zobacz program

Komentarze

Transkrypt

zobacz program
Konferencja Naukowa II Bydgoskie Dni Psychiatrii pt.:
NOWE TRENDY
W PSYCHIATRII
TORU¡
HOTEL FILMAR
ul. Grudziàdzka 45
Organizatorzy:
• Katedra Psychiatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
• Fundacja na Rzecz Rozwoju Psychiatrii Regionu Kujawsko-Pomorskiego im. dr. Józefa Bednarza w Bydgoszczy
•Oddział Kujawsko-Pomorski PTP
9
0
0
2
a
k
i
n
r
e
i
z
d
ź
a
p
2-4
Aktualny Program Konferencji Naukowej
„Nowe Trendy w Psychiatrii”
10.00 12.00 - 14.00 14.00 - 14.10
14.10 - 14.50
14.50 - 15.20
Główny Sponsor Konferencji:
PIĄTEK 2.10.2009 r.
rejestracja uczestników
lunch w restauracji Hotelu Filmar
otwarcie Konferencji
wykład inauguracyjny - Przyszłość psychiatrii z perspektywy biologa. Prof. Jerzy Vetulani
przerwa kawowa
SESJA I
15.20 - 15.50
15.50 - 16.20
16.20 - 16.50
16.50 - 17.20
18.00
Nowe generacje leków przeciwpsychotycznych. Prof. Przemysław Bieńkowski
Politerapia w psychiatrii: start – nowe trendy. Prof. Marek Jarema
Miejsce leków przeciwpsychotycznych w zaburzeniach afektywnych. Doc. Dominika Dudek
Spektroskopia protonowa rezonansu magnetycznego – nowe możliwości badania podłoża zaburzeń
psychicznych. Prof. Agata Szulc
kolacja w restauracji Hotelu Filmar
SESJA II – schizofrenia
9.00 - 9.30
9.30 - 10.00 10.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00 12.00 - 12.30 12.30 - 14.00 Sponsorzy:
SOBOTA 3.10.2009 r.
Dysfunkcje seksualne w schizofrenii a terapia lekami psychotropowymi – widziane z perspektywy
psychiatry i seksuologa.
Prof. Aleksander Araszkiewicz i Dr Michał Lew-Starowicz
Zindywidualizowana reakcja na leczenie olanzapiną.
Prof. Jerzy Samochowiec, Prof. Przemysław Bieńkowski
Badania neuropsychologiczne w ocenie predyspozycji do zachorowania na schizofrenię
i monitorowania leczenia. Prof. Alina Borkowska
przerwa kawowa
Postępowanie przy braku poprawy w leczeniu schizofrenii. Prof. Małgorzata Rzewuska
Metaanalizy skuteczności i bezpieczeństwa leków przeciwpsychotycznych II generacji: pozycja
amisulprydu. Prof. Przemysław Bieńkowski
Bezpieczeństwo terapii lekami przeciwpsychotycznymi – nowe wyzwania.
Prof. Jerzy Landowski
lunch w restauracji Hotelu Filmar
Sponsorzy wspierajàcy:
SESJA III – varia
14.00 - 14.30 Możliwości wykorzystania metody Delphi w procesie wdrażania reformy psychiatrycznej opieki zdrowotnej
w Polsce. Prof. Andrzej Kiejna, Dr Patryk Piotrowski, Mgr Magdalena Ciałkowska
14.30 - 15.00 Prawne i etyczne aspekty ochrony zdrowia psychicznego.
Prof. Irena Krupka-Matuszczyk
15.00 - 15.30 przerwa kawowa
SESJA IV – choroby afektywne
15.30 - 16.00 16.00 - 16.30 16.30 - 17.00 17.00 - 17.30 17.30 - 18.00 19.00 SESJA V
Nowa jakość w leczeniu depresji – agomelatyna. Prof. Aleksander Araszkiewicz
Rozwój układu dopaminergicznego – znaczenie w patogenezie depresji. Doc. Filip Rybakowski
Farmakogenetyka – droga do zindywidualizowanego wyboru leku. Prof. Joanna Hauser
Neurochirurgiczne metody leczenia depresji. Prof. Marek Harat
Samobójstwo pacjentów z CHAD. Prof. Irena Krupka-Matuszczyk
kolacja w restauracji Hotelu Filmar
NIEDZIELA 4.10.2009 r.
9.30 - 10.00 Współczesne poglądy na rozpoznanie i leczenie wczesnych zaburzeń afektywnych, kontrowersje wokół
ADHD. Prof. Andrzej Rajewski
10.00 - 10.30 Lękowe i depresyjne zaburzenia u dzieci w następstwie przemocy rówieśniczej (bullyingu) w szkole.
Dr Mirosław Dąbkowski
10.30 - 11.00 przerwa kawowa
SESJA VI
11.00 - 11.30 11.30 - 12.00 12.00 12.10
Kontrowersje wokół psychozy poamfetaminowej. Prof. Jolanta Rabe-Jabłońska
Nowe spojrzenie nauki na działanie kanabinoli. Prof. Janusz Heitzman
Zakończenie Konferencji
lunch w restauracji Hotelu Filmar
PATRONAT HONOROWY:
• Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński
• Prorektor ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Prof. dr hab. Małgorzata Tafil-Klawe
• Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski

Podobne dokumenty