Bezpieczny i sportowy Park Miejski w Łukowie

Komentarze

Transkrypt

Bezpieczny i sportowy Park Miejski w Łukowie
Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata
2016-2017
Źródło:
http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/form/r24671,Bezpieczny-i-sportowy-Park-Miejski-w-Lukowie.html
Wygenerowano: Środa, 8 marca 2017, 19:17
Bezpieczny i sportowy Park Miejski w Łukowie
Cele programu
Założeniem projektu było podniesienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez:
- przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej w środowisku lokalnym,
- zakup niezbędnych urządzeń do wyposażenia siłowni zewnętrznej w Parku Miejskim,
- zainstalowanie monitoringu wizyjnego w Parku Miejskim,
- organizację „Bezpiecznych i sportowych lekcji wychowawczych” dla uczniów szkół podstawowych i
gimnazjów.
Autor programu
Urząd Miasta Łuków
Województwo
lubelskie
Zakres programu
Bezpieczeństwo w miejscach zamieszkania i w miejscu publicznym
Charakter programu
PROJEKTY DOFINANSOWANE W RAMACH PROGRAMU "RAZEM BEZPIECZNIEJ"
Podmioty współuczestniczące
/ partnerzy
Komenda Powiatowa Policji w Łukowie, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, szkoły podstawowe i
gimnazja z terenu miasta, ośrodek kultury, mieszkańcy miasta, inne instytucje (TV)
Suma dofinansowania
87.180
Czas rozpoczęcia
01.01.2013
Czas zakończenia programu
31.12.2013
Metody i sposoby realizacji
programu
Ograniczeniu uległa liczba zdarzeń zakłócających spokój i porządek publiczny oraz akty wandalizmu z
udziałem młodzieży. Monitoring poprawił bezpieczeństwo w miejscu publicznym. Stworzenie siłowni
zewnętrznej pozwoliło na atrakcyjne i aktywne spędzanie czasu wolnego przez młodzież, bez
konieczności ponoszenia wydatków. Realizacja przyczyniła się do zwiększenia świadomości wśród
mieszkańców miasta w zakresie dbania o bezpieczeństwo, porządek publiczny oraz reagowania na
zdarzenia niebezpiecznie. Poprzez zaangażowanie Policji nastąpiła poprawa wizerunku i wzrost zaufania
do tej służby.
Zakres działania / zakres
przeciwdziałania
chuligaństwo

Podobne dokumenty