Lista części zamiennych

Komentarze

Transkrypt

Lista części zamiennych
Podręcznik eksploatacji
Urządzenie do czyszczenia
wysokociśnieniowego
DIN EN
ISO 9001
Przed uruchomieniem przeczytać wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa i przestrzegać ich!
- PL -
2
Opis urządzenia
Kränzle quadro 1500 TS T
Pistolet z bezpiecznym
rozłączaniem
Ergonomiczne ukształtowany,
ruchomy, zdejmowany uchwyt
Mechanizm do zwijania kabla wraz
z kablem o długości 7,5 m
Bęben z 20 metrowym wężem wysokociśnieniowym w oplocie stalowym
(wyłącznie w przypadku modeli TS T)
Korba ręczna, składana
Kieszeń dla pistolet z lancą
natryskową w czasie przerw w pracy
Wyłącznik z lampką kontrolną
Manometr ze stali nierdzewnej
Bezstopniowa regulacja ciśnienia
Zawór środka czyszczącego,
regulowany bezstopniowo
Zderzaki ochronne przedni i tylny
Duże koła z szerokim
ogumieniem z pełnej gumy
Spis treści
Strona
3
Opis urządzenia.......................................................................................... 2
Spis treści ............................................................................................... 3
Dane techniczne.. ........................................................................................ 4
Przegląd ‘To wszystko kupiłeś’..................................................................... 6
Przepisy ogólne.. ......................................................................................... 7
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ........................................................ 8
Na co bezwarunkowo trzeba zwracać uwagę.. ......................................... 11
Technika Kränzle..................................................................................... 13
System obiegu wody i system czyszczący...............................13
Strumienice z pistoletem rozbryzgowym.................................. 13
Zawór bezpieczeństwa regulacji ciśnienia............................... 13
Z opóźnionym wyłączaniem silnika.. ........................................ 14
Wąż wysokociśnieniowy i urządzenie rozbryzgowe ................. 14
Wyłączenie bezpieczeństwa................................................... 14
Uruchomienie.......................................................................................... 15
Podłączenie do przewodu wysokociśnieniowego.. .................... 15
Bezpośrednie zassanie.. ......................................................... 20
Zasysanie dodatkowego środka czyszczącego........................ 21
Wyłączenie z eksploatacji - Ochrona przed mrozem.. .................................. 22
Drobne naprawy – wykonywane samodzielnie bez większego wysiłku.. ........ 23
Deklaracja zgodności EG.. ......................................................................... 28
Zasady gwarancji...................................................................................... 29
Myjka wysokociśnieniowa - akcesoria.. ....................................................... 30
Lista części zamiennych.. ........................................................................ 32
Agregat kompletny................................................................. 32
Hamulec................................................................................ 34
Wlew wody............................................................................ 35
Silnik pompy.......................................................................... 36
Napęd pompowy pompy......................................................... 38
Zawór reduktora i wyłącznik ciśnieniowy................................. 40
Obudowa zaworowa............................................................... 42
Bęben węża........................................................................... 44
Pistolet 'Starlet' z lancą . ....................................................... 46
Turbokiller z lancą ................................................................ 47
Schematy elektryczne.. .............................................................................. 48
Testy – świadectwa inspekcji..................................................................... 49
4
Dane techniczne
quadro 1500 TST
Ciśnienie robocze regulowane bezstopniowo
30 - 140 bar
Dozwolone nadciśnienie
160 bar
Wydajność wody przy ciśnieniu nominalnym *1
25 l/min
Wielkość dyszy (Struga płaska)
2511
Wielkość dyszy (Turbokiller)
11
Objętość skrzyni pływakowej
16 l
Maksymalna temperatura
dopływu wody do pojemnika pływaka
60 °C
Maksymalna temperatura
przy bezpośrednim zassaniu wody *2
60 °C
Wysokość bezpośredniego zasysania wody
2,5 m
Bęben na wąż
tak
Wysokociśnieniowy wąż z oplotem stalowym, NŚ 8
20 m
Dodatkowe zassanie
tak
Elektryczna moc przyłączowa
400 V, 12 A, 50 Hz
Liczba obrotów silnika
1.400 obr./min
Moc przyłączowa: pobór
P 1 - 7,5 kW
Moc przyłączowa: zwrot
P 2 - 5,5 kW
Masa (łącznie z wyposażeniem
przy pustym zbiorniku na wodę)
89 kg
Wymiary z rączką manipulacyjną do jazdy w mm
(długość x szerokość x wysokość) 770 x 570 x 990
Poziom hałasu (DIN 45 635)
89 dB (A)
Poziom hałasu z Dirtkiler
91 dB (A)
Poziom ciśnienia akustycznego LWA
91 dB (A)
Odrzut na lancy
ok. 24 N
Wibracje na lancy
2,2 m/s²
*1 Minimalna ilość wody jaka musi być doprowadzona do urządzenia! (wstępne ciśnienie 2 - 8 bar)
*2 Bezpośrednie zassanie jest możliwe poprzez obejście pojemnika z wodą. (patrz strona 13)
Dopuszczalne odchyłki wartości liczbowych ± 5% według VDMA arkusz jednostek 24 411
Dane techniczne
5
quadro 1500 TS
Ciśnienie robocze regulowane bezstopniowo
30 - 140 bar
Dozwolone nadciśnienie
160 bar
Wydajność wody przy ciśnieniu nominalnym *1
25 l/min
Wielkość dyszy (Struga płaska)
2510
Wielkość dyszy (Turbokiller)
10
Objętość skrzyni pływakowej
16 l
Maksymalna temperatura
dopływu wody do pojemnika pływaka 60 °C
Maksymalna temperatura
przy bezpośrednim zassaniu wody *2
60 °C
Wysokość bezpośredniego zasysania wody
2,5 m
Bęben na wąż
nie
Wysokociśnieniowy wąż z oplotem stalowym, NŚ 8
10 m
Dodatkowe zassanie
tak
Elektryczna moc przyłączowa
400 V, 12 A, 50 Hz
Liczba obrotów silnika
1.400 obr./min
Moc przyłączowa: pobór
P 1 - 7,5 kW
Moc przyłączowa: zwrot
P 2 - 5,5 kW
Masa (łącznie z wyposażeniem
przy pustym zbiorniku na wodę)
82 kg
Wymiary z rączką manipulacyjną do jazdy w mm
(długość x szerokość x wysokość) 770 x 570 x 990
Poziom hałasu (DIN 45 635)
89 dB (A)
Poziom hałasu z Dirtkiler
91 dB (A)
Poziom ciśnienia akustycznego LWA
91 dB (A)
Odrzut na lancy
ok. 24 N
Wibracje na lancy
2,2 m/s²
*1 Minimalna ilość wody jaka musi być doprowadzona do urządzenia! (wstępne ciśnienie 2 - 8 bar)
*2 Bezpośrednie zassanie jest możliwe poprzez obejście pojemnika z wodą. (patrz strona 13)
Dopuszczalne odchyłki wartości liczbowych ± 5% według VDMA arkusz jednostek 24 411
6
To wszystko kupiłeś
1. Urządzenie do czyszczenia
wysokociśnieniowego quadro 1500 TS T firmy
Kränzle, z bębnem wężowym oraz 20 m węża
wysokociśnieniowego w oplocie stalowym,
średnica znamionowa 8
albo
Urządzenie do czyszczenia
wysokociśnieniowego quadro 1500 TS firmy
Kränzle, bez bębna wężowego i 10 m węża
wysokociśnieniowego w oplocie stalowym,
średnica znamionowa 8
2. Bezpieczny pistolet rozpylający ‘Starlet’ z
uchwytem i połączeniem gwintowym
3. Lanca Turbokiller
przypadku urządzeń TS osprzęt specjalny
4. Lanca myjąca z nową dyszą nożową firmy
Kränzle
5. Składana ręczna korba z śrubą mocującą
do bębna na wąż
6. Instrukcja obsługi
7
Przepisy ogólne
Obszary zastosowania
Urządzenie może być zastosowane wyłącznie do czyszczenia za pomocą
wysokociśnieniowego strumienia i środka czyszczącego lub za pomocą
wysokociśnieniowego strumienia i bez środka czyszczącego.
Badania
W razie potrzeby maszynę należy skontrolować według „Wytycznych dla strumienic
cieczowych”; jednakże co najmniej co 12 miesięcy powinien ją skontrolować rzeczoznawca pod kątem tego, czy nadal jest zapewniona jej bezpieczna eksploatacja. Wyniki
kontroli powinny zostać utrwalone na piśmie. Protokoły kontrolne na stronach 49 - 51.
Przemysłowe myjki wysokociśnieniowe muszą być,
co 12 miesięcy sprawdzone przez specjalistę!
Zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom
Maszyna jest wyposażona w taki sposób, że przy właściwej obsłudze nieszczęśliwe
wypadki są wykluczone. Osobie obsługującej maszynę należy zwrócić uwagę na
niebezpieczeństwo obrażeń ciała wskutek kontaktu z gorącymi częściami maszyny i
wysokociśnieniowym strumieniem wody. Należy przestrzegać „Wytycznych dla strumienic
cieczowych” (a także zaleceń ze strony 8 i 9).
Wymiana oleju:
Śruba spustowa oleju
(widok urządzenia od dołu)
Pierwsza wymiana oleju powinna nastąpić
po około 50 godzinach eksploatacji,
potem co rok lub co 1000 godzin
eksploatacji. Odkręcić śrubę spustową
oleju poprzez wanienkę zbiorczą na dole
urządzenia. Olej należy zebrać do
pojemnika, a następnie przepisowo
osunąć do odpadów. Nowy olej: 1,0 l Olej silnikowy
10/W-60 SAE półsyntetyczny
Wyciek oleju : W przypadku wycieku oleju należy
natychmiast wezwać najbliższy serwis (uszczerbki dla
środowiska naturalnego, uszkodzenia przekładni). Przy
wysokiej wilgotności powietrza i wahaniach temperatury
możliwe jest powstawanie skroplin; jeżeli olej zabarwi się
na szaro lub białawo, to musi zostać natychmiast
przeprowadzona wymiana oleju.
8
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Przy czyszczeniu za pomocą wody
znajdującej się pod wysokim ciśnieniem
należy pamiętać, że w lancy powstaje
wyraźnie odczuwalny odrzut (patrz dane
techniczne str. 4/5).
Po każdym użyciu założyć blokadę
bezpieczeństwa pistoletu, aby
uniemożliwić niezamierzony wytrysk!
Przy użyciu lancy podłogowej należy
koniecznie ją nałożyć! Trzeba pamiętać,
że przy wygiętej lub odchylonej lancy
powstaje odrzut z nieznacznym
momentem obrotowym!
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa To jest zabronione
9
Strumienia wody nie kierować
nigdy na ludzi lub na zwierzęta!
Kabel zasilający musi być w
nienagannym stanie, tylko taki
można używać!
Niefachowa naprawa kabla jest
zabroniona!
Nie ciągnąć za wąż
wysokociśnieniowy, gdy jest
zapętlony lub załamany!
Uważać, aby wąż nie został
uszkodzony przez ostre krawędzie!
10
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa To jest zabronione
Dzieci nie mogą pracować
wysokociśnieniowymi urządzeniami
do czyszczenia!
Urządzenia nie wolno spryskiwać!
Urządzenie nie powinno znajdować
się we mgle wytworzonej przez
wysokociśnieniowy strumień!
Nie kierować strumienia wody na
gniazdka wtykowe!
Na co bezwarunkowo trzeba zwracać uwagę:
11
Problem braku wody
Brak wody zdarza się częściej niż się to wydaje. Im urządzenie ma większą moc tym większe niebezpieczeństwo, że
zabraknie wody. Przy braku wody w pompie powstaje kawitacja (mieszanina woda-gaz), co z reguły nie jest zauważane lub zauważane jest za późno.
Pompa ulega uszkodzeniu.
Sprawdź po prostu, jaka ilość wody jest do dyspozycji, napełniając przez 1/2 minuty wiadro wyposażone w skalę litrową.
Następujące minimalne ilości wody
muszą być zapewnione dla urządzenia:
Kränzle quadro 1500 TS T 25 l/min = 12,5 l/1/2 min
Jeśli zmierzona ilość wody jest zbyt mała, to należy urządzenie
podłączyć do takiego przyłącza, które zapewni wymaganą wydajność
wody. Brak wody prowadzi do szybkiego zużycia uszczelnień (bez
gwarancji)
Przyłącze wody
Proszę przestrzegać przepisów przedsiębiorstwa wodociągowego. Według normy
EN 61 770 nie wolno podłączyć maszyny bezpośrednio do publicznego zasilania woda
pitną. Krótkotrwałe podłączenie jest jednak według DVGW (Niemiecki Związek Branży
Gazowej i Wodnej) możliwe, jeżeli do doprowadzenia wody jest wbudowane
urządzenie uniemożliwiające przepływ zwrotny z zaworem napowietrzającym rury (nr
zamówienia firmy Kränzle 41.0164). Według normy EN 61 770 również podłączenie
pośrednie do publicznego zasilania wodą pitną jest dozwolone poprzez swobodny
wypływ; na przykład przez zastosowanie zbiornika z zaworem pływakowym.
Podłączenie bezpośrednie do sieci wodociągowej, która nie jest przeznaczona do
zasilania wodą pitną jest dozwolone.
12
Na co bezwarunkowo trzeba zwracać uwagę:
Problem – brak prądu
Jeżeli w twojej instalacji elektrycznej jednocześnie podłączonych jest zbyt wiele odbiorników, to zarówno dostępne napięcie jak i natężenie prądu może wyraźnie się obniżyć. Wskutek tego silnik myjki wysokociśnieniowej gaśnie lub dławi się.
Zasilanie w energię elektryczną również może być niedostateczne, jeśli kabel zasi-
lający jest zbyt długi lub posiada za mały
przekrój. Zbyt długie przedłużacze powodują spadek napięcia i przez to zakłó-
cenia w pracy oraz utrudnienia rozruchu.
Elektryczne parametry przyłącza: 400 V, 12 A, 50 Hz
Należy skontrolować poziom zabezpieczenia przewodów i w
razie wątpliwości zlecić profesjonaliście sprawdzenie
dostępnego napięcia i natężenia prądu.
Przyłączenie elektryczne
Maszyna dostarczana jest z kablem przyłączeniowym z wtyczką. Wtyczkę należy włożyć
w przepisowo zainstalowane gniazdko wtykowe z przyłączem przewodu ochronnego i z
wyłącznikiem ochronnym różnicowym 30 mA. Od strony sieci gniazdko wtykowe
zabezpieczyć bezpiecznikiem zwłocznym 16 A. Kränzle quadros: 400 Volt, 50 Hz. Przy
użyciu przedłużacza kabel ten musi mieć prawidłowo przyłączony przewód ochronny.
Przewody przedłużacza muszą mieć minimalny przekrój 1,5 mm². Połączenia wtykowe
muszą być w wykonaniu bryzgoszczelnym i nie mogą leżeć na mokrej posadzce. Od
długości 10m kabel przedłużacza powinien mieć przekrój, co najmniej 2,5 mm². Przy
użyciu bębna kablowego, kabel musi być zawsze odwinięty całkowicie.
Technika Kränzle
13
System obiegu wody i system czyszczący
Woda zasilająca myjkę musi być pod ciśnieniem (wstępne ciśnienie 2 - 8 bar). Zawór
pływakowy reguluje dopływ wody. Następnie woda jest zasysana przez pompę
wysokociśnieniową z komory pływakowej i pod ustalonym ciśnieniem doprowadzana jest
do strumienicy bezpieczeństwa. Dysza na strumienicy bezpieczeństwa tworzy strumień
wysokociśnieniowy.
Poprzez obejście skrzyni wodnej woda może zostać zassana również bezpośrednio
ze zbiornika bezciśnieniowego (zobacz strona 20).
Użytkownik winien przestrzegać przepisów ochrony
środowiska, odpadów i wód!
Strumienice z pistoletem rozbryzgowym
Pistolet rozbryzgowy umożliwia pracę maszyny tylko przy włączonej dźwigni
bezpieczeństwa. Przez włączenie tej dźwigni pistolet jest otwierany. Płyn tłoczony jest
wtedy do dyszy. Ciśnienie rozbryzgu wzrasta i szybko osiąga wybrane ciśnienie robocze.
Zwolnienie dźwigni powoduje zamknięcie pistoletu, a dalszy wypływ płynu ze strumienicy
nie następuje - manometr musi wskazywać ciśnienie równe 0 bar.
Udar ciśnieniowy przy zamknięciu pistoletu otwiera zawór regulacyjny ciśnienia w
maszynie. Silnik jest odłączany przez wyłącznik ciśnieniowy. Poprzez otwarcie pistoletu
zamyka się zawór bezpieczeństwa zaworu regulacyjnego ciśnienia i silnik ponownie startuje, a pompa tłoczy pod wybranym ciśnieniem roboczym dalej do rurki strumieniowej.
Pistolet rozbryzgowy jest urządzeniem bezpieczeństwa.
Naprawy mogą być dokonywane tylko przez fachowca.
W razie konieczności wymiany części wolno stosować
tylko części dopuszczone przez producenta.
Zawór bezpieczeństwa regulacji ciśnienia
Zawór bezpieczeństwa chroni maszynę przed niedopuszczalnie wysokim
nadciśnieniem i jest zbudowany tak, że nie można go ustawić ponad dopuszczalne
ciśnienie robocze. Nakrętki nastawcze są zaplombowane lakierem.
Przez pokręcenie rączki pokrętnej można nastawić ciśnienie robocze i wtryskiwaną
ilość bezstopniowo.
Wymiany, naprawy, ustawienie i plombowanie mogą być
wykonywane tylko przez fachowca.
14
Z opóźnionym wyłączaniem silnika
Spowodowane pracą, częste włączanie i wyłączanie silnika prowadzi w przypadku
urządzeń tego rzędu wielkości do silnych przeciążeń sieci prądowej i do zwiększonego
zużycia elementów przełączających wewnątrz urządzenia. Dlatego też w przypadku
urządzeń quadro firmy Kränzle silnik wyłącza się dopiero w 30 sekund po zamknięciu
pistoletu i przechodzi w stan spoczynku. Urządzenie zostaje wystartowane na nowo po
otwarciu pistoletu.
Wymiana i prace kontrolne mogą być podjęte wyłącznie
przez kompetentnego fachowca pod warunkiem
odłączonej sieci elektrycznej tzn. przy wyciągniętej
wtyczce sieciowej.
Wąż wysokociśnieniowy i urządzenie rozbryzgowe
Wąż wysokociśnieniowy i urządzenie rozbryzgowe, należące do wyposażenia maszyny,
wykonane są z wysokowartościowego materiału, dostosowane są do warunków pracy
maszyny i przepisowo oznakowane.
W razie konieczności wymiany części należy stosować
tylko elementy dopuszczone przez producenta i
przepisowo oznakowane. Węże wysokociśnieniowe i
urządzenia rozbryzgowe należy przyłączać
ciśnienioszczelnie. Węża wysokociśnieniowego nie wolno
nadmiernie rozciągać, skręcać, nie wolno po nim
przejeżdżać. Nie wolno przeciągać węża
wysokociśnieniowego przez ostre krawędzie.
Przewody wężowe są częściami podlegającymi szybkiemu
zużyciu, gwarancja rozciąga się na błędy produkcyjne, a
nie na uszkodzenia zewnętrzne.
Węży wysokociśnieniowych ani urządzeń rozbryzgowych
nie wolno naprawiać, lecz zawsze wyłącznie wymieniać.
Wyłączenie bezpieczeństwa
Jeżeli przez przeoczenie urządzenie po użytkowaniu nie zostanie wyłączone lub jeżeli
pistolet nie zostanie naciśnięty przez 20 minut, to urządzenie odłączy się automatycznie
od sieci prądowej (stan bezpieczeństwa). Przez ponowne przełączenie wyłącznika
głównego urządzenie zostanie znowu aktywowane.
15
Inbetriebnahme
1. Wykręcić śrubę mocującą z
sześciokąta bębna z wężem, nałożyć
składaną korbę na sześciokąt i
zamocować przy pomocy śruby.
2. Przed każdym uruchomieniem
skontrolować sito wejściowe wody pod
kątem jego czystości. Odkręcić ręcznie
zamocowanie węża. Za pomocą
szpiczastych szczypiec wyjąć seryjne sito
wejściowe wodne i w przypadku
zanieczyszczenia oczyścić.
3. Przed każdym uruchomieniem
skontrolować poziom oleju.
Poziom oleju na bagneciku musi znajdować
się między obu znacznikami.
4. Zwolnić hamulec postojowy.
16
5. Przemieścić urządzenie do jego
miejsca pracy. Urządzenia quadro firmy
Kränzle są mobilnymi maszynami o
solidnych mechanizmach, umożliwiających
przejazd po nierównym podłożu.
6. Ustawić urządzenie: Oprzyj nogę o
wspornik przechylny, a następnie
przyciągnij urządzenie do siebie.
W celu przetransportowania kabłąk jezdny
wraz z bębnem wężowym może zostać
łatwo zdemontowany.
Poluzuj najpierw wąż wysokociśnieniowy
na bębnie.
Poluzuj 4 śruby mocujące i zdejmij kabłąk
jezdny wraz z bębnem wężowym.
17
7. Nałożyć na pistolet lancę natryskową
lub lancę Dirtkiller.
8. Mocno i szczelnie skręcić lancę z
pistoletem.
9. Poluzować ustalenie bębna
wężowego.
10. Odwinąć wąż wysokociśnieniowy z
bębna tak, by nie utworzyły się pętle.
W przypadku modeli TS bez bębna
wężowego: Nakręcić wąż
wysokociśnieniowy na wyjście pompy
18
Uruchomienie
11. Nałożyć wąż wysokociśnieniowy na
pistolet.
12. Mocno i szczelnie skręcić wąż
wysokociśnieniowy z pistoletem.
13. Podłączyć wąż do pojemnika na
wodę. Urządzenie może być podłączone
do instalacji pod ciśnieniem zarówno z
zimną, jak i ciepłą wodą (do 60 °C).
Uwaga przy pracy z ciepłą wodą na wejściu
W przypadku eksploatacji z wodą wejściową o
temperaturze do 60 °C występują podwyższone
temperatury. Nie należy wówczas dotykać metalowych
części urządzenia bez rękawic ochronnych!
14. Odpowietrzyć urządzenie.
400 V, 12 A, 50 Hz
Od strony sieci gniazdko wtykowe
zabezpieczyć bezpiecznikiem
zwłocznym 16 A.
19
15. Ciśnienie robocze można regulować
bezstopniowo za pomocą pokrętła.
Maksymalnie dostępne ciśnienie jest
fabrycznie ustawione na stałe
16. Zaciągnąć hamulec postojowy, aby
zapobiec poruszaniu się urządzenia.
17. Urządzenie należy włączyć przy
otwartym pistolecie i odpowietrzyć: pistolet
należy kilkakrotnie otworzyć i zamknąć. A
następnie rozpocząć proces czyszczenia.
Ustawienie - Lokalizacja
Maszyna nie może być ustawiana i eksploatowana w
pomieszczeniach zagrożonych pożarem i wybuchem.
Urządzenia nie wolno używać pod wodą. Urządzenie nie
powinno znajdować się we mgle wytworzonej przez
wysokociśnieniowy strumień.
20
Bezpośrednie zassanie
Pobór wody ze stawu, beczki z wodą etc.
Dzięki sile ssącej pompy urządzenie umożliwia (do 2,5 m wysokości zassania, maks.
długość węża 3 m) zasysanie wody do czyszczenia również z oddzielnych zbiorników
lub stawówn. W tym przypadku musi zostać wykonane obejście skrzyni wodnej.
Przed pierwszym zassaniem pompa lub wąż zasysający
musi być napełniony wodą. Zwrócić uwagę na czystość
wody
1. Wąż łączący między pompą
wysokociśnieniową a skrzynią wodną
odkręcić przy skrzyni wodnej (widok strony
dolnej urządzenia).
2. Połączyć śrubami łącznik wężowy
2x3/4“ (46.004) z wężem łączącym.
3. Połączyć wąż ssący z łącznikiem
wężowym (46.004). Przekrój wewnętrzny
węża musi wynosić co najmniej
3/4“ = 16 mm.
Najlepiej zastosować wąż ssący w filtrem
ssącym z osprzętu firmy Kränzle: numer
zamówienia 15.038 3
Zasysanie dodatkowego środka czyszczącego
21
Za pomocą doprowadzenia środka myjącego od strony ssącej:
Iniektory środka myjącego od strony wysokiego ciśnienia urządzenia, (30% roztwór środka
myjącego) pochłaniają energię, bez względu na to czy są w zestawie czy nie. Dzięki
obecności pojemnika na wodę we wszystkich modelach quadro firmy Kränzle jest teraz
możliwe bezpośrednie zasysanie środka czyszczącego do pompy co zapobiega
zmniejszaniu mocy i prowadzi do wyraźnego wzrostu całkowitej sprawności.
Dodatkowe ilości środka myjącego są wprowadzone przy niezmniejszonym ciśnieniu roboczym.
1. Wstawić sito dla dodatkowego środka
do pojemnika ze środkiem czyszczącym.
2. Ilość środka czyszczącego dozować
poprzez rotację zaworu środka
czyszczącego yszc.
3. Przy zamykaniu zaworu środka
czyszczącego dostęp dodatkowego
środka czyszczącego jest zablokowany.
Otworzyć zawór dozujący tylko wtedy, kiedy przesiewacz
chemiczny jest zanurzony w cieczy. Zassane powietrze prowadzi do zniszczenia uszczelek pompy! Nie ma żadnej gwarancji!
Utrzymywać wartość pH dodatków na poziomie obojętnym 7 - 9!
Należy przestrzegać instrukcji producentów dodatków!
np.: sprzętu ochronnego i przepisów dotyczących odprowadzania ścieków itd.
Uwaga rozpuszczalnik!
Nigdy nie wolno zasysać cieczy zawierających rozpuszczalniki,
takich jak rozcieńczone lakiery, benzyna, olej lub podobne
ciecze. Przestrzegać danych podawanych przez producentów
substancji pomocniczych! Uszczelnienia w urządzeniu nie są
odporne na działanie rozpuszczalników! Mgła rozpylonych
rozpuszczalników jest w wysokim stopniu łatwopalna, podatna
na wybuch i trująca.
22
Wyłączenie z eksploatacji - Ochrona
przed mrozem
01. Wyłączyć urządzenie – wyłącznik główny w położeniu „0“
02. Zamknąć doprowadzenie wody
03. Otworzyć na krótko pistolet, aż ciśnienie zostanie zredukowane
04. Zablokować pistolet
05. Odkręcić wąż do wody i pistolet
06. Opróżnić pompę: włączyć silnik na około 20 sekund
07. Wyciągnąć wtyczkę
08. Oczyścić i zwinąć wąż wysokociśnieniowy; ustalić bęben
09. Elektryczny kabel zasilający oczyścić i zwinąć
10. Oczyścić filtr do wody
Ochrona przed mrozem
Po pracy urządzenie jest jeszcze częściowo wypełnione wodą. Aby chronić urządzenie
przed mrozem należy je całkowicie opróżnić: W tym celu odłączyć urządzenie od
zasilania wodą. Włączyć wyłącznik główny i otworzyć pistolet. Pompa wypiera teraz
resztę wody ze skrzyni wodnej oraz pompy. Urządzenie nie powinno jednak pracować
bez wody dłużej niż jedną minutę. W tym celu wlać środek do skrzynki wodnej i
włączyć urządzenie. Przy otwartym pistolecie odczekać, aż środek wypłynie z dyszy.
Najlepsza ochrona przed mrozem to przechowywanie urządzenia w miejscu
nienarażonym na mróz.
składować oszczędzając miejsce
Kompaktowe urządzenia quadro firmy
Kränzle dzięki małym gabarytom zawsze
znajdą dla siebie miejsce
Drobne naprawy
wykonywane samodzielnie
bez większego wysiłku
23
Ciśnieniomierz pokazuje pełne ciśnienie a z dyszy nie wypływa
woda: Najprawdopodobniej zatkana jest dysza.
Ciśnieniomierz pokazuje pełne ciśnienie a
z lancy nie wypływa woda lub też bardzo
niewielka jej ilość.
(W manometrze brakuje wody, chodzi o
glicerynę do tłumienia wibracji wskazówki)
Sposób postępowania:
Wyłącz urządzenie. Wyciągnij wtyczkę
sieciową. Na krótko naciśnij pistolet dla
zredukowania ciśnienia.
Odkręć najpierw pistolet oraz lancę i
wypłucz wąż z możliwych pozostałości.
Skontroluj filtr wejściowy pod kątem
zanieczyszczeń.
Jeśli problem istnieje nadal to staraj się ostrożnie przeczyścić dyszę za pomocą drucika
(np. spinacza biurowego).
Jeśli czyszczenie za pomocą drucika nie przyniosło oczekiwanego efektu, to dysza w
stanie wybudowanym musi zostać oczyszczona (od tyłu) lub ewentualnie wymieniona.
Przed każdą naprawą wyciągnij wtyczkę
sieciową z gniazdka!
24
Drobne naprawy
wykonywane samodzielnie
bez większego wysiłku
Ciśnieniomierz pokazuje nieznaczne ciśnienie a z dyszy wypływa
nieregularny strumień: prawdopodobnie zawory są zanieczyszczone.
Ciśnieniomierz mimo przekręconego
regulatora ciśnienia pokazuje nieznaczne
ciśnienie a z dyszy wypływa nieregularny
strumień. Wysokociśnieniowy wąż drga.
(W manometrze brakuje wody, chodzi o
glicerynę do tłumienia wibracji
wskazówki).
Sposób postępowania:
Zakręć wszystkie 6 zaworów jeden po
drugim (ustawione pionowo i poziomo w 3
rzędach sześciokątne śruby mosiężne)
Zdejmij zawór (razem z plastikową osłoną
w kolorze zielonym lub czerwonym), a
następnie o-ring za pomocą zaostrzonych
szczypiec. Skontroluj pierścień
uszczelniający pod kątem ewentualnych
uszkodzeń. W przypadku uszkodzenia
o-ring musi być wymieniony.
Przeczyść zawory za pomocą drucika
(spinacz biurowy) najlepiej pod bieżącą
wodą. Wyczyść również gniazdo zaworu w
pompie.
Przy ponownym montażu nie zapomnij
o pierścieniu uszczelniającym!
Drobne naprawy
wykonywane samodzielnie
bez większego wysiłku
25
Po zamknięciu pistoletu manometr nadal wskazuje pełne
ciśnienie. Urządzenie stale włącza się i wyłącza.
Możliwa przyczyna nr 1: Wyciek
Po zamknięciu pistoletu urządzenie musi
być wyłączone, a manometr będzie
pokazywał „0“ bar.
Jeśli manometr nadal będzie wskazywał
pełne ciśnienie, a silnik stale włącza się i
wyłącza, to przyczyną może być wyciek z
pompy, z węża wysokociśnieniowego przy
pistolecie lub z lancy.
Sposób postępowania:
Sprawdź połączenia między urządzeniem
a wężem wysokociśnieniowym oraz
między wężem a pistoletem, jak również
połączenie lancy z pistoletem pod kątem
szczelności.
Wyłącz urządzenie. Na krótko naciśnij
pistolet dla zredukowania ciśnienia.
Rozkręć wąż wysokociśnieniowy, pistolet
oraz lancę i sprawdź pierścienie
uszczelniające.
Jeśli pierścienie uszczelniające są
uszkodzone natychmiast wymień o-ringi.
Przy wycieku gwarancja nie obejmuje szkód powstałych
w jego wyniku.
26
Drobne naprawy
wykonywane samodzielnie
bez większego wysiłku
Po zamknięciu pistoletu manometr nadal wskazuje pełne
ciśnienie. Urządzenie stale włącza się i wyłącza.
Możliwa przyczyna nr 2:
Zawór zwrotny jest
zanieczyszczony
Vorgehensweise:
Dokręcić wyjście pompy.
Wyjąć kulę (przeciw)zwrotną wraz ze
sprężyną i skontrolować pod względem
zanieczyszczenia lub uszkodzenia.
W przypadku uszkodzenia wymienić
pierścienie uszczelniające.
27
Przy uszkodzeniach pompy w wyniku
wadliwych pierścieni uszczelniających i wskutek
zasysania powietrza lub braku wody (kawitacja)
producent nie ponosi odpowiedzialności
gwarancyjnej.
28
Deklaracja zgodności WE
Niniejszym oświadczamy, że
typoodmiana urządzeń do czyszczenia
wysokociśnieniowego:
Kränzle quadro 1500 TS T,
według dokumentacji technicznej do
wglądu u:
Manfred Bauer, Fa. Josef Kränzle
Rudolf-Diesel-Str. 20, 89257 Illertissen
odpowiada następującym dyrektywom
i ich zmianom dla urządzeń do
czyszczenia wysokociśnieniowego:
Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
Dyrektywa odpowiedniości
elektromagnetycznej 2004/108/WE
Dyrektywa hałasu 2005/88/WE, art. 13
Strumienice wodne wysokociśnieniowe
suplement 3, część B, ustęp 27
Zastosowana metoda oceny zgodności:
Suplement V, Dyrektywa hałasu 2005/88/WE
Zmierzony poziom hałasu:
89 dB (A)
Gwarantowany poziom hałasu:
91 dB (A)
Zastosowane specyfikacje i normy:
EN 60 335-2-79 :2009
EN 55 014-1 :2006
EN 55 014-2 / A2:2008
EN 61 000-3-2 : 2006
EN 61 000-3-3 : 2008
I. Kränzle GmbH
Elpke 97 D - 33605 Bielefeld
Bielefeld, 24.01.2012
Kränzle Josef
(kierownik)
Zasady gwarancji
29
Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe i wykonawcze, zużycie nie jest
objęte gwarancją.
Maszyna musi być eksploatowana zgodnie z niniejszą instrukcją eksploatacji.
Instrukcja eksploatacji jest częścią składową postanowień gwarancyjnych.
Dla urządzeń sprzedawanych użytkownikom prywatnym, okres gwarancji wynosi
24 miesiące, dla użytkowników przemysłowych, okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.
W sprawach gwarancyjnych prosimy zgłaszać się z urządzeniem wraz z osprzętem i
dowodem kupna do sprzedawcy lub do najbliższego autoryzowanego punktu
serwisowego; patrz także Internet pod www.kraenzle.com.
Przy zmianach w urządzeniach bezpieczeństwa oraz przy przekroczeniu granic
temperatury oraz obrotów wygasa wszelka gwarancja; także w przypadku podnapięcia,
braku wody i brudnej wody.
Manometry, dysza, zawory, uszczelki korytkowe, wąż wysokociśnieniowy oraz urządzenie
rozbryzgowe to części ulegające zużyciu i nie podlegają gwarancji.
30
Uniwersalny dzięki akcesoriom firmy Kränzle
Obrotowa szczotka myjąca, z przedłużaczem
400 mm, Kod zam. 41 050 1
Lanca do czyszczenia powierzchni
podpodłogowych z przedłużaczem 800 mm,
Kod zam. 41 075
Wąż do czyszczenia rur z dyszą,
10 m - Kod zam. 41 058 1
20 m - Kod zam. 41 058 2
25 m - Kod zam. 41 058 3
30 m - Kod zam. 41 058 4
31
Odsysacz do szlamu stal szlachetna,
Kod zam. 41 801
Odsysacz do szlamu z wężem ssącym o dł.
3m, Kod zam. 41 104
round cleaner ø 300 mm, Kod zam. 41.105
round cleaner light ø 300 mm, Kod zam. 41.108
round cleaner ø 420 mm, Kod zam. 41.106
round cleaner ø 520 mm, Kod zam. 41.107
Wąż ssący z filtrem
Kod zam. 15.038 3
32
Lista części zamiennych
quadro 1500 TS / TST
Agregat kompletny
33
Agregat kompletny quadro 1500 TS / TST
Poz.
1.1
1.2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19.1
19.2
20
21
22
23
24
25
26
39
39.1
40
41
41.1
42
45
46
Nazwa
Motor-Pumpe ohne Elektrik für quadro 1500 TST Motor-Pumpe ohne Elektrik für quadro 1500 TS
Schubbügel
Sterngriffmutter M8
Stopfen
Wasserkasten
Lanzenablage
Kabelaufwicklung unten
Zugentlastung
Blechschraube 3,5 x 12
Kunststoffschraube 5,0 x 25
Scheibe 21 DIN125 Schraube M8x50 DIN912
Scheibe 8,4 DIN125
Kabelaufwicklung oben
Gummipuffer 25 x 25
Rad
Splint 5x28 DIN94
Radkappe
Frontplatte quadro 1500 TS
Frontplatte quadro 1500 TST
Lanzenhalter
Blechschraube 3,5x16 DIN7981
Fahrgestell
Scheibe 8,4 DIN9021
Elastic-Stop-Mutter M8
Netzanschlusskabel 8 m
Schlauchtrommel kpl.
Lanze mit Flachstrahldüse 2011 für 1500 TST
Lanze mit Flachstrahldüse 2010 für 1500 TS
bitte Düsengröße mit angeben
Starlett -Pistole mit Verlängerung
Turbo-Killer 11 bei quadro 1500 TST
Turbo-Killer 10 bei quadro 1500 TS
Hochdruckschlauch 20 m NW8
Scheibe 8mm für Rad
Gewindestift M6x55
Szt.
Kod zam.
1
1
1
4
2
1
1
1
1
2
6
12
2
2
1
4
4
4
4
1
1
2
4
1
4
4
1
1
1
1
42.622 4
42.622 9
42.601
42.619
42.613
42.603
42.604
42.611
43.431
40.290
41.414
40.207
42.620
50.186
42.612
44.227
44.017
42.614
44.018
42.609 7
42.609 4
42.610
44.161
42.602
41.409
41.410
44.036
41.259 6
12.392-M2011
12.392-M2010
1
1
1
1
4
4
12.320 4
41.580-11
41.580-10
41.083
44.246
42.617 2
34
Lista części zamiennych
quadro 1500 TS / TST
Hamulec
Poz.
Nazwa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Grundplatte
Bremspedal
Bremshebel
Bremsklotz
Stift 6 x 50
Starlock-kappe 8 mm
Stift 6 x 40
Distanzring
Sechskantschraube M6x16
Unterlegscheibe DIN125-6,3
Szt.
1
1
1
1
1
1
1
2
3
3
Kod zam.
42.615
44.022
44.023
44.024
44.035
44.165
44.035 1
42.626
50.173
50.189
Lista części zamiennych
35
quadro 1500 TS / TST
Wlew wody
Poz.
Nazwa
1
2
3
6
8
10
11
12
13
14
20
21
22
Mutter R3/4“
Revisionsdeckel
Sterngriffmutter M8
Dichtung Gewindestift M6x40
Wassereingangsteil 2x R3/4“ AG
Kupfer-Dichtring
T-Stück 3x R3/4“ IG
Schwimmerventil kurzes Gewinde
Schwimmerventil
Winkel-Stück R3/4“ IG / AG
Eingangsteil 2x R3/4“ AG
Verbindungsschlauch
Szt.
1
1
4
1
4
1
1
2
1
1
2
2
2
Kod zam.
46.258
42.605
42.619
46.261
42.617 1
42.804
42.820
42.813
46.250 2
46.250 1
42.636
13.305
42.637
36
Lista części zamiennych
Kränzle quadro 1500 TS / TST
Silnik pompy
37
Silnik pompy quadro 1500 TS / TST
Poz.
Nazwa
Szt.
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32
33
34
36
37
38
39
40
41
42
Stator 112 5,5kW 400V / 50Hz
A-Lager Flansch
Rotor 112 (400V / 50Hz)
Lüfterrad für BG 112
Lüfterhaube BG 112
V-Seal
Flachdichtung
Kegelrollenlager 31306
Öldichtung 35 x 47 x 7
Passfeder 8 x 7 x 28
Kugellager 6206 - 2Z
Innensechskantschraube M 6 x 30
Schraube M 4 x 12
Schelle für Lüfterrad 112
Schraube M 4 x 12
Erdungsschraube kpl.
Schalter 14,5 A Amazonas
Kunststoffschraube 4,0 x 16
Bock für Schalter
Kunststoffschraube 5,0 x 25
Kunststoffschraube 3,5 x 20
Lüsterklemme 5-pol.
Schütz 100-C12KN10 3x400V 50/60 Hz
Schaltkasten Unterteil
Schaltkasten Deckel
Steuerplatine Abschaltverz. 400V / 50Hz
Klemmrahmen mit Schalterabdichtung
Blechschraube 3,5 x 16
PG 16-Verschraubung
Dichtung für Schaltkastendeckel
Gegenmutter für PG9-Verschraubung
Gegenmutter für PG16-Verschraubung
PG 9 - Verschraubung
Überstromauslöser 3-polig 11,3-16A
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
2
4
1
1
6
1
6
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
50
51
Motor kpl. ohne Schalter
Schaltkasten kpl.
Kod zam.
40.540
40.530
40.531 5
40.532
40.533
40.545
43.030
40.103
40.080
40.459
40.538
43.037
41.489
40.535
41.489
43.038
41.111 6
43.417
42.608
41.414
43.415
43.326 1
46.005 1
42.606
42.607
42.563
43.453
44.161
41.419 1
42.525
41.087 1
44.119
43.034
42.641
24.060
42.631
38
Lista części zamiennych
Kränzle quadro 1500 TS / TST
Napęd pompowy pompy AQ
Napęd pompowy pompy AQ quadro 1500 TS / TST
Poz.
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
Nazwa
Ölgehäuse
Innensechskantschraube M 8 x 30
Sicherungsscheibe Flachdichtung
Öldichtung 20 x 30 x 7
Wellenscheibe
Axial-Rollenkäfig
Gehäusescheibe
Taumelscheibe AQ 15,5° bei quadro 1500 TST + 1500 TS
Plungerfeder
Federdruckscheibe
Plunger 20 mm (lang)
Sprengring
O-Ring 14 x 2
Flachdichtung
Deckel flach für Ölgehäuse
Innensechskantschraube M 5 x 12
Ölmessstab AQ
Stützscheibe für Plungerfeder
O-Ring 13,94 x 2,62
Ölablassstopfen R 3/8“
Szt.
Kod zam.
1
6
6
1
3
1
1
1
1
40.501
41.036 1
40.054
40.511
40.044 1
40.043
40.040
40.039
40.523-15,5
3
3
3
3
1
1
1
4
1
3
1
1
40.506
40.510
40.505
40.048
43.445
41.019 3
41.023 1
41.019 4
42.623 1
40.513
42.167
42.019
39
40
Lista części zamiennych
Kränzle quadro 1500 TS / TST
Zawór reduktora i wyłącznik ciśnieniowy
Zawór reduktora i wyłącznik ciśnieniowy quadro 1500 TS / TST
Poz.
5
5.1
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20.1
21
22
23
25
26
27
40
42
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73.1
73.2
73.3
73.4
Nazwa
O-Ring 16 x 2
O-Ring 13,94 x 2,62
O-Ring 11 x 1,44
Edelstahlsitz
Sicherungsring
Edelstahlkugel
Edelstahlfeder
Verschlussschraube
Steuerkolben
Parbaks 16 mm
Parbaks 8 mm
Spanstift
Kolbenführung spezial
Kontermutter M 8 x 1
Ventilfeder rot bei quadro 800
Ventilfeder schwarz bei quadro 1000, 1200 und 1500
Federdruckscheibe
Nadellager
Handrad
Elastic-Stop-Mutter M 8 x 1
Manometer 0-400 Bar
Aluminium-Dichtring Sechskant - Mutter M 4 Druckfeder 1 x 8,6 x 30
O-Ring 3,3 x 2,4
Führungsteil Steuerstößel
O-Ring 13 x 2,6
O-Ring 14 x 2
Parbaks 4 mm
Stützscheibe
Edelstahlfeder
Steuerstößel
Parbaks 7 mm
Stopfen M 10 x 1 (durchgebohrt)
Gehäuse Elektroschalter
Gummimanschette PG 9
Scheibe PG 9
Verschraubung PG 9
PVC-Kabel 2x 1,0 mm²
Blechschraube 2,8 x 16
Deckel Elektroschalter
O-Ring 44 x 2,5
Mikroschalter
Zylinderschraube M 4 x 20
Szt.
Kod zam.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
2
13.150
42.167
12.256
14.118
13.147
13.148
14.119
14.113
14.134
13.159
14.123
14.148
42.105
14.144
14.125 1
14.125
14.126
14.146
14.147
14.152
15.039 4
13.275
15.026
40.520
12.136
15.009 1
15.017
43.445
12.136 2
15.015 1
15.016
15.010 2
15.013
13.385 1
15.007
15.020
15.021
15.022
42.505
15.024
15.008
15.023
44.262
15.025
Steuerkolben kpl. mit Handrad Rep.- Satz Druckschaltermechanik Druckschalter kpl. Ventilgehäuse kpl. quadro 800 – 1200 TS
Ventilgehäuse kpl. quadro 800 – 1200 TST
Ventilgehäuse kpl. quadro 1500 TS
Ventilgehäuse kpl. quadro 1500 TST
43.444
15.009 3
41.300 5
42.638 1
40.503 6
42.638 3
42.638 2
41
42
Lista części zamiennych
Kränzle quadro 1500 TS / TST
Obudowa zaworu dla pompy AQ zintegrowana
Poz.
Nazwa
Szt.
Kod zam.
Zestaw naprawczy - uszczelki korytkowe 40.065 1
obejmujący pozycje: 3x Poz. 13; 6x Poz. 14; 3x Poz. 15;
3x Poz. 16;3x Poz. 18; 3x Poz. 20; 3x Poz. 23
Zestaw naprawczy pierścieni samouszczelniających bez 40.517
części mosiężnych obejmujący pozycje:
3x Poz. 13; 6x Poz. 14; 3x Poz. 15; 3x Poz. 18; 3x Poz. 23
Zestaw naprawczy - zawory
obejmujący pozycje: 6x Poz. 2; 6x Poz. 3; 6x Poz. 4
40.062 1
43
Obudowa zaworu quadro 1500 TS / TST
Poz.
1
2
3
4
5
5.1
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
33.1
34
35
37
38
39
40
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Nazwa
Ventilgehäuse AQ mit integr. UL und Druckschalter
O-Ring 18 x 2
Einlaß- / Auslaß- Ventil
O-Ring 21 x 2
Ventilstopfen
Ventilstopfen mit R 1/4“ IG
Sicherungsring
Innensechskantschraube M 12 x 45
Schlauchschelle 7 - 10
Chemiesaugschlauch mit Filter
Winkel 12L x 12L
Verschlussschraube R 1/2“ mit R1/4“ IG
Gewebemanschette
Backring 20 mm
O-Ring 31,42 x 2,62
Leckagering 20 x 36 x 13,3
Cu-Dichtring 21 x 28 x 1,5
Gummimanschette
Verschlussschraube R 1/2“ Distanzring mit Abstützung
Aluminium-Dichtring bei quadro TS
Verschlussstopfen bei quadro TS
Druckring 20 mm
Zwischenring 20 mm
O-Ring 11 x 1,5
Edelstahlsitz Ø 7
Sprengring
Ausgangsteil Pumpe R1/4“ x 12
Dichtring 17 x 22 x 1,5 (Kupfer)
Stopfen 3/8“
Dichtstopfen M 10 x 1
Dichtstopfen M 8 x 1
Ausgangsteil für quadro 1500 TST
Ausgangsteil M22x1,5 für quadro 1500 TS
Edelstahlkugel Ø10
Rückschlagfeder „K“
O-Ring 18 x 2
Messingrohr bds. R3/8“
Winkel 2x 3/8“ IG
Wassereingang R3/8“ AG
Winkel R1/4“ IG/AG
Grundteil Eckventil
Ventilnadel
Scheibe
Parbaks 6 mm
O-Ring
Führungsteil
Handrad
Scheibe
Schraube M4x8 Messing
Saugzapfen M6
Chemieventil R 1/4“ kpl.
Szt.
1
6
6
6
5
1
4
4
1
1
1
1
3
6
3
3
2
3
1
3
2
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Kod zam.
40.503 5
40.016
42.024
42.025
42.026
42.026 2
40.032
40.504
44.054
42.621
42.630
44.121
40.023
40.025
40.508
40.509
42.039
40.512
42.032
40.507
13.275
13.181
40.021
40.516
12.256
14.118
13.147
44.215
40.019
40.018
43.043
13.158
40.522
40.522 1
12.122
14.120 1
43.446
41.628
44.138
41.016
40.121
46.600
46.601
43.045
46.606
12.256
46.602
46.603
43.045
46.604
46.605
46.610
44
Lista części zamiennych
Kränzle quadro 1500 TS / TST
Bęben węża
45
Bęben węża quadro 1500 TS / TST
Poz.
Nazwa
Szt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
20
21
22
23
25
27
28
33
34
40
42
44
45
Seitenschale Schlauchführung
Seitenschale Wasserführung
Trommel Unterteil
Trommel Oberteil
Innensechskantschraube M 4 x 25
Lagerklotz mit Bremse
Lagerklotz links
Klemmstück
Kunststoffschraube 5,0 x 20
Antriebswelle
Welle Wasserführung
Elastic-Stop-Mutter M 4
Handkurbel klappbar
Verriegelungsbolzen
Scheibe MS 16 x 24 x 2
Wellensicherungsring 22 mm
Wellensicherungsring 16 mm
Parbaks 16 mm
Sicherungsscheibe 6 DIN6799
Schraube M 5 x 10
Drehgelenk
Distanzring
O-Ring 6,86 x 1,78
Anschlussstück
O-Ring 6 x 1,5
Stopfen M 10 x 1
Überwurfmutter
O-Ring 9,3 x 2,4
Verbindungsschlauch Hochdruckschlauch NW 8 20 m
1
1
1
1
4
1
1
2
12
1
1
4
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
Bęben węża kompletny bez węża wysokociśnieniową
Kod zam.
40.302
40.301
40.304
40.303
40.313
40.306
40.305
40.307
43.018
40.310
40.311
40.111
40.320 0
40.312
40.181
40.117
40.182
13.159
40.315
43.021
40.167
40.316
40.585
40.308
13.386
13.385
13.276 2
13.273
42.624
41.083
41.259
46
Lista części zamiennych
Kränzle quadro 1500 TS / TST
Pistolet 'Starlet'
Poz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
51
52
53
54
54.1
54.2
54.3
54.4
Nazwa
Szt.
Ventilkörper mit Handgriff
1
Schutzhülse
1
Abdeckschutz
1
Betätigungshebel grau
1
Sicherungshebel
1
Abschlussschraube M 16 x1
1
Stopfen
1
Gewindeführungshülse Ø3 R 1/4“ AG
1
Aufsteuerbolzen Ø3
1
Stift
1
Lagernadel
1
Edelstahlfeder
1
Edelstahlkugel 8,5
1
Edelstahlsitz Ø7
1
O-Ring 11 x 1,44
1
O-Ring 2,84 x 2,62
1
Blechschraube 3,9 x 8
4
Druckstück
1
Rohr kunststoffumspritzt bds. R 1/4” AG
1
Überwurfmutter ST 30 M22 x 1,5 IG
1
Außen-Sechskant-Nippel R 1/4” IG
1
O-Ring 9,3 x 2,4
1
Aluminium-Dichtring
4
O-Ring 15 x 1,5
1
Sicherungsring
1
Gleitschuh Ø3
1
Düsenschutz
1
Rohr 500 mm; bds. R1/4”
1
ST 30 Nippel M 22 x 1,5 / R1/4” m. ISK
1
Flachstrahldüse 2504 (bei quadro 800)
1
Flachstrahldüse 2505 (bei quadro 1000)
1
Flachstrahldüse 2507 (bei quadro 1200)
1
Flachstrahldüse 2511 (bei quadro 1500 TST)
1
Flachstrahldüse 2510 (bei quadro 1500 TS)
1
Starlet-Pistole mit Verlängerung
Rep.-Satz „Starlet II“
bestehend aus je 1x Position: 8, 9, 13-16, 24-26
Kod zam.
12.294
12.295
12.296
12.298 3
12.149
12.247
12.287
12.250 1
12.284 1
12.148
12.253
12.246
12.245
14.118
12.256
12.136 1
12.297
12.252
15.004 5
13.276 1
13.277 1
13.273
13.275
12.129 1
12.258
12.289 1
26.002
12.385 1
13.370
D2504
D2505
D2507
M2511
M2510
12.320 4
12.299
47
Kränzle quadro 1500 TS / TST
Turbokiller
Poz.
Nazwa
Szt.
Zestaw naprawczy Turbokiller 045
Zestaw naprawczy Turbokiller 055
Zestaw naprawczy Turbokiller 08
Zestaw naprawczy Turbokiller 10
Zestaw naprawczy Turbokiller 11
Kod zam.
11
Sprühkörperschutz
1
41.528
12
Sprühkörper
1
41.529
13
O-Ring 6,88 x 1,68
1
41.521
14
Düsensitz
1
41.522
15
Dyszą 045 dla quadro 800
1
41.532 1
15.1
Dyszą 055 dla quadro 1000
1
41.532
15.2
Dyszą 08 dla qudro 1200 1
41.537
15.3
Dyszą 11 dla qudro 1500 TST
1
41.537 2
15.4
Dyszą 10 dla qudro 1500 TS
1
41.537 1
16
Ring
1
41.533
17
Rotor
1
41.534
18
Stabilisator
1
41.524
19
O-Ring 41 x 1,78
1
41.538
20
Deckel
1
41.539
21
Deckelschutz 045
1
41.540
22
Rohr 600 mm lang; bds. R1/4”
1
12.385 2
23
Nippel M22x1,5 x R1/4” IG
1
13.370
Turbokiller 045 kpl. z lancą
41.072 3
Turbokiller 055 kpl. z lancą
41.072 4
Turbokiller 08 kpl. z lancą
41.072 8
Turbokiller 10 kpl. z lancą
41.072 1
Turbokiller 11 kpl. z lancą
41.580-11
41.097 6
41.097 1
41.097 3
41.097 5
41.096 8
48
Schemat połączeń
Kränzle quadro 800 TS T - 1200 TS 400 V, 50 Hz
Wł.- /wyłącznik z zabezpieczeniem
przeciążeniowym na 14,5 A
Wyzwalacz
nadprądowy
12.0 A
Przewód
doprowadzający
CEE 5 x 16 A
400 V / 50 Hz
Płytka sterująca z transformatorem 400 V / 50 Hz
Silnik pompy
3 x 400 V / 50 Hz
Wyłącznik ciśnieniowy
Sprawozdanie z badań dla urządzeń do
czyszczenia wysokociśnieniowego
49
Przemysłowe myjki wysokociśnieniowe muszą być, co 12 miesięcy sprawdzone przez specjalistę!
Sprawozdanie dotyczące całorocznego badania bezpieczeństwa pracy (UVV) według dyrektyw dla
strumienic płynowych. (Formularz niniejszy służy jako dowód przeprowadzenia regularnych badań
i należy go dobrze przechowywać!) Kränzle-Znaki pieczęci badawczych: nr zamówieniowy: UVV200106
Właściciel:
Typ:
Adres:
Nr seryjny:
Nr zlecenia naprawy:
Zakres badań
Wporządku Tak
Nie Naprawiono
Tabliczka znamionowa (jest)
Instrukcja eksploatacji (jest)
Osłona / urządzenie ochronne
Przewód ciśnieniowy (szczelność)
Manometr (działanie)
Zawór pływakowy (szczelność)
Urządzenie rozbryzgowe (oznakowanie)
Wąż wysokociśnieniowy/wpięcie (uszkodzenie, oznakowanie)
Zawór bezpieczeństwa otwiera przy przekroczeniu o 10%/20%
Kabel sieciowy (uszkodzenie)
Przewód ochronny (podłączony)
Łącznik ZAŁ./WYŁ.
Zastosowane chemikalia
Zwolnione chemikalia
Dane probiercze
Wartość ustalona
Ustawiono na
Dysza wysokociśnieniowa
Ciśnienie robocze …...........bar
Ciśnienie wyłączania ..........bar
Oporność przewodu ochronnego nie przekroczona/wartość
Izolacja
Prąd upływności
Pistolet wyłącz. zaryglowany
Wynik badań (zaznaczyć krzyżykiem)
Urządzenie zostało przez rzeczoznawcę zbadane odpowiednio do dyrektywy dla
strumienic płynowych; stwierdzone usterki zostały usunięte, tak iż bezpieczeństwo pracy
potwierdza się.
Urządzenie zostało przez rzeczoznawcę zbadane odpowiednio do dyrektywy dla
strumienic płynowych. Bezpieczeństwo pracy zapewnione będzie dopiero po usunięciu
stwierdzonych usterek drogą naprawy względnie wymiany uszkodzonych części.
Najbliższe badanie okresowe według dyrektywy dla strumienic płynowych musi być
przeprowadzone najpóźniej do: Miesiąc
Rok
Miejscowość, data
Podpis
50
Sprawozdanie z badań dla urządzeń do
czyszczenia wysokociśnieniowego
Przemysłowe myjki wysokociśnieniowe muszą być, co 12 miesięcy sprawdzone przez specjalistę!
Sprawozdanie dotyczące całorocznego badania bezpieczeństwa pracy (UVV) według dyrektyw dla
strumienic płynowych. (Formularz niniejszy służy jako dowód przeprowadzenia regularnych badań
i należy go dobrze przechowywać!) Kränzle-Znaki pieczęci badawczych: nr zamówieniowy: UVV200106
Właściciel:
Typ:
Adres:
Nr seryjny:
Nr zlecenia naprawy:
Zakres badań
Wporządku Tak
Nie Naprawiono
Tabliczka znamionowa (jest)
Instrukcja eksploatacji (jest)
Osłona / urządzenie ochronne
Przewód ciśnieniowy (szczelność)
Manometr (działanie)
Zawór pływakowy (szczelność)
Urządzenie rozbryzgowe (oznakowanie)
Wąż wysokociśnieniowy/wpięcie (uszkodzenie, oznakowanie)
Zawór bezpieczeństwa otwiera przy przekroczeniu o 10%/20%
Kabel sieciowy (uszkodzenie)
Przewód ochronny (podłączony)
Łącznik ZAŁ./WYŁ.
Zastosowane chemikalia
Zwolnione chemikalia
Dane probiercze
Wartość ustalona
Ustawiono na
Dysza wysokociśnieniowa
Ciśnienie robocze …...........bar
Ciśnienie wyłączania ..........bar
Oporność przewodu ochronnego nie przekroczona/wartość
Izolacja
Prąd upływności
Pistolet wyłącz. zaryglowany
Wynik badań (zaznaczyć krzyżykiem)
Urządzenie zostało przez rzeczoznawcę zbadane odpowiednio do dyrektywy dla
strumienic płynowych; stwierdzone usterki zostały usunięte, tak iż bezpieczeństwo pracy
potwierdza się.
Urządzenie zostało przez rzeczoznawcę zbadane odpowiednio do dyrektywy dla
strumienic płynowych. Bezpieczeństwo pracy zapewnione będzie dopiero po usunięciu
stwierdzonych usterek drogą naprawy względnie wymiany uszkodzonych części.
Najbliższe badanie okresowe według dyrektywy dla strumienic płynowych musi być
przeprowadzone najpóźniej do: Miesiąc
Rok
Miejscowość, data
Podpis
Sprawozdanie z badań dla urządzeń do
czyszczenia wysokociśnieniowego
51
Przemysłowe myjki wysokociśnieniowe muszą być, co 12 miesięcy sprawdzone przez specjalistę!
Sprawozdanie dotyczące całorocznego badania bezpieczeństwa pracy (UVV) według dyrektyw dla
strumienic płynowych. (Formularz niniejszy służy jako dowód przeprowadzenia regularnych badań
i należy go dobrze przechowywać!) Kränzle-Znaki pieczęci badawczych: nr zamówieniowy: UVV200106
Właściciel:
Typ:
Adres:
Nr seryjny:
Nr zlecenia naprawy:
Zakres badań
Wporządku Tak
Nie Naprawiono
Tabliczka znamionowa (jest)
Instrukcja eksploatacji (jest)
Osłona / urządzenie ochronne
Przewód ciśnieniowy (szczelność)
Manometr (działanie)
Zawór pływakowy (szczelność)
Urządzenie rozbryzgowe (oznakowanie)
Wąż wysokociśnieniowy/wpięcie (uszkodzenie, oznakowanie)
Zawór bezpieczeństwa otwiera przy przekroczeniu o 10%/20%
Kabel sieciowy (uszkodzenie)
Przewód ochronny (podłączony)
Łącznik ZAŁ./WYŁ.
Zastosowane chemikalia
Zwolnione chemikalia
Dane probiercze
Wartość ustalona
Ustawiono na
Dysza wysokociśnieniowa
Ciśnienie robocze …...........bar
Ciśnienie wyłączania ..........bar
Oporność przewodu ochronnego nie przekroczona/wartość
Izolacja
Prąd upływności
Pistolet wyłącz. zaryglowany
Wynik badań (zaznaczyć krzyżykiem)
Urządzenie zostało przez rzeczoznawcę zbadane odpowiednio do dyrektywy dla
strumienic płynowych; stwierdzone usterki zostały usunięte, tak iż bezpieczeństwo pracy
potwierdza się.
Urządzenie zostało przez rzeczoznawcę zbadane odpowiednio do dyrektywy dla
strumienic płynowych. Bezpieczeństwo pracy zapewnione będzie dopiero po usunięciu
stwierdzonych usterek drogą naprawy względnie wymiany uszkodzonych części.
Najbliższe badanie okresowe według dyrektywy dla strumienic płynowych musi być
przeprowadzone najpóźniej do: Miesiąc
Rok
Miejscowość, data
Podpis
I. Kränzle GmbH
Elpke 97
D - 33605 Bielefeld
Przedruk tylko za zezwoleniem firmy Kränzle.
Stan 24.01. 2012
Wszelkie zmiany techniczne zastrzeżone. Kod zam. 30.605 7
Kränzle – firma o światowym zasięgu:
Te c h n i c z n a p e r f e k c j a i n a j l e p s z y d e s i g n .

Podobne dokumenty

Oryginalna instrukcja obsługi

Oryginalna instrukcja obsługi 5. Wysokociśnieniowy wąż z oplotem stalowym, 10 m, NŚ 6

Bardziej szczegółowo

Kränzle: Myjki wysokociśnieniowe, odkurzacze przemysłowe

Kränzle: Myjki wysokociśnieniowe, odkurzacze przemysłowe Zawór bezpieczeństwa regulacji ciśnienia Zawór bezpieczeństwa chroni maszynę przed niedopuszczalnie wysokim nadciśnieniem i jest zbudowany tak, że nie można go ustawić ponad dopuszczalne ciśnienie ...

Bardziej szczegółowo