PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ GRUPA

Komentarze

Transkrypt

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ GRUPA
PLAN PRACY DYDAKTYCZNOWYCHOWAWCZEJ
GRUPA CYTRYNKI
MIESIĄC: KWIECIEŃ
Cele ogólne:
*Budzenie zaciekawienia otaczającym światem
przyrody.
* Dostrzeganie i opisywanie różnic, podobieństw oraz
relacji między przedmiotami i zjawiskami.
* Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań
proekologicznych.
* Ukazywanie zwyczajów i tradycji regionalnych
związanych z obchodzeniem różnych świąt.
*Kwiecień to miesiąc bardzo urozmaicony, będziemy
obchodzić Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci,
Dzień Drzew, Dzień Radia, Dzień Czekolady,
Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi, Dzień Koni,
Międzynarodowy Dzień Tańca. Czeka nas wiele atrakcji
związanych z tymi dniami.