ulotkę informacyjną o tym kierunku

Transkrypt

ulotkę informacyjną o tym kierunku
135 zł
KELNER z elementami obsługi barmańskiej
Jedzenie jest jedną z podstawowych przyjemności dla każdego człowieka. Dobre jedzenie i świetny serwis potrafią czynić cuda. Kelner
jako osoba frontowa personelu serwisowego ma szczególnie ważne zadanie jako reprezentant i osoba tworząca wizerunek firmy oraz
pozycję na rynku gastronomicznym. To nie tylko realizator zamówienia, ale także doradca somelierski oraz znakomity barista i barman.
Dobry serwis może uratować złe jedzenie, ale dobre jedzenie nigdy nie uratuje złego serwisu.
PO UKOŃCZENIU KIERUNKU SŁUCHACZ MOŻE PODJĄĆ ZATRUDNIENIE W:
barach
restauracjach
pubach
ponadto słuchacze mogą założyć własną działalność gospodarczą
OKRES KSZTAŁCENIA – Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry
TRYB NAUCZANIA – Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub wieczorowym
TYTUŁ ZAWODOWY – Absolwent uzyskuje:
dyplom ukończenia szkoły policealnej
zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu:
rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej – ABC biznesu
pierwszej pomocy przedmedycznej
Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
1 Wygląd i prezencja kelnera
SZKOLNY
PLAN
NAUCZANIA
2
Karty menu
3
Przygotowanie sali konsumenckiej
4
Techniki nakrywania stołów bielizną stołową
5
Dekoracja stołu
6
Nakrywanie stołów
7
Przenoszenie tac i zastawy stołowej
8
Zbieranie zastawy stołowej po konsumpcji
9
Przebieg obsługi gości
10
Ogólne zasady obsługi
11
Metody obsługi
12
Podawanie napojów bezalkoholowych
13
Podawanie napojów alkoholowych
14
Organizacja obsługi przyjęć okolicznościowych
15
Obsługa barmańska
16
Elementy baristyki
17
Pierwsza pomoc przedmedyczna
18
Rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej – ABC biznesu
Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych. Realizujemy autorski program nauczania.
CENA: 135 zł miesięcznie
Przy jednorazowej wpłacie za cały okres nauki – ostatni miesiąc GRATIS!
W Powiatowych Urzędach Pracy można się ubiegać o częściową lub pełną refundację kosztów nauki ze środków
Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
WARUNKI REKRUTACJI
O przyjęcie do szkoły mogą się ubiegać osoby, które ukończyły szkołę średnią (matura nie jest wymagana)
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
Wymagane dokumenty przy zapisie:
oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (do wglądu)
potwierdzenie wpłaty pierwszej raty czesnego
dowód osobisty (do wglądu)
Wydajemy
zaświadczenia do
ZUS, KRUS, MOPS, PCPR
i innych instytucji
JAK MOŻNA SIĘ ZAPISAĆ?
OSOBIŚCIE
Odwiedź nas w biurze szkoły
Ośrodek Szkoleniowy KURSOR
Oddział w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Partyzantów 9
tel. 84 627 14 29; tel./fax 84 638 70 08
[email protected]
www.kursor.edu.pl
TELEFONICZNIE
Zadzwoń: 84 627 14 29
PRZEZ INTERNET
Zapisz się on-line: www.kursor.edu.pl

Podobne dokumenty