codzienny puls rynku fx

Komentarze

Transkrypt

codzienny puls rynku fx
CODZIENNY PULS RYNKU FX
25 wrzesień 2006
Najważniejsze
wiadomości
10:12
PL: Na większości rynków wschodzących notowane są dziś spadki. W naszym regionie z przyczyn politycznych. Forint
dalej się osłabia po krytycznym artykule w Financial Times.
PL: Lech Kaczyński odwołał z rządu Andrzeja Leppera, Stanisława Kluzę i powołał Zytę Gilowską na wicepremiera i
ministra finansów
PL: Uchwała Sejmu o powołaniu komisji śledczej ds. banków jest niezgodna z konstytucją - orzekł Trybunał
Konstytucyjny.
HU: Według wstępnego raportu, Komisja Europejska poprze w przyszłym tygodniu średnioterminowy plan reform
fiksalnych na Węgrzech.
E12: Zamówienia na dobra przemysłowe w strefie euro wzrosły w lipcu w stosunku czerwca o 1.8%.
UK: Produkcja samochodów w Wielkiej Brytanii spadła w ostatnich 3 miesiącach o 6.7%. W porównaniu do tego samego
okresu w poprzednik roku jest to 11.8% mniej.
PL: Inflacja bazowa wyniosła w sierpniu 1.4%. Oczekiwano 1.3%. Rynek nie zareagował na te dane.
MX: Bank centralny Meksyku zgodnie z oczekiwaniami pozostawił stopy procentowe na poziomie 7%.
Główne
Wydarzenia
Dnia
Prognoza
US
16.00
Sprzedaż istniejących domów (sierpień)
SE
9.30
Bilans handlowy (sierpień)
ES
9.30
Inflacja PPI (sierpień)
NZ
00.45
Bilans handlowy (sierpień)
PL
10.00
Koniunktura w przemyśle, budownictwie i handlu detalicznym
PL
10.00
Stopa bezrobocia w sierpniu
PL
10.00
Sprzedaż detaliczna w sierpniu (r/r)
Poprzednio
Czy kolejne dane makro pogorszą sentyment do dolara?
Analitycy:
W zeszłym tygodniu największy wpływ na rynek i nastroje inwestorów zarówno na rynku
walutowymi jaki i na giełdach miała publikacja dużo słabszego niż oczekiwania indeksu Philly
Wojtek Zdanowicz
[email protected]
Marek Gęborys
[email protected]
FED. Ta publikacja znacznie pogorszyła sentyment do dolara i spowodowała znaczne
zmniejszenie szans na kontynuowanie wzrostów na giełdach. Pomogła nieco niektórym walutom
z rynków wschodzących i umocniła trend wzrostowy cen obligacji. Niektórzy analitycy jednak
Marek Ślebioda
[email protected]
zaczynają się zastanawiać, czy spadek rentowości obligacji nie zmniejszy zainteresowania
inwestorów dolarem, gdy na innych rynkach stopy procentowy mogą jeszcze wzrastać.
Dział Rynków Zagranicznych
ul. Książęca 4,
40-498 Warszawa
Tel./Fax (22) 537 72 64
www.idmsa.pl
www.palladia.pl
Sądzimy, że amerykańskie obligacje są atrakcyjne na poziomie rentowności 10-latek powyżej
4.50% więc na razie sytuacja ta nie powinna jeszcze istotnie wpływać na notowania dolara. W
tym tygodniu publikowane będą kolejne dane z których największe zainteresowanie wzbudzają
dane z rynku mieszkaniowego. Dowiemy się także czy spadek cen ropy wpłynął już na stan
Subskrypcja:
Prosimy o kontakt z doradcą klienta
IDMSA
nastrojów konsumentów. Sądzimy, że najbliższe dane nie będą mogły istotnie pomóc dolarowi i
prawdopodobnie zakończymy obecny tydzień bliżej 1.28 niż 1.27.
Niniejsze opracowanie stanowi tylko i wyłącznie wyraz poglądów analityków Domu Maklerskiego IDM S.A. i nie powinno być traktowane jako rekomendacja do
zawierania transakcji.
ANALIZA FUNDAMENTALNA FX
25 wrzesień 2006
EUR/PLN
Oczekujemy, że
EURPLN
konsolidować się
będzie nadal w
zakresie 3.95 – 3.99.
Na rynku złotego oczekujemy relatywnej stabilizacji i uspokojenia nastrojów. Rynek miał czas by
wycenić wszystkie, nawet najbardziej negatywne scenariusze, a złoty znajduje się nadal poniżej 4.00.
Natomiast najbardziej prawdopodobny scenariusz oznacza brak istotnej zmiany sytuacji i umocnienie
władzy PiS bez Leppera. Postawa PO wskazuje na wcześniejsze wybory i nerwowość na rynku wynikać
będzie głównie z oceny prawdopodobieństwa tych dwóch wydarzeń: albo Kaczyński zbierze większość
albo będą wybory, które nic zasadniczo nie zmienią. Oczekujemy, że EURPLN konsolidować się będzie
nadal w zakresie 3.95 – 3.99.
USD/PLN
Dzisiejsza podwyżka
stóp przez bank
centralny Węgier
może umocnić
forinta i w efekcie
także złotego.
Dziś na USDPLN mogą wpłynąć głównie słabe dane z rynku nieruchomości. Sądzimy, że możliwość
spadku USDPLN w okolice 3.07 jest w tym tygodniu całkiem realna. Większość istotnych informacji z
zeszłego tygodnia zawarta jest już w cenach więc nie widać chwilowo impulsu lub działającego
czynnika, który mógłby zmienić obecną sytuacją. Osłabienie na rynkach wschodzących rozpoczęte
późno w zeszły czwartek straciło impet i na niektórych walutach i rynkach sytuacja się znacznie
poprawiła. Problemem jest obecnie wzrost awersji do ryzyka i na złotego mogą bardziej wpływać
informacje z rynków wschodzący pozornie niezwiązanych. Sytuacja na Węgrzech wygląda na chwilowo
opanowaną, Komisja Europejska zaakceptuje plan reform fiskalnych premiera Gyurcsanego, więc forint
się umacnia i nie stanowi chwilowo zagrożenia dla złotego. Dzisiejsza podwyżka stóp przez bank
centralny Węgier może umocnić forinta i w efekcie także złotego.
EUR/USD
Efektem słabszej
koniunktury jest
znaczny spadek
rentowności obligacji
amerykańskich
(4,60 proc. dla 10latek) i korekta
ostatnich wzrostów
indeksów na Wall
Street.
Notowania eurodolara rozpoczynają tydzień w okolicach poziomu 1,28. Coraz słabsze dane z
gospodarki amerykańskiej przekładają się na wzrost oczekiwań na obniżki stóp procentowych za
oceanem. Efektem słabszej koniunktury jest znaczny spadek rentowności obligacji amerykańskich
(4,60 proc. dla 10-latek) i korekta ostatnich wzrostów indeksów na Wall Street. Jeżeli w obecnym
tygodniu dane ze strefy makro potwierdzą tezę o spowolnieniu całej gospodarki (załamanie na rynku
nieruchomości już całkowicie zostało zdyskontowane przez rynek) możemy być świadkami dalszej
pogorszenia sentymentu do dolara. Nawet taniejące notowania ropy naftowej nie zrekompensują
amerykańskiemu konsumentowi utraty „bogactwa” spowodowanego spadającymi cenami domów, gdyż
Amerykanie nie mają prawie w ogólne oszczędności. Podczas dzisiejszej sesji spadek notowań
eurodolara w okolice 1,2760 można wykorzystywać do zakupów wspólnej waluty.
GBP/PLN
w przypadku słabych
danych dziś o 16:00
z USA funt może
zanotować kolejne
lokalne maksimum.
Dzisiejsze dane z UK mają drugorzędny charakter więc nie oczekujemy istotnej zmienności na
GBPUSD. Jako, że na złotym nie przewidujemy zmiany obecnej sytuacji GBPPLN pozostanie dzisiaj w
podobnym zakresie jak w piątek. Komentarze z BoE pomogły funtowi zyskać do dolara i ta tendencja
powinna być utrzymywana przez jakiś czas, a w przypadku słabych danych dziś o 16:00 z USA funt
może zanotować kolejne lokalne maksimum.
Niniejsze opracowanie stanowi tylko i wyłącznie wyraz poglądów analityków Domu Maklerskiego IDM S.A. i nie powinno być traktowane jako
rekomendacja do zawierania transakcji.
ANALIZA TECHNICZNA FX
25 wrzesień 2006
EUR/PLN
Sądzimy, że w trakcie
obecnej fali osłabienia
złotego będzie zanotowany
nowy szczyt
najprawdopodobniej
powyżej 4.01. Jeśli mimo
rozwiązania sejmu
EURPLN zacznie się
konsolidować w tym
rejonie będzie można
wykorzystać ewentualne
wzrosty do otwarcia
krótkich pozycji, jednak na
to jest jednak jeszcze za
wcześnie. Dobrym
rejonem do otwarcia
długich pozycji jest
wsparcie na 3.9550.
USD/PLN
Poniedziałkowa sesja
rozpoczęła się od nie
wielkich zmian w
porównaniu z
piątkowym
zamknięciem. Na
wykresie wyraźnie
uwidocznił się niewielki
spadek pary USDPLN
którego zasięg – nie
zmieniając sytuacji na
rynku – może schodzić
w okolice 3,07/05.
Wciąż ruchy do góry
ogranicza opór 3,14.
Niepewne sygnały z
kraju mogą w
najbliższym czasie
osłabiać krajową walutę,
więc warto obserwować
to, co nasi „wybrańcy”
dokonują w imieniu
obywateli RP.
Przewidywany range
3,0850-3,12.
Niniejsze opracowanie stanowi tylko i wyłącznie wyraz poglądów analityków Domu Maklerskiego IDM S.A. i nie powinno być traktowane jako
rekomendacja do zawierania transakcji.
ANALIZA TECHNICZNA FX
25 wrzesień 2006
EUR/USD
Ostatniej fali osłabieniu
dolara towarzyszył znaczny
spadek rentowności
obligacji amerykańskich, co
potwierdza słuszność
obecnego ruchu. Sytuacja
techniczna wskazuje na
dalsze wzrosty, jednak ze
względu na fakt, że
EURUSD już jest mocno
wykupiony może być
podatny na techniczną
korektę w okolice 1,2750. .
Sądzimy, że test wsparcia
na 1,2760 powinien być
wykorzystany do zakupów.
GBP/PLN
Notowania pary walutowej
GBPPLN w dużym stopniu
wskazują na wzrosty.
Oznaczać to może, że
najbliższe dni będą źle
wpływały na polską
walutę. Technicznie rynek
znajduje się na wsparciu
5,89 i ewentualne zejście
poniżej może oznaczać
kontynuację rangeu, a
ostatni wyskok 5,93
można odczytywać jako
lokalne osłabienie.
Dzisiejszy dzień może
oznaczać dalszą
niepewność, co może
przekładać się na
gwałtowne zmiany.
Niniejsze opracowanie stanowi tylko i wyłącznie wyraz poglądów analityków Domu Maklerskiego IDM S.A. i nie powinno być traktowane jako
rekomendacja do zawierania transakcji.