Hodowla zwierząt towarzyszących i wolno żyjących

Komentarze

Transkrypt

Hodowla zwierząt towarzyszących i wolno żyjących
Plan studiów drugiego stopnia STACJONARNE
Specjalność: Hodowla zwierząt towarzyszących i wolno żyjących
Obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011– studia stacjonarne
Warunki uzyskania dyplomu:
a/ czas trwania studiów 3 semestry
b/ minimalna liczba godzin - 480
c/ minimalna liczba punktów 90 ECTS
(przygotowanie pracy magisterskiej i egzaminu dyplomowego 20 ECTS)
Semestr I
Lp.
Nazwa kursu
ECTS
1.
2.
Metodyka badań na zwierzętach
Statystyka matematyczna
Biotechniki rozrodu i diagnostyki
genetycznej
Terrarystyka
Hodowla organizmów wodnych
Przedmiot fakultatywny (2)
Seminarium
Razem
6
6
3.
4.
5.
6.
7.
Liczba godzin zajęć
Forma
ogółem wykłady ćwiczenia zaliczenia
60
30
30
E
60
30
30
E
5
45
15
30
E
4
4
6
2
33
45
45
90
30
375
15
15
30
0
135
30
30
60
30
240
Z
Z
Z
Z
3E
Semestr II
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nazwa kursu
Planowanie i organizacja pracy
hodowlanej
Obrót produktami pochodzenia
zwierzęcego i podstawy
przetwórstwa
Akwarystyka
Kynologia i felinologia
Hodowla gołębi i wybranych
ptaków ozdobnych
Przedmioty fakultatywne (1)
Seminarium
Razem
ECTS
Liczba godzin zajęć
Forma
ogółem wykłady ćwiczenia zaliczenia
5
45
15
30
E
5
45
15
30
E
4
5
45
45
15
15
30
30
Z
Z
3
45
15
30
Z
3
2
45
30
15
0
30
30
27
300
90
210
Z
Z
2E
Semestr III
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
Nazwa kursu
Proekologiczne metody chowu
zwierząt gospodarskich i wolno
żyjących
Profilaktyka i dobrostan zwierząt
Prawo w hodowli zwierząt
Przedmiot fakultatywny (1)
Przygotowanie pracy
magisterskiej i egzaminu
Razem
Łącznie
ECTS
Liczba godzin zajęć
Forma
ogółem wykłady ćwiczenia zaliczenia
5
45
15
30
E
2
1
2
45
15
45
15
15
15
30
0
30
Z
Z
Z
20
0
-
-
E
30
150
60
90
2E
90
825
285
540

Podobne dokumenty