Informacje o autorach

Komentarze

Transkrypt

Informacje o autorach
LABOR et EDUCATIO
nr 4/2016
INFORMACJE O AUTORACH
JOANNA M. ŁUKASIK, dr hab. prof. Ignatianum, Instytut Nauk o Wychowaniu,
Akademia Ignatianum w Krakowie.
Kontakt: [email protected]
STUDIA
RYSZARD GERLACH, prof. zw. dr hab., Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki,
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Kontakt: [email protected]
JOANNA MADALIŃSKA-MICHALAK, prof. zw. dr hab., Zakład Ewaluacji Instytucji Edukacyjnych, Uniwersytet Warszawski.
Kontakt: [email protected]
LESZEK GRANISZEWSKI, dr hab. prof. UP, Instytut Pracy Socjalnej, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Kontakt: [email protected]
ZYGMUNT WIATROWSKI, prof. zw. dr hab., Instytut Pedagogiki, Kujawska Szkoła
Wyższa we Włocławku.
Kontakt: [email protected]
ZDZISŁAW WOŁK, prof. zw. dr hab., Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Zielonogórski.
Kontakt: [email protected]
RENATA TOMASZEWSKA-LIPIEC, dr, Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki,
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Kontakt: [email protected]
ANDRZEJ BAŁANDYNOWICZ, prof. zw. dr hab., Instytut Pedagogiki i Psychologii,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Kontakt: [email protected]
348
Informacje o autorach
GALINA SOTSKAYA, dr, Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych, Ukraina.
Kontakt: [email protected]
JŘIÍ PROKOP, dr hab. prof. UP, Instytut Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Kontakt: [email protected]
BADANIA
JANUSZ SURZYKIEWICZ, dr hab. prof. KU, Wydział Pedagogiki Religijnej i Edukacji Kościelnej, Katolicki Uniwersytet Eichstätt-Ingolstadt, Niemcy.
Kontakt: [email protected]
BOŻENA MATYJAS, prof. zw. dr hab., Instytut Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet
Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Kontakt: [email protected]
NORBERT G. PIKUŁA, dr hab. prof. UP, Instytut Pracy Socjalnej, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Kontakt: [email protected]
DAGMARA KOWALIK dr, Wydział Filologiczno-Pedagogiczny, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu.
Kontakt: [email protected]
IVAN RÁC, PhDr. PhD., Wydział Nauk Społecznych i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet
Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja.
Kontakt: [email protected]
LÝDIA LEHOCZKÁ doc. PaedDr. PhDr., PhD., Wydział Nauk Społecznych i Nauk
o Zdrowiu, Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja.
Kontakt: [email protected]
POLEMIKI I DYSKUSJE
ANDRZEJ ZWOLIŃSKI, prof. zw. dr hab., Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet
Papieski Jana Pawła II w Krakowie.
Kontakt: [email protected]
NELLYA NYCHKALO, prof. zw. dr hab., Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych, Ukraina.
Kontakt: [email protected]
VARIA
IRENEUSZ M. ŚWITAŁA, dr hab. prof. UP, Instytut Pracy Socjalnej, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Kontakt: [email protected]
Informacje o autorach
349
BEATA JAKIMIUK, dr, Instytut Pedagogiki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana
Pawła II.
Kontakt: [email protected]
RECENZJE
WITOLD JANOCHA, dr hab. prof. KUL, Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej,
Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Kontakt: [email protected]
AGNIESZKA DŁUGOSZ, dr, Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki, Uniwersytet
Rzeszowski.
Kontakt: [email protected]
ANNA K. DUDA, mgr, Instytut Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Pedagogiczny im.
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Kontakt: [email protected]
SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI
ANDRZEJ GRUDZIŃSKI, dr, Instytut Nauk o Wychowaniu, Akademia Ignatianum
w Krakowie.
Kontakt: [email protected]
KATARZYNA BIAŁOŻYT, mgr, Instytut Pracy Socjalnej, Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Kontakt: [email protected]

Podobne dokumenty