DO PRZODU Z Markiem Torzewskim STYCZEŃ 2011

Transkrypt

DO PRZODU Z Markiem Torzewskim STYCZEŃ 2011
STYCZEŃ 2011
NR 1 (15)/2011
WYDANIE BEZPŁATNE
Z sesji RM
Noworocznie i patriotycznie
DO PRZODU Z
Markiem Torzewskim
Praca i osiąganie
celów
Trzecia sesja VI kadencji, trzecia w miesiącu, ostatnia w roku.
W środę 29 grudnia
2010 r. swoista magia
cyfr towarzyszyły sesji
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w różny
sposób.
Zadania nadal duże
Koła Związku Sybiraków
Ryszard Ćwikliński. Owacje na stojąco zgotowano
Na światowej trasie swoich występów artyście w części finałowej,
Marek Torzewski uwzględnił także Śro- kiedy zabrzmiały pierwsze
dę Śląską. W tradycyjnym, organizowa- takty „Do Przodu Polsko”
– w roku 2002 utwór uznanym od lat przez średzki Dom Kultury,
ny przez PZPN za oficjalny
Koncercie Noworocznym zaprezentoMarek Torzewski
wał się w niedzielę 16 stycznia.
Na koncert - zgodnie ze specyfiką okresu noworocznego - złożył się zdecydowanie lekki repertuar operowy.
Świetny kontakt, jaki nasz
tenor bez problemu nawiązuje z publicznością szybko zaowocował wspólnym
śpiewaniem, tańcem i udostępnieniem miejsca na sce-
www.srodaslaska.pl
nie także przedstawicielom
publiczności.
Wspólnie z gwiazdą wieczoru śpiewali m.in. przewodniczący Rady Miejskiej
w Środzie Śląskiej Zbigniew
Sozański, jego I zastępca
Artur Bogunki, wicestarosta średzki Mieczysław Kydryński i prezes średzkiego
Obrady odbywały się w
okresie świąteczno-noworocznym. Nie miały jednak
charakteru rozrywkowego.
Wręcz przeciwnie, poruszano tematy m.in. zimowego
utrzymania świetlic wiejskich i nadzoru nad nimi,
udrażniania przydrożnych
rowów czy planów rozbudowy i modernizacji oświetlenia na terenie gmin. Do
planowanych na drugą połowę stycznia wyborów sołtysów i rad sołeckich odniósł
się średzki burmistrz Bogusław Krasucki. - Liczę na
Ciąg dalszy na str. 6
Ciąg dalszy na str. 8
„20” w nowym miejscu
Już tylko w styczniu Zarząd Koła PZW nr 20 w Środzie
Śląskiej mieścić się będzie w dotychczasowej siedzibie na
pl. Wolności 58.
Nowy adres Biura to ul. Białoskórnicza 1 – budynek mieszczący zarząd średzkich ogródków działkowych i Klub Abstynenta KROKUS. Informacji o terminach przyjmowania opłat
za rok bieżący szukać należy w sklepach wędkarskich i w gablocie ogłoszeniowej Koła.
1
Z GMINY w
skrócie
Szlachetna wspólna
paczka
O tym, że razem można więcej
wiadomo od dawna. Stara jak
świat zasada potwierdziła się
także w przypadku Szlachetnej
Paczki.
Ogólnopolską akcję świątecznej pomocy – realizowaną
od 2001 r. przez Stowarzyszenie WIOSNA – w edycji 2010
wsparły połączone siły Urzędu
Miejskiego w Środzie Śląskiej
i Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych.
W ciągu dnia zebrano blisko
700 zł. Dzięki finansowemu
wsparciu Andrzeja Dyszewskiego z Centrum „Targowa”
w Środzie Śląskiej zakupiono
dla potrzebującej rodziny pralkę automatyczną.
Najlepsi w sporcie AD 2010
ny dla Gminy Środa Śląska”.
Nowi laureaci gminnego wyróżnienia to Stanisław Dul i
Barbara Wesołowska. Oficjalne wręczenie tytułów zaplanowano na 20 lutego.
Popołudniowy motyw
karnawału
12 stycznia w średzkiej Bibliotece Publicznej odbyła się
pierwsza w tym roku impreza
czytelnicza z cyklu „Popołudniowe spotkania z książką”.
Motywem
przewodnim
był karnawał w literaturze,
czemu trudno się dziwić zważywszy na czas obecny. Temat
omówiono
wszechstronnie.
Uczestnicy dyskutowali o źródłach karnawału, jego funkcji,
znaczeniu w historii kultury i
tego, jak zjawisko karnawału
Bezpieczniej
postrzegane jest w perspekdo Juszczyna
tywie antropologicznej i jak
Krótko przed końcem roku opisywane jest w kategoriach
2010 zakończyły się prace przy zabawy, widowiska i święta.
rozbudowie oświetlenia drogowego w Juszczynie.
Bukówek
Ponad 73 tys. zł brutto kosz- wielowyznaniowy
towało ułożenie w ziemi kabla Każda forma dialogu teologiczelektrycznego i zamontowanie nego jest ważna. W ramach 44.
siedmiu lamp ulicznych na od- Tygodnia Modlitw o Jedność
cinku od drogi krajowej nr 94 Chrześcijan (w roku bieżącym
do miejscowości Juszczyn.
18-25 stycznia) na niedzielę,
23 stycznia, wielowyznaniową
Twarzą w twarz
uroczystość zaplanowano w
z komisją
Bukówku.
Powołana przez Burmistrza Z inicjatywy ks. Janusza Głąby
Środy Śląskiej komisja eg- – proboszcza rzymskokatoliczaminacyjna obradowała w kiej parafii p.w. Świętego WawUrzędzie Miejskim w grudniu rzyńca we Wrocisławicach,
ubiegłego roku.
Koła Gospodyń Wiejskich z
Do ustawowego egzaminu Bukówka i tamtejszej Ochotnina stopień nauczyciela miano- czej Straży Pożarnej, w kościewaneg przystąpili: Małgorzata le Św. Trójcy (Dolnośląskim
Abel i Bogusława Hryńczak
z przedszkola w Ciechowie,
oraz Agnieszka Piela, Maciej
Ochnicki i Przemysław Parafiniuk z Zespołu Szkół w Rakoszycach. Z kronikarskiego
obowiązku dodać należy, że
wszyscy egzamin zdali.
Dwa nowe tytuły
Przybyło nowych osób na liście zasłużonych dla gminy.
Podczas sesji Rady Miejskiej
w Środzie Śląskiej 29 grudnia
2010 r. podjęto dwie uchwały
o przyznaniu tytułu „Zasłużo-
2
Sanktuarium Ekumenicznym)
w Bukówku zostało odprawione nabożeństwo ekumeniczne, odbył się koncert kolęd a
po nim, w świetlicy wiejskiej,
spotkanie opłatkowe. (j.l.)
Wybieramy po raz piąty
Od 10 stycznia trwa piąty powiatowy plebiscyt
„Sportowe podsumowanie roku” (2010). W tej
edycji nasza gmina również dokonała plebiscytowych nominacji.
Lista sportowców, trenerów i sponsorów nominowanych
w tegorocznym plebiscycie ukazała się m.in. w Słowie
Sportowym. Właśnie w Słowie co poniedziałek, do 21 lutego włącznie, publikowane będą kupony do głosowania.
Nominacje dokonane przez Kapitułę plebiscytową gminy
Środa Śląska zamieszczamy poniżej.
NAJPOPULARNIEJSZY ZAWODNIK
PRZEMYSŁAW BARAN – lekka atletyka, WKS Śląsk Wrocław, wicemistrz w biegu na 5 km Młodzieżowych Mistrzostw
Polski w lekkiej atletyce w sierpniu 2010 r. w Krakowie.
BOGUSŁAW BOCZNIEWICZ – karate, WKSA Budokan
Wrocław, wicemistrzostwo świata w kata seniorów starszych
podczas XII Mistrzostw Świata Karate FSKA we wrześniu 2010
r. w Karpaczu.
NAJPOPULARNIEJSZY TRENER
SŁAWOMIR SAMIEC-TALAR – piłka nożna, MLKS Polonia
Środa Śląska, I m-ce orlików Polonii w Międzynarodowym Turnieju Piłkarskim Orlików - rocznik 2000-2001, II m-ce rocznika
2001 w IV Świątecznym Turnieju o puchar prezesa KS Parasol
Wrocław w Głuchołazach, skuteczny wychowawca i oddany
propagator kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.
Ciąg dalszy na str.5
Średzkie granie
WOŚP 19
odsłona
Nieco ciszej niż w latach poprzednich ale
jednak zagrała i w Środzie Śląskiej.
A mowa o grającej w kraju
i za jego granicami już po
raz dziewiętnasty Wielkiej
Orkiestrze Świątecznej Pomocy.
W odchudzonym z przyczyn technicznych programie znalazła się projekcja
bajki „Mysi Agenci” i koncert kolęd w wykonaniu
„ZeSpołu NaCHWILĘ” w
składzie: Zbigniew Bober,
Joanna Prażyńska, Laura
Krzyżak, Robin Błaszkiewicz, Maciej Broda i Mateusz Bober.
Jak co roku w Domu Kultury na wszystkich średzkich wolontariuszy czekały
kanapki, ciasta i ciastka, napoje zimne i gorące.
***
Gorące podziękowanie
za wsparcie koncertu charytatywnego na rzecz dzie-
więtnastego Finału WOŚP
otrzymują za naszym pośrednictwem: Jerzy Szostak,
Ireneusz Janik, Zbigniew
Bober, Joanna Prażyńska,
Laura Krzyżak, Robin
Błaszkiewicz, Maciej Broda, Mateusz Bober, Alicja
Skinder, Natalia Skinder,
Marlena Mółka, Grzegorz Ptaszyński, Elżbieta
Kunecka i Stanisława Buczak. (DK/j.l.)
www.srodaslaska.pl
DYŻURY RADNYCH RADY MIEJSKIEJ
W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
Czas wyborczych emocji minął. Odświeżona
Rada Miejska w Środzie Śląskiej rozpoczęła pracę. Dostępna jest już lista terminów i miejsc, w
jakich wyborcy mogą spotkać się i porozmawiać
ze swoimi przedstawicielami w Radzie.
Andrzej Baraniecki
Mirosław Skóra
- pierwszy poniedziałek miesiąca: godz. 18.00-19.00, dyżur telefoniczny: tel. 71 317 33 72.
Zbigniew Sozański
- przewodniczący Rady
- poniedziałek: godz. 8.00-10.00 i 15.30-16.00, Biuro
Rady Miejskiej, pl. Wolności 1, I piętro, tel: 71 39 60 761,
fax: 71 39 60 762.
- poniedziałek: godz. 8.00-10.00, ul. Polna 1 w Rakoszy***
cach.
Dane pochodzą z Biuletynu Informacji Publicznej Urzę-
Artur Bogucki
– I zastępca przewodniczącego Rady
du Miejskiego w Środzie Śląskiej.
Wybieramy sołtysów i rady
- czwartek: godz. 8.00-10.00, Biuro Rady Miejskiej, pl.
W dniach 8-22 stycznia odbyły się wybory
Wolności 1, I piętro, tel: 71 39 60 761, fax: 71 39 60 762. sołtysów i rad sołeckich w 28 sołectwach na-
Jerzy Fink
szej gminy. Ze względu na cykl wydawniczy
- poniedziałek-piątek: dyżur telefoniczny: tel. 71 317 15 publikujemy częściowe wyniki wyborów.
48, 697 626 465.
Brodno – Józef Bławat. Rada sołecka: Andrzej Morawski, Józef Kobel, Elżbieta Nikiel, Dorota Bławat, Sebastian
Kazimierz Grabowiecki
- poniedziałek-piątek: dyżur telefoniczny: tel. 71 317 27 Stępień.
Chwalimierz – Czesław Król. Rada sołecka: Marek Mio99.
duszewski, Jerzy Bobola, Janina Pyrtak, Antoni MalinowWiesław Hamkało
ski, Elżbieta Kozarczuk.
– II zastępca przewodniczącego Rady
Jastrzębce – Daniel Padewski. Rada sołecka: Sylwester
- wtorek: godz. 8.00-10.00, Biuro Rady Miejskiej, pl. Wol- Nidecki, Bartłomiej Łachotkiewicz, Franciszek Cieśla, Arkadiusz Hibner, Paweł Sołtys.
ności 1, I piętro, tel: 71 39 60 761, fax: 71 39 60 62.
Jugowiec – Stanisława Świtek. Rada sołecka: Edward
Honc, Anna Plich, Ewa Myśliwiec, Alicja Tarczyńska,
Zdzisław Kruszelnicki
- poniedziałek-piątek: dyżur telefoniczny: tel. 518 131 Krystyna Drzała.
Juszczyn – Dariusz Maciejewski. Rada sołecka: Tadeusz
417.
Stadnik, Ewa Płachno, Adrian Ożóg, Mieczysława ZajączJerzy Kryciński
- poniedziałek: godz. 15.00-16.00, Biuro Rady Miejskiej, kowska.
pl. Wolności 1, I piętro, tel: 71 396 07 61, fax: 71 396 07 Kobylniki – Marek Unold. Rada sołecka: Michał Szczepaniak, Wojciech Klocek, Maciej Duda.
62.
Komorniki – Rafael Gadzała. Rada sołecka: Zofia ZłoStanisław Rajczakowski
- pierwszy poniedziałek miesiąca: Biuro Rady Miejskiej śnik, Jerzy Staruch, Jadwiga Gadzała.
w Środzie Śląskiej Plac Wolności 1, I piętro, tel: 71 39 60 Lipnica – Barbara Zięba. Rada sołecka: Czesław Warzycha, Tadeusz Sznajdrowski, Aleksandra Szott.
761, fax: 48 71 396 07 62.
Proszków – Mariusz Błaszczyk. Rada sołecka: Tomasz
Jamrozik, Grzegorz Oślizło, Ewa Zalejska, Aleksander BaAdam Ruciński
saj, Genowefa Sikocińska.
- wtorek: godz. 18.30-20.30, dyżur telefoniczny: tel. 603
Przedmoście – Wiesław Madera. Rada sołecka: Monika
916 710.
Ciesielska, Jarosław Czyrniański, Stanisław Górski, Lilia
- drugi lub trzeci czwartek miesiąca (w dniu posiedzenia
Gaweł, Ryszard Jędraszek.
Komisji Spraw Gospodarczych, Budżetu i Finansów),
Rzeczyca – Zenon Bartkiewicz. Rada sołecka: Kazimierz
godz. 9.00-10.00, Biuro Rady Miejskiej, pl. Wolności 1, I
Sakson, Jan Jankowski, Paweł Podolski, Józef Szumlapiętro, tel: 71 39 60 761, fax: 71 39 60 762.
kowski, Emilia Podolska.
- piątek: godz. 18.30-19.30, ul. Sokola 15, Środa Śląska.
Słup – Andrzej Rędzio. Rada Sołecka: Marcin Salmanowicz, Piotr Duplaga, Karolina Ożóg.
Stanisław Sendyka
Szczepanów – Zbigniew Biliński. Rada sołecka: Jacek
- środa: godz. 18.00-19.00, Słup 26.
Kuriata, Beata Kuriata, Alicja Tabatowska, Paweł Składnik, Mariusz Gałysa.
Leszek Sigiel
Święte – Andrzej Sobera. Rada sołecka: Anna Frąszczak,
- wtorek: godz. 8.00-10.00, dyżur telefoniczny, tel. 509 Roman Sobera, Magdalena Serdak-Kamińska, Stanisław
831 337.
Drabik, Zbigniew Rudnicki.
Ciąg dalszy na str. 7
www.srodaslaska.pl
3
Bliżej kultury i sztuki
luty i marzec w DK
Z KURIEREM NA PATROLU
Luty za pasem, ferie blisko. W czasie wolnym Dom
Kultury w Środzie Śląskiej proponuje dzieci i młodzie- 11 stycznia. Do mężczyzny zakończonych pracach.
*
ży specjalne projekcje filmowe w Kinie KADR i cieka- z dużą trudnością utrzymującego postawę pionową 14 stycznia. Patrol wezwawe spektakle teatralne.
Także w lutym DK zaprosi
najmłodszych na karnawałowy Bal u Króla Bulu Bula
i spektakl - w wykonaniu
swojego dziecięcego kółka teatralnego - „Historie
prawie prawdziwe Kota w
Butach i Czerwonego Kapturka”.
W ramach cyklu Prezentacji Średzkiego Środowiska Artystycznego (PŚŚA)
swoje prace pokaże Ryszard
Żłobiński – fotograf „od zawsze” ale nie tylko...
Natomiast wszystkim,
którzy pojawią się na marcowej odsłonie PŚŚA artystka
o wielu artystycznych obliczach, Magada Bogucka,
powie „Mam was!”. Także
na marzec zaplanowano tradycyjne „Babskie gadanie”
z udziałem grupy teatralno-kabaretowej (lub jak kto
woli kabaretowo-teatralnej)
działającej pod auspicjami
Domu Kultury. Tegoroczne
motto imprezy to: „Małgorzaty igraszki z diabłem”. W
ramach Międzynarodowego
Dnia Teatru obędzie się II
– przegląd małych form teatralnych.
Szczegóły tam gdzie
zawsze, a więc np. na oficjalnych stronach internetowych Urzdu Miejskiego
w Środzie Śląskiej: www.
srodaslaka.pl (j.l.)
Dialog trójstronny
x lat EKUMENIZMU
Przed dziesięciu laty z
inicjatywy mieszkańców
Bukówka oraz ówczesnego proboszcza ks. Józefa
Melera został odbudowany dawny kościół ewangelicki Świętej Trójcy.
Pierwotnie miał pełnić rolę
domu przedpogrzebowego,
jednak lokalna społeczność
postanowiła powołać w
tym miejscu „Ekumeniczne
Sanktuarium”. Jego ponownego poświęcenia dokonali
wtedy: bp Edward Janiak
z kościoła rzymskokatolickiego, bp Jan Szarek oraz
bp Ryszard Bogusz z kościoła ewangelickiego, abp
Jeremiasz z kościoła pra-
wosławnego i bp Wiesław
Skołucki z kościoła polskokatolickiego... – tak było
dekadę temu, o czym na
stronach internetowych Diecezji Wrocławskiej Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce wspomina ks.
Marcin Orawski.
Urząd Miejski w Środzie Śląskiej: pl. Wol-
ności 5, 55-300 Środa Śląska; tel.: +48 71 317-3052, +48 71 396-07-15, faks: +48 71 317-34-05; godziny urzędowania: poniedziałek 7.30 - 16.30,
wtorek - czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30 - 14.30.
e-mail: [email protected]
internet: www.srodaslaska.pl
4
wezwano strażników krótko przed godziną 14. Silna
woń alkoholu jednoznacznie wskazywała na przyczynę trudności. Po doprowadzeniu – co łatwe nie było
– mężczyzny do komendy
straży, w toku czynności
służbowych ustalono, że jest
to nieco ponad czterdziestoletni mieszkaniec kryniczna.
Został przekazany policji.
*
12 stycznia. Do porządku
– dosłownie i w przenośni
– przywołano firmę, która
niedawno prowadziła prace
ziemne na ul. Kolejowej,
Ogrody Zamkowe i św.
Andrzeja. Po zakończeniu
robót firma pozostawiła po
sobie duże ilości błota na
chodnikach i jezdni. Odnalezienie firmy nie było
trudne. Mandat i pouczenie
okazały się wystarczającą
zachętą do posprzątania po
no na ul. Ogrody Zamkowe
w związku z biegającymi
po niej bez nadzoru psami.
Właściciela psów ustalono
szybko. Jedno ze zwierząt
zostało uwiązane w obecności strażników, drugie
właściciel zobowiązał się
odszukać jak najszybciej.
Za popełnione wykrocznie
(niezachowanie
środków
ostrożności przy trzymaniu
zwierząt) właściciel psów
otrzymał 200 zł mandat.
*
18 stycznia. Do straży miejskiej wpłynęło zgłoszenie o
martwej sarnie leżącej na terenach za dawnym basenem
miejskim. Po potwierdzeniu
informacji strażnicy zgłosili
sprawę do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska
UM a nastęnie do specjalistycznej firmy zajmującej
się m.in. utylizacją martwych zwierząt. (j.l.)
A tak było nieco ponad
miesiąc temu: W niedzielę
19 grudnia, w 10 rocznicę otwarcia i rekonsekracji
kościoła poewangelickiego
w Bukówku k. Środy Śląskiej, odbyło się uroczyste
nabożeństwo ekumeniczne, w którym wzięli udział
wierni i duchowni kościołów: rzymskokatolickiego,
ewangelicko-augsburskiego
i prawosławnego.
Jubileuszowej mszy św.
przewodniczył
kardynał
Henryk Gulbinowicz. Kościół ewangelicki reprezentowali: bp Ryszard Bogusz,
ks. Axel Luther, ks. Marcin
Orawski oraz ks. Tomasz
Stawiak. Byli obecni także przedstawiciele kościoła
prawosławnego: ks. Michał
Szlaga oraz ks. Bogdan Repeła.
Na uroczystości nie
zabrakło także średzkich
władz gminnych (z burmistrzem Bogusławem Krasuckim, przewodniczącym
rady miejskiej Zbigniewem
Sozańskim i jednym z jego
dwóch zastępców Wiesławem Hamkało) i powiatowych (z wice starostą
średzkim
Mieczysławem
Kudryńskim).
Rolę gospodarza Centrum Ekumenicznego w
Bukówku pełnił ks. Janusz
Głąba – proboszcz rzymskokatolickiej parafii p.w.
św. Wawrzyńca we Wrocisławicach. (j.l.) Na bazie:
www.luteranie.org
Gmina w liczbach
Życie codzienne niejedno ma oblicze. Są chwile lepsze i gorsze. Jak pod tym względem wypadł rok ubiegły? Pewnie światło rzucają na tę kwestię np. statystyki Urzędu Stanu Cywilnego. W roku 2010 średzki
USC odnotował m.in. 393 urodzenia i 229 zgonów.
Śluby były 124 a rozwody 44. (j.l.)
www.srodaslaska.pl
Szlak pątniczo-kulturowy
Nie gubić ISTOTY
Nowy, rowerowy wymiar Drogi św. Jakuba
staje się coraz realniejszy. Sama trasa to jedno, infrastruktura jej towarzysząca – drugie.
Chodzi o infrastrukturę sprzyjającą osobom pokonującym
bądź całą trasę do Santiago de
Compostela bądź też wybrany
jej odcinek.
Tematyce tej poświęcona
była 1pod koniec ubiegłego
roku (16.12) konferencja podsumowująca realizację projektu „Droga rowerowa św.
Jakuba na Dolnym Śląsku” w
ramach europejskiego projektu Via Regia Plus – działanie
5.3.3., Europejska Współpraca
Terytorialna – Program dla Europy Środkowej.
- Chodzi o to, by nie gubić
istoty tego szlaku – podkreślał
Janusz Korzeń, Dyrektor Wojewódzkiego Biura Urbanistyki
we Wrocławiu, które to biuro
projekt realizowało. – By - adaptując Drogę do potrzeb rowerzystów - umiejętnie wyważyć
elementy przydatne z jednej
strony pątnikom, z drugiej – turystom kulturowym. Wyzwań
w tej kwestii nie brakuje. Na
szczęście wiele wskazuje na to,
że nie brakuje też chętnych do
podjęcia rękawicy.
- Obecne tempo życia jest
bardzo szybkie. Warto je spowalniać, na przykład wsiadając
na rower. Żeby dobrze korzystać z rowerowego szlaku św.
Jakuba musimy także pracować nad czymś takim jak kultura rowerowa – sugerował
Stanisław Stembalski, prezes
Dolnośląskiego Towarzystwa
Cyklistów.
***
2010 - rok ważny dla pielgrzymów pieszych
Rok Święty Jakubowy - rok
jubileuszowy obchodzony, gdy święto św. Jakuba
Apostoła (25 lipca) wypada
w niedzielę. Ma to miejsce
co 6, 5, 6 i 11 lat. Katolicy,
którzy nawiedzą grób świętego w katedrze w Santiago
de Compostela (lub innym
miejscu, w którym znajdują
się jego relikwie), pomodlą
się w intencjach podanych
przez papieża i przystąpią do
spowiedzi i komunii w czasie
15 dni przed lub 15 dni po
nawiedzeniu grobu, mogą
otrzymać odpust zupełny.
Pierwszy Jakubowy Rok
Święty przypadł w roku
1126. Był nim także rok
2010. Następnym będzie rok
2021 r.
***
2011 - rok ważny dla
pielgrzymów konnych i
rowerowych
W roku 1611 do grobu św.
Jakuba Pielgrzymował
Jakub Sobieski ojciec Jana –
późniejszego króla Jana III
Sobieskiego.
Tak więc
pokonanie trasy
rowerem lub
konno
w roku
przyszłym
będzie
szczególnym upamiętnieniem czterechsetnej
rocznicy tamtego przejścia.
***
Droga świętego Jakuba (Camino de Santiago) to europejska sieć szlaków pątniczych,
prowadzących do sanktuarium
w Santiago de Compostela w
północno-zachodniej Hiszpanii
– miejsca spoczynku św. Jakuba Apostoła. Od IX w. grób św.
Jakuba był jednym z trzech naj-
ważniejszych chrześcijańskich
ośrodków pielgrzymkowych,
obok Jerozolimy i Rzymu.
Obecnie Camino przeżywa ponowny rozkwit, gromadząc na
szlakach pielgrzymów, którzy
pieszo, konno lub rowerem,
zmierzają z różnych stron Europy do Santiago de Compostela. Drogowskazem dla
pielgrzymów jest symbol św.
Jakuba – biała lub żółta muszla, zazwyczaj na błękitnym tle.
Dolnośląska muszla
wzbogacona jest dodatkowo o
czerwony
krzyż.
Wa r t o
przypomnieć,
że
dolnośląska
Droga św.
Jakuba przebiega także
przez Środę Śląską. Także do
Środy Śląskiej - z Sobótki prowadzi jej odcinek ślężański
Projekt VIA REGIA PLUS
(Sustainable Mobility and
Regional Cooperation along
the Pan-European Transport
Corridor III) realizowany w
ramach Programu dla obszaru
Ciąg dalszy na str. 7
Głosowanie zakończy się 23 lutego. Oficjalne ogłoszenie
wyników, wzorem lat poprzednich, odbędzie się na Balu
Wybieramy po raz piąty
Sportu 26 lutego.
Warto podkreślić, że ważne są tylko i wyłącznie kupoCiąg dalszy ze str. 2
ny wycięte z gazety. Inne (kserokopie, skany itp.) nie będą
NAJPOPULARNIEJSZY DZIAŁACZ
brane pod uwagę. Zapraszamy więc do udziału w głosoSPORTOWY
waniu, tym bardziej, że każdy z głosujących ma szansę na
JANUSZ MARCINKOWSKI – Rada Miejsko-Gminna LZS atrakcyjne. Nagrody. Ogłoszenie wyników plebiscytu oraz
Środa Śląska, przewodniczący, wieloletni zawodnik i działacz wręczenie nagród odbędą się w sobotę 26 lutego podczas
sportowy, zaangażowany w działalność LZS-ów, propagator Balu Sportu 2011. (j.l.)
Najlepsi w sporcie AD 2010
sportu wiejskiego, współautor m.in.. czołowych miejsc gminy
Środa Śląska w kolejnych Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi.
NAJPOPULARNIEJSZY
SPONSOR ORGANIZACJI SPORTOWYCH
RÖBEN POLSKA Sp. z o.o. - zakład ceramiki budowlanej,
wieloletni sprawdzony sponsor.
NADZIEJA SPORTU
MAREK ZMIERCZAK - karate, WKSA Budokan Wrocław,
podwójne wicemistrzostwo świata (kumite) w kategorii chłopców rocznik 1998-97 podczas XII Mistrzostw Świata Karate
FSKA we wrześniu 2010 r. w Karpaczu.
***
www.srodaslaska.pl
BY BYŁO
czyściej
Mieszkańcy często pytają o
możliwości pozbycia się wielkogabarytowych odpadów, za
dużych na typowe pojemniki
np.: starych mebli, sprzętów
gosp. domowego, wózków itp.
By oddzielić je od odpadów
komunalnych został wprowadzono obowiązek selektywnej
zbiórki.
Odpady te, w każdy ostat-
ni poniedziałek miesiąca powinny być umieszczane przy
pojemnikach do selektywnej
zbiórki (w sposób nieutrudniający korzystania z nich oraz
nienaruszający estetyki otoczenia).
Tak zgromadzone odpady
wielkogabarytowe odbiera firma Kom-Błysk Grupa TransFormers sp. z o.o. ul. 1 Maja
5 w Środzie Śląskiej, w każdy
ostatni wtorek miesiąca. (j.l.)
5
Czasopisma od A do Z
Czar starej fotografii
Wszystkie gazety - MAŁE I DUŻE
PRAWIE
Z początkiem roku
Lubimy wspominać? Jeśli chodzi o rzeczy miłe,
średzka Biblioteka
ciekawe itp., to lubimy. Najlepiej wspominać
Publiczna powiękoglądając stare zdjęcia (oczywiście te prawszyła swoje zasoby.
dziwe – papierowe – mają urok szczególny).
Szukając niedawno czegoś w
otchłaniach Internetu (był grudzień 2010) natknęliśmy się
na sympatyczne skany zdjęć
z czasów, kiedy o fotografii
cyfrowej nikt jeszcze nie śnił.
Odkrycie było tym milsze, że
zdjęcia zrobiono „prawie rów-
Cyklistów, a na drugim widać
Andrzeja Terleckiego - autora
tego pierwszego. Oba zrobiono
na średzkich Kajakach, w 1991
r., w trakcie objazdowej trasy
przed planowanym spotkaniem
powołującym struktury DTC
(29.05.1991 r. - Święto Cykli-
no” dwadzieścia lat temu.
sty, dzień rejestracji w sądzie
Pierwsze przedstawia Stani- Stowarzyszenia).
sława Stembalskiego, prezesa fot.: http://dtc1.prv.pl (j.l.)
Dolnośląskiego Towarzystwa
Fantastyka;
O. Odra, Olivia;
P. Pani, Party Show, Perspektywy, Polityka, Polska
Dzięki temu, oprócz bogate- Gazeta Wrocławska, Poradgo księgozbioru, może swo- nik Bibliotekarza, Poradnik
im czytelnikom zaoferować
ponad siedemdziesiąt tytułów czasopism, dzienników
i poradników.
Dla lepszej orientacji,
czytelnkom zainteresowanym przedstawiamy alfabetyczny spis zasobu prasowego i życzymy ciekawej Domowy, Poradnik VAT,
Przekrój, Przyjaciółka;
lektury.
R. Rachunkowość Budżetowa, Rewia, Roland, RzeczA. Angora, Auto Świat,
pospolita;
Avanti;
S. Scooby Doo, Sukcesy i
B. Bibliotekarz, Biuletyn
Porażki, Świerszczyk;
Euro-Info, Bluszcz, Bravo
T. Tina, Twoje Imperium,
sport;
C. Charaktery, Claudia, Co- Twój Styl, Twórczość, Tygito, Cosmopolitan, Cztery godnik Powszechny;
U. Ubezpieczenia i Prawo
kąty;
Pracy;
D. Działkowiec, Dziecko,
V. Victor-Gimnazjalista,
Dziennik, Dziewczyna;
Viva;
E. Express Średzki;
F. Fakt, Fantastyka, Focus; W. Wiedza i Życie, Wprost;
Z. Z życia wzięte, Zielona
G. Gazeta Prawna, Gala,
Gazeta Podatkowa, Gazeta Planeta, Zwierciadło, Życie
Prawna, Gazeta Wyborcza; na gorąco.
H. Hobby;
Z czasopism można korzyK. Kobieta i Życie, Komputer Świat, Książka i Czy- stać w Czytelni BP codziennie w godzinach udostępniatelnik, Książki – Magazyn
Literacki, Kuchnia, Kurier nia zbiorów.
Przy okazji warto zaznaŚredzki;
czyć, że w stosunku do anaŁ. Ładny dom;
logicznej pory roku ubiegłeM. Majster, Moje Gotogo liczba udostępnianych
wanie, Mój Pies, Mówią
przez BP czasopism wzorsła
Wieki, Murator;
o ponad dwadzieścia tytuN. National Geographic
łów. (BP/j.l.)
Polska, Newsweek, Nowa
Projekty partnerskie da Śląska wspólnie z niemiecką partnerską gminą Saterland. DO PRZODU
Comenius Regio
wzmacniają europejski wymiar
w edukacji przez promocję
współpracy między lokalnymi i
regionalnymi władzami oświatowymi w Europie i realizację
celów programu Comenius.
Celem jest wzbogacenie oferty
edukacyjnej dla uczniów.
Do udziału w projekcie przygotowują się także Gmina Śro-
6
10-11 stycznia w Środzie z Markiem Torzewskim
Śląskiej odbyło się pierwsze Dokończenie ze str. 1
- Co roku staramy się z
dwustronne, spotkanie robocze
budżetu
Domu Kultury dofihymn naszej reprezentacji
przedstawicieli obu gmin.
piłkarskiej. Wrażenie było
niezłe, tym bardziej, że bilety wykupiono jeszcze
pod koniec ubiegłego roku,
a miejsc na dostawianych
krzesłach także zabrakło.
nansować noworoczny koncert. To pozwala obniżyć
ceny biletów, a frekwencja
mówi sama za siebie – podsumowuje dyrektor DK Jolanta Klimkiewicz.
www.srodaslaska.pl
Historia nie tak odległa
Szlak pątniczo-kulturowy
O bitwie
Ciąg dalszy ze str. 5
Miłośnicy historii, zwłaszcza tej, która działa
się po sąsiedzku, mają się z czego cieszyć.
wa Żerelika (pochodzącego ze
Szczepanowa profesora UWr.),
Stanisława Rosika i Grzegorza
Na rynku księgarskim do- bitwie Lutyńskiej: „Bitwa pod Borowskiego (dyrektora średzstępna jest od kilku miesięcy Lutynią (1757). Historia i tra- kiego Muzeum Regionalnego).
Autorzy
opracowania
ciekawa pozycja poświęcona dycja”, pod redakcją Rościsłapotraktowali temat bardzo
wszechstronnie. Książka zawiera bowiem informacje o
przebiegu samej bitwy, a także
o jej skutkach dla ziemi średzkiej. Mówi o bitwie widzianej
oczyma pisarzy wojskowych
i historiografów francuskich.
Można w niej przeczytać o
osiemnastowiecznej szpadzie
ze Środy Śląskiej, podstawowym umundurowaniu, wyposażeniu i uzbrojeniu żołnierza
piechoty pruskiej w latach
1740-1763, czy w końcu o cynowych figurkach związanych
z wojnami śląskimi.
Nie mniej ciekawie piszą
autorzy o innych niż wojskowe
aspektach batalii pod Lutynią
w pruskim piśmiennictwie następnych stu lat, czy o bitwie w
propagandzie nazistowskiej na
Dolnym Śląsku w latach 19331945.
Tak w tę, jak i w inne ciekawe pozycje wydawnicze związane z ziemią średzką, można
się zaopatrzyć w kasie średzkiego Muzeum Regionalnego,
do czego zachęcamy. (j.l.)
Europy Środkowej Europejskiej Współpracy Terytorialnej
(EWT) objął swym zasięgiem
obszar wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego (Berlin/Drezno – Wrocław – Lwów – Kijów).
W ramach projektu wrocławskie Wojewódzkie Biuro
Urbanistyczne sfinalizowało:
wyznaczenie szlaku rowerowego „Droga św. Jakuba na
Dolnym Śląsku”, analizę dot.
wyznaczenia drogowej trasy integrującej południowe obszary
województwa dolnośląskiego
wraz z powiązaniami północpołudnie, a także działania w
zakresie Zintegrowanego Systemu Przeznaczeń Terenów dla
Obszaru Metropolitalnego.
Efekt prac WBU to strona internetowa prezentująca rowerową wersję Drogi św. Jakuba
na Dolnym Śląsku. Z niej miłośnicy rowerów mogą m.in. pobrać całkowicie bezpłatnie pobrać ślad GPS poszczególnych
odcinków dolnośląskiego Camino, wydrukować Kartę Szlaku z profilem wysokościowym
danego odcinka lub informację
o rodzaju nawierzchni.
***
Więcej informacji związanych
z tematem można znaleźć na
stronach internetowych: www.
wbu.wroc.pl/5.3.3.,
www.camino.net.pl . (j.l.)
Wykłady czwartkowe
Kolejny wykład – „Historia
bitwy pod Legnicą” wygłosi w czwartek 24 lutego o
godz. 17.00 Iwona NoskoCiąg dalszy ze str. 3
Sułkowska - dyrektor MuPo świąteczno-noworocz- wiącym tytułem „Archeolo- zeum Bitwy Legnickiej. ZaWojczyce – Zbigniew Kunej przerwie do kulturalgia katastrofy smoleńskiej”. praszamy. (j.l.) fot. PAP
riata. Rada sołecka: Stani- nego kalendarza ziemi
sław Bronowicki, Zdzisław średzkiej wracają CzwartKuriata, Władysław Sta- kowe Wykłady Muzealsiak, Lesław Maciejewski, ne organizowane przez
Krzysztof Ożóg.
Muzeum Regionalne w
Zakrzów – Maria Ham- Środzie Śląskiej i Towakało. Rada sołecka: Emi- rzystwo Miłośników Ziemi
lia Kruszewska, Mirosław Średzkiej.
Na 20 stycznia zaplanoSzczytowski, Ryszard Fewano
szczególnie ciekawy
dyk, Grażyna Wilczyńska,
wykład
dra Pawła KonczewJan Rajkowski. (j.l.)
skiego pod wszystko mó-
Wybieramy
sołtysów i RADY
www.srodaslaska.pl
SPOD Smoleńska
POD Legnicę
7
Z sesji RM
Praca i osiąganie
celów
Dokończenie ze str. 1
normalność, na normalnych
mieszkańców i trzeźwych
wyborców – powiedział.
Jako pierwszy jednak
głos zabrał – wówczas jeszcze Komendant Powiatowy
Policji w Środzie Śląskiej –
insp. Andrzej Słowik. Informując oficjalnie, że z dniem
7 stycznia br. przechodzi
na emeryturę powiedział: W styczniu minie sześć lat
mojej komendantury. Lata,
które tu spędziłem bardzo
sobie cenię. Mam nadzieję,
że to, co złe wybaczycie mi
państwo i zapomnicie. Przepraszam dzisiaj za jakieś
nieprawidłowości, czy to z
mojej strony czy ze strony
moich policjantów. Chcę
bardzo podziękować szanownej radzie i burmistrzowi za tak zwane wsparcie
logistyczne. Gdyby nie ono,
nie miałbym szans zrobić
nawet połowy z tego, co się
zrobić udało. Patrząc na nasze statystki można odnieść
wrażenie, że w Środzie jest
bezpiecznie a przynajmniej
bezpieczniej niż było. Mam
nadzieję, że państwa poczucie bezpieczeństwa jest na
zadowalającym poziomie.
Nie zmienia to jednak faktu,
że przed tutejszą policją nadal stoją duże wyzwania dla
zapewnienia
bezpieczeństwa mieszkańców gminy.
Tak, czy tak
– jaśniej będzie
Część obrad zdominowała
tematyka oświetlenia gminy.
Odnosząc się do poruszonego przez jednego z radnych opozycyjnych tematu
burmistrz powiedział m.in.:
- W ramach modernizacji
oświetlenia, uwzględniając
wnioski radnych, w ostatnich latach zmodernizowaliśmy około tysiąca sześciuset lamp i dobudowaliśmy
sto dwadzieścia nowych.
Projekt był realizowany w
ramach samofinansowania
się zadania: jeżeli płaciliśmy np. milion złotych za
oświetlenie, to po modernizacji i rozbudowie dalej
płaciliśmy milion złotych.
Proces spłaty tego zadania
skończyliśmy w pierwszym
kwartale 2010 roku. Poza
tym, sukcesywnie, choć na
mniejszą skalę, oświetlenie
modernizowaliśmy nadal.
Między innymi przy wylocie
z Ciechowa, na ul. Partyzantów w Środzie czy stawiając
pojedyncze lampy w innych
miejscach gminy.
- Oczywiście przybywa
nowych miejsc, nowych
punktów gdzie oświetlenie
jest potrzebne i tym tematem już się zająłem – poinformował. – Poleciłem swoim służbom zbilansowanie
potrzeb
oświetleniowych
pod kątem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Dotyczy to zarówno odcinków
połączenia dróg wyższej
kategorii niż gminne z powiatowymi, wojewódzkimi
jak również krajowymi, jak
i terenów, na których obserwujemy dynamiczny rozwój
budownictwa indywidualnego.
- Poleciłem także zorientowanie się o możliwości
wykonania tego oświetlenie
przez zakład energetyczny a nie przez gminę. Myślę, że skończył się czas,
kiedy oświetlenie musimy
wykonać, zapłacić za to, a
następnie nieodpłatnie przekazać energetyce. Myślę, że
powinno być tak, że ten kto
zarabia na oświetleniu powinien je sam wykonać. Na
wydawca: Dom Kultury w Środzie Śląskiej: pl. Wolności 58, 55-300 Środa Śląska || druk: Drukarnia
Rucki, ul. Spacerowa 1, 55-330 Miękinia || przygotowanie, redakcja i skład: Jacek Leginowicz
(PRG)
8
odpowiedź energetyki w tej mistrza znamy przecież od
lat i wiemy, że pracuje barsprawie czekamy.
dzo dobrze czego dowodem
O wyższości 40 jest jego kolejna kadencja na
tym stanowisku, po bezponad 20
średnich wyborach wygryBurmistrz
poinformował wanych w pierwszej turze.
także o zleceniu analizy po- To znaczy, że ja mam głosorównawczej kosztów mon- wać za obniżeniem wypłaty
tażu jednej lampy ulicznej pracownikowi, który dobrze
w technologii tradycyjnej i pracuje? To się kłóci z moim
w solarowej. - Ustawienie pojęciem sprawiedliwości –
lampy „napędzanej” ener- tłumaczył z-ca przewodnigią słoneczną nie wymaga czącego rady Artur Bogucki
zgody energetyki, ani pro- wyższość czterdziestu projektów, nie wymaga trans- cent nad dwudziestoma.
formatora.
Niejako przy okazji Praca i osiąganie
przypomniał też, że drogi celów
podlegają różnym jednostkom samorządowym i stara- - Może znajdą się ludzie,
jąc się o sfinansowanie czy którzy powiedzą „bohater
dofinansowanie oświetlenia się znalazł”. Nie o to chotakiego czy innego odcinka dzi. Dwadzieścia procent to
którejkolwiek z nich, należy nie jest upokorzenie ani dla
z taką samą intensywnością mnie ani dla moich wybordocierać do właściwych sa- ców. W tej chwili przegłosujmy tyle, ile ustawodawca
morządów.
W
miarę
sprawnie nakazał. Pozostała kwestia
uchwalono składniki wyna- jest kwestią otwartą, w zagrodzenia burmistrza (wy- leżności od dynamiki przynagrodzenie zasadnicze 6 szłego rozwoju gminy – tłu000 zł, dodatek funkcyjny maczył burmistrz.
Wobec braku jednomyśl2 100 zł i 20 proc. dodatek
za wieloletnią pracę). Nieco ności potrzebna okazała się
więcej czasu poświęcono na przerwa w obradach, po
podjęcie uchwały dotyczą- której – krakowskim tarcej przyznania burmistrzowi giem – (po przegłosowaniu
dodatku specjalnego do wy- poprawek) uchwalono, że
wysokość ustawowego donagrodzenia.
Zgodnie z przepisami datku dla burmistrza wywysokość dodatku kształ- niesie nie dwadzieścia i nie
tuje się na poziomie od czterdzieści, ale trzydzieści
dwudziestu do czterdziestu procent.
- Oczywiście pieniądze
procent licząc od wynagrodzenia zasadniczego i do- są potrzebne każdemu. Ja
datku funkcyjnego. O ile w także z nich korzystam na
projekcie uchwały podano potrzeby swoje, mojej rowysokość górną, o tyle sam dziny i domu. Pieniądze nie
zainteresowany wnioskował były jednak powodem, dla
o dodatek w wysokości mi- którego po raz kolejny stanąłem do wyborów. Motynimalnej.
- Te dwadzieścia procent wacja dla mnie to praca na
wskazywałoby, że mamy rzecz lokalnej społeczności.
do czynienia z osobą, któ- Uczciwa rzetelna praca i
ra świeżo przyszła na to osiąganie zamierzonych cemiejsce (stanowisko burmi- lów.
***
strza – przyp. red.), o której
Kolejne, pierwsze w roku
nie bardzo wiemy czy się
sprawdzi, i że może z cza- 2011, posiedzenie Rady
sem zastanowimy sie nad Miejskiej w Środzie Śląprzyznaniem jej wyższego skiej zaplanowano na środę
dodatku specjalnego. Bur- 26 stycznia. (j.l.)
www.srodaslaska.pl

Podobne dokumenty

Uczczono pamięć o Żołnierzach Wyklętych

Uczczono pamięć o Żołnierzach Wyklętych Kibice Śląska rozwiesili okolicznościowy baner ku czci bohaterom, odpalili race i zaintonowali hymn Polski. Obchody Dnia Pamięci odbyły się dzięki zaangażowaniu starosty powiatu średzkiego, sołtysa...

Bardziej szczegółowo