Elektroniczna obsługa tranzytu – NCTS

Komentarze

Transkrypt

Elektroniczna obsługa tranzytu – NCTS
PROGRAM E_CŁO
LEPSZE USŁUGI
W ERZE CYFROWEGO STYLU ŻYCIA
Warszawa 6_10_2015
AKCESJA DO
UNII EUROPEJSKIEJ - I ETAP CELNEJ INFORMATYZACJI
Systemy wspólne - Inter-operability Implementation Strategy
- Systemy taryfowe – ISZTAR, TQS, EBTI
- Elektroniczna obsługa tranzytu – NCTS
- Rozliczenie cła unijnego - Tradycyjne Środki Własne – ZEFIR
-
Rozwiązania krajowe
Elektroniczne zgłoszenia w imporcie i eksporcie
– jako wsparcie formy papierowej /ewidencjonowanie/ - CELINA
Obsługa wewnętrznych procesów księgowych – ZEFIR
Rozliczenia zabezpieczeń – OSOZ
e-learning wewnętrzny – ATENA
portal intranetowy Służby Celnej – CORINTIA
PROJEKT 7 POIG – PROGRAM E-CŁO -2009-2015 – 168 mln. zł
Przesłanki
- realizacja inicjatywy Komisji Europejskiej E-CUSTOMS
- wsparcie realizowanej misji
- i wizji Służby Celnej
-
-
Efektywnie pobierać
dochody
Aktywnie wspierać
przedsiębiorczość
Innowacyjne wykorzystanie wiedzy
do świadczenia lepszych usług
w erze cyfrowego stylu życia
Skutecznie zwalczać
oszustwa oraz chronić
rynek i społeczeństwo
Cel
uproszczenie formalności – e-usługi exportowe, importowe i akcyzowe
zmniejszenie czynności po stronie przedsiębiorcy – stworzenie jednego kanału komunikacji i
autoryzacji w dostępie do systemów obszaru akcyzy i cła
zintegrowanie analizy ryzyka
usprawnienie funkcjonowania Służby Celnej w obszarze zasobów ludzkich i rozliczeń finansowych
OBSŁUGIWANY POTENCJAŁ 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
liczba obsługiwanych podmiotów:
- cło
– 103 tys.
- akcyza
- 60 tys.
- gry hazardowe - 300
wartość obrotów z krajami trzecimi – 372 mld zł
wartość obrotu towarami zarejestrowanymi w systemie Intrast 1 012 mld zł
wartość obsłużonych należności:
- akcyza
– 61,5 mld zł
- VAT import
– 20,2mld zł
- cło
– 2,4 mld zł
- podatek od gier
– 1,2 mld zł
liczba zgłoszeń celnych do procedur celnych i tranzytów NCTS – 5,2 mln
liczba zgłoszeń celnych obsłużonych do 1 godziny – 84%
odprawione samochody ciężarowe – 1 864 791 pojazdów
obsłużono 4,1 mln dokumentów TAX FREE dla 580 tys. podróżnych na kwotę 4,4 mld zł
przyjęto deklaracje AKCU dla 700 tys. samochodów używanych i 500 tys. samochodów nowych
organy celne zajęły towary o wartości 94 mln do postępowań karnych skarbowych
16 izb celnych, 46 urzędów celnych, 150 oddziałów celnych
14 435 funkcjonariuszy, 885 członków korpusu służby cywilnej, 272 inny status
OBSZARY - KOMPONENTY
WYMIANA TOWAROWA
PRZEMIESZCZANIE I KONTROLA
W AKCYZIE
SZPROT – KLIENCI SC
POBÓR NALEŻNOŚCI
BUDŻETU KRAJOWEGO I EU
AES - EKSPORT
AIS - IMPORT
ZEFIR 2 - FINANSE
EMCS PL
NCTS 2- TRANZYT
OSOZ 2 - ZABEZPIECZENIA
ISZTAR - TARYFA
ANALIZA RYZYKA
WSPARCIE
ZISAR
HELP DESK
STRATEGIA - PROCESY - ZASOBY KADROWE - ZARZĄDZANIE
SZPADA-ARIS
HERMES 2 – KADRY – AUTENTYKACJA WEW.
INFRASTRUKTURA
PKI - PODPIS
MCA –
INTERGRACJA Z UE
INFRA SPRZĘT
PDR - DANE
REFERENCYJNE
ARIADNA 2 - HURTOWNIA
Test Reg - TESTOWANIE
ECIP / SEAP –
KOMUNIKACJA PORTAL
-
- POWIĄZANIA
OGRANICZAMY DUBLOWANIE
w ramach komponentów Programu e-Cło
WPROWADZANIA DANYCH
- w ramach Projektów 7 POIG w MF
e-Rejestracja
e-Deklaracje
E-Budżet
TAK
TAK
TAK
- w ramach Projektów 7 POIG – INNE RESORTY
MG- CIDG
MAiC – e-PUAP
GUGIK - TERYT
GUS – System Informacyjny Informatyki - INTRASTAT
Ministerstwo Sprawiedliwości- KRS
USŁUGI WYKORZYSTYWANE
PRZEZ BIZNES
Obszar Obsługi i Kontroli Obrotu Towarowego i Rejestracji Przedsiębiorców
E-klient Służby Celnej – zarządzanie użytkownikami zewnętrznymi cło – akcyza - hazard,
w tym rejestracja podmiotów uczestniczących w imporcie i eksporcie – BAZA EORI UE
Korzyść – rejestracja jest niezbędna dla przedsiębiorców do funkcjonowania na jednolitym rynku;
pozwala zrealizować wymogi przepisów prawa w zakresie rejestracji dla cła i akcyzy
Kalkulator taryfowy
Korzyść - dostęp do aktualnych danych, taryfowych, możliwość wyliczenia należności w imporcie
Elektroniczne zgłoszenia celne w eksporcie – 2010 – 100% elektronicznie
Korzyść – pełen obieg elektroniczny informacji dot. wywozu – VAT 0%
Elektroniczna unijna deklaracja przywozowa – 2011 – 100% elektronicznie
Korzyść – automatyczna analiza ryzyka przy wprowadzaniu towarów - bezpieczeństwo
Udostępnienie zmodyfikowanej elektronicznej taryfy celnej – 2010
Korzyść – możliwość zaciągania danych taryfowych do systemów podmiotów
Elektroniczna obsługa wniosków – Transza III kw. 2015,
Korzyść - możliwość składania przez Klientów wniosków drogą elektroniczną na www.puesc.gov.pl
USŁUGI WYKORZYSTYWANE
PRZEZ BIZNES
Obszar Zintegrowanej Obsługi Wyrobami Akcyzowymi
Elektroniczna obsługa przemieszczenia towarów w zawieszonej akcyzie – 2011 – 100 % elektronicznie
Korzyść – pełen elektroniczny obieg informacji - szybsze zwolnienie zabezpieczenia
E-Deklaracje akcyzowe – 2014 Wydruk potwierdzenia zapłaty akcyzy 2015
Korzyść – obsługa deklaracji AKCU bez wychodzenia z domu
USŁUGI IV kw. 2015
Obszar Obsługi i Kontroli Obrotu Towarowego i Rejestracji Przedsiębiorców
Zintegrowana obsługa w tranzycie – 25 listopad 2015
Zintegrowana obsługa w eksporcie – 30 listopad 2015
Zintegrowana obsługa w imporcie – Transza I – 18 listopada 2015, Transza II - 1 styczeń 2016
e-INTRASTAT – 1 styczeń 2016
Elektroniczna obsługa wniosków – Transza II – kw. III 2015, Transza III – kw. IV 2015
Obszar Poboru Należności i Rozrachunków z UE i Budżetem
Zintegrowana obsługa deklaracji w akcyzie, grach hazardowych,
innych podatków i opłat – 7 październik 2015
Obszar Zintegrowanej Obsługi Wyrobami Akcyzowymi
Zintegrowana obsługa przemieszczenia towarów w akcyzie – 30 listopad 2015
Elektroniczna obsługa wniosków – IV kw. 2015
POJEDYNCZY PUNKT DOSTĘPU
DO E-USŁUG SŁUŻBY CELNEJ
O E-CLE WIĘCEJ
www.puesc.gov.pl
www.e-clo.gov.pl
www.sluzbacelna.gov.pl
www.finanse.mf.gov.pl
strony www izb celnych
http://corintia.mofnet.gov.pl/Corintia/BLI/WidokDokumentu.aspx?sekcja=aktualnosci&nr=65478
– DOŚWIADCZENIA
projekty winny odpowiadać na potrzeby biznesowe,
właściwe przygotowanie organizacyjne projektu wymaga czasu,
bez wsparcia kierownictwa organizacji i silnej stałej struktury odpowiedzialnej za
wdrożenie strategicznej zmiany Projekty typu „Program e-cło” są nierealizowalne,
niezbędne jest realne szacowanie i planowanie wydatków uwzględniające ryzyko
opóźnień związanych z postępowaniami przetargowymi,
właściwa realizacja powiązań między projektami i produktami projektów (w ramach
resortu, w ramach kraju i UE) wymaga stosownych prac architektonicznych,
trzeba uwzględnić w harmonogramie działań, iż projekty są realizowane w gąszczu
formalizmu i ograniczeń związanych z zasadami prowadzenia postępowań
przetargowych, oraz rozliczania i wydatkowania środków finansowych,
realizacja powiązań pomiędzy komponentami Systemu Informatycznego Państwa bez
architektury tego systemu jest działaniem bardzo trudnym,
realizacja projektu wymaga odpowiednich zasobów ludzkich,
uruchamianie e-usług wymaga zrozumienia zarówno w ramach organizacji jak i
pośród klientów e-usług.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Podobne dokumenty