PROFILAKTYKA ZDROWIA dla PRACOWNIKÓW TAURON

Komentarze

Transkrypt

PROFILAKTYKA ZDROWIA dla PRACOWNIKÓW TAURON
PROFILAKTYKA ZDROWIA
dla PRACOWNIKÓW TAURON Wydobycie S.A.
(planowana realizacja nowych programów przez okres 12 miesięcy)
1. Program z zakresu diagnostyki obrazowej – realizacja VOXEL Spółka Akcyjna
a) TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
- tomografia komputerowa (bez kontrastu, bez kontrastu z rekonstrukcjami, z kontrastem)
+ płytka CD ze zdjęciami;
- konsultacja wybranego specjalisty (laryngolog, neurolog, chirurg, ginekolog, rehabilitant, ortopeda).
b) REZONANS MAGNETYCZNY
- rezonans magnetyczny (bez kontrastu, z kontrastem) + płytka CD ze zdjęciami;
- konsultacja wybranego specjalisty (laryngolog, neurolog, chirurg, ginekolog, rehabilitant, ortopeda).
ZAPISY:
1. Do programu zgłasza się pacjent (pracownik TAURON Wydobycie S.A.) mający już skierowanie na rezonans lub tomografię.
Kontaktuje się telefonicznie z infolinią Voxel – tel. nr 32 701 24 00.
2. Pracownik infolinii ustala termin badania i zapisuje w systemie Voxel:
- imię i nazwisko, pesel, nr tel. pacjenta, nr komputera.
Badanie może być wykonane w następujących pracowniach (wybór w gestii pacjenta):
pracownia
Kraków, ul. Wielicka 265
Kraków, ul. Wrocławska 1-3
Wadowice, ul. Karmelicka 5
Bytom, ul. Żeromskiego 7
Bytom, ul. Żeromskiego 7
Gliwice, ul. Radiowa 2
Katowice, ul. Markiefki 87
Zabrze, ul. 3 Maja 13-15
3.
4.
pełna nazwa badania
Rezonans magnetyczny
Rezonans magnetyczny
Tomografia komputerowa
Rezonans magnetyczny
Tomografia komputerowa
Tomografia komputerowa
Tomografia komputerowa
Rezonans magnetyczny
Pacjent zgłasza się do pracowni Voxel na badanie z dowodem osobistym, oryginałem skierowania, dyskietką pracowniczą
i podpisuje się na wykazie Voxel.
Po 3-4 dniach pacjent zgłasza się do pracowni Voxel po odbiór wyników (otrzyma opis i płytkę z badaniem).
Pracownik rejestracji podaje mu nr telefonu do wybranej placówki Luxmed. Pacjent sam umawia się na konsultację lekarską.
2. Program profilaktyczny pakietowy – PŚZ i PZ ELVITA – Jaworzno III
- dostęp do lekarzy specjalistów: laryngolog, dermatolog, neurolog, kardiolog, endokrynolog, ortopeda, gastrolog.
Pakiet a) w ramach programu łącznie 6 wizyt do wybranych specjalistów; lub
Pakiet b) w ramach programu łącznie 3 wizyty do wybranych specjalistów.
Program realizowany w Jaworznie, ul. Gwarków 1. Rejestracja pacjentów w godz. 8.00 - 18.00 pod nr tel. 668835529, lub sms pod
nr tel. 668835529 o treści: np. laryngolog – rejestratorka oddzwoni w celu ustalenia terminu wizyty i wyboru pakietu.
Pracownik zgłasza się na wizytę w wyznaczonym terminie z dowodem osobistym i dyskietką pracowniczą.
3. Pakiet badań w kierunku wykrywania zaćmy i chorób siatkówki centralnej
– KLINIKA OKULUS sp. z o.o.
1. Komputerowe badanie wzroku.
2. Badanie ostrości wzroku do dali i bliży z doborem okularów.
3. Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego.
4. Tomografia oczna przedniego odcinka - w tym pomiar grubości rogówki.
5. Test Amslera.
6. Badanie tomografii ocznej siatkówki - OCT plamki.
7. Badanie w lampie szczelinowej przedniego odcinka – z dokładną oceną soczewki i dna oka po rozszerzeniu źrenicy.
8. Zdjęcie dna oka.
9. Konsultacja okulistyczna.
Badania wykonywane będą w Klinice OKULUS Plus w Jaworznie, ul. Nowa 8, zapisy w rejestracji - tel. 32 6276398 w godz. 8-1600.
Pracownik zgłasza się do Kliniki w wyznaczonym terminie z dowodem osobistym i dyskietką pracowniczą.
Ważne !!!
Świadczenia medyczne w ramach programów profilaktycznych są przychodami ze stosunku pracy i podlegają opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych oraz składką ZUS. Naliczone składki od wartości otrzymanych świadczeń medycznych zostaną potrącone
pracownikowi z wynagrodzenia za dany miesiąc.
Informacje ogólne: Urszula Kita, tel. 5575
oraz punkty opatrunkowe ZG Janina tel. 5444, ZG Sobieski tel. 5769,5667.
ZAPRASZAMY !!!

Podobne dokumenty