MARII KOC

Komentarze

Transkrypt

MARII KOC
Załącznik Nr 2
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
(pełna nazwa Komitetu Wyborczego)
WYKAZ PODPISÓW
UDZIELAM POPARCIA KANDYDATOWI NA SENATORA ………………………………………………………………..
MARII KOC
(imię-imiona i nazwisko)
ZGŁASZANEMU PRZEZ Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
(pełna nazwa Komitetu Wyborczego)
47 W WYBORACH DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W OKRĘGU WYBORCZYM NR ……….
(numer okręgu)
ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 25 PAŹDZIERNIKA 2015 R.
Lp.
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Numer ewidencyjny PESEL
Własnoręczny podpis

Podobne dokumenty