeli nie miałeś okazji wziąć udziału w ostatniej edycji Turnieju Trójmagicznego w Hogwarcie,
60
to teraz będziesz mógł spróbować swoich sił w Lublinie! Zbierz przyjaciół i razem podejmijcie
Planujecie w przyszłym roku odwiedzić Festiwal Fantastyki Pyrkon? Kochacie larpy i chcecie
wyzwanie, jakie stoi przed każdym z uczestników! Konkurs obejmuje 7 tomów książki
wziąć udział w Złotych Maskach? Na tej prelekcji dowiecie się, jakie zmiany szykują dla Was
i 8 filmów o Harrym Potterze.
nowi organizatorzy.
Larpy – lokal, wystrój, rekwizyty Larpownia
Zagadka holmesowego kanonu – co można powiedzieć Johnie Watsonie? Barbara „Narbeleth” Górecka
Namiot 3
60
Namiot 2
60
Prelekcja poświęcona technicznej stronie robienia larpów. Gdzie je wystawiać? Jak zaaranżować
John Watson to bohater, który zasłynął z relacjonowania przygód swojego genialnego
pomieszczenie? Skąd wziąć potrzebne rekwizyty? Nie wiesz jak się do tego zabrać? Śmiało
przyjaciela i jako kronikarz Sherlocka Holmesa zaklepał sobie stałe miejsce w literaturze.
przyjdź i się dowiedz.
Ile z tych opowieści możemy dowiedzieć się o samym Watsonie?
Zupełnie pełnosprawny świat Barbara „Narbeleth” Górecka
17:30
Namiot 3
60
Jak często przedstawiana jest w mediach kwestia niepełnosprawności? Zdecydowanie zbyt
rzadko, jeśli się temu przyjrzeć. W czasie prelekcji poszukamy przykładów pojawienia się
Wrestling w Kraju Kwitnącej Wiśni Mateusz „Orzech” Orzechowski
niepełnosprawności w serialach.
M&A
120
Każdy kiedyś widział w telewizji wrestling, ale czy kiedykolwiek myślałeś jak to jest być na
ringu? Były wrestler i uczeń szkoły DDW opowie Ci o tym, jak „dzieje się” magia. Wrestling
Otwarcie Falkon Areny – Trening Ligi Bohaterów Płaszcz i Suknia
Falkon Arena
120
w Japonii to aktualnie najbardziej popularny sport, popularniejszy nawet od sumo i każdy
fan kultury japońskiej powinien się z nim zapoznać.
70
Piątek
71
Pt
Plan szczegółowy
Warsztaty rysunkowe: zagadnienie perspektywy Mariusz Gandzel, Greg Bobrowski
Warsztaty
Larpy na świecie Larpownia
Namiot 2
120
60
Zagadnienie kompozycji oraz perspektywy na przykładzie tworzenia ilustracji kart do gry
Zawsze byłeś ciekaw, jak wyglądają larpy w innych częściach Ziemi? Teraz to nie problem. Na
X-­wing Miniatures Game oraz Warhammer Conquest
prelekcji zaprezentowane zostaną nie tylko larpy naszych sąsiadów czy Skandynawów, ale
również te z Japonii czy USA.
18:30
Feeria sztuk – różnorodne widowisko Grupa taneczna DIA
Konkurs filmowy Marcin Andrys
Scena
Pt
Plan szczegółowy
30
Namiot 3
120
Wystąpią artyści reprezentujący różnorodne formy taneczne z użyciem nietypowych
Znasz się na filmach od 1902 r. do 2015 r.? To konkurs w sam raz dla Ciebie! Prosty, z łatwymi
rekwizytów. Trzy kwadranse ucieczki od rzeczywistości w magiczny świat tańca i fantastycznej
pytaniami, gwarantujący przyjemną i rodzinną atmosferę dobrej zabawy. Zbierz drużynę
muzyki.
filmożerców i do dzieła. Przed tobą fantastyczne nagrody!
Fantastyczny Pokaz Fizyczny vol. 3: Return of the Science Marek Gorgol
Sala 1
20:00
60
Po raz trzeci wracamy na Falkon, aby pokazać, że nauki ścisłe, a w szczególności fizyka, nie
muszą być ani nudne, ani skomplikowane. Wystarczą poduszkowce, lasery i inne bajery (a także
Circle of Bards
HIT
Scena
trochę wysokich napięć), aby każde skomplikowane prawo okazało się proste i przystępne.
Możesz nas także znaleźć na www.madrydzieciak.edu.pl
150
Gry fabularne, o których być może nie słyszeliście Marcin „Seji” Segit, Maciej ‚„Zefir” Starzycki
19:00
Sala 1
60
Gry fabularne, o których być może nie słyszeliście: stare, nowe, popularne i zupełnie
Truciciele w sadze „Pieśni Lodu i Ognia” George’a R. R. Martina Magdalena „Maegi” Laskowska
Sala 2
60
Czy Mirri Maz Duur otruła Khala Drogo? Czy Oberyn otruł Tywina? Co stosuje Melisandre?
Kto zabił Joffa? Jak działają Ludzie bez Twarzy? Kogo weźmie sobie za cel Tyene Sand?
zapomniane. A także takie, które warto poznać. W programie m.in.: pierwsza gra fabularna
rozgrywająca się na terenie Polski; RPG, w której gra się samym sobą; system, gdzie jakość
gleby ma znaczenie; RPG napisana przez antropologa.
Najodpowiedniejsza broń w razie apokalipsy zombie Piotr „Kesiu” Kesling
Odpowiedzi m.in. na te pytania spróbuje udzielić godzinna prelekcja o trucicielach rozsianych
po Westeros i Essos świata „Pieśni Lodu i Ognia”.
Sala 2
60
Zapoznanie się z błędami oceny przydatności broni, wykorzystywania dostępnych zasobów,
Teleportacja, telepatia, komputery kwantowe i komiks… Piotr Gawron, Katarzyna „Asurit” Kara, Michał Cholewa
Namiot 1
60
najskuteczniejszych technik walki z zombie w zależności od założeń odnośnie ich zdolności.
Ciekawostki o praktycznym zastosowaniu ogólnie dostępnych produktów.
Chcesz wiedzieć: czym różni się teleportacja kwantowa od klasycznej, czy telepatia jest
możliwa, jak działają komputery kwantowe, co to jest kryptografia kwantowa? Wyjaśnimy
Ci to w postaci komiksu…
72
Pt
Spotkanie autorskie – Jacek Komuda
Antresola
Piątek
60
73
!
Plan szczegółowy
Plan szczegółowy
Wakacje z duchami Joanna „Idaia” Śliwińska
Namiot 1
22:00
60
Ile czasu można spędzić smażąc się na plaży i pływając w basenie? Czy rajd po nawiedzonych
zamkach, hotelach i tawernach nie jest ciekawszą alternatywą na spędzenie urlopu? Podczas
Pokaz fireshow Grupa Nizar
HIT
Targi
prelekcji opowiem o najbardziej nawiedzonych miejscach na świecie i możliwości oraz
kosztach odwiedzenia takich miejsc.
60
Każdego roku, latem, na polach nieopodal niemieckiego miasteczka Diemelstadt zbierają się
Pt
60
9:00
Krocząc wśród smoków, czyli larp Drachenfest oczami świadków Jędrzej „Onfis” Manikowski
Namiot 2
Lepszy i konkurencyjny panel o Doktorze Who 1.5 J. „Pan Minerał” Wodarski, M. „Klaus” Wlekliński oraz M. „Duplikat”
tysiące miłośników fabularnych gier terenowych, aby przeżyć przygodę w świecie rządzonym
przez smoki. W ubiegłym roku w ich szeregach znalazło się miejsce dla czterech Poznaniaków.
Przedstawiciel „Polskiej Misji na Drachenfest” z chęcią odpowie na wszystkie Wasze pytania
i być może zachęci Was do uczestnictwa w larpach organizowanych za naszą zachodnią granicą.
Sala 1
60
Podobał Wam się nasz panel na Pyrkonie…? Nam też nie. Zatem postanowiliśmy zrobić jeszcze
lepszy!
Sb
Przegląd Pieśni Krasnoludzkiej Grzegorz „Sauraj” Litwin, Maciej „Neko” Wójcik
Konkurs muzyki anime Maciej „Fisz” Delega
Sala 2
M&A
90
Uwielbiasz dobry soundtrack? Nigdy nie pomijasz openingów i endingów? Jeśli tak, ten
konkurs jest dla Ciebie!
21:00
60
Krasnoludy nie tylko toporem ale i słowem wojować umieją. Czyli piękna muzyka w niezbyt
urodziwym wykonaniu.
XIX-wieczne CSI – to elementarne, drogi Watsonie! Aneta Jadowska
Antresola
Szatański konkurs anielsko-demoniczny Magda „Cathia” Kozłowska
120
Co kryminały zawdzięczają Chińczykom? Z jakimi problemami borykali się stróże prawa w epoce
Sala 1
60
Sherlocka Holmesa? Czy żywot przestępcy był wówczas łatwiejszy? Dlaczego najbardziej
Aniołów i demonów w literaturze, filmie, grach i serialach dostatek, czasami nawet nie zauważamy
nieuprzejmy archiwista świata stał się bohaterem świata kryminalistyki? I jak doszło do
ich obecności... Czasami jednak pojawia się ktoś, kto sprawdzi Waszą spostrzegawczość i wiedzę
odkrycia najważniejszej na długie lata metody identyfikacji, czyli linii papilarnych?
w tej dziedzinie i tym kimś będzie Cathia.
10:00
Zine’s not dead – fanowskie publikacje wczoraj i dziś Marcin „Seji” Segit , Elin Kamińska
Sala 2
60
Podczas prelekcji będzie można posłuchać o historii fanzinów, technikach produkcji fanowskich
Początki fandomu Staszek „Scobin” Krawczyk
czasopism, wkładzie kserokopiarek w rozwój ruchu fanowskiego oraz o obecnej kondycji
fanzinów, w tym o najnowszych publikacjach z naszego podwórka.
60
kogo dzwonił w 1985 roku, ogłaszając, że Polcon w Błażejewku jest nielegalny? Na którym
Spotkanie autorskie – Paweł Majka
74
Sala 1
W którym roku narodził się polski fandom? Ile kobiet pisało fantastykę w latach 80.? Kto do
konwencie po raz pierwszy pojawił się Andrzej Sapkowski? Zapraszam na pełną ciekawostek
Antresola
!
60
prelekcję o początkach polskiego fandomu.
Sobota
75
Plan szczegółowy
Startupy: co, jak i dlaczego Michał „michalkorba” Korba
Plan szczegółowy
W piekle definicji – ostatnie 5 zdań na temat science fiction dr hab. Paweł Frelik
Sala 2
60
Czym tak naprawdę jest magiczne słowo „startup”? Czym różni się od tradycyjnego biznesu?
Podzielę się swoimi doświadczeniami i opowiem, dlaczego rzuciłem dobrze płatną etatową pracę
i zaangażowałem się w projekt, w którym prawdopodobieństwo sukcesu jest mniejsze niż 2%.
Antresola
Żaden chyba gatunek nie był częściej definiowany niż science fiction, zaś ulubionym nocnym
zajęciem uczestników Falkonu jest spieranie się czy powieść A to SF czy fantasy. Niniejsza
prelekcja wskaże drogę z tego definicyjnego piekła – ale nie poprzez nakreślenie nowej drogi
a spalenie lasu wcześniejszych opisów i gąszczy wcześniejszych sporów.
Moda dla geeków Anna Nahurna
Namiot 1
60
Fakty i mity lotnicze w sam raz do wykorzystania podczas sesji RPG Anna Nahurna
Opowiemy Wam o stylach i możliwościach, ciuchach, dodatkach, fryzurach i makijażach,
które pozwolą Wam wyrazić siebie!
Namiot 1
60
O wszystkim, co Mistrz Gry może zrobić postaciom graczy, gdy ci wchodzą na pokład
samolotu, opowie stewardesa z 10-letnim doświadczeniem.
Szybki jak Flash konkurs wiedzy komiksowej! Marcin Andrys
Sb
60
Namiot 2
60
Od „Epoxy” do „Thorgala” – fenomen Jeana Van Hamme’a Jakub Syty
Czytasz komiksy? Myślisz, że wiesz o nich wszystko? Sprawdź swoją wiedzę!
Namiot 2
Sb
60
Jean Van Hamme nazywany jest midasem europejskiego komiksu. Przyjrzymy się dziełom tego
Krew za krew – rytuał krwawej zemsty w kosmologii Słowian Paweł Majka
nieprzeciętnego twórcy, który wraz z Grzegorzem Rosińskim odpowiada za sukces „Thorgala”.
Namiot 3
60
Pokaz gry Shadow Assasin­­ Mutated Byte
Czyli: jak zabić, żeby było dobrze, ewentualnie nie zabijać z tego samego powodu.
Namiot 3
Maraton Dziwacznych Przygód JoJo cz.1 Marek „Yasa” Danelczyk
60
Shadow Assassin, produkcji lubelskiego studia Mutated Byte, opowiada historię polskiego,
M&A
60
piętnastowiecznego szpiega, wysłanego przez Jagiełłę do infiltracji krzyżackich twierdz.
Jeżeli znudziły Was dotychczasowe shouneny, może zachęci Was świat wiktoriańskiej Anglii.
Wszystko idzie gładko, dopóki nie okazuje się, że Krzyżacy nie grają fair i korzystają z pomocy
Anime, w którym wszystko, co się dzieje można logicznie wyjaśnić, a siła miłości Was nie
mrocznej magii. Twórcy opowiedzą o swoich inspiracjach oraz konkretnych krokach, jakie
uratuje.
podjęli w trakcie tworzenia gry mobilnej.
11:00
Malowanie henną Magdalena Głowacka
Lecimy na Marsa! Radosław „Gravis” Smoliński
Warsztaty
Sala 1
60
120
Mehendi to hinduskie słowo opisujące sztukę malowania henną. Podczas warsztatów
Czym uraczą nas: Elon Musk, Lockheed Martin, DARPA i NASA w najbliższych latach?
uczestnicy: zapoznają się z historią i geografią henny, poznają różne tradycje związane ze
Postępy technologiczne z ostatnich 2 lat przybliżające dzień wycieczki na Czerwoną Planetę,
sztuką mehendi, poznają sposób wytwarzania pasty mehendi, podstawowe wzory i symbole
niekoniecznie w jedną stronę.
sztuki mehendi oraz nauczą się techniki malowania henną.
11:30
Lem dla początkujących Tomasz Kozłowski
Sala 2
60
Stanisław Lem pozostawił po sobie olbrzymią spuściznę – wiele powieści, opowiadań,
publicystyki. Od czego zacząć czytać Lema, a co zostawić sobie na koniec? Postaram się
Pokaz Sarmacki­­ In Vino Veritas
Falkon Arena
30
odpowiedzieć na wszystkie pytania, poza tymi o sepulki.
76
Sobota
77
Plan szczegółowy
12:00
Plan szczegółowy
Konkurs wiedzy Pokémon Damian „Lemur” Olszewski
M&A
Atrakcje zespołu noMercy noMercy
Oglądałeś Pokémony w dzieciństwie? Później jako nastolatek, a teraz jako dorosły?
Sala 1
180
Bulbapedia jest Twoją lekturą do poduszki? O kolekcjonowane od dawna karty dbasz
Panel złożony z następujących punktów: Quiz wiedzy o League of Legends z nagrodami od
bardziej, niż o dobrze doprawioną zupę? Jeśli tak, zapraszam do udziału w konkursie
sponsorów naszej organizacji, pokaz autorskiej gry z nagrodami dla najlepszych, prezentacja na
wiedzy o Pokémonach!
temat komunikacji w grach komputerowych, prezentacja na temat organizacji lokalnych
wydarzeń gamingowych, panel dyskusyjny o zaangażowaniu kobiet w profesjonalnych
rozgrywkach.
12:30
Pokaz tańca orientalnego Zespół Nimbooda
Star Trek dla początkujących Finka Heynemann, Paweł „Fluor” Dąbrowski
Falkon Arena
Sala 2
Sb
30
13:00
60
Star Trek to najbardziej znany i wpływowy serial sci-fi na świecie, w Polsce niestety trochę
mniej popularny. Dzięki tej prelekcji zyskasz podstawową wiedzę o uniwersum, zrozumiesz,
dlaczego Star Trek jest bazą dla wielu innych popkulturowych dzieł i może w końcu pojmiesz
30
Sb
Turniej klingońskich przekleństw Paweł „Fluor” Dąbrowski
niektóre żarty z „Big Bang Theory”!
Sala 2
60
Nie jest wymagana znajomość języka klingońskiego ani Star Treka. MuqaD veS, czyli pojedynek
Spotkanie autorskie – Maja Lidia Kossakowska
na obelgi to coś w rodzaju sportu narodowego. Na Falkonie rozegramy turniej w wersji przyjaznej
Antresola
60
dla Ziemian, z zachowaniem wszelkich protokołów bezpieczeństwa, ale najważniejsze
pozostaje bez zmian – turniej wygrywa najlepszy zawodnik.
„Po pierwsze: nie szkodzić…” czy aby na pewno? Karol „Diaz” Szmyt
Namiot 1
60
Spotkanie autorskie – Aneta Jadowska
Głównym celem medycyny jest niesienie ludziom pomocy. Jednak czasami teoria i praktyka to dwa
różne kierunki działań, a pomiędzy nimi znajduje się pacjent. Zapraszam do świata zwariowanych
pomysłów prosto z laboratoriów i sal szpitalnych!
Western w komiksie Marcin Andrys, Jakub Syty
Antresola
60
Namiot 1
60
Czarty polskie Magda „Cathia” Kozłowska
O Borucie i Rokicie wiedzą wszyscy, jednak ci dwaj panowie nie byliby w stanie obskoczyć
Namiot 2
60
W kinie czas westernów przeminął już dawno, jednak ten jakże zasłużony gatunek znalazł
sobie nowe medium. O erupcji westernowych tytułów na rynku komiksów opowiedzą
prowadzący.
całej polskiej ziemi. Szczęśliwie dla Piekła i innych, mniej znanych czortów, czasami dziecięco
wręcz naiwnych, zła pragnących, dobro czyniących, w naszych opowieściach ludowych pełno!
Panel komiksowych tłumaczy Marcin Andrys
Namiot 2
Broń biała i szermierka – z czym to się je? Dominik „Ixolite” Płodowski
60
Tłumacz to ciężki i niewdzięczny zawód. Jak sobie radzą z wieloma niespotykanymi
Namiot 3
60
sformułowaniami, presją fanów, którzy zawsze wiedzą najlepiej, a także co sprawiło
Prelekcja kierowana głównie do entuzjastów, którzy już coś potrafią, ale także do tych,
im najwięcej problemów podczas przekładania na język polski. Zapraszamy do dyskusji
którzy dopiero o tym myślą albo po prostu zastanawiają się, czy to jest w ogóle trudne i co
z tłumaczami zagranicznych komiksów.
właściwie powinni wiedzieć.
78
Sobota
79
Plan szczegółowy
Szaleństwa pola walki, czyli jak nie iść na wojnę Krzysztof Modrzejewski
Plan szczegółowy
Co po Expanded Universe? Magda „Cathia” Kozłowska
Namiot 3
60
Namiot 1
60
Słów kilka o machinach wojennych, które nigdy nie powinny być posłane w bój, lecz mimo
Od ponad roku Disney tworzy nowy kanon, stare Expanded Universe to teraz już „Legendy”.
swej niedorzeczności wyszły poza deski kreślarskie, jak choćby oślepiający czołg, latające
Co takiego zaoferowano nam w zamian? Cathia zaprasza na krótki przegląd nowych tworów
działo lub lądowa łódź podwodna.
spod znaku Star Wars, połączony z wysoce subiektywnym komentarzem oraz – uwaga! –
możliwymi spoilerami!
Panel dyskusyjny prosto z Japonii Rafał „Raplo” Kamiński, Alicja „Ren” Drygałło, Diana Aleksander
M&A
60
Fantastyka w Stefie Komiksu – spotkanie z Robertem Zarębą Przemysław Mazur
Namiot 2
Chcesz się dowiedzieć jak jest w Kraju Kwitnącej Wiśni? Jeśli tak, to zapraszam gorąco na
konferencję live z Dianą, młodą Polką, która przebywa w Japonii. Dowiedz się z pierwszej
ręki jak tam jest.
Jak zabić Minotaura, czyli o projektowaniu potworów na potrzeby gier Paweł „POTĘGA OBRAZU” Graniak
Namiot 3
Prezentacja łazika marsjańskiego Orion Marcin „axelover” Maciejewski
Sb
60
60
Prelekcja na temat projektowania potworów na potrzeby gier (koncept, atrybuty, historia etc.)
Warsztaty
60
i zagadnieniach concept artu w grach. Dlaczego niektóre potwory są tak powszechne, że nawet
Prezentacja możliwości łazika: zbieranie próbek (gleba, skały, narzędzia), jazda. Opis postępów
nie zwracasz uwagi na ich wygląd? Jak sprawić, aby bestie były naprawdę groźne? Opowiemy
prac nad łazikiem wraz ze zdjęciami i filmami. Przedstawienie ogólnej architektury robota.
Wam, jak my to robimy. W trakcie prelekcji rysowanie na żywo.
13:30
Pokaz makijażu fantastycznego Anna „Strzyga” Maryańska
Pokaz Kendo Katarzyna Pszczoła
Warsztaty
Falkon Arena
30
Pokaz szermierki japońskiej kendo. Pokaz walki treningowej plus krótka część warsztatowa.
180
Pokaz fantastycznego makijażu wraz z omówieniem różnych technik, które można łatwo
wykonać samodzielnie.
14:00
14:30
Konkurs muzyczny Mateusz „Mateo” Krakowiak
Sala 2
120
Od Vivaldiego po Lanę Del Rey. Od muzyki klasycznej po alternatywną. Plejada dźwięków,
bogate grono artystów, niezwykłe instrumentarium. Odgaduj tytuły utworów , rozpoznaj
muzyków i zostań zwycięzcą!
Pokaz tańca orientalnego Zespół Nimbooda
Falkon Arena
30
Sala 1
60
15:00
„Mamy broń!” Czyli co może pójść nie tak? Mateusz „Walter” Górny
O klaunach, lalkach i innych straszakach z dziecięcych pokojów Aneta Jadowska
Antresola
60
Broń palna jest narzędziem skomplikowanym i śmiercionośnym, nawet dla tych, którzy
Strach przed lalkami jest całkiem uzasadniony, a niewinne towarzyszki dziecięcych zabaw
znajdują się po właściwej stronie lufy. Co może zepsuć się w „kałaszu”? Czego absolutnie nie
wcale nie są takie niewinne. Nigdy nie wiesz, czy Zuzia lalka nieduża, gdy zapada noc, nie
robić, mając w rękach pistolet? I dlaczego należy się obejrzeć, zanim spróbujemy zniszczyć
wchodzi w konszachty z diabłem lub nie jest demonicznym naczyniem dla ducha zmarłego
czołg? Idealna propozycja dla mistrzów gry i dla każdego, kto chciałby dowiedzieć się czegoś
dziecka. A klauny wcale nie są śmieszne. Strach przed nimi jest wyrazem rozsądku i nieufnego
nowego w obliczu „zielonych turystów”.
podejścia do tych, którzy muszą sobie na twarzy malować uśmiech.
80
Sobota
81
Sb
Plan szczegółowy
Plan szczegółowy
16:00
Spotkanie autorskie – Andrzej Pilipiuk
Antresola
60
Geografia galaktyczna w space operze — mapy, programy, rozwiązania Marcin „Neuron” Podlewski
Na początku były Gwiezdne Wojny… Karol „Diaz” Szmyt
Sala 1
Namiot 1
60
Powieści science fiction, szczególnie te związane z gatunkiem space opera, rozgrywają się
… a potem stworzono rzeczywistość. Kilka przykładów na to, jak Science Fiction skutecznie
z reguły w nieokreślonej bądź tylko zasygnalizowanej przez autora przestrzeni kosmicznej.
przewiduje przyszłość w realnym świecie, oczywiście na przykładzie najlepszej z możliwych
Czytelnikowi zwykle to wystarcza – nie interesuje go, gdzie znajduje się gwiazdozbiór
sag – Star Wars!
Wężownika czy Cielca, a Drogę Mleczną wyobraża sobie na kształt kilku niedookreślonych
Motyw superbohatera w komiksie polskim Marcinem Rustecki, Rafał Szałpa, Dariuszem Stańczyk, Jakub Oleksowy
Namiot 2
60
ramion. Czas to zmienić.
Za i przeciw czystości gatunkowej Panel dyskusyjny z udziałem Iana McDonalda
Zapraszamy na spotkanie z praojcem herosów w Polsce – legendarnym naczelnym TM-Semica
Sb
60
Sala 2
60
– Marcinem Rusteckim, a także Rafałem Szłapą – autorem krakowskiego Supermana oraz
Czy formuły takie jak: science/heroic/epic/urban/dark fantasy, hard/soft SF, cyberpunk,
twórcami „Lisa” – Dariuszem Stańczykiem i Jakubem Oleksowem.
post-cyberpunk, New Weird, equipoisal fantastika, slipstream, mainstream itd. są pomocne?
Które spośród współczesnych utworów fantastycznych można wskazać jako najbardziej
reprezentatywne dla swoich gatunków, a które z nich najefektywniej się im uchylają?
Projekty kosmiczne w zasięgu ręki Emilia „Barrissa” Węgrzyn, Aleksander Małowski
Namiot 3
60
Spotkanie autorskie – Jarosław Grzędowicz
Każdy z nas kiedyś marzył o zostaniu astronautą i locie w kosmos. My jednak postanowiliśmy
dotknąć kosmosu od strony technicznej. Jako studencka organizacja pracowaliśmy już przy
budowie satelitów, rakiet, łazików, czy misji balonów stratosferycznych. Jesteśmy twórcami
Antresola
Sprzęt pancerny w świecie Star Wars Michał „GnoGer” Łuszczak i Anna „Xsiężna” Łuszczak
m.in. pierwszego polskiego satelity PW-Sata. Jeśli chcecie dowiedzieć się jak wygląda praca
w naszym kole, zapraszamy do wysłuchania naszej prelekcji.
60
Namiot 1
60
Kroczące, jeżdżące lub lewitujące… Opowiemy o (niemal) wszystkich pancernych machinach
na polach bitew niezliczonych planet uniwersum Star Wars.
Pokaz reklam japońskich! Aleksandra „Sałata” Sałaga oraz Czarek „Grześ” Kozłowski
M&A
60
„Świat się kończy, ale jest gitara!” – drugie objawienie Ksionza! Marcin Rustecki, Dominik Szcześniak
Namiot 2
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat przemysłu reklamowego w Japonii oraz obejrzeć kilka
60
zabawnych reklam, które mają niewiele wspólnego z reklamami, jakie znamy z codziennego
Najbardziej płodny scenarzysta młodego pokolenia – Dominik Szcześniak oraz człowiek
życia? Zapraszamy na „Pokaz reklam japońskich”! :)
instytucja: artysta, grafik, wydawca, ufolog – Marcin Rustecki, połączyli swe siły i tak
narodził się KSIONZ!
15:30
Kto ma ile skrzydeł i dlaczego? – Konkurs wiedzy o „Siewcy Wiatru” Emilia „Emi” Kowalska
Namiot 3
Pokaz tańca orientalnego Zespół Nimbooda
Falkon Arena
30
120
Jesteś wielkim fanem anielskiej serii Mai Lidii Kossakowskiej? A może dopiero przeczytałeś
„Siewcę Wiatru” i wydaje Ci się, że dokładnie wszystko pamiętasz? Przyjdź i sprawdź się.
Ten bohater to w zasadzie był aniołem, czy demonem? Gdzie mieszkał? Jaki jest jego ulubiony
smak shake’a? No dobra, to chyba już przegięcie… a może wcale nie?
82
Sobota
83
Sb
Plan szczegółowy
West Anime Can To Mateusz „Orzech” Orzechowski
Gwiezdne Wojny kontratakują – na dużym ekranie i w komiksie Jacek Drewnowski
M&A
60
Namiot 2
60
Każdy słyszał o sławnych japońskich bajkach, ale mało się mówi o świetnych amerykańskich
W grudniu na ekranach kin zagości długo oczekiwany VII epizod Star Wars. Wraz z powrotem
produkcjach. Czas to zmienić!
gwiezdnej sagi na ekrany Marvel wypuścił nowe serie komiksowe, które teraz również
trafiają do Polski. Zapraszamy na spotkanie z Jackiem Drewnowskim – redaktorem naczelnym
16:30
magazynu Star Wars Komiks.
Bestiariusz Słowiański od kulis Witold Vargas
Spotkanie z komiksem dla dzieci pt. „KUBATU” Jakub Syty, Przemysław Surma
Namiot 2
Sb
Plan szczegółowy
Warsztaty
30
60
O balonie i nie tylko – spotkanie z komiksem dla dzieci pt „KUBATU” oraz z autorami Jakubem
Uczestnicy usłyszą o kulisach pracy przy tworzeniu naszych książek. Opowiem o tym, co
Sytym i Przemysławem Surmą.
wyróżnia słowiańską demonologię. Oprowadzę słuchaczy po zakamarkach naszej wspaniałej,
pokręconej wyobraźni ludowej.
Pokaz Sarmacki In Vino Veritas
Falkon Arena
17:30
30
Sb
Screenówka mangowa Karolina „Niah” Grzeszczak oraz Natalia „Hika” Kasperek
17:00
M&A
30
Pokaż wszystkim, że jesteś Królem Anime, a przy tym weź udział w świetnej zabawie!
Sith vs Jedi Łukasz „Alkern” Koperski
Sala 1
18:00
60
Co napędza Sithów? Gniew – wszyscy to wiedzą. Ale co to faktycznie znaczy? Oto okazja,
by dowiedzieć się, kim tak naprawdę są Sithowie. Czas raz na zawsze przełamać fałszywą
propagandę zrównującą Sith z Mrocznymi Jedi i ostatecznie wyjaśnić, na czym polegają różnice!
Bractwo Sithów od kuchni Brotherhood of the Sith
Sala 1
Kosmiczne prawa fizyki: „Gwiezdne Wojny” a nasz Wszechświat Anna „Rogue Thirteen” Ciechanowska
Sala 2
60
60
Puk, puk! Dobry wieczór, czy znaleźliby Państwo chwilę, by porozmawiać o ścieżkach Ciemnej
Strony oraz naszym zbawcy Mrocznym Lordzie? Członkowie Bractwa Sithów zdradzą Wam
sekrety swej organizacji i opowiedzą, jak wyglądają ich mroczne rytuały inicjacyjne.
Spotkanie autorskie – Jakub „Dem” Dębski
Rysowanie formą samorealizacji Piotr Chrzanowski, Tomek Larek, Greg Bobrowski, Gracjana Zielińska, Rafał Szłapa
Antresola
60
Momenty, w których fan „Supernatural” płakał... niekoniecznie z rozpaczy. Magda „Cathia” Kozłowska
Namiot 1
Sala 2
60
Antresola
60
Poza pierwszy świat: wokół pisarstwa Iana McDonalda Konrad Walewski
60
Zapraszam na czysto fanowską prelekcję, podczas której pośmiejemy się, popłaczemy i po
Ian McDonald należy do najbardziej lubianych na świecie współczesnych, anglojęzycznych
raz kolejny uświadomimy sobie, że dla nas jest już za późno…
autorów fantastyki naukowej, która w jego wykonaniu często uznawana jest za esencję tego
gatunku. O swoim pisarstwie, jego źródłach i niuansach Ian McDonald opowie w rozmowie
z Konradem Walewskim.
84
Sobota
85
Plan szczegółowy
O bohaterach urban fantasy i ich drzewie genealogicznym Aneta Jadowska
Plan szczegółowy
Konkurs Wiedzowy Bractwa Sithów Brotherhood of the Sith
Namiot 1
60
Sala 1
George R.R. Martin pisze, że urban fantasy to bękart horroru i mystery novels. Co w takim
Zmierzcie się z pytaniami Mistrza Wiedzy Bractwa Sithów w walce nierównej i z góry zdanej
wypadku odziedziczyli po przodkach (i kim owi przodkowie byli) bohaterowie urban fantasy?
na porażkę!
Ustalmy rysopis i profil psychologiczny postaci, zaludniający karty powieści tego gatunku.
Teoria względności a film „Interstellar” Nolana Lech Górski
Groza w komiksie Marcin Waincetel
Sala 2
Namiot 2
60
O co tak naprawdę chodzi w teorii względności Einsteina? Ile prawdy kryje się w ostatnim
filmie Christophera Nolana? Będzie też o fizycznych paradoksach, GPS-ie, czarnych dziurach,
jej wdzięki. Zapraszamy na przegląd najciekawszych horrorowych powieści graficznych.
skokach w czasie.
O czym mówimy, kiedy mówimy o przyszłości? Panel dyskusyjny z udziałem Iana McDonalda
O granicy „gry” Artur „Artus” Cnotalski
Antresola
Sb
Namiot 3
60
60
Czy science ficiton w XXI wieku to wciąż efektywne narzędzie artystyczne do spekulowania
Obok gier strategicznych, zręcznościowych czy RPGów, na rynku pojawia się coraz więcej hybryd,
o przyszłości człowieka i zmieniającym się świecie, czy raczej pełna efektownych gadżetów
które trudno przypisać do jednego gatunku, a czasem ciężko w ogóle odnaleźć w nich faktyczną
i wymyślnych scenerii rozrywka? Co dziś stanowi fundament fantastycznonaukowych
„grę”. O tym, kiedy twórcy zmieniają naszą rozrywkę w ciężką pracę i dlaczego Angry Birds jest
spekulacji?
bardziej grą niż Diablo, możesz dowiedzieć się i podyskutować podczas tej godzinnej prelekcji.
Wiktoriańskie zwyczaje pogrzebowe Anna „Xsiężna” Łuszczak i Michał „GnoGer” Łuszczak
Mistrzowskie warsztaty rysunkowe Witold Vargas
Namiot 1
Warsztaty
120
60
Podobno w życiu pewne są tylko dwie rzeczy: śmierć i podatki, a że nie jesteśmy ekonomistami,
Uczestnik może spodziewać się szczegółowych wskazówek dotyczących nieograniczonych
skupimy się na tym pierwszym temacie, sięgając przy okazji nieco w przeszłość. Zastanawialiście
możliwości, jakie daje zwykła kreska ołówkowa w ilustracji fantasy.
się kiedyś, jak wyglądały pogrzeby waszych prapraprzodków? O tym właśnie będziemy
opowiadać!
18:30
Rok 2016 pod znakiem ofensywy DC Comics na polskim rynku Przemysław Mazur, Marcin Andrys, Paweł Niećko
Przegląd polskich wydań anime Paweł „Mroczuś” Mroczkowski
Namiot 2
M&A
30
Myślisz, że w Polsce nie wydano żadnego anime wartego uwagi? A może lubisz oglądać
„chińskie bajki” z polskimi napisami? Przedstawię kilka(naście) anime, które powinieneś
poznać.
Zapraszamy do dyskusji, czego nie warto przegapić z zapowiadanych perełek.
Metody kontrolowania mózgu Zuzanna Borzymowska
60
Popularnonaukowa prelekcja przybliżająca działanie układu nerwowego i technik pozwalających
na kontrolowanie jego aktywności: stymulację elektryczną, podawanie substancji chemicznych
Legion 501 – prezentacja
oraz optogenetykę – stosunkowo nową technikę manipulacji komórkami nerwowymi za
Scena
86
60
Plany wydawnicze Egmontu związane z publikacją komiksów DC Comics to prawdziwa bomba.
Namiot 3
19:00
!
60
Groza na dobre zdominowała kino, jednak nie oznacza to, że komiks pozostaje nieczuły na
Strach się bać!
HIT
60
60
pomocą światła.
Sobota
87
Sb
Plan szczegółowy
Finał Ligi Bohaterów Płaszcz i Suknia
Plan szczegółowy
Czy i kiedy życie na Ziemi przestanie istnieć? Emilia „Barrissa” Węgrzyn, Aleksandra „Ferret” Tchórzewska
Falkon Arena
Namiot 3
60
60
Prawdopodobnie każdy z nas słyszał o przepowiedniach Nostradamusa czy Majów. Jednak ile
Loteria Rebela Rebel
w nich prawdy? Na prelekcji chcielibyśmy opowiedzieć o kilku teoriach astronomów, na temat
Scena
30
Loteria Rebela to już konwentowa tradycja! Kto jej nie kojarzy ten trąba! :-)
tego jakie zagrożenia czyhają na Ziemię w kosmosie. Od planetoidy po bardziej niewiarygodne
teorie.
Co trzeba zrobić, by mieć szansę na nagrody? Biorąc udział w różnych mini atrakcjach,
odbywających się na naszym stoisku, możesz dostać los. Każdy los zwiększa możliwość
Crossoverowy mix animcowy Paweł „Mroczuś” Mroczkowski
wygrania nagrody! Listę atrakcji znajdziesz na stoisku Rebel!
M&A
Nie boisz się zobaczyć swoich lubianych (bądź nie) bohaterów w innych rolach? Konkurs
20:00
rozpoznawania postaci w niecodziennych kreacjach!
Legendy Sithów Brotherhood of the Sith
Sb
60
Warsztaty ilustratorskie Andrzej Łaski
Sala 1
120
Warsztaty
Historia Sithów od zarania dziejów związana jest niepodzielnie z historią odległej Galaktyki.
potęgi i piszą barwną kronikę dziejów świata Gwiezdnych Wojen.
Sala 2
HIT
G.F. Darwin
60
Scena
90
“Na koniec świata wyobraźni i dwa przystanki dalej!”. Członkowie Grupy Filmowej Darwin,
Spotkanie autorskie – Andrzej Zimniak
autorzy m.in. serii „Wielkie Konflikty”, zademonstrują swoje najnowsze skecze i ubawią
Antresola
60
Namiot 1
60
Najbardziej uduchowione cmentarze świata Magda „Cathia” Kozłowska
Gdzie ma straszyć, jak nie na cmentarzu? Niektórym duchom nie potrzeba pełni księżyca,
widzów do łez ;). Zapraszamy!
21:00
Jak z Zony trafiłem w okopy Wielkiej Wojny Michał Gołkowski
północy i łańcuchów, wystarczy malownicze miejsce spoczynku… O najciekawszych miejscach,
Sala 2
60
Antresola
60
w którym można wyzionąć ducha opowie Cathia.
Fantastyczne okładki Tomasz Kozłowski
Postapokalipsa dawniej, postapokalipsa dziś Andrzej Zimniak
Namiot 2
60
Oceń z nami książki po okładce. Podczas prelekcji opowiemy i pokażemy jak zmieniały się
To będzie futurologia dalekiego zasięgu. Zaczniemy od dnia dzisiejszego, ale prędko osiągniemy
okładki książek fantastycznych od czasów głębokiego PRL-u do dzisiaj. Najlepsi ilustratorzy
pułap miliona lat, a potem jeszcze szybciej ruszymy dalej. Kim będzie człowiek w tamtych
i „najciekawsze” przypadki. Bo ładna książka to lepsza książka.
czasach? Czy pozostaniemy na staruszce Ziemi, czy wyruszymy w kosmos? A jeśli tak, jak
będziemy podróżować, dokąd, i po co? Wspólnie spróbujemy odpowiedzieć na te pytania.
88
Sb
20:30
Legendy przekazywane z Mistrza na Ucznia oraz zawarte w holokronach, tworzą obraz
O sterowcach nad Anglią i ostatnich rycerzach naszych czasów Michał Gołkowski
120
Sobota
89
!
Plan szczegółowy
Dyskusja o alternatywnych zakończeniach anime Ruy „Fako” De la Fuente Lloveras
M&A
Kto rządzi światem i dlaczego są to psychopaci? Marcin Przybyłek
!
60
Skończyłeś „Death Note” i chciałbyś taki właśnie zeszyt, aby zemścić się za jego zakończenie?
Jakie mroczne sekrety chowamy w swoich genach? Czy stajemy się źli tylko wskutek działania
Czy po prostu przeczytałeś ostatni rozdział „Tokyo Ghoul” i masz ochotę iść płakać w kącie?
niekorzystnych sytuacji? Jaki procent społeczeństwa stanowią psychopaci? Między innymi na
Jeśli odpowiedź brzmi „tak”, gorąco zapraszam.
te pytania spróbuje odpowiedzieć Marcin Sergiusz Przybyłek, twórca sagi „Gamedec”.
Mitologia judeochrześcijańska w serialu „Supernatural” Magda „Cathia” Kozłowska
Namiot 1
KOSplay – Konkurs Odlotowych Strojów
60
Doskonale wiemy, że „Supernatural” bawi się motywami z wielu wierzeń, ale nie da się ukryć,
Scena
120
że bazuje na mitologii najbliższej naszemu kręgowi kulturowemu. Skąd wzięły się niektóre
pomysły i jak je twórczo przerobiono? Przyjdź i się dowiedz!
9:00
Sb
Antresola
60
22:00
HIT
Plan szczegółowy
Konkurs drugiej edycji Warhammer FRP Mateusz „Mateo” Krakowiak
A gdyby tak umieścić fabułę sesji w teatrze? Anna „Mephale” Wojda
Sala 1
Namiot 2
120
Namiot 3
60
Falkon Arena
60
60
Inspiracje erpegowe związane z teatrem – przesądy, niepokojące marionetki, bójki podczas
spektakli, niełatwe życie aktora czy solidna garść różnych anegdot z historii teatru, które
można wykorzystać podczas sesji. Skupimy się na angielskim teatrze renesansu i restauracji,
ale pojawią się także nawiązania do teatru średniowiecznego czy pierwszej połowy XX wieku.
Spotkanie autorskie – Marcin Przybyłek
Nd
Jak baca aliena wyonacył, czyli fantastyka etniczna Krzysztof Grzywnowicz
Warsztat tańca Bolywood Zespół Nimbooda
Bollywood jest tańcem, który powstał na potrzeby indyjskiego przemysłu filmowego. Jego
Antresola
60
celem jest przedstawienie uczuć i emocji, o których mowa w filmie. Jest on połączeniem
indyjskich tańców klasycznych i ludowych z elementami tańców zachodnich. Cechą
10:00
charakterystyczną tańca bollywood jest ilustrowanie tekstu utworu za pomocą gestów
dłoni i mimiki twarzy.
Krótki przegląd najpopularniejszych trujących roślin ozdobnych Anna „Delilah” Studniarek
Sala 1
Maraton Dziwacznych Przygód JoJo cz.2 Marek „Yasa” Danelczyk
60
M&A
60
Prelekcja przedstawia około 20 popularnych roślin ogrodowych szkodliwych dla ludzi i zwierząt
Jeżeli znudziły Was dotychczasowe shouneny, może zachęci Was świat wiktoriańskiej
domowych. Właściwości trujące części z nich są powszechnie znane (i czasami przesadzone),
Anglii. Anime, w którym wszystko można logicznie wyjaśnić, a siła miłości Was nie uratuje.
o innych z kolei słyszało prawdopodobnie niewielu.
Wiedźmin na Dużym Ekranie – Pół Wieku Poezji Później Bez Klapsa Production
Fanowskie teorie spiskowe Lech Górski
Warsztaty
Sala 2
60
60
Podjęliśmy się karkołomnego zadania – nakręcenia fanowskiego filmu osadzonego
W naszych ulubionych filmach, serialach, a nawet bajkach, kryje się ukryta prawda. Jeśli chcesz
w uniwersum „Wiedźmina”. Chcemy przedstawić się społeczności wiedźmińskiej, zdradzić
dowiedzieć się, dlaczego szturmowcy kiepsko strzelali, co było w tajemniczej walizce
trochę ze scenariusza, podzielić obsadą i podyskutować – wszystko to, aby zbudować
w „Pulp Fiction” i dlaczego „Alladyn” to postapo – zapraszam!
zaufanie, które pozwoli skutecznie przeprowadzić zbiórkę crowdfouningową na Polak Potrafi.
90
Niedziela
91
Plan szczegółowy
Plan szczegółowy
Kaer Morhen – szkoła wiedźminów Evert „Wiedźmin” van Olst
11:00
Falkon Arena
Warsztaty z szeroko rozumianej szermierki bronią średniowieczną, głównie mieczem długim,
WTF is wrong with you Małgorzata „G.” Sabik, Zuzanna Bielecka
Sala 1
60
Prowadzące zajmą sie diagnozą problemów psychicznych wybranych superbohaterów.
podstawy walki ogólnie pojętej, czyli to, co wiedźmini lubią najbardziej ;) Geralt i inni zabójcy
potworów pokażą wam, jak dzień spędzają młodzi adepci w siedliszczu łowców zła.
Warsztaty komiksu dla dzieci – Mój SUPERBOHATER Warsztaty Komiksu
Warsztaty
“The Prophecy” (2014) i transformacje współczesnej fantastyki Paweł Frelik
Sala 2
180
Warsztat, na którym dzieci w wieku 6-12 lat będą mogły stworzyć swojego superbohatera,
60
jego historię i narysować o nim komiks.
W ciągu ostatnich dwóch dekad, techniki cyfrowe dramatycznie zmieniły nie tylko produkcję
12:00
i dystrybucję tekstów kultury, ale również gatunki i konwencje gatunkowe. W oparciu
o osadzony w świecie „EVE Online” trailer „The Prophecy” omówię najważniejsze przemiany
współczesnej fantastyki, wskazując jednocześnie, jak bardzo różni się ona od literackich czy
Nd
60
filmowych pierwowzorów.
„Wilk Musi Polować” – Druga Edycja Werewolf: The Forsaken Karol „WyrdHamster” Litwińczuk
Sala 1
Spotkanie autorskie – Michał Gołkowski
60
W tym roku miało miejsce wydanie Drugiej Edycji Werewolf: the Forsaken / Wilkołak:
Antresola
60
Odrzuceni z uniwersum Nowego Świata Mroku. Chcę zaprosić Was na prezentację gry
fabularnej i jej settingu. Przyjdźcie, a poczujecie ten pierwotny klimat i szał.
Genetyczne rewolucje – czyli gdzie może pognać ewolucja w świecie sci-fi Emilia „Emi” Kowalska
Namiot 1
Jak powstawał „Czarny Wygon”? Stefan Darda
60
Sala 2
60
Wyobraźmy sobie planety, na których rozwijała się cywilizacja, pomyślmy, jaki miałoby to wpływ
Tajniki tworzenia czteroczęściowego cyklu grozy osadzonego w realiach początku XXI wieku,
na przetrwanie poszczególnych cech. Dajmy się ponieść wyobraźni i stwórzmy coś nowego,
zawierającego elementy fantastyki. Inspiracje, fotografie niektórych miejsc opisanych
trochę naukowo uzasadnionego, a trochę zabawnego. Pogadajmy o tym, czy rzeczywiście,
w książkach, informacje na temat sposobów zbierania niezbędnych informacji w terenie oraz
jak w każdym porządnym hollywoodzkim filmie, kosmos zapełniony jest humanoidami, czy
powstawania okładek poszczególnych książek. Ponadto – wiele ciekawostek, zaskakujących
możemy się jednak spodziewać ataku wielkich, rozumnych grzybów?
czasem nawet samego autora.
„Gop-stop, czyli STALKER w szelestach” – ruscy dresiarze w środowisku naturalnym Michał Gołkowski
Ninja – pogromcy mitów Łukasz Stecko
Antresola
Namiot 3
60
60
Rekonstruktor japońskiej historii i miłośnik sztuk walki postara się wyłożyć fakty znane
Długa historia szaleństwa – czyli wojna jest prosta, ale broń już nie Mateusz „Walter” Górny
na temat shinobi i zatrzeć wyssane z palca legendy, które niektórzy, o zgrozo, biorą na
Namiot 1
60
poważnie. Kim byli? Jak się nazywali? Czy byli dobrzy? Jak zabijali? Czy to było ich główne
Przegląd nietypowych, szalonych i nieortodoksyjnych pomysłów, na które wpadli nie tylko
zadanie? Czy nosili zbroje? Co tak naprawdę wiemy? Powinno się mówić ninja czy Shinobi?
szaleni wynalazcy, ale także poważni (podobno) generałowie. Jeżeli wojna nie jest historią
Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć.
ludzkiego szaleństwa to narzędzia jej prowadzenia na pewno już tak. Przegląd kuriozalnych
pomysłów, które wojsko zrealizowało albo zamierza zrealizować.
92
Niedziela
93
Nd
Plan szczegółowy
„Stargate” w obrazach Daria „Nero” Słowińska-Kettner
Plan szczegółowy
Czym autorzy tasiemców utrzymują publiczność Katarzyna „Archarachne” Ostrowicz
Namiot 2
120
Namiot 1
Czy oglądałeś uważnie całą serię „Stargate”? Masz dobrą pamięć wzrokową? Czy na podstawie
Opasłe sezony do dwudziestu czterech, i więcej odcinków, przykuwają nas do kanap i foteli.
jednego elementu jesteś w stanie odgadnąć, co przedstawia obrazek? Jeśli tak, ten konkurs
A my, te posłuszne owieczki? Chłoniemy każdy epizod, nawet jeśli ma kiepski scenariusz,
jest właśnie dla Ciebie.
a obsada uczyła się gry aktorskiej podczas wycinki lasu. Dlaczego nie potrafimy sobie
odmówić serii, która wspaniała na początku, zalewa nas już tylko nudą?
Wymiar sprawiedliwości w epoce Edo Łukasz Stecko
Namiot 3
60
Spiski Westeros – dyskusja pełna spoilerów „Pieśni Lodu i Ognia” Magdalena „Maegi” Laskowska
Autor prelekcji prześledzi i opisze los potencjalnych zbirów z okresu panowania Tokugawów
od momentu pojmania, poprzez tortury, na śmierci NIE kończąc. Namiot 3
60
Teorie spiskowe w świecie „Pieśni Lodu i Ognia” George’a R. R. Martina, czyli co też udało
się czytelnikom dotąd wytropić.
Pokaz Sarmacki In Vino Veritas
Falkon Arena
60
Walka mieczami piankowymi Arkadiusz „Wendrowycz” Klej
Falkon Arena
Nd
60
60
Arena piankowa to starcie dwóch postaci przy użyciu bezpiecznej broni wykonanej przez nas
Japonia, czyli definicja inności Kamil Nieścioruk
(Teatr Miecza). Walki dają możliwość wykazania się każdemu mężnemu wojowi i wojowniczce.
M&A
60
Siedząc w pociągu mknącym 500 km/h, pogryzając jajecznicę na patyku, popijając ogórkowym
napojem gazowanym i mając – obowiązkowo – zakryte stopy. Czy tak wyobrażasz sobie
podróż po Japonii? Przyjdź, zobacz, dodaj coś od siebie. Sushi i sake we własnym zakresie.
Do dyspozycji mamy cztery rodzaje broni: sztyleciki po 60cm, jednoręczne bezjelcowce po
około 90cm, dwuręczne bezjelcowce 120cm, dwuręczne jelcowce.
Tasiemce popularne i mniej popularne – pogadanka Paweł „Mroczuś” Mroczkowski
M&A
13:00
60
Każdy czyta/ogląda „One Piece’a”, „Naruto”, „Bleacha”, „Fairy Taila”… ale czy to wszystko, co
może odkryć detektyw tang? A może jednak lepiej zrobić pierwszy krok ku innym seriom?
14:00
Czary i wierzenia góralskie Agnieszka „Ignite” Hałas
Sala 2
60
Przed czym uciekają dziwożony, po co zakopuje się nietoperza w mrowisku i kto biegał nago
Oficjalne zakończenie Festiwalu Fantastyki Falkon
przez dziewięć miedz? W jakim celu skrapiano dom gnojówką i dlaczego ciężarna kobieta nie
Scena
60
powinna ściągać mężowi butów? Rozliczne zabobony i zabiegi magiczne z obszaru Podhala
Podczas zakończenia będzie miało miejsce wręczenie Nagród Festiwalowych laureatom
i Beskidów Zachodnich bywały dziwaczne, czasem straszne, a całkiem często zabawne
konkursów: KOSplay, Nerd, DMGP, LNL i PMM.
w swej przyziemności.
Warsztaty tańców celtyckich, angielskich i dawnych Natalia „Nathaniele” Misiukiewicz
Spotkanie autorskie – Stefan Darda
Sala 1
Antresola
60
120
Zapraszam na otwarte dla każdego warsztaty skocznych tańców celtyckich – szkockich
i irlandzkich, które porwą każdego do tańca! Gdy się zmęczysz, wejdź na dystyngowane
salony angielskie i zatańcz z nami formacje z Anglii i Francji oraz różne tańce dawne. Ilość
uczestników nieograniczona.
94
Niedziela
95
Nd
Plan szczegółowy
Najciekawsze psychiczne choroby i zaburzenia Marcin Przybyłek
Plan szczegółowy
Konkurs wiedzy planszówkowej Emil „Emilasty” Kietzman
Sala 2
60
Warsztaty
Czym naprawdę są schizofrenia i rozszczepienie osobowości? Czy ludzie z tymi zaburzeniami są
Jeśli uważasz, że Twoja wiedza na temat gier planszowych jest wystarczająca, żeby sprostać
zawsze leczeni, a jeśli nie, to dlaczego? Na te i inne pytania, dotyczące mrocznej strony ludzkiej
temu (nie)łatwemu zadaniu, przyjdź na nasz konkurs!
psyche, odpowie Marcin Sergiusz Przybyłek, twórca sagi „Gamedec”.
15:00
Spotkanie autorskie – Agnieszka Hałas
Antresola
60
Czym jest iGEM? Marcin Ziemniak
Sala 2
Warszawa 2077, jak stworzyć miasto przyszłości Kornel „lenrock” Misiejuk
60
W swoim popularnonaukowym wystąpieniu chciałem Wam przybliżyć podstawowe idee biologii
Namiot 1
60
Prelekcja o tym jak stworzyć miasto przyszłości do gier RPG, na podstawie dostępnych dziś
materiałów. Łączenie danych historycznych, szalonych wizji studenckich i szczypty lekko
przesadzonej prognozy na podstawie dzisiejszego charakteru miasta. Dodatkowym punktem
Nd
60
syntetycznej oraz opowiedzieć o tym, czym jest i jak wygląda iGEM „od kuchni”. Chętnie odpowiem też
na pytania dotyczące inżynierii genetycznej i pokrewnych zagadnień.
Spotkanie autorskie – Dariusz Domagalski
są rozważania nad unowocześnianiem koncepcji świata i mechaniki gry Cyberpunk 2020.
„Krew i Dym” – Druga Edycja Vampire: The Requiem Karol „WyrdHamster” Litwińczuk
Namiot 2
Antresola
60
Wszystkie jego wysiłki pójdą w fiask, czyli co jest nie tak z tym tekstem Agnieszka „Ignite” Hałas
120
Namiot 1
60
Rok temu miała premierę Druga Edycja Vampire: The Requiem – spadkobiercy Wampira:
Czy powietrze może świdrować ostre kły, a zmysły – wrzeć w zimnokrwistych wyobrażeniach?
Maskarady w uniwersum Nowego Świata Mroku. Chcę zaprosić Was na prezentacje gry
Jak ważny jest pierwszy akapit i co można zepsuć w zakończeniu? Początkujący autorzy dowiedzą
fabularnej i jej settingu. Jeśli chcecie zasmakować życia krwiopijcy, którego lata się nie
się, czego unikać podczas tworzenia prozy, a wszyscy inni będą mieli okazję poznać blaski i cienie
imają w świecie tylko na pozór podobnym do naszego – przyjdźcie i posłuchajcie.
(głównie te drugie) selekcjonowania tekstów w zinie internetowym.
Medycyna świata „Pieśni Lodu i Ognia” George’a R. R. Martina Magdalena „Maegi” Laskowska
Namiot 3
Najciekawsze seriale fantastyczne ostatnich lat Agnieszka „Druzila” Krzyżewska
60
Namiot 3
60
Kto leczy w Westeros bądź Essos? W jaki sposób? Kto ma wiedzę o medykamentach? Od czasu
Chociaż „Firefly”, „Stargate” i „Lost” już za nami, na horyzoncie szybko pojawiają się nowe
do czasu czytelnik „Pieśni Lodu i Ognia” ma możliwość zetknąć się ze sztuką uzdrawiania.
propozycje serialowe, które próbują zająć ich miejsca. Na prelekcji zostanie zaprezentowany
przegląd najbardziej obiecujących seriali fantastycznych ostatnich lat.
Warsztaty tańca – k-pop Katarzyna „Chi” Wójcik
Falkon Arena
15:30
60
Godzinna nauka układu tanecznego wraz z pokazem od zespołu EGO.
HIT
Runika i Elforg
Very Franchise Much Kid Paweł „Mroczuś” Mroczkowski
Scena
M&A
120
90
Uczestnik może się spodziewać bardzo energicznego i profesjonalnego występu dwóch
Każdy z nas oglądał jakąś serię anime dla małych dzieci. Czy to „Pokemony”, „Digimony”, „Yu-
warszawskich zespołów folk metalowych, którym scena nie jest obca. W programie piosenki
Gi-Oh!”, „Bakugany”, „Precury” czy inne „Doraemony”. Tylko czemu to dalej leci u dżapańców
własne, teksty oparte na fantastyce, polskiej mitologii, przyrodzie czy podróżach. Wykonane
w telewizji? Trochę się zmieniło przez lata, zastanówmy się czy na dobre.
zostaną również „covery” innych zespołów czy własne interpretacje ludowych utworów.
96
Nd
Niedziela
97
!
98
99
Psst! Uczestniczysz w konkursie informatorowym? Nie udało Ci się znaleźć wszystkich
logotypów? Poszukaj raz jeszcze! Może zdążysz wygrać wejściówkę!
Mała podpowiedź: logotypów jest dokładnie cztery. Jeden jest duży. Powodzenia!
Figurki kolekcjonerskie
tel: 530 666 059
www.stworkipotworki.pl
Instytucje wspierające
Notatnik
Sponsorzy
Notatnik