Regulamin Szkolnego Konkursu Ortograficznego o tytuł

Komentarze

Transkrypt

Regulamin Szkolnego Konkursu Ortograficznego o tytuł
Regulamin
Szkolnego Konkursu Ortograficznego
o tytuł Mistrza Ortografii
dla uczniów klas I-III gimnazjum
"Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem."
(Konfucjusz)
CELE KONKURSU

Popularyzowanie wśród uczniów poprawnej pisowni ortograficznej.

Uczenie poprzez zabawę świadomego korzystania z zasad, reguł
ortograficznych i interpunkcyjnych.

Dbanie o kulturę języka polskiego.

Poprawa wyników humanistycznego egzaminu gimnazjalnego.
TERMINY

Konkurs jest dwuetapowy:

I etap wewnątrzklasowy – 8 stycznia 2010r.

II etap szkolny -
4 luty 2010 r. godz.14,00, sala nr 304
ORGANIZACJA KONKURSU

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl.I-III gimnazjum.

Wszystkich uczestników obowiązuje „ Nowy słownik ortograficzny”
PWN pod redakcją prof. Edwarda Polańskiego.

Teksty dyktand zostaną wybrane i opracowane przez nauczycieli
języka polskiego.
PRZEBIEG KONKURSU

I etap- wewnątrzklasowy, przeprowadzają i oceniają nauczyciele
poloniści.

Do II etapu konkursu zakwalifikowani zostaną 3 uczniowie z każdej
klasy, którzy uzyskali najwyższe wyniki w I etapie.

II etap – szkolny będzie się składał z dwóch części:
>dyktando ortograficzne,
>wyjaśnienie zasad pisowni.

Tytuł „Mistrza Ortografii” otrzyma osoba, która uzyska największą
liczbę punktów w II etapie konkursu.

Z przebiegu szkolnego konkursu zostanie sporządzony protokół.

Wyniki konkursu zostaną podane na gazetce szkolnej oraz na stronie
internetowej ZSO.

Dla zwycięzców przewidziano nagrody książkowe oraz dyplomy.

Organizatorzy dołożą wszelkich starań, by konkurs odbył się w
serdecznej atmosferze.
Serdecznie zapraszamy !
Organizacja- Renata Pękala

Podobne dokumenty