regulamin ii gminny przegląd – „talent masz, to go pokaż”

Komentarze

Transkrypt

regulamin ii gminny przegląd – „talent masz, to go pokaż”
REGULAMIN
II GMINNY PRZEGLĄD – „TALENT MASZ, TO GO POKAŻ”
1.




PRZEPISY OGÓLNE
Organizator – Złocieniecki Ośrodek Kultury
Termin przeglądu – 14.04.2016 r.
Zasięg - GMINNY
Cele – przegląd ma za zadanie umożliwić dzieciom, młodzieży i dorosłym rozwój
i prezentację własnego talentu; ułatwić pokonywanie tremy przed publicznymi
występami i rozbudzić w nich chęć aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym;
wspieranie i rozwijanie talentu, kreatywności i pomysłowości
2. ZASADY PRZEGLĄDU
 Warunki uczestnictwa w dziedzinie muzyki:
- każdy uczestnik lub zespół prezentuje jedną piosenkę w dowolnym języku
dostosowaną do wieku wykonawcy i jego umiejętności
- uczestnicy mogą śpiewać z osobą akompaniującą, z całym zespołem muzycznym,
z podkładem muzycznym CD lub acapella
- grać na różnego rodzaju instrumentach muzycznych
- czas prezentacji nie może przekroczyć 5 min.

Warunki uczestnictwa w dziedzinie plastyki:
- można zgłosić tylko jedną pracę
- praca może być wykonana w różnych technikach:
- malarstwo (olejne, akryl)
- rysunek (akwarela, pastele olejne, pastele suche, collage )
- ceramika
- rzeźba
- inne
- każda praca powinna być opisana na odwrocie (imię i nazwisko autora, wiek, adres
i numer telefonu)
- format prac A3 w przypadku rysunku (rysunków prosimy nie rolować),
dla malarstwa może być większy
- rzeźba, ceramika wymiary max. 50x50 (nie może sprawiać problemów w transporcie
i ekspozycji)

Warunki uczestnictwa w dziedzinie tańca:
- każda formacja taneczna, duet lub solista prezentuje jeden układ taneczny w czasie
nie przekraczającym 7 min.
- maksymalna ilość osób w zespole – 25

Warunki uczestnictwa w dziedzinie teatru :
Dla grup teatralnych:
- forma prezentacji przedstawienia jest dowolna
- czas przedstawienia nie może przekroczyć 15 min.
- przedstawienie powinno być oryginalne
- w przedstawieniu można wykorzystać dowolną scenografię, kostiumy oraz muzykę
- grupa powinna samodzielnie zaopatrzyć się w rekwizyty niezbędne do
przedstawienia (możliwość wypożyczenia od organizatora rekwizytów gabarytowych
tj. ławki, meble … po uprzednim uzgodnieniu)
Dla recytatorów:
- każdy uczestnik wykonuje 2 utwory (do wyboru: wiersz, proza, monolog)
- czas prezentacji obu utworów nie może przekroczyć 10 min.
- forma prezentacji jest dowolna
Prezentacje nie mogą zawierać elementów, wyrażeń lub zwrotów uznawanych przez
normy społeczne jako nieprzyzwoite, ordynarne lub wulgarne.
Wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami przyjeżdżają na koszt własny.
5.KATEGORIE WIEKOWE
W przeglądzie biorą udział dzieci, młodzież i dorośli w 4 dziedzinach sztuki: plastyka,
muzyka, taniec i teatr.
Mogą to być soliści, duety itd. oraz zespoły (o kalifikacji zespołu decyduje wiek większości
jego członków).

6.ZGŁOSZENIA
 Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest nadesłanie pracy artystycznej oraz
wypełnienie odpowiedniej karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik do regulaminu
do dnia 30.03.2016 r. lub dostarczeniu jej osobiście do Złocienieckiego Ośrodka
Kultury lub pocztą elektroniczną na adres: zo[email protected], albo listownie na
adres:
Złocieniecki Ośrodek Kultury
Ul. Połczyńska 6
78-520 Złocieniec
Formularz zgłoszeniowy i regulamin do pobrania na stronie internetowe:
www.zok.zlocieniec.pl
7.PRZEBIEG PRZEGLĄDU
 Rozpoczęcie o godz. 10.00 w Sali widowiskowo-kinowej Złocienieckiego Ośrodka
Kultury przy ul. Połczyńskiej 6
 Obejrzenie i wysłuchanie wszystkich prezentacji
 Obrady komisji oceniającej
 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
8.OCENA
 Komisja powołana przez organizatora oceniać będzie w dziedzinie muzyki:
- dobór repertuaru (opanowanie pamięciowe, trafność doboru piosenki)
- walory głosowe lub techniczne umiejętności gry na instrumencie
- poziom zespołowego warsztatu muzycznego
- muzykalność
- interpretację wybranej piosenki lub utworu muzycznego
- ogólny wyraz artystyczny
 Komisja powołana przez organizatora oceniać będzie w dziedzinie plastyki:
- kompozycja i technika wykonanej pracy
- pomysłowość i samodzielność wykonanej pracy
- estetyka danej pracy
- trudność i wkład włożonej pracy
- ogólny wyraz artystyczny
 Komisja powołana przez organizatora oceniać będzie w dziedzinie tańca:
- choreografie
- dobór muzyki
- estetyka i ekspresja ruchowa
- kostiumy
 Komisja powołana przez organizatora oceniać będzie w dziedzinie teatru:
- sposób interpretacji tekstu
- dobór testu i scenariusza
-forma i pomysłowość wykonania
- jakość i profesjonalizm gry aktorskiej
- kostiumy i rekwizyty
- ogólny wyraz artystyczny
9.NAGRODY
 Tytuł Mega Talent i nagroda dla najlepszego wykonawcy
 Tytuły Laureata i nagroda w każdej z 4 dziedzin sztuki
 Wyróżnienia w każdej z 4 dziedzin sztuki
 Dyplom uczestnictwa dla każdego wykonawcy
10.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród
 Zmiana repertuaru możliwa jest za zgodą organizatora
Informacji dotyczących przeglądu udziela:
Instruktor – Wioletta Krzemińska, tel. 601 448 267
Złocieniecki Ośrodek Kultury
Tel./fax 094 36 71 455 lub
na stronie internetowej: www.zok.zlocieniec.pl

Podobne dokumenty