Hus - Wydział Historyczny

Komentarze

Transkrypt

Hus - Wydział Historyczny
Życie i dzieło
mistrza Jana Husa
Konferencja naukowa
w 600. rocznicę męczeńskiej śmierci
Gdańsk, 8 czerwca 2015
Życie i dzieło mistrza Jana Husa
Konferencja naukowa w 600. rocznicę męczeńskiej śmierci
Gdańsk, 8 czerwca 2015
Program
Część 1
10.00
10.20-10.40
10.40-11.00
11.00-11.20
11.20-11.40
11.40-12.00
12.00-12.30
12.30-13.00
otwarcie (moderator prof. dr hab. Tadeusz Stegner)
Kryzys władzy i ideologii w dobie panowania Wacława IV Luksemburskiego
(prof. UG, dr hab. Anna Paner, Gdańsk)
Sytuacja społeczna w Czechach w przededniu rewolucji husyckiej
(prof. dr hab. Stanisław Bylina, PAN, Warszawa)
Postulaty reform Kościoła w XIII-XIV wieku
(prof. UG, dr hab. Wojciech Gajewski, Gdańsk)
Pojęcie kościoła w nauczaniu Jana Husa
(dr Martin Nodl, UK, Praga)
Jan Hus na soborze w Konstancji
(prof. dr hab. Wojciech Iwańczak, UJK, Kielce)
dyskusja
przerwa na kawę
Część 2
13.00-13.20
13.20-13.40
13.40-14.00
14.00-14.20
14.20-14.40
14.40-15.00
15.15
19.30
20.00
(moderator prof. UG, dr hab. Beata Możejko)
Jan Hus w ikonografii: wizerunek i pamięć
(ks. Waldemar Wunsz, ChAT, Konin-Warszawa)
Władysław Jagiełło i jego otoczenie wobec husyckich Czech
(prof. dr hab. Jerzy Sperka, UŚ, Katowice)
Kościół wobec husytyzmu
(dr hab. Janusz Smołucha, Akademia Ignatianum, Kraków)
Jan Hus pomiędzy świętością a herezją
(dr Jerzy Grygiel, UJ, Kraków)
Jan Hus i Marcin Luter – kontynuacje i teologiczne uzupełnienia
(bp prof. ChAT, dr hab. Marcin Hintz, Sopot-Warszawa)
dyskusja i zakończenie konferencji
obiad w Centrum Ekumenicznym św. Brygidy, Gdańsk-Oliwa, ul. Polanki 124
Czas wolny
nieszpory w języku łacińskim w nawiązaniu do liturgii czasów Husa
kolacja
Organizatorzy: Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego
Diecezja Pomorsko-Wielkopolska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
Współpraca:
Miejsce obrad:
Centrum Ekumeniczne św. Brygidy, Gdańsk
Wydział Historyczny, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55, sala 1.48