AB 1355 - Polskie Centrum Akredytacji

Komentarze

Transkrypt

AB 1355 - Polskie Centrum Akredytacji
PCA
Zakres akredytacji Nr AB 1355
ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM BADAWCZEGO
Nr AB 1355
wydany przez
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42
Wydanie nr 5, Data wydania: 21 marca 2016 r.
Nazwa i adres
KRAJOWE CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
W OCHRONIE ZDROWIA
DZIAŁ KONTROLI JAKOŚCI
ul. Smugowa 6
91-433 Łódź
AB 1355
Kod identyfikacji
dziedziny/przedmiotu
badań
N/14
Dziedzina/przedmiot badań:
Badania właściwości fizycznych wyposażenia medycznego – urządzenia radiologiczne, medycyna nuklearna
Wersja strony: A
KIEROWNIK
DZIAŁU AKREDYTACJI
LABORATORIÓW
TADEUSZ MATRAS
Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 1355 z dnia 21.03.2016 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl
Dział Akredytacji Laboratoriów
Wydanie nr 5, 21 marca 2016 r.
str. 1/6
PCA
Zakres akredytacji Nr AB 1355
Przedmiot badań/wyrób
Urządzenie radiologiczne do
radiografii ogólnej analogowej
Urządzenie radiologiczne do
radiografii ogólnej cyfrowej
Urządzenie radiologiczne do
zdjęć pantomograficznych oraz
cefalometrii z analogową
rejestracją obrazu
Urządzenie radiologiczne do
zdjęć panoramicznych oraz
cefalometrii z cyfrową rejestracją
obrazu
Dział Kontroli Jakości
ul. Smugowa 6, 91-433 Łódź
Rodzaj działalności/ badane cechy/
metoda
Testy specjalistyczne
Dokumenty odniesienia
Załącznik do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków bezpiecznego
stosowania promieniowania
jonizującego dla wszystkich rodzajów
ekspozycji medycznej
(Dz. U. 2015 poz. 2040)
PB-R wydanie 7 z dnia 04.12.2015 r.
Załącznik do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków bezpiecznego
stosowania promieniowania
jonizującego dla wszystkich rodzajów
ekspozycji medycznej
(Dz. U. 2015 poz. 2040)
PB-R wydanie 7 z dnia 04.12.2015 r.
Załącznik do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków bezpiecznego
stosowania promieniowania
jonizującego dla wszystkich rodzajów
ekspozycji medycznej
(Dz. U. 2015 poz. 2040)
PB-S wydanie 7 z dnia 04.12.2015 r.
Załącznik do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków bezpiecznego
stosowania promieniowania
jonizującego dla wszystkich rodzajów
ekspozycji medycznej
(Dz. U. 2015 poz. 2040)
PB-S wydanie 7 z dnia 04.12.2015 r.
Wersja strony: A
Dział Akredytacji Laboratoriów
Wydanie nr 5, 21 marca 2016 r.
str. 2/6
PCA
Zakres akredytacji Nr AB 1355
Przedmiot badań/wyrób
Urządzenie radiologiczne do
zdjęć wewnątrzustnych
Urządzenie radiologiczne do
Stomatologicznej tomografii
komputerowej wiązki stożkowej
Urządzenie radiologiczne do
Fluoroskopii i angiografii
Urządzenie radiologiczne do
mammografii analogowej
Rodzaj działalności/ badane cechy/
metoda
Testy specjalistyczne
Dokumenty odniesienia
Załącznik do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków bezpiecznego
stosowania promieniowania
jonizującego dla wszystkich rodzajów
ekspozycji medycznej
(Dz. U. 2015 poz. 2040)
PB-S wydanie 7 z dnia 04.12.2015 r.
Załącznik do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków bezpiecznego
stosowania promieniowania
jonizującego dla wszystkich rodzajów
ekspozycji medycznej
(Dz. U. 2015 poz. 2040)
PB-S wydanie 7 z dnia 04.12.2015 r.
Załącznik do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków bezpiecznego
stosowania promieniowania
jonizującego dla wszystkich rodzajów
ekspozycji medycznej
(Dz. U. 2015 poz. 2040)
PB-F wydanie 7 z dnia 04.12.2015 r.
Załącznik do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków bezpiecznego
stosowania promieniowania
jonizującego dla wszystkich rodzajów
ekspozycji medycznej
(Dz. U. 2015 poz. 2040)
PB-M wydanie 7 z dnia 04.12.2015 r.
Wersja strony: A
Dział Akredytacji Laboratoriów
Wydanie nr 5, 21 marca 2016 r.
str. 3/6
PCA
Zakres akredytacji Nr AB 1355
Przedmiot badań/wyrób
Urządzenie radiologiczne do
mammografii cyfrowej
Urządzenie radiologiczne do
tomografii konwencjonalnej
Urządzenie radiologiczne do
tomografii komputerowej
Monitory stosowane do prezentacji
obrazów medycznych
Rodzaj działalności/ badane cechy/
metoda
Testy specjalistyczne
Dokumenty odniesienia
Załącznik do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków bezpiecznego
stosowania promieniowania
jonizującego dla wszystkich rodzajów
ekspozycji medycznej
(Dz. U. 2015 poz. 2040)
PB-M wydanie 7 z dnia 04.12.2015 r.
Załącznik do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków bezpiecznego
stosowania promieniowania
jonizującego dla wszystkich rodzajów
ekspozycji medycznej
(Dz. U. 2015 poz. 2040)
PB-V wydanie 3 z dnia 04.12.2015 r.
Załącznik do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków bezpiecznego
stosowania promieniowania
jonizującego dla wszystkich rodzajów
ekspozycji medycznej
(Dz. U. 2015 poz. 2040)
PB-T wydanie 6 z dnia 04.12.2015 r.
Załącznik do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków bezpiecznego
stosowania promieniowania
jonizującego dla wszystkich rodzajów
ekspozycji medycznej
(Dz. U. 2015 poz. 2040)
PB-D wydanie 1 z dnia 04.12.2015 r.
Wersja strony: A
Dział Akredytacji Laboratoriów
Wydanie nr 5, 21 marca 2016 r.
str. 4/6
PCA
Zakres akredytacji Nr AB 1355
Przedmiot badań/wyrób
Urządzenie radiologiczne do
medycyny nuklearnej – mierniki
aktywności bezwzględnej
Urządzenie radiologiczne do
medycyny nuklearnej – planarne
kamery scyntylacyjne
Urządzenie radiologiczne do
medycyny nuklearnej – kamery
SPECT i SPECT/CT
Rodzaj działalności/ badane cechy/
metoda
Testy specjalistyczne
Dokumenty odniesienia
Załącznik do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków bezpiecznego
stosowania promieniowania
jonizującego dla wszystkich rodzajów
ekspozycji medycznej
(Dz. U. 2015 poz. 2040)
PB-N wydanie 4 z dnia 04.12.2015 r.
Załącznik do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków bezpiecznego
stosowania promieniowania
jonizującego dla wszystkich rodzajów
ekspozycji medycznej
(Dz. U. 2015 poz. 2040)
PB-N wydanie 4 z dnia 04.12.2015 r.
Załącznik do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków bezpiecznego
stosowania promieniowania
jonizującego dla wszystkich rodzajów
ekspozycji medycznej
(Dz. U. 2015 poz. 2040)
PB-N wydanie 4 z dnia 04.12.2015 r.
Wersja strony: A
Dział Akredytacji Laboratoriów
Wydanie nr 5, 21 marca 2016 r.
str. 5/6
PCA
Zakres akredytacji Nr AB 1355
Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AB 1355
Status zmian: wersja pierwotna - A
Zatwierdzam status zmian
KIEROWNIK
DZIAŁU AKREDYTACJI
LABORATORIÓW
HOLOGRAM
HOLOGRAM
HOLOGRAM
HOLOGRAM
Dział Akredytacji Laboratoriów
TADEUSZ MATRAS
dnia: 21.03.2016 r.
Wydanie nr 5, 21 marca 2016 r.
str. 6/6