Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły

Komentarze

Transkrypt

Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły
Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły
D
1.Z naro dze
2.Wy pa
da
3.A
le gdy
5
wy śpie wu
Du ma ją
Za raz do
9
G
A
nia
wśród
A
Pa
no
niel
A
D
  43          
          
            
           
na
cy
skie
D
G
A
ją
pa
Be
chwa
ste
tle
łę
rze
jem
A
Ra
Ka
Tam
dość
żdy
wi
lu dzi
py ta
ta li
13
Pa ste rzów
Skąd ta
łu
I
od da
dzień dziś we
o gień z
gło sy sły
so
obło
sze
A
Bo gu
ży
w takim wi
pro sto bie
wio
do
że
D
wszę dzie sły
co się dzie
w żłobie Pa
G
A
co
na
li
pa
bi
da
nie,
je,
na,
A
czy
Po
nioł
nie
klę
D
śli
je
ry,
pod
tak
co
http://www.nuty.religijne.org
bu dzi
świ ta
ka li
A
bo
mi
z
rem
ła
sobą
wo
o
wzie
D
 
 
   
ły,
ku,
li,
D
ły
ku.
li,
A
D
przy do li
czy nie dnie
na ko la
nie
je?
na
D
 
ły.
ku?
li.