pracownika oraz pracodawcy – Warto zaznaczyć, że umowa o

Komentarze

Transkrypt

pracownika oraz pracodawcy – Warto zaznaczyć, że umowa o
Informacja prasowa: 21.10.2014 r.
Telepraca – przeczytaj zanim podejmiesz!
Wygodnie, komfortowo i elastycznie – dla wielu telepraca to marzenie. Nie zawsze jest
jednak różowo, a podjęcie takiej formy współpracy niesie za sobą określone
konsekwencje – także na gruncie prawnym. Co o plusach i minusach telepracy sądzą
specjaliści? Czy szef ma obowiązek zgodzić się na taką formę realizowania
obowiązków pracowniczych?
Telepraca kojarzona jest powszechnie
z pracą z domu, wymaga to jednak
pewnego doprecyzowania. Tę formę
zatrudnienia
definiuje
i
reguluje
Kodeks Pracy w rozdziale 2b. W myśl
przepisów
mianem
określamy
pracę
telepracy
wykonywaną
regularnie poza zakładem pracy, z
wykorzystaniem środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Warto tu od
początku zaznaczyć, że telepraca to forma wykonywania pracy a nie nowa forma zatrudnienia.
Telepracownik nie może być traktowany gorzej od zwykłych pracowników – w zakresie
wynagrodzenia, urlopów, szkoleń etc.
Bo w tym cały jest ambaras
Aby wypełniać obowiązki pracownicze w tej formie potrzebna jest zgoda i wola obu stron tj.
pracownika oraz pracodawcy – Warto zaznaczyć, że umowa o telepracę powinna zawierać
wszystkie elementy klasycznej umowy o pracę – mówi Konrad Syryca z Fic, Syryca Kancelarii
Radców Prawnych Sp. P. – Chodzi tu w szczególności o zapisy dotyczące rodzaju pracy, czasu
pracy czy wynagrodzenia. Dodatkowo umowa powinna zawierać zapis mówiący o tym, że mamy
do czynienia z telepracą, i określać warunki jej wykonywania – zaznacza mec. Syryca. Taką formę
wykonywania pracy można przyjąć od samego początku zatrudnienia lub też ubiegać się o nią już
w trakcie trwania stosunku pracy. Podsumowując: telepracownikiem można stać się od samego
początku lub dopiero po jakimś czasie zatrudnienia. Czy szef ma obowiązek pozwolić nam
pracować w takiej formie? Przepisy są dosyć enigmatyczne w tej kwestii – prawo zobowiązuje
pracodawcę do uwzględnienia, w miarę możliwości, wniosku pracownika o wykonywanie
obowiązków na zasadach telepracy. Jak widać bez dobrej woli obu stron ani rusz, telepraca oparta
jest na wzajemnym porozumieniu obu stron.
Tego oczekuj, tego pilnuj
Załóżmy, że podjąłeś już telepracę – czego możesz oczekiwać od swojego szefa? Jeżeli nie
umówiliście się inaczej, to pracodawca zobowiązany jest dostarczyć Tobie sprzęt konieczny do
należytego wypełniania obowiązków oraz pokryć koszty jego ubezpieczenia i konserwacji. W grę
wchodzi tu najczęściej komputer, oprogramowanie i telefon służbowy. Co ciekawe, kodeks pracy
zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia pracownikowi stosownej pomocy technicznej. Teraz
druga strona medalu: a mianowicie obowiązki telepracownika. Oczywiście telepracownik musi
realizować swoje pracownicze powinności i wywiązywać się z przyjętych w umowie o pracę ustaleń.
Oprócz tego powinien on pamiętać o tym, iż szef ma prawo przeprowadzić kontrolę wykonania
zadań. Telepracownik – podobnie jak „zwykły pracownik”, zobowiązany jest też do dbania o
służbowy sprzęt i korzystania z niego zgodnie z instrukcjami.
Telepraca daje pracownikom więcej swobody i możliwość pracy „ z domu”, z drugiej jednak strony
wymaga od zatrudnionych dobrej dyscypliny pracy i motywacji. Ten model wykonywania
obowiązków służbowych może być atrakcyjny zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych oraz rodziców
wychowujących małe dzieci.
------------------------------Dystrybucja materiałów:
Kinga Przybysz
[email protected]
kom./+48/ 519-181-900