„PIPI POŃCZOSZANKA – NASZA KOLEŻANKA” Organizator

Komentarze

Transkrypt

„PIPI POŃCZOSZANKA – NASZA KOLEŻANKA” Organizator
REGULAMIN
MIEJSKIEGO/MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
PLASTYCZNEGO
„PIPI POŃCZOSZANKA – NASZA KOLEŻANKA”
Organizator: Oleśnicka Biblioteka Publiczna
i Szkoła Podstawowa nr 4 w Oleśnicy
Cele konkursu:
• popularyzacja twórczości Astrid Lindgren,
• rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
• propagowanie zbiorów Oleśnickiej Biblioteki Publicznej,
• rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej,
• poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu
różnych technik plastycznych.
Tematyka konkursu:
• przedstawienie środkami plastycznymi przygody najsympatyczniejszej
i najweselszej dziewczynki na świecie – PIPI Pończoszanki, która
mieszka samotnie w Willi Śmiesznotce razem ze swoją małpką, koniem i
ma walizkę pełną złotych monet,
• lub wykonanie techniką dowolną skarpetki PIPI – przyjaciółki wszystkich
wesołych dzieci.
Regulamin konkursu
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w przedziale wiekowym 8 -12 lat.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do sekretariatu
Oleśnickiej Biblioteki Publicznej prac konkursowych, w terminie do
12.01.2016 r.
Technika i wielkość:
technika prac dowolna (kredki, farby, tusze, collage, techniki mieszane,
i inne);
format prac – dowolny;
Prace będą oceniane w trzech kategoriach:
- portret
- ilustracja przygód
- skarpetka
• Za udział w konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody, ufundowane
przez organizatorów konkursu.
• Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 18.01.2016 r.
• Prace konkursowe zostaną wystawione w Oleśnickiej Bibliotece
Publicznej.
• O wynikach konkursu i wręczeniu nagród uczestnicy zostaną
powiadomieni telefonicznie.
Kryteria oceny prac:
• zgodność z tematem;
• oryginalność pracy;
• estetyka pracy.
W konkursie nie będą oceniane prace kopiowane i wiernie naśladujące
oryginalne prace innych autorów.
Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą:
• imię i nazwisko autora;
• adres szkoły;
• zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie.
POWODZENIA!