INSTYTUCJA: Politechnika Gdańska, Centrum Sportu

Komentarze

Transkrypt

INSTYTUCJA: Politechnika Gdańska, Centrum Sportu
INSTYTUCJA:
Politechnika Gdańska, Centrum Sportu
Akademickiego PG
MIASTO:
Gdańsk
STANOWISKO:
Wykładowca
DYSCYPLINA NAUKOWA:
Dziedzina nauk o kulturze fizycznej
DATA OGŁOSZENIA:
09.02.2016
TERMIN SKŁADANIA OFERT:
23.02.2016
LINK DO STRONY:
http://praca.pg.gda.pl/oferta/1260/pl
SŁOWA KLUCZOWE:
prowadzenie zajęć z wychowania fizycznego,
prowadzenie sekcji narciarskiej
Zadania/Rola w zespole
prowadzenie zajęć z wychowania fizycznego, prowadzenie sekcji narciarskiej
Wymagania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
absolwent studiów wyższych, kierunek wychowanie fizyczne
trener II klasy narciarstwa zjazdowego
trener II klasy piłka siatkowa
sukcesy na Akademickich Mistrzostwach Polski
doświadczenie w pracy z sekcją narciarską
minimum 10 letnie doświadczenie w pracy na wyższej uczelni
Dokumenty
1.
2.
3.
4.
dyplom magistra wychowania fizycznego
dyplom trenera II klasy narciarstwa zjazdowego
dyplom trenera II klasy piłki siatkowej
podanie z opisem i przebiegiem dotychczasowej pracy zawodowej
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:
24.02.2016
PLANOWANY TERMIN ZATRUDNIENIA:
01.03.2016
sekretariat Centrum Sportu Akademickiego PG I p. pok. 119 lub mailowo: [email protected]
Prosimy o umieszczenie klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych
przy procesie rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz.Ust. nr 133 poz. 883)".
Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.
Skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy.
Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Podobne dokumenty