maszynka do golenia

Komentarze

Transkrypt

maszynka do golenia
TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor
Kraj pochodzenia: CHINY
TV PRODUCTS sklep wysyłkowy
ul. Parkowa 12
43-365 Wilkowice
tel. 033 / 817 41 98
tel./fax 033 / 817 41 97
Importer do UE- TV PRODUCTS CZ s. r. o.
MASZYNKA DO GOLENIA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją obsługi.
Instrukcję należy zachować na przyszłość, do ewentualnego wglądu.
ŁADOWANIE
1. Wetknąć wtyczkę przewodu elektrycznego
do golarki a następnie podłączyć do gniazdka
sieciowego. Przełącznik na golarce przesunąć
do dołu. Lampka ładowania akumulatora
zaświeci się. Ładować ok. 12 godzin.
2. Ładowanie: AC 200-240V, 50Hz.
3. Każdorazowo należy upewnić się, że
wtyczka została dokładnie umieszczona w
gniazdku.
W przypadku, kiedy wtyczka nie jest
dokładnie włączona do gniazdka, urządzenia
nie należy używać. Może to doprowadzić do
obniżenia żywotności akumulatorów.
4. W pełni naładowana golarka może pracować
bezprzewodowo przez ok. 7 dni.
5. Nie należy przekraczać podanego czasu
ładowania akumulatorów.
AKCERORIA DODATKOWE
kabel elektryczny
pędzelek
OBSŁUGA GOLARKI
Golenie
Ściągnąć nakładkę ochronną z maszynki do golenia. Przesunąć przełącznik do góry. Wolnym
ruchem pod włos przesuwać maszynkę po twarzy. Lepszy efekt golenia otrzymamy, jeśli skóra na
twarzy będzie podczas golenia napięta. Po zakończeniu golenia przełącznik należy przesunąć do
pozycji wyjściowej (wyłączenie urządzenia).
Nakładka do strzyżenia i podcinania włosów
1. Otworzyć i wysunąć nakładkę do strzyżenia, znajdującą się z tyłu maszynki.
2. Przełącznik przesunąć do góry. Powolnym ruchem obcinać włosy.
3. Po zakończeniu strzyżenia przełącznik przesunąć do pozycji wyjściowej (wyłączenie
urządzenia). Zamknąć nakładkę.
4. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Przed przystąpieniem do czyszczenia należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone z prądu.
Wcisnąć przycisk blokujący nakładkę. Przy pomocy pędzelka oczyścić głowice ostrzy oraz
wewnętrzną stronę nakładki i maszynki. Zaleca się czyszczenie maszynki raz w tygodniu. Po
wyczyszczeniu maszynkę należy złożyć.
Uwaga:
Należy zwrócić uwagę i zapamiętać pierwotną pozycję głowic z ostrzami (1,2,3) oraz nakładki.
Podczas składania maszynki należy zachować oryginalne położenie głowic i nakładki.
OSTRZEŻENIE
Nie naciskać na nakładkę
na głowicach.
Nie zdejmować nakładki
inaczej niż za pomocą
przycisku blokującego.
Urządzenie należy
chronić przed wpływem
ekstremalnych
temperatur.
Urządzenie chronić przed
wilgocią i wodą. Nie zanurzać
maszynki w wodzie.
Nie wystawiać urządzenia na bezpośredni wpływ promieni słonecznych.
· Nie wyciągać akumulatorków z maszynki. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek
uszkodzenia maszynki urządzenia nie należy używać. Należy skontaktować się
z autoryzowanym punktem serwisowym.
· Wszelkie naprawy urządzenia należy zlecać wyłącznie autoryzowanemu punktowi serwisowemu.
· Używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów dodatkowych.
· Maszynkę przechowywać z dala od źródeł ciepła oraz materiałów łatwopalnych.
· Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie należy używać go do innych
celów.
· Wyłączając urządzenie z kontaktu należy zachować szczególną ostrożność. Nie odłączać
urządzenia od sieci ciągnąc za kabel. Wyłączając urządzenie należy najpierw wyciągnąć wtyczkę
z gniazdka, dopiero potem z maszynki.
Ochrona środowiska naturalnego
· Po upływie okresu żywotności urządzenia, bądź z chwilą, kiedy naprawa przestaje być opłacalna,
urządzenia nie należy wyrzucać do śmieci, ale rozłożyć na części i pozbyć się części zgodnie z
przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.
·
·
Zużytych akumulatorków nie należy wyrzucać do kosza na śmieci, tylko oddać do recyklingu.