METRYCZKA REKLAMY RADIOWEJ Tytuł Onyx1702 Długość

Komentarze

Transkrypt

METRYCZKA REKLAMY RADIOWEJ Tytuł Onyx1702 Długość
METRYCZKA REKLAMY RADIOWEJ
Onyx1702
Tytuł
30sek.
Długość
N-STUDIO
Produkcja
Marcin Stawniak (kompozycja własna)
Kompozytor
muzyki
Tytuł utworu
Krzysztof Nowak
Lektor
Krzysztof Nowak
Realizator
07.02.2012 r.
Data nagrania
Producent oświadcza, że jest właścicielem wszelkich praw do reklamy, nieobciążonych
prawami osób trzecich i ponosi odpowiedzialność z tytułu roszczeń w związku
z ewentualnym naruszeniem ich praw autorskich i dóbr osobistych.
Spot przeznaczony jest do emisji w lokalnych stacjach radiowych.

Podobne dokumenty