Sztuka motywowania i rozwijania pracowników

Komentarze

Transkrypt

Sztuka motywowania i rozwijania pracowników
Sztuka motywowania i rozwijania pracowników
Jak motywować pracowników? Co zrobić, by zespół był zaangażowany? Na szkoleniu poznasz szerokie
spektrum narzędzi motywowania i dowiedz się, co motywuje Twój zespół, nauczysz się korzystać w pełni
ze współczesnych teorii motywacji i komunikować w motywujący sposób.
Dla kogo?
Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych rozwijaniem umiejętności skutecznego motywowania
swoich zespołów oraz rozwijania ich kompetencji – brygadzistów, menedżerów, liderów, osób, których
praca związana jest z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Dla osób, które potrzebują w pracy
zmotywowanego zespołu.
Korzyści dla uczestnika






nauczysz się dobierać narzędzia motywowania do pracowników
poznasz zasady motywowania pracowników oraz czynniki ich demotywujące
poznasz strukturę i zasady udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej
przećwiczysz prowadzenie rozmowy oceniającej
nauczysz się stosować pozafinansowe sposoby motywowania pracowników
dowiesz się, jakie mogą być konsekwencje błędów w motywowaniu pracowników
Korzyści dla organizacji





pracownik będzie umiał zbudować zmotywowany zespół, który pracuje efektywnie i realizuje
zakładane cele
zwiększy się efektywności pracy firmy dzięki zastosowaniu motywujących czynników
pozafinansowych
łatwiej będzie budować zgrane, efektywne zespoły
łatwiej będzie rozwijać pracowników zespołu
pracownicy będą częściej doceniani, a przez to ich zaangażowanie wzrośnie
Program szkolenia
1. Motywacja – podstawowe pojęcia
 motywacja jako funkcja kierowania ludźmi i zarządzania sobą
 mity dotyczące motywacji
2. Współczesne teorie motywacji
 dwuczynnikowa teoria Herzberga
 hierarchia potrzeb Maslowa
 teoria D. McClellanda
 teorie wzmocnienia i potrzeba osiągnięć
 motywacja zewnętrzna i wewnętrzna
3. Co motywuje pracowników?
 czynniki motywacji
 potrzeby pracowników – jak je rozpoznać?
4. Skuteczne motywowanie pozafinansowe
5. Motywowanie zespołu
 rola lidera i jego stylu kierowania grupą
 rozwijanie sukcesu jako wartości
 budowanie atmosfery zaangażowania i współpracy między pracownikami
6. Komunikacja motywująca:
 pozytywna informacja zwrotna
 konstruktywna krytyka
 rozmowy rozwojowe i oceniające z pracownikami
 rozmowy korygujące
7. Delegowanie i coaching jako narzędzia szefa w motywowaniu pracowników
8. Błędy motywowania
Trener
Małgorzata Mrug
Termin i miejsce
Zapytaj o dostępne terminy i miejsca realizacji