Oświadczenie (liceum dla dorosłych)

Komentarze

Transkrypt

Oświadczenie (liceum dla dorosłych)
Warszawa, ……………………………
(data)
Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego
dla Dorosłych w Warszawie
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że ja …………………………….....................................................
(imię i nazwisko)
urodzony /a …………………..……… nie jestem zapisany/a w innym Liceum.
(data urodzenia)
……………………………………..
(podpis)

Podobne dokumenty