Przydział akcji serii K

Komentarze

Transkrypt

Przydział akcji serii K
Data sporządzenia:
26.03.2013 r.
Skrócona nazwa Emitenta:
VOXEL S.A.
Raport bieżący
nr 20/2013
Temat:
Przydział akcji serii K
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o Ofercie publicznej – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu wczorajszym podjął uchwałę o
przydziale akcji serii K, zgodnie z którą 670.000 akcji na okaziciela serii K zostało
przydzielonych Investor Private Equity Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu Aktywów
Niepublicznych z siedzibą w Warszawie
Osoby reprezentujące spółkę:
Dariusz Pietras – Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Maślanka – Członek Zarządu

Podobne dokumenty