60MP-q kom start 130130

Komentarze

Transkrypt

60MP-q kom start 130130
Komisja Szachowej Gry Korespondencyjnej PZSzach
Warszawa, 30.01.2013
Komunikat startowy
Ćwierćfinałów 60 Indywidualnych Mistrzostw Polski w szachach korespondencyjnych
Witamy uczestników ćwierćfinałów 60 Mistrzostw Polski. Życzymy miłej i interesującej gry w sportowej
atmosferze!
1.Celem zawodów jest ustalenie zawodników awansujących do półfinałów 60MP.
2.Organizatorem jest Komisja Szachowej Gry Korespondencyjnej PZSzach (KSzGK).
3.Termin zawodów
Rozpoczęcie gry: 15.02.2013 r.
Zakończenie gry: 15.10.2014 r.
Niezakończone w terminie partie zostaną ocenione przez sędziego.
4.Uczestnictwo
Uczestnikami ćwierćfinałów 60 MP są niżej wymienieni zawodnicy (w kolejności posiadanego
rankingu):
Lp Tyt
Nazwisko Imię
Ranking
2013/1
1
Jarecki, Marian
2104
2
Sodomski, Andrzej
2101
3
Kolanowski, Marek
2097
4
Kuśnierz, Janusz
2075
5
Murza, Adam
6
Grabowski, Benedykt
2055
7
Dziedzic, Andrzej
2029
8
Stepaniec, Łukasz
9
Głowiński, Daniel
10
Orzeł, Rafał
11
Snokowski, Marcin
F
2067
1868
F
1867
1800
P
1793
Dla zawodników bez rankingu ICCF przyjęto ranking prowizoryczny 1800 (oznaczony literą P) lub
ranking FIDE, jeśli taki posiadali (oznaczony literą F).
Zawodnicy otrzymają również komunikat z serwera ICCF wraz z przydzielonymi numerami startowymi.
Spośród uczestników jedynie kolega Andrzej Sodomski był już finalistą MP.
5.System rozgrywek
Rozgrywki przeprowadzone zostaną systemem rundowym, jednokołowym, na serwerze ICCF.
Zawody podlegają ocenie rankingowej ICCF.
Trwające partie będą możliwe do podglądu z opóźnieniem 5 posunięć po zakończeniu 10 partii
w turnieju.
Możliwe jest proponowanie wariantów (liniowe).
6.Tempo i przepisy gry
Tempo gry - 40 dni na 10 posunięć z dublowaniem czasu po 20 dniu namysłu.
Obowiązują aktualne przepisy gry ICCF (ważne od 01.01.2013), dostępne na stronie KSzGK w
zakładce "Przepisy" (pod adresem: http://kszgk.com/?page_id=199).
7.Punktacja i ocena wyników
O kolejności zajętych miejsc przez zawodników decydują następująco:
- suma zdobytych punktów,
- ilość zwycięstw,
- punktacja pomocnicza Sonnenborna-Bergera,
- wyniki bezpośrednich spotkań.
8.Nagrody
Awans do półfinałów 60 MP uzyskają zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-5. Będą oni mogli zagrać
w półfinałach MP pod warunkiem posiadania rankingu ICCF co najmniej 2000 (w dniu startu
półfinałów); w przeciwnym razie uprawnienie pozostaje ważne do chwili uzyskania odpowiedniego
rankingu, ale nie dłużej niż 3 lata od zakończenia turnieju.
Ponadto ustalono pulę nagród w sumarycznej wysokości 500zł.
Podział nagród jest następujący: za 1m - 200zł, 2m -130zł, 3m -100zł, 4m -70zł (o miejscu decyduje
punktacja pomocnicza w razie równej ilości punktów).
9.Postanowienia końcowe
Sędzia turnieju: Mariusz Wojnar ([email protected])
Sędzia drugiej instancji: sędzia międzynarodowy (IA) Józef Lubas
Reklamacje do sędziego należy składać za pośrednictwem odpowiedniej opcji w oknie partii
na serwerze ICCF.
Ewentualne odwołania do sędziego drugiej instancji należy składać niezwłocznie po orzeczeniu
za pośrednictwem sędziego pierwszej instancji. Decyzje podjęte w drugiej instancji są ostateczne.
Prawo interpretacji przepisów gry należy do sędziego turnieju, a regulaminu do przewodniczącego
KSzGK.
Zawodnikom nie wolno podejmować działań przyczyniających się do złej reputacji gry w szachy.
Sędzia turnieju
(-) Mariusz Wojnar
Przewodniczący KSzGK
(-) Tomasz Stefaniak
Komunikat z serwera (stanowiący załącznik do komunikatu startowego)
=========================
30 stycznia 2013 17:20
60. Polish Championship qf
Please find below the start list for the new event 60. Polish Championship qf. The short name of the
event is POL/C60/qf.
The TD is Wojnar, Mariusz ([email protected]).
The following rules apply for this event:
This is a server event.
The start date is 2/15/2013.
The end date is 10/15/2014.
ICCF standard time control 10 moves in 40 days with duplication after 20 days is used.
30 days of leave per year are available to each player.
Linear conditionals can be entered.
Other participants can see the games live after 10 games are finished in the event. Live transmission
is delayed by 5 moves.
The public can see the games live after 10 games are finished in the event. Live transmission is
delayed by 5 moves.
This event is organized by Wojnar, Mariusz.
Rated
Additional notes about the event:
Appeals Arbiter: IA Józef Lubas
Top 5 placed players are guaranteed promotion to semifinal stage (required rating at least 2000).
1. 421559 POL Stepaniec, Łukasz (1868 Fide)
2. 421363 POL Kuśnierz, Janusz (2075)
3. 421477 POL Orzeł, Rafał (1800 Provisional)
4. 421512 POL Głowiński, Daniel (1867)
5. 420794 POL Dziedzic, Andrzej (2029)
6. 420258 POL Grabowski, Benedykt (2055)
7. 420831 POL Kolanowski, Marek (2097)
8. 420599 POL Jarecki, Marian (2104)
9. 421505 POL Snokowski, Marcin (1793)
10. 429136 POL Sodomski, Andrzej (2101)
11. 421556 POL Murza, Adam (2067 Fide)
1 is white against 2, 4, 6, 8, 10
2 is white against 3, 5, 7, 9, 11
3 is white against 1, 4, 6, 8, 10
4 is white against 2, 5, 7, 9, 11
5 is white against 1, 3, 6, 8, 10
6 is white against 2, 4, 7, 9, 11
7 is white against 1, 3, 5, 8, 10
8 is white against 2, 4, 6, 9, 11
9 is white against 1, 3, 5, 7, 10
10 is white against 2, 4, 6, 8, 11
11 is white against 1, 3, 5, 7, 9
==============================
ICCF - The International Correspondence Chess Federation
www.iccf.com www.iccf-webchess.com

Podobne dokumenty