Ćw. 1 Zdefiniować kursor, który zawierać będzie tytuły książek

Transkrypt

Ćw. 1 Zdefiniować kursor, który zawierać będzie tytuły książek
Ćw. 1
Zdefiniować kursor, który zawierać będzie tytuły książek i identyfikatory autorów tych książek,
które zostały sprzedane w ilości mniejszej niż 2 (wykorzystaj podzapytanie skorelowane). Do
wypisania zawartości kursora użyć instrukcji OPEN, FETCH i CLOSE.
Ćw. 2
Zdefiniować kursor, który zawierać będzie tytuły tych książek, których ilość sprzedanych
egzemplarzy jest mniejsza od ilości posiadanych egzemplarzy (wykorzystaj zapytanie
skorelowane). Użyj pętli for do wyświetlenia zawartości kursora.
Ćw. 3
Zdefiniować
kursor,
który
zawierać
będzie
liczbę
autorów
książek
napisanych
w poszczególnych latach. Do wypisania zawartości kursora użyć instrukcji OPEN, FETCH i
CLOSE.

Podobne dokumenty