Audiobooki : Dzień miodu

Komentarze

Transkrypt

Audiobooki : Dzień miodu
Audiobooki : Dzie? miodu
Dzie? miodu
Przenikliwy, poruszaj?cy reporta? ameryka?skiej dziennikarki, która w 2003 roku sp?dzi?a miesi?c miodowy w Bagdadzie, rodzinnym mie?cie
m??a, a potem przez sze?? lat mieszka?a w Iraku i Libanie. Wraz z autork? trafiamy w g??b Bliskiego Wschodu w historycznym momencie.
„Dzie? miodu“ to namalowany z odwag? i wspó?czuciem obraz ?ycia zwyk?ych ludzi w czasie konfliktu zbrojnego - poruszaj?ce ?wiadectwo
si?y mi?o?ci i go?cinno?ci, dzi?ki którym mo?na przezwyci??y? dramat wojny. To tak?e pasjonuj?cy pami?tnik bystrej obserwatorki i subtelnej
smakoszki, który pozwala pozna? zarówno trudne realia tamtejszej rzeczywisto?ci, jak i jej kultur? i smaki. Ksi??k? w wersji audio czyta
Magdalena Kumorek. Czas trwania: 12h 47min.
Ocena: Nie ma jeszcze oceny
Cena
Cena netto po rabacie: 6,88 €
Cena po rabacie
Cena sprzeda?y brutto: 7,50 €
Cena sprzeda?y netto: 6,88 €
Kwota podatku: 0,62 €
Zadaj pytanie o produkt
Producent: ?wiat Ksi??ki
Szczegó?y produktu
Przenikliwy, poruszaj?cy reporta? ameryka?skiej dziennikarki, która w 2003 roku sp?dzi?a miesi?c miodowy w Bagdadzie, rodzinnym mie?cie m??a, a potem przez sze?? lat mieszka?a w Iraku i Libanie. Wraz z autork? trafiamy w g??b Bliskiego Wschodu w historycznym momencie. „Dzie? miodu“ to namalowany z odwag? i
wspó?czuciem obraz ?ycia zwyk?ych ludzi w czasie konfliktu zbrojnego - poruszaj?ce ?wiadectwo si?y mi?o?ci i go?cinno?ci, dzi?ki którym mo?na przezwyci??y? dramat wojny. To tak?e pasjonuj?cy pami?tnik bystrej obserwatorki i subtelnej smakoszki, który pozwala pozna? zarówno trudne realia tamtejszej rzeczywisto?ci, jak i
jej kultur? i smaki. Ksi??k? w wersji audio czyta Magdalena Kumorek.
Czas trwania: 12h 47min.
1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty