Untitled

Komentarze

Transkrypt

Untitled
WSTĘP
Spis treści
Agnieszka Dytman-Stasieńko, Jan Stasieńko
WWW – Sieć metafor, metafory Sieci i studia nad Siecią . . . . . . . . . . . . . 9
I
MEDIUM
Medium
21
Steven M. Schneider, Kirsten A. Foot
Sieć WWW jako przedmiot badań naukowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
The Web as an Object of Study
Steven M. Schneider, Kirsten A. Foot
Analiza sieciosfery: próba studiów nad działaniem w trybie online . . . . . . . . 34
Web Sphere Analysis: An Approach to Studying Online Action
Richard Coyne, John Lee, Martin Parker
Drożne portale. Projektowanie przyjaznych witryn
dla społeczności internetowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Permeable Portals: Designing Congenial Web Sites for the E-Society
Monika Górska-Olesińska
Od niedoskonałego hipertekstu do WWW konwersacji?
Przypadek systemów adnotacyjnych dla World Wide Web . . . . . . . . . . . 65
From Imperfect Hypertext to WWW Conversation?
Annotation Systems in the Internet Transition Context
Małgorzata Kaliczyńska
Badania archeologiczne sieci WWW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Archaeological Research of the Internet Sites
Jan Stasieńko
Scena symultaniczna i ikonostas –
zagubione ślady archeologii stron internetowych. . . . . . . . . . . . . . . . .100
Orthodox Icon and Simultaneous Scene – a Forgotten Traces of Website Archeology
Magdalena Karciarz, Maciej Dutko
Oblicza Sieci. Ewolucja interfejsu stron WWW . . . . . . . . . . . . . . . . .113
Web Faces. The WWW Interface’s Evolution
II
NOWA AGORA
New Agora
125
Donna M. Kowal
Digitalizacja i globalizacja autochtonicznych głosów: ruch zapatystów. . . . . .127
Digitizing and Globalizing Indigenous Voices: The Zapatista Movement
Tomasz Tokarz
Okna na świat, oblężone twierdze… Obywatelskie witryny polityczne . . . . . .149
Windows on the World, Besieged Fortress… Civil Political Websites
Tomasz Piekot
„Jak narodziło się becikowe” – czyli o pewnym typie cyfrowej przemocy . . . . .159
About Certain Type of a Digital Violence – Political Photo-Manipulations on Polish Websites
5
Michał Otrocki
Sieć jako medium dekonspiracji
(prolegomena do analizy dyskursu teoriospiskowego) . . . . . . . . . . . . . .170
The Web as a Medium of Deconspiration
(Prolegomena to Discourse Analysis of Conspiracy Theories)
6
Marta Klimowicz
Blogi – nowy głos demokracji? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185
Weblogs – a New Voice of Democracy?
Agnieszka Dytman-Stasieńko
Dawid vs. Goliat? WWW jako cel ataków cyberaktywistów . . . . . . . . . . .195
David vs. Goliath? – WWW as a Target of Cyberactivists’ Attacks
III BRAMA
Gate
207
Andrzej Wojnach
Czy telewizja równoległa? Interaktywna strona internetowa itvp.pl . . . . . . . .209
Parallel Television – www.itvp.pl Case Study
Jakub Nowak
Hurtownie kodów: popkulturowe portale i magazyny internetowe. . . . . . . . .218
Codes’ Warehouses: Pop Culture Portals and Internet Magazines
Marek Staniewicz
Interakcja i budowanie tożsamości grupowej: rola stron internetowych
we wspomaganiu i kreowaniu przekazów medialnych . . . . . . . . . . . . . .230
Interaction and Building the Common Identity: the WWW Sites
Impact on Creating the Media Messages
IV KSIĘGA
Tome
241
Jeff Rutenbeck
Bit za bitem, za bitem: hiperkompleksowość,
media cyfrowe i szkolnictwo wyższe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243
Bit by Bit by Bit: Hypercomplexity,
Digital Media Studies and Higher Education
Krzysztof Kuźmicz
Rzecz o edukacyjnym zastosowaniu oprogramowania klasy Open Source,
czyli przegląd bezpłatnych platform edukacji wirtualnej . . . . . . . . . . . . .258
Educational Usage of Open Source Software.
Review of the Free Platforms for Virtual Education
Anna Michalak
Komunikacja w systemach e-learningowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . .274
Communication in E-learning Systems
V ECHO
Echo
287
Marian Bugajski
Strona internetowa jako przedmiot badań językoznawczych . . . . . . . . . . .289
Website as an Object of Linguistic Study
Nagłówek wiadomości w internetowym serwisie informacyjnym. . . . . . . . . .298
The News Headlines on News Sites
WSTĘP
Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz, Przemysław Śmiechowicz
Joanna Lewińska
Analiza możliwości podnoszenia kompetencji zawodowych
nauczycieli języków obcych przez Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .310
The Analysis of the Professional Development
of Second Language Teachers by Internet
Anna Majewska-Wójcik
Formy adresatywne jako jeden z aspektów etykiety językowej internautów . . . .318
Forms of Addressing as an Aspect of Netiquette
Anna Wojtasik-Tokarz
Odmiany dialogu na forach internetowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .329
Variants of Dialogue on the Internet Forum
VI SCENA
Stage
339
Dorota Heck
Obraz Teodora Parnickiego w Sieci
w świetle narratywizmu Franka Ankersmita . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341
Teodor Parnicki in the Net and Frank Ankersmit’s Narrativism
Piotr Zawojski
Archiwizacja, prezentacja i dyseminacja cybersztuki w sieci . . . . . . . . . . .351
Archivisation, Presentation and Dissemination of Cyberarts on the Web
Joanna Malicka
Niezwykła podróż. Net-art w projekcie Petera Greenawaya . . . . . . . . . . .370
Amazing Journey. Net-art by Peter Greenaway
Sebastian Strzelecki
Efekty interfejsu w hipertekstach literackich . . . . . . . . . . . . . . . . . . .384
Interface Effects in Literary Hypertextes
VII LUSTRO
Mirror
399
Agata Błachnio
Internet – wróg czy przyjaciel? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .401
Internet – an Enemy or a Friend?
Grzegorz Kubiński
Strona internetowa jako element cyberreligii w Internecie . . . . . . . . . . . .412
Website as a Part of Cyberreligion
Agnieszka Janiak
Nowe funkcje kulturowe wirtualnych nekropolii. . . . . . . . . . . . . . . . . .421
New Cultural Functions of Virtual Cemeteries
Tomasz Smejlis
Tożsamość graczy RPG na przykładzie wortalu Poltergeist . . . . . . . . . . . .430
Vortal Poltergeist – a Case Study of RPG Gamers Identity
7

Podobne dokumenty