Serce Wielkie nam daj

Komentarze

Transkrypt

Serce Wielkie nam daj
Serce Wielkie nam daj
sł.Ks.Stanisław Szmidt, SDB mel.:ks.J.A.Espinosa,SI
Allegretto
A
Dm
Dm
          
     
Ser ce wiel kie nam
6
9
daj,
Dm
męż
B
C
z
lu
lu
C
Dm
F
zdol ne ob jąć
świat.
Pa nie, ser ce nam
Dm
ne
w
walce zw
Dm
złem.
1.Zwlecz my
wi
2.No
wi
3.No
F






          
siebie
dzie
dzie
u
w
przy
czyn
histo
nio
B
ki sta
rię wpi
są zie
rych
szą
mi
lu
mi
po
dzi,
łość,
kój,
zniszcz
Wska
W
wszy
dro
wia
stko,
gi
ry
co
od
jed
bu
no
no
dzi Bo
wy ludz
cząc ca
ży
kich
ły
C
B
my
żą
znaku
Dm
F
C
          
11
A
           
      
A
daj,
  
B
 
gniew,
serc,
świat,
wdziej
No
No
Dm
my
wi
wi
B
              
         
13
biel
lu
lu
no
dzie
dzie
wych
prze
przy
szat
ży
nio
w Chry stu
ją wła
są zie
sie
sne
mi
Pa
ży
wol
Gm
15
czło
wspó
lu
wiek
lnym
dzi
po
wy
wyz
wsta
sił
wo
nu,
cie,
ność.
A
je w każ
kiem no
li, ni
www.nuty.religijne.org
dym
wy
szcząc
nas.
świat.
zło.
no
Two
Praw
wy
rząc
da

Podobne dokumenty