Szkolny zestaw programów – LO

Komentarze

Transkrypt

Szkolny zestaw programów – LO
Szkolny zestaw programów – LO
Przedmiot
Poziom
Nazwa programu i
autor
Numer
szkolnego
zestawu
programów
Nauczyciel
Biologia
IV etap
edukacyjny
SzZP/LO1/2011
mgr Cecylia
Rojek
Chemia
IV etap
edukacyjny
SzZP/LO2/2011
mgr Anna Karaś
Fizyka
IV etap
edukacyjny
SzZP/LO3/2011
mgr Gabriela
Szmidtke
Geografia
IV etap
edukacyjny
SzZP/LO4/2011
mgr Katarzyna
Cieślak-Środa
Historia
IV etap
edukacyjny
SzZP/LO5/2011
mgr Grzegorz
Koniczek
Język angielski
IV etap
edukacyjny
Biologia zakresy
podstawowy i rozszerzony.
Program nauczania dla
liceum ogólnokształcącego,
liceum profilowanego i
technikum.
Autor: Waldemar Lewiński,
Grażyna Skirmuntt, Jan
Prokop
Program nauczania chemii
dla liceum
ogólnokształcącego, liceum
profilowanego i technikum
kształcenia ogólnego w
zakresie podstawowym i
rozszerzonym.
Autor: Maria Litwin,
Szarota Styko- Wlazło
Fizyka i Astronomia
Program nauczania w
zakresie podstawowym dla
liceum ogólnokształcącego,
liceum profilowanego i
technikum.
Autor: Grzegorz F.
Wojewoda
Program nauczania dla
liceum ogólnokształcącego
w zakresie podstawowym i
rozszerzonym, liceum
profilowanego i technikum (
w zakresie podstawowym)
Autor: Andrzej Kasprzyk
Program nauczania historii
w liceum
ogólnokształcącym, liceum
profilowanym i technikum.
Seria: „Historia ujęcie
chronologiczne.
Autor: Jacek Budziński,
Marek Kamiński
Program nauczania języka
angielskiego zgodny z
Nową Podstawą
Programową dla IV etapu
edukacji
Autor: J. Sosnowska, M.M.
Wieruszewska
SzZP/LO6/2011
mgr Edyta
Koszarna
mgr Maria
Romanowska
Język francuski
IV etap
edukacyjny
Język hiszpański
IV etap
edukacyjny
IV etap
edukacyjny
IVetap
edukacyjny
Język niemiecki
Język polski
Matematyka
IV etap
edukacyjny
Matematyka
IV etap
edukacyjny
Podstawy
IV etap
przedsiębiorczości edukacyjny
Religia
IV etap
edukacyjny
Technologia
informacyjna
IV etap
edukacyjny
WOS
IV etap
edukacyjny
Wychowanie
fizyczne
IV etap
edukacyjny
Interkulturowy i
interdyscyplinarny program
nauczania języka
francuskiego dla liceum
ogólnokształcącego, liceum
profilowanego i technikum.
Autor: Grażyna Migdalska,
Monkia SzczuckaSmagowicz
SzZP/LO7/2011
mgr Justyna
Wróbel
SzZP/LO8/2011
mgr Iwona
Poleszczuk
mgr Sylwia
Musiałek
mgr Aleksandra
Tręda
SzZP/LO9/2011
Przeszłość to dziś. JęzykKultura- Literatura,
STenttor
Autor: Krzysztof
Mrowcewicz
Matematyka z plusem.
Program nauczania
matematyki w liceum i
technikum.
Autor: M. Karpiński, M.
Braum, J. Lech
Program nauczania
matematyki w liceum
Autor: Wojciech Babiański,
Dorota Ponczek
Podstawy
przedsiębiorczości-program
nauczania
„Świadek Chrystusa”
Autor: ks. Zbigniew Marek
SJ
Program nauczania w
zakresie podstawowym dla
LO, technikum i liceum
profilowanego
Autor: Grażyna
Hermanowska i Wojciech
Hermanowski
Program nauczania WOS w
LO. Zakres podstawowy i
rozszerzony.
Autor: Zbigniew Smutek, J.
Maleska
Program wychowania
fizycznego klasy I-III
gimnazjum- program
zmodyfikowany.
Autor: Mirosława
Śmigielska ?
SzZP/LO10/2011
SzZP/LO11/2011
mgr Katarzyna
Dudys
SzZP/LO12/2011
mgr Katarzyna
Dudys
SzZP/LO13/2011
mgr Elżbieta
Malinowska
SzZP/LO14//2011
mgr
Włodzimierz
Kozaczka
mgr Piotr Pielka
SzZP/LO15/2011
SzZP/LO16/2011
mgr Grzegorz
Koniczek
SzZP/LO17/2011
mgr Agnieszka
Ochabowicz