Raporty emitentów - old.atal.pl

Komentarze

Transkrypt

Raporty emitentów - old.atal.pl
Raporty emitentów
1z1
https://gpwcatalyst.pl/raporty_ebi?_view=print&ph_main_content_1_...
Raporty emitentów
typ raportu
numer
data dodania
Podmiot
Raport bieżący
29/2014
2014-07-25 12:18:16
ATAL Spółka Akcyjna
ATAL S.A. Pierwszy dzień notowań obligacji serii E na rynku Catalyst
Zarząd ATAL S.A. informuje, iż od dnia 25 lipca 2014 r. obligacje na okaziciela serii E wyemitowane przez spółkę
notowane są w alternatywnym systemie obrotu BondSpot działającym w ramach Catalyst.
Emisja papierów dłużnych odbyła się 18 czerwca 2014 i liczyła 30.000 sztuk 2-letnich obligacji o łącznej wartości
nominalnej 30.000.000,-zł. Nabywcami obligacji są inwestorzy instytucjonalni.
Środki uzyskane z emisji przeznaczone zostaną na zakup gruntów pod nowe inwestycje w kluczowych dla firmy
miastach.
ATAL S.A. jest jednym z najprężniej rozwijających się deweloperów w Polsce. W 2013 roku spółka odnotowała 283 mln
zł przychodu i sprzedała 1301 mieszkań. W pierwszej połowie bieżącego roku deweloper sprzedał 571 mieszkań
wobec 492 w analogicznym okresie roku poprzedniego. Stabilność spółki gwarantuje kapitał własny o wartości ponad
300 mln zł.
Organizatorem Emisji i wyłącznym oferującym obligacje serii E był Bank Raiffeisen POLBANK.
Podstawa prawna: §4, Załącznik nr 4 do regulaminu Alternatywnego Systemu ? Informacje bieżące i okresowe
przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst?
Osoby reprezentujące podmiot:
Zbigniew Juroszek - Prezes Zarządu
2014-09-30 15:32