CENNIK BADAŃ BAKTERIOLOGICZNYCH KOD Opis świadczenia

Komentarze

Transkrypt

CENNIK BADAŃ BAKTERIOLOGICZNYCH KOD Opis świadczenia
CENNIK BADAŃ BAKTERIOLOGICZNYCH
KOD
0850
0851
0852
0853
0854
0855
Opis świadczenia
Mocz- posiew (antybiogram)
Kał – posiew -E.coli szczep
enteropatogenny, SS
Kał S_S – posiew-Salmonella
Shigella
Kał Yersinia – posiew
Kał –toksyny A i B
(Clostridium difficile)
Kał- badanie w kierunku
rotawirusów i adenowirusów
0856
Rana –wymaz - tlenowo
Rana – wymaz - tlenowo,
0857
beztlenowo
Zmiany skórne – wymaz 0858
tlenowo
Nazwa systemowa
Mocz-posiew.antyb.
Kał–E.coli sz.ente
Kał S_S–SalmonelSh
Kał Yersinia–posie
Kał–toksyny A i B
Kał-rota.adenowiru
Rana–wymaz-tlenowo
RanaWymTlenoBeztle
ZmianySkórWymTleno
Cena
30,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
55,00 zł
35,00 zł
30,00 zł
40,00 zł
30,00 zł
ZmTrądzikTleBeztle
0859 Zmiany trądzikowe – wymaz
-tlenowo, beztlenowo
VAT
zw
zw
zw
zw
zw
zw
zw
zw
zw
zw
40,00 zł
Dermatofity – zeskrobiny (paznokcie, skóra, włosy)
0860
0861
0862
0863
0864
0865
0866
0867
Dermatofity – zeskrobiny
DermatofityPaznokc
(paznokcie)
Dermatofity – zeskrobiny
DermatofitySkóra
(skóra)
Dermatofity – zeskrobiny
DermatofityWłosy
(włosy)
Szyjka macicy – wymaz –
SzyjMacicTlenGrzTV
tlenowo, grzyby, TV
Szyjka macicy – wymaz –
SzMacicTleBeztGrTV
tlenowo, beztlenowo, grzyby,
TV
Pochwa – wymaz - tlenowo, PochwaTlenGrzybTV
grzyby, TV
PochwaTlenBeztG.TV
Pochwa – wymaz - tlenowo,
beztlenowo, grzyby, TV
Stopień czystości pochwy – StopieńCzysPochwy
preparat, wymaz
45,00 zł
45,00 zł
45,00 zł
30,00 zł
zw
zw
zw
zw
zw
40,00 zł
30,00 zł
zw
zw
40,00 zł
30,00 zł
zw
S.agalactiae (GBS)- wymaz (przedsionek pochwy, odbyt, szyjka macicy)
0868
S.agalactiae (GBS)- wymaz
(przedsionek pochwy)
GBS-PrzedsioPochwy
35,00 zł
zw
S.agalactiae (GBS)- wymaz
(odbyt,)
S.agalactiae (GBS)- wymaz
0870
(szyjka macicy)
0869
GBS-Odbyt
GBS-SzyjkaMacicy
35,00 zł
35,00 zł
zw
zw
Rzeżączka (GC) – wymaz (szyjka macicy, cewka)
0871
0872
0873
0874
0875
Rzeżączka (GC) – wymaz
(szyjka macicy)
Rzeżączka (GC) – wymaz
(cewka)
Cewka moczowa – wymaztlenowo, grzyby
Nasienie - wymaz- tlenowo,
grzyby
Napletek - wymaz- tlenowo,
grzyby
GC-SzyjkaMacicy
GC–Cewka
CewkMoczowTlenGrzy
b
NasienieTlenGrzyby
NapletekTlenGrzyby
40,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
zw
zw
zw
zw
zw
Chlamydia trachomatis – wymaz (szyjka macicy, cewka)
0876
0877
0878
0879
0880
0881
0882
0883
0884
0885
0886
0887
0888
0889
0890
0891
Chlamydia trachomatis –
wymaz (szyjka macicy)
Chlamydia trachomatis –
wymaz (cewka)
Gardło – wymaz – tlenowo
(jama ustna)
Nos – wymaz – tlenowo
Wymaz z nosa w kierunku
komórek kwasochłonnych
Ucho – wymaz – tlenowo
Oko – wymaz – tlenowo
Wydzielina
Badanie mykologiczne
(mykogram)
Plwocina – posiew – tlenowy
Plwocina – posiew w
kierunku gruźlicy (BK) met.
manualna
Plwocina – posiew w
kierunku gruźlicy (BK) met.
automat.
Posiew materiałów
skąpoprątkowych w kierunku
gruźlicy
Lekooporność prątków
Lekooporność prątków
(rozszerzony)
Mycobacterium sp.identyfikacja (plwocina)
ChlamydTrachSzMaci
ChlamydTrachCewka
GardłoWymTlenowo
NosWymazTlenowo
WymNosa-K.Kwasochł
UchoWymazTlenowo
OkoWymazTlenowo
Wydzielina
Mykogram
PlwocinaPosiewTlen
60,00 zł
60,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
20,00
30,00
30,00
30,00
zł
zł
zł
zł
40,00 zł
35,00 zł
PlwocinaGruźMManua
zw
zw
zw
zw
zw
zw
zw
zw
zw
zw
zw
55,00 zł
PlwocinaGruźMAutom
zw
65,00 zł
PosiewSkąpoprąGruź
LekoopornośPrątków
LekooporPrątkRozsz
MycobacteriumSp.
zw
65,00 zł
125,00 zł
125,00 zł
125,00 zł
zw
zw
zw
CENNIK ŚRODKÓW DO DIAGNOSTYKI
KOD
Rodzaj usługi
2521 Streep A Test
obowiązuje od 24.06.2016r.
Nazwa systemowa
Streep A Test
Cena
15,00 zł
VAT
zw