Witamy na stronie internetowej

Komentarze

Transkrypt

Witamy na stronie internetowej
Witamy na stronie internetowej
The Heads of Medicines Agencies (HMA)
Jest to wspólna strona internetowa urzedów europejskich zajmujacych sie ludzkimi i weterynaryjnymi produktami
leczniczymi (The Heads of Medicines Agencies - HMA)
Na temat HMA
Misja
Prezesi wlasciwych organów panstw czlonkowskich spotykaja sie regularnie w celu koordynacji kierownictwa we
wspólnotowym systemie regulacji produktów leczniczych oraz w celu stworzenia forum wymiany pogladów na temat
zagadnien istotnych dla Wspólnoty.
Zadania grupy obejmuja w szczególnosci:
Wspieranie systemu Wspólnotowego poprzez zapewnienie wysokiej klasy specjalistów oraz pracowników
naukowych.
Opracowywanie zasad funkcjonowania procedur europejskich i ich wplyw na zasoby wlasciwych organów panstw
czlonkowskich.
Zapewnienie skoordynowanego kierownictwa i sprawdzanie sposobu dzialania procedury wzajemnego uznania w
systemie europejskim.
Opracowywanie i zapewnianie praktycznych rozwiazan problemów wystepujacych w systemie, które sa zglaszane
przez panstwa czlonkowskie
Wprowadzanie mechanizmu komunikowania sie prezesów organów kompetentnych z Komisja Europejska i z EMEA.
Grupa w trybie zwyklym spotykac sie bedzie dwukrotnie w trakcie trwania kazdej Prezydencji pod przewodnictwem
panstwa, sprawujacego Prezydencje, które zapewnia tez obsluge organizacyjna (sekretariat) spotkan. Jezeli
okolicznosci uniemozliwiaja przewodniczenie przez to panstwo, wtedy panstwa czlonkowskie wybiora sposród siebie
przewodniczacego i zdecyduja o odpowiedzialnosci za obsluge spotkan. Odpowiedzialnosc za ciaglosc prac nalezy
do Prezesów kompetentnych organów panstw czlonkowskich, które sprawuja w tym czasie poprzedzajaca, obecna i
nastepujaca Prezydencje.
© Heads of Medicines Agencies - http://www.hma.eu/index.html

Podobne dokumenty