Uczniowie realizujący obowiązek szkolny poza obwodem i

Komentarze

Transkrypt

Uczniowie realizujący obowiązek szkolny poza obwodem i
Uczniowie realizujący obowiązek szkolny poza obwodem i uczniowie w danej szkole
z innych obwodów (według stanu na dzień 30 września 2011 r.):
Tab. 1. Szkoły podstawowe
Szkoła
Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa
w Duczkach
Szkoła Podstawowa
w Czarnej
Szkoła Podstawowa Ossowie
Szkoła Podstawowa
w Majdanie
Szkoła Podstawowa
w Zagościńcu
Szkoła Podstawowa
w Starym Grabiu
Tab. 2. Gimnazja
Szkoła
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 3
Gimnazjum nr 4
Gimnazjum nr 5
Gimnazjum w Duczkach
Gimnazjum w Czarnej
Gimnazjum Ossowie
Liczba
uczniów w
szkole:
w tej liczbie przyjętych z innych
szkół (spoza obwodu):
liczba
procent
(%)
Liczba uczniów
z obwodu szkoły
realizujących
obowiązek szkolny
w innych szkołach
396
328
506
411
907
458
134
135
147
179
193
129
33,84
41,16
29,05
43,6
21,28
28,2
146
63
472
110
308
151
185
33
17,84
53
53
160
11
28
20,75
17,5
34
50
248
65
26,21
142
113
46
40,71
9
Liczba
uczniów
w szkole:
197
160
386
209
252
355
69
39
w tej liczbie przyjętych
z innych szkół (spoza
obwodu):
liczba
procent (%)
112
42
144
44
139
54
19
6
56,85
26,25
37,30
21,05
55,16
15,21
27,54
15,38
Liczba uczniów
z obwodu szkoły
realizujących
obowiązek
szkolny w innych
szkołach
22
77
80
198
31
59
17
71
Z powyższych danych wynika, że zarówno z obwodu Szkoły Podstawowej nr 4, jak
i Gimnazjum nr 4, najwięcej uczniów realizuje obowiązek szkolny w innych szkołach.

Podobne dokumenty