Regeneracyjny odzysk ciepła w wysokich temperaturach

Transkrypt

Regeneracyjny odzysk ciepła w wysokich temperaturach
Regeneracyjny odzysk ciepła
w wysokich temperaturach
Regeneratory obrotowe typu EM i EH
n Typ EM do temperatury 300 ºC i wirnika Ø 3.500 mm
n Typ EH do temperatury 650 ºC i wirnika Ø 2.650 mm
n Złoże folia ze stali chromowej (1.4571 lub 1.4539)
n Obudowa ze stali lub stali nierdzewnej
n Wysokoodporna spawana obudowa stalowa z osłonami i
izolacją
n Wysoka efektywność odzysku
n Małe spadki ciśnienia
Zasada działania
Zastosowania
n Technologie procesów spalania i wypalania
n Instalacje suszarnicze
n Utlenianie katalityczne
Koło wirnika o strukturze falistej, nagrzewane jest gorącymi
spalinami lub wyrzucanym powietrzem, zaś, po półobrocie,
oddaje to ciepło strumieniowi chłodnego świeżego powietrza
z czerpni.
Zewnętrzne powietrze jest nagrzewane, odzyskuje się więc
70 80% energii, która zostałaby wyrzucona.
Przykład:
Nawiew 225°C
n Wiele innych…
Powietrze zewnętrzne 0°C
Wyciąg powietrza 300 ºC
Wyrzut powietrza 75 ºC
Efekt ekonomiczny
n W procesach przemysłowych można odzyskać znaczne
ilości energii ze spalin lub z gorącego powietrza
n W wielu przypadkach okres zwrotu inwestycji wynosi
jedynie kilka miesięcy
·KLINGENBURG
Złoże regeneracyjne
Sekcja płucząca
Regeneratory obrotowe mogą być dostarczone wyposażone
w sekcję płuczącą, która ogranicza przecieki gazów
wylotowych lub wywiewanego powietrza do strumienia
powietrza świeżego. Aby to zrealizować, konieczna jest taka
konfiguracja wentylatorów, aby powstała nadwyżka ciśnienia
powietrza zewnętrznego nad wywiewanym.
n Lamelowa struktura
wirnika wzmocniona
spawanymi listwami
n Samoczyszczenie, dzięki
przedmuchowi wirnika z
obu stron i odpowiedniej
gęstości złoża
Wysokość lamel
e
Powietrz
ne
zewnętrz
n 2,1 mm, gdzie może
wystąpić drobne zapylenie wywiewanego powietrza
n 3,0 mm, gdy wywiewane powietrze jest silnie zapylone
Materiał
n Stal chromowa gatunku 1.4571 lub 1.4539.
Powietrze
wywiewane
Kierunek
obrotu
Wentylator kutryny
W szczególnych przypadkach, z przyczyn technologii
procesowej, nie można uzyskać różnicy ciśnień koniecznej
do działania sektora płuczącego. W takich przypadkach
wprowadza się belkę nadmuchową z dodatkowym
wentylatorem, aby ograniczyć przeciek od strony wywiewu
do nawiewu.
Napęd
n Stosujemy motoreduktor i
łańcuch zewnętrzny do
przeniesienia napędu
Automatyczne urządzenia czyszczące
n Silnik w obudowie klasy
IP54, o izolacji F
Do czyszczenia złoża oferujemy dwa systemy.
n Silnik zamontowany na
zewnątrz obudowy
n Do lekkich zabrudzeń wystarczający jest przedmuch
sprężonym powietrzem.
n Koło cieplne obracane ze
stałą lub zmienną prędkością
n W innych przypadkach
zalecamy użycie
sprężonego powietrza
wraz z gorącą wodą
(ok.80 ºC) lub parą pod
wysokim ciśnieniem.
Łożyskowanie
Wał koła cieplnego podparty jest w łożyskach zewnętrznych
o regulowanym ustawieniu. Dla temperatur do 300 ºC,
używane są stabilne cieplnie łożyska kulkowe. Dla wyższych
temperatur, stosuje się specjalnej konstrukcji łożyska
stabilizowane cieplnie. Smarowanie zapewnia zewnętrzny
układ smarowniczy.
Zawsze przy rozważaniu odzysku ciepła
z powietrza / gazu procesowego, prosimy
o kontakt z naszym biurem
·KLINGENBURG
O D Z Y S K
E N E R G I I
C I E P L N E J
Regeneratory · Rekuperatory · Chłodzenie wyparne DEC · Nawilżacze
www.SystemyOdzyskuEnergii.pl

Podobne dokumenty