Projekt "Aleksander" 2009-2012

Komentarze

Transkrypt

Projekt "Aleksander" 2009-2012
Wieloośrodkowe badanie wrażliwości na leki
bakterii wywołujących zakażenia dróg
oddechowych w środowisku pozaszpitalnym
2009-2012
(dawny Projekt Alexander)
Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej
Narodowy Instytut Leków
Przy wykorzystywaniu i publikowaniu danych umieszczonych
w niniejszym opracowaniu, wymagane jest podanie źródła
Warszawa 25.09.2014
Od 2002 roku w Polsce prowadzone jest „Wieloośrodkowe
badanie wrażliwości na leki bakterii wywołujących zakażenia dróg
oddechowych w środowisku pozaszpitalnym”- jako kontynuacja
Projektu Alexander. Projekt pozwala na uzyskiwanie krajowych i
lokalnych danych dotyczących trzech głównych patogenów
zakażeń
układu
oddechowego
(ZUO),
tj.
Streptococcus
pneumoniae, Haemophilus influenzae i Streptococcus pyogenes,
które w ostatnich latach sprawiają coraz więcej problemów
epidemiologicznych i terapeutycznych.
Wrażliwość szczepów Haemophilus influenzae na wybrane leki przeciwbakteryjne,
2009-2012
2009 (n=134)
86,4
81,3
87,3
78,2
75,6
2012 (n=90)
100 100 100 100 100 100
96,2 96,7
90
% szczepów wrażliwych
2011 (n=78)
100 100 100 100
100
80
2010 (n=132)
98,7 98,9 97,8
97,4
95,4
95,5
91 90,1
88,6
85,9
84,5
84,1
82,8
77,8
68,7
70
71,2
70,5
65,4
60
50
40
30
20
10
0,7
2,3
0
2,2
2,3
0,8 1,3 0
0
*Wg EUCAST nie stwierdza się korelacji pomiędzy MIC makrolidów i zejściem zakażenia H. influenzae. Dlatego wartości
graniczne makrolidów dla izolatów dzikich (bez mechanizmów oporności) mieszczą się w kategorii średniowrażliwe.
67,8
Wrażliwość szczepów Streptococcus pneumoniae na wybrane antybiotyki β –laktamowe,
2009-2012
2009
2010
2011
2012
95
90
90
72,8
68,5
71,3
71,5 72,7
74,5
87 87,3
93,8
90,7 90
80,4
80,3
78,2
80
92
74,6 75,4
71,8
73,8
69,2
% szczepów wrażliwych
62,8
60
50
40
30
20
10
b.d.
0
penicylina (zakażenia
inne niż zomr)
penicylina
2mln j.m. x 4
penicylina
4mln j.m. x 4
lub 2mln j.m. x 6
ZAPALENIE PŁUC
penicylina
4mln j.m. x 6
amoksycylina wg CLSI
(Dorośli: 1g x 3.
Dzieci: 90mg/kg/dobę,
w 2 dawkach)
ampicylina
b.d. – brak danych
Wrażliwość szczepów Streptococcus pneumoniae na wybrane leki przeciwbakteryjne,
2009-2012
2009 (n=239)
2010 (n=195)
2011 (n=260)
100 100 98,9
96,2
100
2012 (n=275)
100 100 98,9
98,9
95,4
92,7
92,2
96,2
% szczepów wraż
wrażliwych
90
80
70
74,9
71,2 72,7
68,2
77,4
71,3
79,1
75 76,4
77,8
74,1
75
72,2
67,8
64,7
71,3
68,2
67,2
69,8
61,3 61,9
60
60
71,5
63,6
61,9
58,5
57,4
50
44,8
40
30
20
10
0
cefuroksym
(doustny)
cefuroksym
(dożylny)
ceftriakson
erytromycyna
klindamycyna lewofloksacyna moksifloksacyna
tetracyklina
kotrimoksazol
rifampicyna
Wrażliwość szczepów Streptococcus pneumoniae na wybrane leki
przeciwbakteryjne, 2009-2012
100%
90%
80%
70%
60%
50%
R
I
40%
S
30%
20%
10%
0%
2009
2010
2011
2012
cefuroksym doustny
2009
2010
2011
2012
cefuroksym dożylny
2009
2010
2011
2012
ceftriakson
S – wrażliwość, I – średniowrażliwość, R - oporność
Wrażliwość szczepów Streptococcus pyogenes na wybrane leki przeciwbakteryjne,
2009-2012
2009 (n=84)
100
100
2010 (n=116)
2011 (n=104)
2012 (n=110)
100
100
100
90
81
97,3
98,3
94
92,3
86,5 85,5
91,4 92,3
88,1
86,4
% szczepów wrażliwych
80
72,6
70
60
50
40
30
20
10
0
penicylina
erytromycyna
klindamycyna
tetracyklina