Oferta szkolenia otwartego w Human Skills: PROCES

Komentarze

Transkrypt

Oferta szkolenia otwartego w Human Skills: PROCES
Oferta szkolenia otwartego w Human Skills:
PROCES INWESTYCYJNY A PRAWO BUDOWLANE
Szanowni Państwo,
w przypadku zainteresowania ofertą zapraszamy do kontaktu w godzinach od 8:30 do 16:30 pod numerem tel.
(22) 2242195, (22) 2242196 lub drogą mailową [email protected]
Informacje o prowadzonych przez nas szkoleniach oraz usługach dostępne są na stronie internetowej
www.humanskills.pl
Pozostajemy do Państwa dyspozycji,
zespół Human Skills
PROCES INWESTYCYJNY A PRAWO BUDOWLANE
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami prawa budowlanego, a także przekazanie
im wiedzy na temat ich praktycznego zastosowania.
Podczas zajęć zostanie przedstawiony szczegółowy plan zagospodarowania placu budowy, a także proces, przez
który trzeba przejść by rozpocząć prace budowlane.
CELE SZKOLENIA:




zapoznanie uczestników z bieżącymi regulacjami prawnymi,
poszerzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu prawa budowlanego,
rozwianie wątpliwości odnośnie stosowania przepisów w praktyce,
poznanie zasad prowadzenia procesu budowlanego, a także obligatoryjnych zasad towarzyszącym procesom
inwestycyjnym.
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:




zapoznanie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym,
poznanie podstaw prawnych,
omówienie zmian w prawie budowlanym,
nabycie wiedzy jak przygotować proces inwestycyjny.
ADRESACI SZKOLENIA:







Inwestorzy,
Deweloperzy,
Kierownicy budowli,
Hotelarze,
Pracownicy działów prawnych,
Pracownicy administracji publicznej,
Osoby zainteresowane powyższą tematyką oraz zainteresowane rozwojem osobistym.
METODA SZKOLENIOWA:
1.
2.
3.
4.
5.
Szkolenie będzie prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning).
Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach indywidualnych oraz grupowych poprzedzonych
niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.
Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.
Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.
Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów
poglądowych.
1
Oferta szkolenia otwartego w Human Skills:
PROCES INWESTYCYJNY A PRAWO BUDOWLANE
PROGRAM SZKOLENIA
09:00 – 09:30 Rozpoczęcie szkolenia. Wstęp - omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.
09:30 – 10:30 PRAWO BUDOWLANE W PROCESIE INWESTYCYJNYM
10:30 – 10:40 Przerwa
10:40 – 11:50 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A POZWOLENIE NA BUDOWĘ
WARUNKI ZABUDOWY PRZY BRAKU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
1. Elementy i załączniki wniosku o wydanie decyzji o warunki zabudowy.
2. Ważności warunków decyzji o warunkach zabudowy.
3. Renat planistyczna przy warunkach zabudowy.
11:50 – 12:00 Przerwa
12:00 – 12:30 POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO – ZAKRES OBOWIĄZKÓW
12:30 – 13:10 Przerwa na lunch
13:10 – 15:00 POZWOLENIE NA BUDOWĘ
1. Elementy i załączniki wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
2. Uczestnicy procesu budowlanego w myśl obowiązujących przepisów prawa.
3. Dziennik budowy – czym jest i jakie ma znaczenie w procesie inwestycyjnym.
„ZGŁOSZENIE” A POZWOLENIE NA BUDOWĘ – RÓŻNICE W PROCEDURZE
1. Procedura zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych.
PRZEKAZANIE OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA
15:00 – 15:10 Przerwa
15:10 – 15:30 SAMOWOLA BUDOWLANA – POJĘCIE, LEGALIZACJA
UŻYTKOWANIE OBIEKTU – ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
15:30 – 16:00 Podsumowanie i zakończenie szkolenia.
TRENER
Marcin Sobota
Prawnik/Trener
Ekspert z zakresu zamówień publicznych, ochrony danych osobowych i ochrony praw autorskich,
prawa prasowego, gospodarowania nieruchomościami oraz prawa budowlanego.
Podczas swojej pracy zawodowej oraz odbywania stażów zdobył wiedzę teoretyczną i
praktyczną w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego i postępowania administracyjnego.
Jest członkiem komisji przetargowych.
Do tej pory prowadził szkolenia zarówno dla pracowników samorządowych jak i pracowników firm prywatnych. W pracy
zawodowej ma na co dzień styczność z procedurą administracyjną, prawem zamówień publicznych, prawem cywilnym oraz
samorządem terytorialnym (pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje prowadzone przez gminę, przygotowywanie
projektów uchwał Rady Miasta, analiza możliwości pozyskiwania nieruchomości w zakresie najmu lub dzierżawy na rzecz
Jednostki Samorządu Terytorialnego). Przeprowadzone przez trenera szkolenia dotyczyły m.in. prawnych aspektów działania
informacji, prawa zamówień publicznych w praktyce z elementami dostępu do informacji publicznej i ochronie danych
osobowych, pracy na tekście, dostępu do informacji publicznej, umów cywilnoprawnych w obrocie handlowym, sposobów
zabezpieczania wierzytelności.
Wybrani Klienci Trenera: TVN S.A., Komenda Główna Policji, Ministerstwo Zdrowia, Państwowa Straż Pożarna, Starostwo
Powiatowe w Wołominie, Akademia Doskonalenia Kadr, BYTMET, F5 KONSULTING, P 4 Sp. z o.o., Agencja Rozwoju i
Modernizacji Rolnictwa, KTI Poland S.A., Comarch S.A., Techpal Sp. z o.o., Eaton Electric Sp. z o.o., Beeline Group,
Mediastorm, HENSEN Polska Sp. z o.o., Cemex Sp. z o.o., szkolenia dla pracowników samorządowych oraz rzeczników
prasowych (m.in. woj. wielkopolskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego), Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Kielcach i inni.
2
Oferta szkolenia otwartego w Human Skills:
PROCES INWESTYCYJNY A PRAWO BUDOWLANE
OPINIE:
„Zwróciłem uwagę na wysoki poziom merytoryczny szkolenia.”
„Wszystko zostało przedstawione w sposób jasny, przejrzysty.”
„Bardzo dobre szkolenie.”
„Z chęcią udam się na inne szkolenia prowadzone przez pana Marcina.”
TERMINY: 26.08., 16.10., 01.12.2015r.
CENA STAŁA: 690 zł netto
CENA ZAWIERA:
1.
2.
3.
4.
5.
Szkolenie prowadzone przez praktyka z wieloletnim doświadczeniem.
Materiały szkoleniowe w formie książki szkoleniowej zawierającej merytorykę, ćwiczenia, dobre rady, spis literatury.
Pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
Przerwy (kawa, herbata, woda, sok, ciastka, owoce) oraz dwudaniowy lunch.
Po zakończeniu dnia szkoleniowego podsumowanie w formie check - listy zdobytych informacji i wniosków z
ćwiczeń, aby pamiętać o wyćwiczeniu nowych nawyków postępowania.
6. Dyplom zaświadczający odbycie szkolenia.
7. Po zakończeniu szkolenia możliwość konsultacji on-line z trenerem jako formę weryfikacji ćwiczonych w praktyce
porad.
Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust:
1.
2.
3.
4.
5% zgłoszenie drugiej osoby;
10% zgłoszenie trzeciej osoby;
15% zgłoszenie czwartej osoby;
w przypadku zgłoszenia większej ilości osób Klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.
ADRES szkolenia:
Human Skills, Centrum Warszawy ul. Widok 18/2
Naszym Klientom gwarantujemy rzeczowość i uczciwość. Zawsze służymy poradą i pomocą, bo traktujemy Państwa w taki
sposób, w jaki sami chcielibyśmy być obsługiwani.
Zapraszam do kontaktu,
Małgorzata Pielka
Dział obsługi Klienta
Tel.: (22)2242195, 2242196
[email protected]; www.humanskills.pl
3