Przeciwdziałanie uzależnieniom dzieci i młodzieży

Komentarze

Transkrypt

Przeciwdziałanie uzależnieniom dzieci i młodzieży
Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata
2016-2017
Źródło:
http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/form/r9,Przeciwdzialanie-uzaleznieniom-dzieci-i-mlodziezy.html
Wygenerowano: Wtorek, 7 marca 2017, 09:14
„Przeciwdziałanie uzależnieniom dzieci i młodzieży”
Cele programu
Przeprowadzenie programu prewencyjnego skierowanego do uczniów wszystkich typów
szkół z terenu powiatu. Prelekcje i pogadanki w szkołach na temat szkodliwości i skutków
wszelkiego rodzaju używek, ukazujące w przystępnej dla młodzieży formie naukę
asertywności, prowadzić będą przedstawiciele Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej,
sądu i prokuratury.
Autor programu
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie
Województwo
lubelskie
Zakres programu
Bezpieczeństwo w szkole
Charakter programu
PROJEKTY DOFINANSOWANE W RAMACH PROGRAMU "RAZEM BEZPIECZNIEJ"
Podmioty współuczestniczące
/ partnerzy
-
Suma dofinansowania
46 000 zł
Czas rozpoczęcia
-
Czas zakończenia programu
-
Metody i sposoby realizacji
programu
-
Zakres działania / zakres
przeciwdziałania
alkoholizm-alkoholkradzieżenarkomanianieletniprzemoc w środowisku szkolnym - szkołarozboje

Podobne dokumenty