SZKOLNY SAVOIR

Komentarze

Transkrypt

SZKOLNY SAVOIR
SZKOLNY SAVOIR-VIVRE
Znajomość ogólnie przyjętych form zachowań i sposobów bycia na pewno ułatwia
codzienne życie, bowiem „wolność to uświadomienie konieczności”. Najprostsza i
najważniejsza reguła postępowania to „nie czyń drugiemu co tobie nie miłe”. I staraj się być
takim, jakim chciałbyś być; staraj się mozolnie i wytrwale, mimo niepowodzeń, mimo
słabych efektów, bo już samo staranie czyni nas lepszym.
Spotykając zupełnie nieznanego nam człowieka oceniamy go, biorąc pod uwagę: jego
ogólny wygląd (w tym sposób ubierania się ), zachowanie, sposób wysławiania się.
Oczywiście tzw. pierwsze wrażenie może być mylące, najczęściej jednak w miarę
poznawanie tego człowieka, pierwsze sygnały nabierają dodatkowego znaczenia. Dlatego
między innymi, tak ważny jest nasz wygląd, sposób bycia oraz język, słownictwo, którym się
porozumiewamy.
CZĘŚĆ PIERWSZA
WYGLĄD ZEWNĘTRZNY UCZNIA
I.
UBIÓR
Szkoła jest miejscem pracy, nasz strój nie powinien nikogo szokować i wzbudzać
niepotrzebnych emocji. Ubieramy się czysto, schludnie, skromnie. A w szczególności:
-
w szkole obowiązuje noszenie stroju, którego wzór został określony w
załączniku do Statutu,
-
w sytuacjach określonych w zarządzeniu Dyrektora noszenie stroju szkolnego
nie jest obowiązkowe; obowiązuje wówczas – stosownie do sytuacji – strój
galowy bądź sportowy,
-
zakazane są duże dekolty, odsłonięte brzuchy, zbyt krótkie spódnice, jaskrawe
kolory i wzory, wysokie obcasy,
1
-
biżuteria powinna być dyskretna, do szkoły nie obwieszamy się „jak choinka”,
unikamy ostentacyjnie symbolicznych ozdób oraz kolczyków w miejscach
innych niż uszy, a w uszach po jednym kolczyku (u chłopców kolczyki są w
ogóle niedopuszczalne),
-
noszenie identyfikatorów jest obowiązkowe,
-
zakazane są ekstrawaganckie fryzury, m.in. jaskrawo ufarbowane włosy,
-
unikamy zbyt mocnego, wulgarnego, wyzywającego makijażu, zbyt długich,
kolorowych paznokci, jak również paznokci brudnych, nadgryzionych i
wyszczerbionych.
II.
HIGIENA OSOBISTA
Twierdzi się wprawdzie, że „nie suknia czyni człowieka”, ale samo ubranie nie
wystarcza, potrzebne jest także pielęgnowanie ciała. Dla tych, którzy codziennie przebywają
wśród wielu ludzi, korzystanie z prysznica bądź wanny każdego dnia powinno być nawykiem.
Trzeba samemu zdecydować czy oprócz mydła używać również dezodorantu. Staramy się nie
używać duszących i ostrych zapachów, bowiem nadmierne korzystanie z pachnących wód
może być przykre dla otoczenia.
W szkole, tak jak w domu, zmieniamy obuwie. Przebywamy we wspólnych
pomieszczeniach i często w większych grupach, więc pamiętajmy o innych.
Papierosy są prawdziwą plagą. Oprócz niewątpliwej degradacji stanu zdrowia
palącego, szkodzą pośrednio osobom niepalącym. Nie palimy ani na terenie szkoły, ani poza
nią!
CZĘŚĆ DRUGA
ZACHOWANIE UCZNIA PODCZAS PRZERWY, W
CZASIE LEKCJI ORAZ W POMIESZCZENIACH
ADMINISTRACYJNYCH SZKOŁY
2
I.
LEKCJA
1. Jeżeli wchodzimy do sali w czasie lekcji, aby kogoś poprosić lub przekazać
informacje, najpierw pukamy, mówimy „dzień dobry” i informujemy
nauczyciela o celu naszej wizyty oraz prosimy o pozwolenie.
2. W przypadku wejścia na lekcje osoby dorosłej – wstajemy (jest to gest
powitania!)
3. Wychodzenie z lekcji jest niewskazane (w wyjątkowych, uzasadnionych
przypadkach nauczyciel może wyrazić zgodę).
4. Na lekcjach nie jemy ani nie pijemy.
5. Na lekcji nie żujemy gumy. Nie przyklejamy też jej do mebli klasowych. Przed
lekcją zwijamy ją w papierek i wyrzucamy do kosza.
6. W czasie lekcji uczeń nie powinien leżeć na ławce i trzymać nóg na sąsiednim
krześle. Dla dobra kręgosłupa zalecana jest postawa wyprostowana.
7. Odpowiadając przy tablicy, uczeń nie powinien trzymać rąk w kieszeniach.
8. Plecaki powinny wisieć na przeznaczonych do tego uchwytach przy ławkach.
II.
Przerwa
1. Na przerwach również obowiązuje kulturalne zachowanie. Unikajmy
wulgaryzmów oraz niegrzecznych odzywek, zaczepek.
2. Podczas przerwy uczniowie powinni zachować wolny środek korytarzy, aby
nie utrudniać komunikacji.
3. Dzwonek oznajmia koniec lekcji dla nauczyciela oraz koniec przerwy dla
ucznia. Po usłyszeniu dzwonka kończącego przerwę, uczniowie w ciszy, w
szyku zorganizowanym (stoimy parami) oczekują przed swoją klasą na
przyjście nauczyciela.
4. Ostentacyjne okazywanie uczuć, tj. mocne całowanie, mocne obejmowanie jest
w złym tonie.
5. Jeśli nauczyciel podchodzi do siedzącego ucznia, ten powinien wstać.
Rozmowa w pozycji siedzącej jest dużym nietaktem.
3
III.
Pomieszczenia administracyjne
1. Wchodzenie do pokoju nauczycielskiego i wspólne siadanie jest niewskazane.
Jeżeli chcemy porozmawiać z jakimś nauczycielem, grzecznie prosimy o
przekazanie informacji osobę dorosłą wchodzącą do pokoju.
2. W sekretariacie szkoły zachowujemy się cicho. Na pewno załatwimy wszystko
szybciej i sprawniej, jeżeli nie będziemy przeszkadzać pracującym tam
osobom.
IV.
Ogólne uwagi dotyczące zachowania
1. Nasza szkoła ma piękne otoczenie, pamiętajmy, że to nasze otoczenie i
świadczy o nas. Nie śmiećmy, reagujmy na niewłaściwe zachowanie innych.
Pomagajmy w pracach porządkowych.
2. Wspólnie dbamy o mienie szkoły i o czystość: zmieniamy obuwie, nie
zostawiamy śmieci na korytarzu ani w klasie. Dbamy o toalety, kulturalny
człowiek pozostawia to miejsce czystym.
3. Telefony komórkowe w czasie trwania lekcji powinny być wyłączone.
4. Uczeń nie mówi „dzień dobry” lub „do widzenia” z rękoma w kieszeni.
5. Porozumiewanie się za pomocą mowy jest podstawą stosunków
międzyludzkich. Pierwsza i najważniejsza zasada brzmi – mów wyraźnie.
Używaj zwrotów grzecznościowych i słów zrozumiałych dla wszystkich
(unikaj slangów). Słowa niecenzuralne nie licują z wizerunkiem ucznia.
Człowiek kulturalny unika podniesionego głosu i zbytniej gestykulacji.
6. Obowiązkiem ucznia jest przepuścić nauczyciela (innego pracownika szkoły,
osobę dorosłą) w drzwiach, na schodach.
7. Witamy wszystkich pracowników szkoły, zarówno w budynku szkolnym, jak i
poza nim.
8. Uczniowie pracujący w radiowęźle dbają o to, aby krótko przed dzwonkiem
wyłączyć muzykę. Dzwonek nie powinien przerywać muzyki.
CZĘŚĆ TRZECIA
IMPREZY I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE
4
I.
Apele
1. Uczniowie przychodzą na wyznaczone miejsce wraz z opiekunami.
2. Młodzież ustawia się klasami.
3. Podczas apelu obowiązuje zachowanie ciszy i powagi.
4. Spożywanie posiłków podczas apelu jest zabronione.
5. Jeśli są to apele organizowane z okazji uroczystości/świąt, obowiązuje strój
galowy (biało-czarny lub biało-granatowy) lub szkolny.
II.
Miejsca użyteczności publicznej
1. Młodzież przychodzi na imprezę wraz z opiekunem – nauczycielem.
2. Na wszystkie spektakle teatralne przychodzimy brani odświętnie.
3. Nie rozmawiamy w trakcie spektaklu.
4. Zasady dobrego wychowania zabraniają jedzenia, czytania gazet, uczenia się
podczas obcowania ze sztuką.
III.
Pożegnalny bal klas III
1. Przed balem młodzież na godzinach wychowawczych omawia zasady
zachowania na balu.
2. Należy zwrócić uwagę na strój. Powinien on być elegancki, wieczorowy, ale
jak najbardziej uczniowski. Nie zaleca się kolorowych sukien, zbyt krótkich i
nadto wydekoltowanych oraz dżinsów. Chłopcy powinni tego wieczoru
wystąpić w ciemnych garniturach i białych koszulach, zaś dziewczęta w
sukienkach lub kostiumach w ciemnych kolorach i z białymi dodatkami. Ostry
makijaż i intensywne solarium nie są miarą dobrego gustu! Postulujemy
skromność i naturalność
IV.
Egzamin gimnazjalny
1. Obowiązuje strój elegancki, uczniowski (czyli biało-czarny lub białogranatowy). Dziewczyny powinny na egzamin przyjść w sukienkach lub
spódnicach o przyzwoitej długości. Ważne jest, by strój był świeży i schludny.
U chłopców mile widziane białe czyste koszule.
5
V.
Wycieczki
1. Przed wycieczką opiekun opracowuje regulamin wycieczki, do którego uczeń
powinien się ściśle stosować.
2. W czasie wycieczki uczeń powinien uważnie słuchać poleceń opiekunów i
przewodnika.
3. Szczegółowe zasady postępowania na wycieczkach reguluje kontrakt zawarty
między opiekunem wycieczki a uczniem i jego rodzicami.
VI.
Dyskoteki
1. Na dyskotece dyżurują wyznaczeni nauczyciele oraz przedstawiciele
samorządu szkolnego.
2. Na dyskotekach bawi się tylko młodzież z naszej szkoły.
3. Strój dowolny, ale zgodny z zasadami „zdrowego rozsądku”.
4. Nauczyciel powiadamia rodziców o podejrzeniu palenia papierosów przez
ucznia i zachowaniu wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyku. Po tym
incydencie wyciągane są odpowiednie konsekwencje wobec ucznia.
5. Za ewentualne uszkodzenia mienia publicznego podczas dyskotek odpowiada
uczeń, który dokonał zniszczenia.
6. Po dyskotece, wcześniej wyznaczone osoby lub klasa zajmują się sprzątaniem i
ustawianiem krzeseł/stołów.
6

Podobne dokumenty