MOTOROLA RAZR MAXX

Komentarze

Transkrypt

MOTOROLA RAZR MAXX
PL
TM
MOTOROLA RAZR MAXX
GRATULACJE
MOTOROLA RAZR™ MAXX
Prezentacja wielofunkcyjnego paskiego telefonu RAZR!
MOTOROLA RAZR MAXX posiada wiele zaawansowanych
funkcji zaspakajajcych wszelkie potrzeby uytkowników, np.
wywietlanie filmów, przegldanie Internetu, multimedia i inne.
• Zawrotnie szybki procesor dual-core 1,2 GHz umoliwia
szybkie pobieranie stron internetowych i wietnie radzi sobie
z wielozadaniowoci.
• Stosuj MotoCast do odtwarzanie strumieniowego lub
pobierania muzyki, filmów i dokumentów do smartfonu oraz
pobieraj zdjcia i pliki do komputera.
• Uywaj 8 MP kamery do przechwytywania chwil z jakoci
1080p HD. Wywietlacz 4,3 cala qHD Super AMOLED
Advanced sprawia, e filmy s wyraniejsze i maj bardziej
ywe kolory ni kiedykolwiek.
Uwaga: Pewne aplikacje i funkcje mog by niedostpne w
niektórych krajach.
Przestroga: Przed zoeniem, naadowaniem lub uyciem
telefonu po raz pierwszy przeczytaj wane informacje
dotyczce bezpieczestwa, norm i przepisów, które zostay
do niego doczone.
Niniejszy produkt spenia wymogi dotyczce limitu
ekspozycji na fale radiowe (SAR, wspóczynnik
absorpcji waciwej) wynoszcego 2,0 W/kg (ICNIRP).
Ograniczenia i wytyczne charakteryzuj si znacznym
marginesem bezpieczestwa, co ma zapewni
bezpieczestwo wszystkich uytkowników, niezalenie od ich
wieku i stanu zdrowia. Najwysze wartoci SAR zmierzone dla
urzdzenia podano w informacjach odnonie przepisów,
doczonych do produktu.
Uwaga: Jeeli produkt jest przenoszony blisko ciaa, naley
skorzysta z odpowiednich akcesoriów (np. futerau) lub
trzyma urzdzenie w odlegoci 2,5 cm od ciaa, aby speni
wymagania dotyczce wartoci SAR. Naley pamita, e
produkt moe nadawa, nawet jeli nie trwa rozmowa.
WICEJ
• Odpowiedzi: Dotknij
>
Centrum pomocy.
• Aktualizacje: aktualizacje telefonu, oprogramowanie
komputera, instrukcje obsugi, pomoc online i wiele innych opcji
na stronie internetowej www.motorola.com/myrazrmaxx.
Moesz do nas zadzwoni w kwestiach gwarancji i wsparcia
pod numer 0801620620 (Polska).
• Akcesoria: Znajd akcesoria do Twojego telefonu na
stronie internetowej www.motorola.com/products.
Gratulacje
1
Informacje dodatkowe:
• Wszystkie obrazy w niniejszym podrczniku s jedynie
symulacj. Faktyczne obrazy mog si róni.
• Instrukcje dotyczce wykonywania zada zawarte w tej
instrukcji mog si zmienia zalenie od wersji
oprogramowania smartfonu.
• O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie instrukcje
wykonywania zada zawarte w tej instrukcji zakadaj, e
rozpoczynasz od ekranu gównego.
TWÓJ SMARTFON
Wane klawisze i zcza
Złącze Micro
USB
3,5 mm
Złącze
słuchawek
Złącze Micro
HDMI
Przycisk
zasilania
11:23
Kamera
internetowa
HD
Arturo Roman
JP Jordan
Tatia Torrey
Kim Vonesh
Naciśnięcie =
uśpienie
Przytrzymanie =
zasilanie
Przyciski
głośności
http : / / www .
Gniazdo
Micro SIM
Gniazdo
microSD
Menu
Dom
Telefon
Poczta e-mail
Przeglądarka
Market
Tekst
Aparat
Aplikacje
4.3" Super
Zaawansowa
ny ekran
dotykowy
AMOLED
Szukanie
Powrót
Uwaga: Twój smartfon moe wyglda nieco inaczej.
2
Twój smartfon
SPIS TRECI
INFORMACJE WSTPNE
INFORMACJE WSTPNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
EKRAN DOTYKOWY I PRZYCISKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
EKRAN GÓWNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
APLIKACJE I AKTUALIZACJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ROZMOWY TELEFONICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
KONTAKTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
WIADOMOCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
WPROWADZANIE TEKSTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
SIECI SPOECZNOCIOWE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
PORADY I WSKAZÓWKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
APLIKACJA WEBTOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
DIGITAL LIVING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
ZDJCIA I FILMY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
MUZYKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
SIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
PERSONALIZACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
POOENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
SIE BEZPRZEWODOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
KARTA PAMICI I PRZESYANIE PLIKÓW. . . . . . . . . . . . . . 45
NARZDZIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
ZARZDZANIE TELEFONEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
ZABEZPIECZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
ROZWIZYWANIE PROBLEMÓW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZESTWA
PRODUKTU, NORM I PRZEPISÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
przygotuj telefon do pracy
ZOENIE I ADOWANIE
1
2
Włóż kartę micro SIM.
W
Uwaga:
pociągnij
pokrywę w dół,
aby włożyć
kartę micro
SIM lub
microSD.
Włóż kartę microSD.
W
3
N
Naładuj.
5.5 H
Uwaga: Ten produkt korzysta z wbudowanej baterii.
Akumulator powinien by wymieniany wy
cznie przez
punkt serwisowy autoryzowany przez firm Motorola.
Wszelkie próby wyjmowania lub wymiany akumulatora
mog doprowadzi do uszkodzenia urzdzenia lub utraty
gwarancji.
Informacje wstpne
3
Wskazówka: W mao prawdopodobnym przypadku, w którym
urzdzenie nie odpowiada, wypróbuj wymuszony restart —
nacinij i przytrzymaj przez 10 sekund przycisk zasilania
i
przycisk ciszania.
Uwaga: Smartfon obsuguje aplikacje i usugi przesyajce
znaczne iloci danych, wic upewnij si, e korzystasz z planu
taryfowego dostosowanego do swoich potrzeb. W razie
potrzeby operator udzieli szczegóowych informacji.
Wskazówka: Wyduanie czasu pracy baterii, patrz
„WSKAZÓWKI DOTYCZCE BATERII” na stronie 25.
CZNO WI-FI
KONFIGURACJA I ROZPOCZYNANIE
KORZYSTANIA
Aby uzyska szybszy dostp do Internetu przy uyciu sieci
Wi-Fi, dotknij paska stanu u góry ekranu gównego i przesu
go w dó. Dotknij powiadomienia Dostpne sieci Wi-Fi, aby
wybra ulubion sie.
1
W
Włącz.
2
Moesz take dotkn Menu
> Ustawienia > Sieci
zwyke i bezprzewodowe > Ustawienia Wi-Fi, aby
Wybierz język.
W
wyszuka i podczy si do sieci bezprzewodowej. Wicej
informacji mona znale w „SIECI WI-FI” na stronie 41.
Witamy w MOTOROLA
CIEKAWE MATERIAY I NIE TYLKO
Wybierz język
Polski (Wielka Brytania)
3
Usuga Google Play™ pozwala wyszuka i pobra tysice
ciekawych aplikacji.
Z
Zakończ
początkowe
kr
kroki konfiguracji.
Ustawienia taryfy
transmisji danych
Ustawienia telefonu zostaną dostosowane do
posiadanej taryfy.
4
Dodaj konta.
D
Konfiguruj konta
Jeśli korzystasz z poniższych usług, dotknij
ikony, aby je skonfigurować.
Płaska taryfa transmisji danych
Nie-płaska taryfa transmisji danych
Corporate Sync
MotoCast ID
4
Informacje wstpne
Poczta e-mail
Google
Pobierz nowe aplikacje za pomoc „PRZEGLDANIE I
INSTALOWANIE APLIKACJI” na stronie 11. W telefonie mona
zainstalowa dodatkow kart microSD, aby umieszcza na
niej zdjcia, filmy i muzyk z komputera (patrz rozdzia „KARTA
PAMICI MICROSD” na stronie 45).
EKRAN DOTYKOWY I PRZYCISKI
WSKAZÓWKI DOTYCZCE DOTYKANIA
Kilka podstawowych informacji
Czynnoci na ekranie dotykowym:
WCZANIE/WYCZANIE EKRANU
DOTYKOWEGO
• Dotknij i przytrzymaj: Aby pokaza opcje.
• Przecignicie: Powolne przewinicie ekranu.
• Szybki ruch: Szybkie przewijanie.
• Powikszanie: Rozsu palce lub zbli je do siebie aby
zmniejsza lub powiksza Google Maps™, strony
internetowe lub zdjcia.
Wyświetlanie 297 kontaktów
Numer alarmowy
A
Dotknij i przytrzymaj,
aby wyświetlić opcje.
Abe Baudo
Allie Smyth
Abe Baudo
Wyświetl
kontakt
Anna
Medina
Połącz z kontaktem
Astrid Fanning
Kontakt tekstowy
Przewiń dwoma
palcami razem lub
osobno aby
pomniejszać lub
powiększać.
born St
lark St
Wacker Dr
E Wacker Pl
State/Lake
M W Lake St M
W Lake St
Lake Randolph/
Wabash
M
E Randolph St
M
N Michigan
Ekran dotykowy jest wczany w razie potrzeby i wyczany, gdy nie
jest uywany.
• Gdy trzymasz smartfon przy uchu podczas pocze, ekran
dotykowy znajduje si w stanie upienia, co zapobiega
przypadkowym dotkniciom.
• Aby przeczy ekran dotykowy w stan upienia/anulowa stan
upienia ekranu dotykowego, wystarczy nacisn przycisk
zasilania
.
• Aby zmieni czas oczekiwania, po którym nastpuje automatyczne
przeczenie ekranu smarfonu w stan upienia, dotknij Menu
>
Ustawienia > Wywietlacz > Wygaszanie ekranu.
• Aby blokowa ekran w momencie przechodzenia do trybu
upienia, patrz „BLOKADA EKRANU” na stronie 53.
Aby odblokowa ekran dotykowy, nacinij przycisk
zasilania
, a nastpnie przecignij
w prawo.
Uwaga: Ekran dotykowy
moe pozostawa ciemny,
jeeli znajdujcy si tu
ponad nim czujnik jest
zakryty. Nie stosuj oson lub
zabezpiecze ekranu, (nawet przezroczystych), które zakrywaj
ten czujnik.
• Dotknij: Aby wybra ikon lub opcj.
Przeciągnij lub
wykonaj szybki ruch,
aby przewinąć.
Ekran dotykowy i przyciski
5
WSKAZÓWKI DOTYCZCE PRZYCISKÓW
MENU, EKRAN DOMOWY, WSTECZ I SZUKAJ
Dotknij przycisku Ekran
gówny
, aby zamkn
wszystkie menu lub
aplikacje i powróci do
ekranu gównego. Na
ekranie gównym, dotknij i
Menu
przytrzymaj przycisk
programowy
Dom
Ekran gówny
, aby
programowy
wywietli ostatnio
uywan aplikacj, a
nastpnie dotknij nazwy, aby j otworzy.
Nacinij Menu
Szukanie
programowy
Powrót
programowy
by si cofn.
Dotknij przycisku Szukaj
, aby przeprowadzi
wyszukiwanie tekstu, lub dotknij go i przytrzymaj w celu
przeprowadzenia wyszukiwania gosowego.
MENU PRZYCISKU ZASILANIA
Nacinicie i przytrzymanie przycisku zasilania
powoduje
otwarcie jego menu, które umoliwia wyczenie telefonu
(Wycz), rozczenie wszystkich pocze bezprzewodowych
i przeczenie telefonu w tryb niskiego poboru mocy - Stan
upienia, oraz wczenie/wyczenie opcji Tryb samolotowy
albo Tryb cichy.
6
Ekran dotykowy i przyciski
Przyciski gonoci umoliwiaj zmian
gonoci dzwonka (na ekranie gównym)
lub suchawki (podczas rozmowy).
Odtwarzajc pliki muzyczne lub filmowe
naciskaj przyciski gonoci, aby
dostosowa poziom gonoci.
, aby wywietli opcje menu.
Dotknij przycisku Wstecz
REGULACJA GONOCI
OBRACANIE EKRANU
Podczas obracania smartfonu ekran dotykowy moe równie
si obraca, aby zawsze by skierowanym waciw stron do
góry. Wybierz:
cieka: Menu
> Ustawienia > Wywietlacz
> Automatyczne obracanie ekranu
SZYBKIE WSKAZÓWKI
EKRAN GÓWNY
Jeli nie wiesz, co zrobi dalej, wypróbuj jednej z poniszych
czynnoci:
Szybki dostp do najbardziej potrzebnych funkcji
INFORMACJE WSTPNE: EKRAN GÓWNY
Aby...
Poznaj szczegó
y — Otwórz
wiadomo tekstow, zapoznaj si
ze szczegóami kontaktu lub
otwórz elementy na innych listach.
Dotknij wiadomoci,
kontaktu lub elementu.
Zobacz menu ekranowe —
Otwórz menu dla aktualnego
ekranu.
Dotknij opcji Menu
Zobacz opcje elementu —
Otwórz menu opcji (jeli jest
dostpne) dla elementu na
ekranie.
Dotknij i przytrzymaj
element.
Rozpocznij od nowa —
Powrót do ekranu gównego
Dotknij przycisku
Home
.
Wybud smartfona — Dotknij
ekranu dotykowego w stanie
upienia.
Nacinij przycisk
zasilania
.
Ponowne uruchomienie
telefonu, który nie
odpowiada — wycz
urzdzenie, a nastpnie wcz je
ponownie.
Na 10 sekund
przytrzymaj przycisk
zasilania
oraz
ciszania.
Na ekranie gównym w jednym miejscu znajduj si wszystkie
najnowsze informacje. Jest on wywietlany po wczeniu
smartfonu lub dotkniciu przycisku Ekran gówny
w menu.
Jego podstawowy wygld jest nastpujcy:
.
11:23
Arturo Roman
JP Jordan
Tatia Torrey
Kim Vonesh
Pasek stanu telefonu
Powiadomienia
Przesuń ten pasek w dół,
aby wyświetlić szczegóły.
Przesuń szybko w lewo lub w
prawo, aby zobaczyć więcej
paneli widżetów i skrótów.
http://www.
Poczta e-mail
Przeglądarka
Market
Tekst
Aparat
Aplikacje
Skróty
Dotknij, aby otworzyć.
Otwórz menu aplikacji.
Telefon
Ekran gówny
7
Uwaga: Wygld ekranu gównego telefonu uytkownika moe
si nieco róni od ilustracji.
Ekran gówny rozciga si w lewo i w prawo, zapewniajc w
ten sposób wicej miejsca na nowe skróty, widety i inne
elementy interfejsu. Aby wywietli wiksz liczb paneli albo
doda widety lub skróty, wykonaj na ekranie gównym szybki
ruch w prawo i w lewo.
Wskazówka: Na ekranie
gównym dotknij opcji
Ekran gówny
, aby
wywietli wszystkie
miniatury piciu paneli
ekranu gównego. Dotknij
miniatury, aby przej do
panelu.
UYWANIE I ZMIANA EKRANU
GÓWNEGO
Wskazówka: Po otwarciu widetu, dotknij Menu
, aby
zobaczy opcje lub ustawienia (istnieje moliwo wyboru
kont dla widetów Kalendarz, Sieci spoecznociowe,
Status w sieci spoecznociowej lub Uniwersalna
skrzynka odbiorcza).
Wicej informacji na temat widetów sieci
spoecznociowych znajduje si w „TWOJE KONTO SIECI
SPOECZNOCIOWEJ” na stronie 24.
• Aby zmieni wielko
widetów, dotknij rogu i
przytrzymaj a do momentu
odczucia wibracji, a nastpnie
przecignij.
8 THU
JUL
Kristine Kelley
Not
3pmeven ready to
go
back Meeting
to school
Budget
• Aby doda element lub
zmieni tapet, dotknij i
przytrzymaj puste miejsce, a
zostanie wywietlone menu Dodaj do ekranu gównego.
Moesz doda folder, by zorganizowa swoje skróty.
Na ekranie gównym skróty s ikonami, których mona dotkn
w celu otwarcia ulubionych aplikacji, zakadek sieciowych,
kontaktów czy list odtwarzania muzyki. Widety wywietlaj
wiadomoci, pogod, komunikaty i inne aktualizacje.
• Aby przenie lub usun element, dotknij go i
przytrzymaj do momentu poczucia wibracji, a nastpnie
przesu element w inne miejsce, na inny panel lub do kosza
w górnej czci ekranu.
Aby zobaczy inne panele, skróty i widety, przesu szybko
ekran w lewo lub w prawo. Lub dotknij przycisku Ekran gówny
, a nastpnie miniatury, aby przej do panelu.
Skróty paska dokowania znajdujce si u dou ekranu
gównego s zawsze widoczne na wszystkich panelach.
Moesz zmienia skróty dokowania (za wyjtkiem ikony menu
aplikacji ). Dotknij i przytrzymaj skrót dokowania, a
nastpnie wybierz skrót, który chcesz zastpi.
• Aby co otworzy, dotknij. Nacinij przycisk Ekran
gówny
, aby powróci do ekranu gównego.
8
Ekran gówny
SZUKANIE
Dotknij Szukanie
ukazao.
IKONY PASKA STANU
, a nastpnie skorzystaj z okna, które si
Dotknij tutaj, aby
wprowadzić tekst.
Dotknij
, aby
wyświetlić więcej
opcji wyszukiwania
Dotknij
głosowo.
, aby wyszukać
STAN SMARTFONU I POWIADOMIENIA
Ikony, znajdujce si u góry
ekranu po lewej, informuj o
wiadomociach i stanie
smartfonu. Aby zobaczy
powiadomienia, dotknij paska
stanu i przecignij go w dó.
Dotknij powiadomienia, aby je
wybra.
Aby odrzuci jedno
powiadomienie, dotknij
Aby odrzuci wszystkie
powiadomienia,
dotknij Clear .
6 październik 2012
Sie H+ (najszybsza
transmisja danych)
Sie (roaming)
Sie (brak poczenia)
usuga GPS wczona
ostrzeenie
Wi-Fi w zasigu
Wi-Fi podczony
Bluetooth™ w.
poczono z
urzdzeniem
Bluetooth
USB podczony
synchronizacja danych
w tle
aktywna linia
nieodebrane
poczenie
11:23
Operator
Wyczyść
Powiadomienia
Dostępne sieci Wi-Fi
Wybierz, aby otworzyć ulubioną wyszukiwarkę N/W
Jim Somers
Spotkajmy się przed ...
14:47
Nowy e-mail
[email protected](2)
.
Sie (peny sygna)
tryb samolotowy
karta microSD
nowa wiadomo
tekstowa
wczony budzik
nowy e-mail
Przypominanie o
zdarzeniach z
kalendarza
nowa wiadomo w
poczcie gosowej
odtwarzacz muzyki
aktywny
wibracje
wczona funkcja
gonomówica
dwik wyczony
poczenie wyciszone
14:45
Nowa wiadomość w poczcie głosowej
Wybierz *86
14:41
Wskazówka: Aby wywietli aktualn dat, dotknij i
przytrzymaj pasek stanu u góry ekranu.
Ekran gówny
9
Bateria (adowanie)
Pobieranie
Bateria (cakowicie
naadowana)
Wskazówka: Niebieskie ikony poczenia (sie, dane, Wi-Fi)
pojawi si na ekranie, gdy Twój telefon nawie poczenie z
kontem Google™. Biay kolor ikon poczenia oznacza, e
Twój telefon nie nawiza poczenia z serwerami Google.
Uwaga: Programy pobierane ze sklepu Google Play™ mog
wywietla inne ikony na pasku zada, aby informowa Ci o
konkretnych zdarzeniach.
APLIKACJE I AKTUALIZACJE
Pobierz aplikacj, która jest Ci potrzebna
INFORMACJE WSTPNE: APLIKACJE I
AKTUALIZACJE
Wszystkie aplikacje znajduj si w jednym miejscu. Wystarczy
na ekranie gównym dotkn , aby otworzy menu aplikacji.
Aby wywietli wszystkie aplikacje, przesu szybko palcem w
lewo i w prawo.
Wszystkie programy, aby
W menu aplikacji dotknij opcji
wywietli lub utworzy grupy aplikacji.
Otwórz menu grup aplikacji.
Znajdź nowe programy
w sklepie Google Play™.
Wszystkie aplikacje
Utwórz nową grupę aplikacji
Nowa grupa
Wszystkie
ystkie aplik
aplikacje
Ostatnie
Pobrane
rane elementy
eleme
Wybierz grupę aplikacji
do wyświetlenia.
Aby zamkn menu aplikacji, dotknij przycisku Ekran
gówny
lub Wstecz
.
10
Aplikacje i aktualizacje
PRZEGLDANIE I INSTALOWANIE
APLIKACJI
ZARZDZANIE APLIKACJAMI I ICH
PRZYWRACANIE
Pobierz wszystkie gry i aplikacje, które Ci si podobaj! Sklep
Google Play™ to bezporedni dostp do aplikacji, gier i
ksiek, które mona pobiera i instalowa na Twoim telefonie.
Na ekranie gównym dotknij Menu
aplikacjami.
cieka:
>
Play Store
Przewi do aplikacji, któr chcesz zainstalowa i dotknij jej
nazwy. Nastpnie dotknij opcji Zainstaluj (jeli dana aplikacja
jest darmowa) lub Kup.
Wszelkie nowo instalowane aplikacje s dodawane do menu
aplikacji.
Wskazówka: Aplikacje i aktualizacje wybieraj starannie,
Play Store,
korzystajc z zaufanych witryn, takich jak sklep
poniewa cz z nich moe wpywa na dziaanie telefonu —
patrz rozdzia „WYBIERAJ Z ROZWAG.” na stronie 11.
Uwaga: Instalujc aplikacj, przeczytaj alerty informujce o
rodzaju danych, do jakich bdzie miaa dostp wybrana
aplikacja. Jeeli nie chcesz, aby aplikacja miaa dostp do tego
rodzaju danych, anuluj instalacj.
OSTATNIO UYWANE APLIKACJE
Smartfon zapamituje ostatnio uywane aplikacje. Na ekranie
gównym dotknij i przytrzymaj opcj Ekran gówny
, aby
wywietli ostatnio uywane aplikacje. W menu aplikacji,
dotknij
> Ostatnie.
> Zarzdzaj
Dotknij aplikacj na licie, nastpnie dotknij opcj Dezinstaluj
(dot. pobranych przez Ciebie aplikacji), Wyczy pami
podrczn lub inne opcje.
Aby ponownie zainstalowa aplikacje z witryny Google Play,
Play Store, a nastpnie dotknij Menu
dotknij
>
> Moje aplikacje. Programy zakupione w sklepie Google Play
s wywietlone na licie i dostpne do pobrania.
WYBIERAJ Z ROZWAG.
Aplikacje s wspaniae. Kady znajdzie co dla siebie. Graj,
komunikuj si, pracuj lub baw si. Nie zapominaj jednak o
rozsdnym doborze aplikacji. Oto kilka wskazówek:
• Aby zapobiega oprogramowaniu szpiegowskiego,
programom sucym do wyudzania danych poufnych bd
wirusom wpywajcym negatywnie na dziaanie Twojego
telefonu lub naruszajcym poufno danych, korzystaj z
Play Store.
aplikacji pobieranych z zaufanych witryn, jak
• Przed instalacj zapoznaj si z ocenami i komentarzami na
Play Store.
temat aplikacji, umieszczanymi w witrynie
• Jeeli bezpieczestwo aplikacji budzi wtpliwoci, nie
instaluj jej.
Aplikacje i aktualizacje
11
• Podobnie jak w przypadku wszystkich programów, aplikacje
w rónym stopniu zajmuj pami korzystaj z danych,
pamici oraz przetwarzania. Na przykad nieskomplikowany
widet wskazujcy poziom baterii zuywa mniej zasobów
ni aplikacja umoliwiajca odtwarzanie muzyki. Jeeli po
zainstalowaniu aplikacji uznasz, e zuywa ona zbyt wiele
pamici, danych, baterii lub przetwarzania, odinstaluj j.
Zawsze moesz j zainstalowa ponownie.
• Podobnie jak w przypadku przegldania sieci, moesz
monitorowa dostp dzieci do aplikacji, zapobiegajc w ten
sposób naraaniu dzieci na nieodpowiednie treci.
• Niektóre aplikacje mog nie dostarcza kompletnych,
dokadnych informacji. Naley zwraca na to uwag
zwaszcza pod ktem zdrowia.
AKTUALIZACJA SMARTFONU
Za pomoc smartfonu lub komputera moesz sprawdza,
pobiera i instalowa aktualizacje oprogramowania smartfonu:
• Korzystajc z smartfonu:
Moesz otrzyma automatyczne powiadomienie o dostpnej
aktualizacji smartfonu. Postpuj wedug wskazówek, aby
pobra i zainstalowa aktualizacje.
Aby rcznie sprawdza aktualizacje, dotknij opcji Menu
> Ustawienia > Informacje o telefonie > Aktualizacje
systemu.
12
Aplikacje i aktualizacje
Smartfon pobiera aktualizacje poprzez sie komórkow. Nie
zapominaj, e czasem te aktualizacje mog by do due
(25 MB lub wicej), a take mog by niedostpne w
niektórych krajach. Jeeli nie posiadasz planu
nieograniczonej iloci danych lub jeeli aktualizacje poprzez
sie komórkow s niedostpne w Twoim kraju, moesz
aktualizowa system za pomoc komputera.
• Korzystajc z komputera:
Korzystajc z komputera przejd do strony
www.motorola.com/myrazr i sprawd odnonik o nazwie
„Oprogramowanie”. Jeeli aktualizacja jest dostpna,
wystarczy postpowa zgodnie z instrukcjami dotyczcymi
instalacji.
ROZMOWY TELEFONICZNE
Warto rozmawia
INFORMACJE WSTPNE: POCZENIA
Wskazówka: Wyszukuj kontakty bezporednio z menu
wybierania numerów! Przykadowo, aby znale imi Jeff na
licie kontaktów, dotknij przycisków 5-3-3-3. Pasujce kontakty
pojawi si w polu dla numerów.
OPCJE DOSTPNE PODCZAS POCZENIA
OPCJE WYBIERANIA
Na ekranie gównym dotknij opcj
Telefon.
Połączono
00:12 Dostawca usług
Czasy połączeń
Victor
Harp
Victor H
arp
Wybieranie
Ostatnie
Kontakty
Ulubione
Komórkowy
555-555-4570
Ko
555-555-45
570
Lista ostatnich połączeń
Dotknij wpisu, aby
zadzwonić.
Najnowsze
Julie Smith
Telefon komórkowy 1-555-555-5555
1 godzinę temu
Oddzwanianie
Backspace
Usuń wprowadzone cyfry.
1
2
ABC
3
DEF
4
GHI
5
JKL
6
MNO
7
PQRS
8
TUV
9
WXYZ
*
0
+
#
Zakończenie połączenia
Zakończ połączenie.
Konsola wybierania numerów
Wprowadzanie numerów w
trakcie rozmowy
Dodaj numer do kontaktów
Połączenie
Wpisz numer telefonu
i dotknij tutaj, aby zadzwonić.
Wybieranie głosowe
Dodaj połączenie
Zakończenie
połączenia
Konsola wybierania
numerów
Bluetooth
Wycisz
Głośnik
Głośnik
Wyłącz głośnik
Włączenie lub wyłączenie.
Wycisz
Włączenie lub wyłączenie
wyciszenia połączenia.
Rozmowy telefoniczne
13
Aby skorzysta z urzdzenia Bluetooth™, dotknij
opcji Bluetooth. (Urzdzenie musi by wczone i wczeniej
sparowane, patrz „PODCZANIE NOWYCH URZDZE” na
stronie 43.)
Uwaga: Korzystanie z urzdzenia przenonego i akcesoriów
podczas prowadzenia pojazdu moe rozprasza uwag
kierowcy i by niezgodne z prawem. Zawsze naley
przestrzega przepisów i prowadzi pojazd rozwanie.
Aby zignorowa poczenie gdy
wywietlacz jest aktywny,
dotknij opcji Ignoruj . Jeeli
wywietlacz jest zablokowany,
zignoruj poczenie,
przecigajc
na praw
stron. Smarfon stwarza
moliwo wysania wiadomoci
tekstowej do dzwonicego.
Wybierz komunikat i dotknij Ok,
aby go wysa, lub dotknij
Anuluj, aby wyj nie
wysyajc komunikatu.
WYKONYWANIE I ODBIERANIE
POCZE
Wskazówka: Aby wyciszy powiadamianie o poczeniach
przychodzcych, nacinij przycisk zasilania
lub
przyciski gonoci.
Aby wykona poczenie, wybierz opcj
numer i dotknij przycisku .
Uwaga: Gdy trzymasz smartfon przy uchu, wywietlacz
ganie, co zapobiega przypadkowym dotkniciom. Odsunicie
smartfonu od ucha powoduje ponowne zawiecenie si
wywietlacza.
Wskazówka: Aby opuci ekran aktywnego poczenia,
nacinij przycisk Ekran gówny
lub Wstecz
. Aby
ponownie go otworzy, dotknij opcji Ekran gówny
Telefon.
>
Telefon, wpisz
Wskazówka: Jeeli ekran jest zablokowany, przecignij
praw stron.
na
Aby odebra poczenie podczas gdy wywietlacz jest
aktywny, dotknij Odbierz . Jeeli wywietlacz jest zablokowany,
odpowiedz poprzez przecignicie
na praw stron.
Odpowiedź za pomocą
komunikatu tekstowego
Utwórz nową wiadomość
”Przepraszam, ale nie mogłem
odebrać twojego połączenia”
”Zadzwoń do mnie jeszcze
raz za kilka minut”
”Zadzwonię do ciebie
za kilka minut”
Wyłączanie komunikatu
tekstowego odpowiedź
OK
Anuluj
OSTATNIE POCZENIA
cieka:
Telefon > Ostatnie
• Aby wybra list pocze, dotknij opcji , nastpnie
wybierz Wszystkie poczenia, Poczenia
nieodebrane, Odebrane poczenia lub Poczenia
wychodzce.
14
Rozmowy telefoniczne
• Aby poczy si z numerem, dotknij
obok wpisu.
WASNY NUMER TELEFONU
• Aby wysa wiadomo tekstow, utworzy/wywietli
kontakt lub skorzysta z innych opcji, dotknij odpowiedniej
pozycji i przytrzymaj j.
cieka: Menu
> Ustawienia > Informacje o
telefonie > Status > Mój numer telefonu
• Aby wyczyci list, dotknij Menu
TRYB TTY
> Wyczy list.
Twój smarfon moe wspópracowa z opcjonalnym
urzdzeniem dalekopisowym (TTY), przeznaczonym dla osób,
które maj problemy ze suchem lub mówieniem.
CZSTO WYBIERANE NUMERY
cieka:
Telefon > Ulubione
• Dotknij kontaktu, aby wywietli informacje o kontakcie.
• Aby zadzwoni do danej osoby, dotknij ikony
wpisu.
obok
• Aby wysa wiadomo tekstow, e-mail lub obejrze inne
opcje, nacinij i przytrzymaj kontakt.
• Aby doda kontakt do Ulubionych, dotknij go dwukrotnie,
nastpnie wybierz opcj Dodaj do ulubionych.
POCZENIA KONFERENCYJNE
Aby rozpocz poczenie konferencyjne, wybierz pierwszy
numer. Po nawizaniu poczenia dotknij opcji Dodaj
poczenie. Wybierz kolejny numer lub wyszukaj go na licie
kontaktów lub ulubionych. Gdy i to poczenie zostanie
odebrane, dotknij Scal.
1 Podcz urzdzenie TTY do gniazdka suchawkowego
smartfonu.
2 Dotknij Menu
> Ustawienia > Ustawienia pocze
> Tryb TTY i wybierz ustawienie TTY.
POCZENIA ALARMOWE
Uwaga: Operator sieci programuje jeden lub wicej numerów
alarmowych, które mona wybiera w dowolnej chwili, nawet jeli
telefon jest zablokowany. W rónych krajach obowizuj rone
numery alarmowe. Wstpnie zaprogramowane numery
alarmowe mog nie dziaa w niektórych miejscach. Niekiedy
poczenie z numerem alarmowym moe si nie uda z powodu
awarii sieci, zych warunków atmosferycznych lub zakóce.
1 Dotknij opcji
Telefon (jeeli urzdzenie jest
zablokowane, wybierz opcj Poczenie alarmowe).
2 Wprowad numer alarmowy.
3 Dotknij
w celu wybrania numeru alarmowego.
Rozmowy telefoniczne
15
Uwaga: Ten telefon moe korzysta z usug opartych na
lokalizacji (GPS i AGPS), uatwiajc subom ratunkowym
odszukanie uytkownika. Zobacz „USUGI LOKALIZACJI” na
stronie 60.
SCHADZANIE
W bardzo nietypowych przypadkach, gdy na przykad telefon
zostanie wystawiony na dziaanie bardzo wysokich temperatur,
na ekranie moe si pojawi komunikat „Chodzenie”. Aby
unikn ewentualnego uszkodzenia baterii i samego telefonu,
naley postpowa zgodnie z podanymi instrukcjami, a
urzdzenie znajdzie si w zalecanym zakresie temperatur.
Jeeli telefon znajduje si w trybie „Chodzenia”, moliwe jest
wykonywanie tylko pocze alarmowych.
KONTAKTY
Nowa jako obsugi kontaktów
INFORMACJE WSTPNE: KONTAKTY
cieka:
Wybieranie
>
Ostatnie
Kontakty
Kontakty
Wyświetlanie 297 kontaktów
Numer alarmowy
A
Abe Baudo
Allie Smyth
Anna Medina
Astrid Fanning
Ulubione
#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Grupa
Tworzenie i wyświetlanie
grup kontaktów.
Dodaj kontakty.
Lista kontaktów
Dotknij, aby wyświetlić
informacje o kontaktach.
Dotknij i przytrzymaj, aby
wykonać połączenie, wysłać
wiadomość tekstową itd.
Dotknij litery, aby przeskoczyć
do nazwisk, rozpoczynających
się od tej litery.
Wskazówka: Aby przeszuka list, dotknij , aby otworzy
klawiatur na ekranie dotykowym, a nastpnie wpisz nazw.
Podczas przecigania lub przesuwania listy ukae si pasek
przewijania, co umoliwi szybsze przewijanie listy.
16
Kontakty
PRZESYANIE KONTAKTÓW
KONTAKTY TELEFONICZNE LUB E-MAIL
Zgromad wszystkie kontakty w jednym miejscu. Oto gar
przydatnych wskazówek:
cieka:
• Korzystanie z poczty Gmail™
• Aby zadzwoni do danej osoby, dotknij ikony
wpisu.
Wszystkie kontakty z poczty Gmail zostan automatycznie
zsynchronizowane z telefonem. Róne aplikacje
komputerowe dla telefonów komórkowych oraz konta e-mail
pozwalaj na eksport kontaktów w postaci pliku .CSV.
Moesz nastpnie skorzysta z usugi Gmail, aby
zaimportowa plik. Wicej szczegóów znajduje si na
stronie www.motorola.com/transfercontacts. Moesz te
zalogowa si do swojego konta Gmail na komputerze i
wybra opcj „Pomoc”.
• Wicej
Inne metody i narzdzia pomocne przy przenoszeniu
kontaktów znajduj si na stronie
www.motorola.com/transfercontacts.
CZENIE KONTAKTÓW
Moesz posiada dwa lub wicej kontakty dla tej samej osoby,
na przykad kontakt Gmail, który jest ju zapisany w telefonie,
lub znajomego, który posiada dwa adresy e-mail. Aby poczy
te kontakty:
cieka:
>
Kontakty
Dotknij kontakt, aby go otworzy, a nastpnie wybierz opcj
Menu
> Docz i zaznacz drugi kontakt.
>
Kontakty
• Dotknij kontaktu, aby wywietli informacje o kontakcie.
obok
• Aby wysa wiadomo tekstow, e-mail lub obejrze inne
opcje, nacinij i przytrzymaj kontakt.
WYWIETLANIE I UYWANIE KONTAKTÓW
Po skonfigurowaniu konta w sieci spoecznociowej (patrz
„SIECI SPOECZNOCIOWE” na stronie 24) bdziesz wiedzia,
co u kogo sycha. Za kadym razem, gdy odbierzesz
poczenie, sprawdzisz wiadomoci lub poszukasz danych
kontaktowych znajomego, zobaczysz jego nazw i numer, ale
moesz te zobaczy jego status w sieci spoecznociowej i
umiechnit twarz.
cieka:
>
Kontakty
• Aby znale kontakt, dotknij
wpisz nazw kontaktu.
na ekranie Kontakty i
Dotknij kontakt, aby otworzy szczegóy. W czasie
wywietlania szczegóów moesz zainicjowa poczenie
lub rozpocz wysyanie wiadomoci poprzez dotknicie
ikon obok numeru telefonu, adresu e-mail lub sieci
spoecznociowej. Aby obejrze interakcje z osob, dotknij
Historia kontaktów.
Kontakty
17
• Aby zmieni ustawienie dotyczce tego, która grupa
kontaktów ma by wywietlana (Wszystkie, Facebook
itd.), dotknij nazw filtra u góry.
Dotknij pola wprowadzania tekstu, aby otworzy klawiatur na
ekranie dotykowym.
• Aby zmieni sposób wywietlania listy kontaktów, wybierz
opcj Menu
> Opcje wywietlania.
Gdzie odbywa si zapisywanie kontaktów? Smartfon
zapisuje nowe kontakty w swojej pamici i na serwerze Google
Server, jeli masz konto. Aktualizuje take twoje konto sieci
spoecznociowej.
TWORZENIE KONTAKTÓW
cieka:
>
Kontakty >
Po zakoczeniu dotknij opcj Zapisz.
ULUBIONE
Dodajkontakt
kontakt
Dodaj
Aby doda kontakt do Ulubionych, dotknij go dwukrotnie,
nastpnie wybierz opcj Dodaj do ulubionych.
Kontakt Google
od [email protected]
Aby wywietli list Ulubionych:
Wybierz obrazek
dla kontaktu.
cieka:
Dodaj więcej szczegółów
nazwy.
EDYCJA I USUWANIE KONTAKTÓW
Dodaj inny numer.
cieka:
>
Kontakty > Ulubione
Imię
Nazwisko
Telefon
Usuń ten numer.
Telefon
Dom
Poczta e-mail
SYNCHRONIZOWANIE KONTAKTÓW
Adres pocztowy
Organizacja
Zapisz
18
Kontakty
Kontakty
Ustaw typ numeru.
Poczta e-mail
Dom
>
Dotknij i przytrzymaj kontakt, nastpnie wybierz opcj Edytuj
kontakt lub Usu kontakt.
Anuluj
W przypadku zmiany jednego z kontaktów smartfon
automatycznie zaktualizuje inne konta sieci
spoecznociowych. Jeli zmienie dane znajomego z sieci
spoecznociowej, smartfon zaktualizuje twoje kontakty.
PERSONALIZACJA KONTAKTÓW
WIADOMOCI
cieka:
Czasem najlepiej wysa SMS, wiadomo byskawiczn albo
e-mail. . .
>
Kontakty
Dodawanie zdj: dotknij i przytrzymaj dany wpis,
nastpnie wybierz opcj Edytuj kontakt > .
Ustawianie dzwonka: Dotknij kontaktu, a nastpnie dotknij
Menu
> Opcje > Dzwonek.
cieka:
>
Wiadomoci > Uniwersalna skrzynka
odbiorcza
GRUPY
cieka:
INFORMACJE WSTPNE: WIADOMOCI
>
Kontakty >
Sprawdź teraz, czy są nowe
wiadomości.
Tworzenie wiadomości
> nazwa grupy
Kontakty mona poczy w samodzielnie utworzone grupy
(np. „znajomi”, „rodzina” czy „praca”). W ten sposób mona
wywietla konkretne grupy kontaktów i dziki temu szybciej
znajdowa kontakty.
Kontakty >
Aby utworzy now grup, dotknij
nastpnie dotknij Menu
> Nowa grupa.
,
Uniwersalna skrzynka odbiorcza (14)
Anna Medina
19:39
Wersje tekstu
Proszę rzucić okiem na nowe poprawki i dać znać...
Jim Somers
Typ wiadomości
17:47
Spotkajmy się przed kinem o 8 i nie
zapomnij swojego identyfikatora. A może chcesz...
Arther Bando
14:45
Zaproszenie na spotkanie
Spotkanie zaplanowano na następny czwartek o 10:00...
Jon Anderson
14:19
Ostatnia wiadomość
Jak dla mnie w porządku.
Mary Morgan
Lista wiadomości
Dotknij, aby otworzyć
wiadomość. Dotknij i
przytrzymaj, aby przenieść,
usunąć itd.
11:41
Wolni strzelcy
Będziemy potrzebować pomocy z tymi nowymi stażystami...
Wskazówka: Aby zobaczy wicej wiadomoci, wykonaj
szybki ruch lub przecignij palcem do góry.
Wiadomoci
19
CZYTANIE WIADOMOCI I
ODPOWIADANIE NA NIE
cieka:
>
W wiadomociach tekstowych i wiadomociach e-mail dotknij
opcji Menu
w celu wywietlenia opcji, np. Wstaw ... czy
Zacz pliki.
Wiadomoci > Uniwersalna skrzynka
odbiorcza
Uwaga: Uniwersalna skrzynka odbiorcza wywietla
wszystkie wiadomoci: tekstowe, e-maile, oraz wiadomoci z
sieci spoecznociowych. Aby wywietli tylko jeden typ
wiadomoci, dotknij typu wiadomoci zamiast opcji
Uniwersalna skrzynka odbiorcza.
• Aby otworzy wiadomo tekstow lub pochodzc z sieci
spoecznociowej, a take wszystkie odpowiedzi na ni,
dotknij wiadomo.
• Aby odpowiedzie na wiadomo tekstow, otwórz j i
wprowad odpowied w polu tekstowym na dole.
W przypadku wiadomoci e-mail dotknij opcji
wybra opcj odpowiedzi.
, aby
• Aby przes
a wiadomo dalej, otwórz j i wybierz opcj
> Przelij dalej.
• Dotknij wiadomoci i przytrzymaj, aby wywietli dostpne
opcje.
TWORZENIE WIADOMOCI
cieka:
>
Wiadomoci >
Wybierz typ wiadomoci, taki jak Wiadomo tekstowa lub
Facebook. Nastpnie wprowad adresata i wpisz wiadomo.
20
Wiadomoci
WYSYANIE I ODBIERANIE
ZACZNIKÓW
Aby wraz z wiadomoci przesa plik, otwórz now
wiadomo i dotknij Menu
> Wstaw.
Po odebraniu wiadomoci z zacznikiem otwórz j i dotknij
nazwy pliku, aby go pobra. Kolejne dotknicie spowoduje
otwarcie pliku. W celu szybszego wywietlenia niektóre
formaty plików mona przeksztaci na HTML. Smarfon
wywietli wówczas opcj Pobierz wersj HTML.
Podczas wywietlania zacznika dotknij go, aby go zapisa,
udostpni lub wykona inn czynno.
Wskazówka: Aby szybciej wysya i odbiera due zaczniki,
skorzystaj z poczenia Wi-Fi (patrz „SIECI WI-FI” na stronie 41).
KONFIGURACJA WIADOMOCI
Aby dodawa konta e-mail, dotknij opcji
Dodaj konto.
>
Account Manager
Konta >
• Synchronizacja firmowych suy kontom e-mail w
przypadku serwera Exchange. Dane konta naley uzyska
od administratora systemu.
Wskazówka: Konieczne moe by wprowadzenie nazwy
domeny z nazw uytkownika(w postaci
domena/uytkownik).
• E-mail suy do osobistych kont e-mail. Aby uzyska
szczegóy dotyczce konta, skontaktuj si z jego dostawc.
Aby zmieni ustawienia, dotknij
>
dotknij Menu
, a nastpnie dotknij:
Wiadomoci,
• Zarzdzaj kontami, aby doda lub usun konto.
• Edytuj uniwersaln skrzynk odbiorcz, aby wybra, z
których kont wiadomoci bd wywietlane w
Uniwersalnej skrzynce odbiorczej.
• Ustawienia wiadomoci pozwalaj konfigurowa
powiadomienia dla kadego typu konta (wraz z innymi
preferencjami dla poczty e-mail).
Wskazówka: Informacje dotyczce kont sieci
spoecznociowych, patrz „DODAJ KONTA” na stronie 24.
WIADOMOCI BYSKAWICZNE
Do wysyania i odbierania wiadomoci byskawicznych mona
uy Google Talk™.
cieka:
>
Talk
Wskazówka: Moesz równie pobra komunikator z witryny
Google Play™.
POCZTA GOSOWA
Po nadejciu nowej wiadomoci poczty gosowej u góry ekranu
wywietlana jest ikona . Przecignij w dó pasek stanu i
dotknij powiadomienia Nowa wiadomo w poczcie
gosowej, aby wysucha wiadomo poczty gosowej.
Jeeli musisz zmieni numer poczty gosowej, na ekranie
gównym dotknij Menu
> Ustawienia > Ustawienia
pocze > Ustawienia poczty gosowej.
POCZTA E-MAIL
Podczas pierwszego uruchomienia smartfonu (patrz
„KONFIGURACJA I ROZPOCZYNANIE KORZYSTANIA” na stronie
4), prawdopodobnie nastpio logowanie do twojego konta
Gmail™. Ponadto moesz konfigurowa i wykorzystywa inne
konta pocztowe.
Aby doda inne konta e-mail do widgetu Wiadomoci oraz
Uniwersalnej skrzynki odbiorczej, dotknij opcji
>
Moje konta > Dodaj konto > E-mail.
Account Manager
Wiadomoci
21
WPROWADZANIE TEKSTU
Klawisze, kiedy s potrzebne
Wprowadzaj sowa jednym cigym ruchem. Wystarczy
przecign palcem po literach sowa.
Moesz otworzy klawiatur na ekranie dotykajc pola
tekstowego. Aby zamkn klawiatur, dotknij przycisku
Wstecz
.
Pole tekstowe
Dotknij, aby otworzyć
klawiaturę na ekranie
dotykowym.
Obiad w Bistro Fanta
Gotowe
1
2
3
w
a
4
e
5
r
6
t
7
y
8
u
9
i
d
f
g
h
j
k
z
x
c
v
b
n
m
p
l
.
Otwórz klawiaturę do
wpisywania symboli i
liczb.
Wprowadzanie
głosowe/
Dyktowanie
Usuń
Powrót
Nowa linia
Spacja
Aby wybra metod wprowadzania, dotknij i przytrzymaj
obszar wprowadzania tekstu na ekranie, aby otworzy menu
Wprowadzanie tekstu
Gotowe
1
q
aa
w
@
2
e
s
z
$
EN
3
r
x
4
&
d
!
i
Shift
METODY WPROWADZANIA
22
Anna
[email protected]#
0
o
s
?123
nastpnie dotknij dan metod.
WPROWADZANIE TEKSTU PRZEZ SWYPE™
KLAWIATURA NA EKRANIE
DOTYKOWYM
q
Edytuj tekst. Dotknij opcj Metoda wprowadzania, a
t
-
f
c
#
5
y
g
v
=
(
6
u
)
h
b
/
7
i
:
j
n
+
8
o
;
k
m
?
9
p
l
"”"
0
Aby wprowadzić
słowo, wyznacz
ścieżkę poprzez
litery. Duża litera:
przejdź nad
klawiaturę.
Podwójne litery:
zatocz kółko na
literze.
Wskazówki:
• Aby wprowadzi apostrofy z zwykych sowach angielskich
(np. „I’ll”), przecignij po n, jakby to by apostrof.
• Aby wpisywa znaki przestankowe, cyfry lub symbole,
dotknij opcji Symbole
.
• Aby poprawi literówk, dwukrotnie dotknij dane sowo
(szybkim ruchem). Swype wywietli mae menu z innymi
opcjami sowa. Swype moe równie wywietli menu, jeli
nie rozpoznaje sowa.
• Jeli Swype nie zna sowa, moesz uy liter, by je
wprowadzi. Swype zapamituje, wic nastpnym razem
wystarczy przecign po literach.
Aby...
Zaznaczy tekst
Dotknij i przytrzymaj tekst, a
nastpnie wybierz opcj
Zaznacz sowo lub Zaznacz
wszystko.
Wyci lub skopiowa
zaznaczony tekst
Dotknij i przytrzymaj tekst, a
nastpnie dotknij Wytnij lub
Kopiuj.
Wklei wycity lub
skopiowany tekst w
miejscu wskazanym
kursorem
Dotknij i przytrzymaj lokalizacj
do wklejenia, a nastpnie
dotknij opcj Wklej.
Usun znak znajdujcy
si po lewej stronie
kursora
Dotknij opcji Usu
(przytrzymaj, aby usun
wicej).
KLAWIATURA MULTI-TOUCH
Wprowad tekst po jednej literze. Podczas wpisywania
smartfon podpowiada sowa ze sownika i wybranego jzyka.
Smartfon wstawia take automatycznie apostrofy w pewnych
sowach, np. „dont”.
Aby doda wyraz do sownika, dwukrotnie dotknij wyrazu, a
nastpnie wybierz Dodaj „sowo” do sownika.
WSKAZÓWKI DOTYCZCE
WPROWADZANIA TEKSTU
Aby...
Wprowadzi jedn
wielk liter
Dotknij Shift
.
Wprowadza tylko
wielkie litery a do
ponownego dotknicia
Shift
Dwukrotnie dotknij Shift
.
Dotknij ponownie, aby powróci
do maych liter.
cieka: Menu
Przesun kursor
wprowadzania tekstu
Dotknij miejsce tekstu, w które
chcesz przenie kursor.
• Aby zmieni jzyk oraz styl klawiatury na ekranie
dotykowym, dotknij opcji Wybierz jzyk.
USTAWIENIA WPROWADZANIA TEKSTU
> Ustawienia > Jzyk i klawiatura
• Aby edytowa sownik, dotknij opcji Sownik
uytkownika.
• Aby zmieni metod wprowadzania i ustawienia, dotknij
Swype lub Klawiatura Multi-touch.
Wprowadzanie tekstu
23
SIECI SPOECZNOCIOWE
moje ycie, twoje ycie
TWOJE KONTO SIECI
SPOECZNOCIOWEJ
Integruj i synchronizuj wszystkie swoje kontakty, e-maile i sieci
spoecznociowe. Bez otwierania i zamykania aplikacji i menu.
Wystarczy dotkn widetów Sie spoecznociowa i Status
w sieci spoecznociowej na ekranie gównym.
Wskazówka: Korzystaj z widoku galerii do przegldania
albumów online, swoich i znajomych. Dotknij
Galeria.
>
DODAJ KONTA
Moesz doda swoje konto w portalu Facebook, Twitter lub
innym do konta sieci spoecznociowej. Jeeli nie posiadasz
kont na wymienionych stronach internetowych, moesz je
odwiedzi i zaoy konta.
Aby skonfigurowa konta e-mail, patrz „KONFIGURACJA
WIADOMOCI” na stronie 20.
cieka:
>
Account Manager
Konta > Dodaj konto
Aby doda konto, dotknij je. Nastpnie wprowad swoj nazw
uytkownika i haso dla tego konta.
Po zalogowaniu si do kont sieci spoecznociowych
zobaczysz swoich znajomych i kontakty na licie Kontakty.
24
Sieci spoecznociowe
Twój status i jego aktualizacje mog pojawi si w widecie
Sie spoecznociowa.
Wiadomoci z serwisu Twitter bd zawsze wywietlane w
telefonie jako „przeczytane”, ale smartfon powiadomi o
nadejciu nowej wiadomoci.
Wskazówka: Aby szybciej pobiera aktualizacje, patrz „SIECI
WI-FI” na stronie 41.
EDYCJA I USUWANIE KONTAKTÓW
cieka:
>
Account Manager
Konta
Dotknij konto, aby je edytowa lub usun (wraz z list
kontaktów i wiadomociami).
Uwaga: Nie mona usun konta Google™ uywanego lub
utworzonego podczas konfigurowania smartfonu.
PORADY I WSKAZÓWKI
Troch przydatnych podpowiedzi
WSKAZÓWKI OGÓLNE
• Jasno ekranu ulega zmianie, kiedy smartfon wyczuwa
aktualne warunki owietleniowe.
• Aby powróci do ekranu gównego, dotknij opcji Ekran
gówny
.
• Aby wywietli ostatnio wybierane numery, dotknij opcji
Telefon > Ostatnio wybierane.
• Aby wczy/wyczy tryb upienia w smartfonie, nacinij
przycisk zasilania
• Aby ustawi czas wygaszania wywietlacza: dotknij
Menu
> Ustawienia > Wywietlacz > Wygaszanie
ekranu.
• Aby rozpocz wyszukiwanie, dotknij przycisk szukania
. W celu wyszukiwania gosowego, dotknij i przytrzymaj
Szukanie
.
• Aby wczy wyczy dwik, nacinij i przytrzymaj
przycisk zasilania
> Trybcichy.
• Aby wczy wyczy tryb dozwolony w samolocie, nacinij
i przytrzymaj przycisk zasilania
> Tryb samolotowy.
WSKAZÓWKI DOTYCZCE BATERII
Czy chcesz wyduy czas pracy baterii? Spróbuj tych
sposobów:
• Uywaj aplikacji Smart Actions to zarzdzania ustawieniami
smartfonu i minimalizacji zuycia akumulatora.. Aby
Smart Actions,
uzyska wicej informacji,dotknij
>
a nastpnie dotknij Menu
> Pomoc.
• Aby wyczy transfer danych w tle, dotknij Menu
> Ustawienia > Meneder danych > Dane w tle.
• Aby wyczy interfejs Bluetooth™, dotknij opcji Menu
> Ustawienia > Sieci zwyke i bezprzewodowe
> Bluetooth.
• Aby wyczy modu cznoci Wi-Fi, dotknij Menu
>
Ustawienia > Sieci zwyke i bezprzewodowe > Wi-Fi.
• Aby zautomatyzowa codzienne czynnoci, wybierz opcj
Czynnoci inteligentne.
>
• Aby wywietli ostatnio uywane aplikacje, dotknij i
przytrzymaj przycisk Ekran gówny
.
• Aby zmieni skróty dokowania u dou ekranu gównego,
dotknij i przytrzymaj skrót, a nastpnie wybierz skrót, który
chcesz zamieni.
Porady i wskazówki
25
APLIKACJA WEBTOP
CZENIE Z APLIKACJ WEBTOP
Inteligentne aplikacje przenone
Podcz telefon do urzdzenia Motorola Lapdock™, aby
automatycznie uruchomi aplikacj Webtop.
INFORMACJE WSTPNE: WEBTOP
Podcz telefon do wywietlacza HDTV. Skorzystaj ze stacji HD
Dock, HD Station lub adaptera aplikacji Webtop, a nastpnie
wybierz j z menu programów.
Przegldaj lub korzystaj z aplikacji sieciowych na duym
ekranie za porednictwem w peni funkcjonalnej przegldarki
Firefox™. Twórz i przesyaj dokumenty, arkusze i prezentacje
przy uyciu narzdzi internetowych, takich jak Dokumenty
Google.
Aby uruchomi aplikacj Webtop, podcz telefon do
wywietlacza HDTV lub monitora, korzystajc ze stacji
dokujcej (sprzedawana osobno).
Gdy skoczysz prac z aplikacj Webtop, odcz kabel lub
telefon od danego akcesorium.
STEROWANIE APLIKACJ WEBTOP
Aby porusza si po oknie aplikacji Webtop:
• W oknie Telefon moesz otwiera aplikacje telefonu.
• U dou ekranu wywietlane s skróty aplikacji.
Masz moliwo otwierania kilku przegldarek Firefox.
Dodatkowe urządzenie LapDock lub
HD Dock
Wyświetlacz lapdocka, HDTV lub monitor
• W prawym górnym rogu ekranu wywietlane s ikony stanu i
Ustawienia.
Aby uzyska pomoc dotyczc aplikacji webtop, otwórz
Ustawienia > Pomoc w prawym górnym rogu ekranu.
Widok
mobilny
Menedżer kont
Zasobnik aplikacji
26
Aplikacja Webtop
Pełny pulpit
Przeglądarka
WYSYANIE BIECEJ STRONY
INTERNETOWEJ DO TELEFONU
Jeli znajdziesz interesujc stron internetow w aplikacji
webtop, moesz j wysa do swojego smartfonu w celu
przegldania po wydokowaniu. IW przegldarce Firefox,
wybierz Plik > Wylij do telefonu. Jeli zostanie wywietlony
odpowiedni monit dotyczcy zakoczenia dziaania, wybierz
Przegldarka. Strona internetowa otworzy si w przegldarce
telefonu.
DIGITAL LIVING
Pozostawaj w kontakcie
MOTOCAST
Odtwarzaj strumieniowo lub pobieraj muzyk, zdjcia, filmy i
dokumenty z komputera bezporednio do smartfonu. Aplikacja
MotoCast pozwala pobiera zawarto domowego lub
subowego komputera z niesamowit prdkoci,
zapewniajc bezpieczny, prawie natychmiastowy zdalny
dostp do plików.
Uwaga: Prawo autorskie. Czy masz prawo? Naley zawsze
postpowa zgodnie z prawem. Wicej informacji znajduje si
w rozdziale „Treci chronione prawem autorskim”.
KONFIGURACJA URZDZENIA
Aby rozpocz, dotknij opcji
>
Konta > Dodaj konto
> MotoCast ID. Postpuj zgodnie ze wskazówkami
wywietlanymi na ekranie, aby utworzy konto na Twoim
telefonie.
Account Manager
KONFIGURACJA KOMPUTERA
Aplikacja MotoCast moe zosta zainstalowana na co najmniej
jednym komputerze z systemem operacyjnym
Microsoft™ Windows™ lub Apple Macintosh, aby odtwarza
pliki z sieci, pobiera je i przesya. Smartfon zawiera aplikacj,
która musi zosta zainstalowana na komputerze. Podcz
smartfon do komputera za pomoc kabla USB, a nastpnie
Digital living
27
postpuj zgodnie z poleceniami wywietlanymi na ekranie, aby
zainstalowa aplikacj. Po instalacji zaloguj si do tego
samego konta, które zostao utworzone w telefonie, nastpnie
wybierz pliki, które chcesz udostpni.
KORZYSTANIE Z PLIKÓW ZDALNYCH
Skorzystaj z opcji
Muzyka,
Galeria i
Pliki, aby
przeglda pliki udostpnione na Twoim komputerze.
OGLDANIE W ROZDZIELCZOCI HD
Moesz tworzy wasne filmy HD (patrz „FILMY HD” na stronie 30)
w celu ogldania ich na ekranie telewizora HD lub monitora.
1 Podcz kabel micro HDMI (sprzedawany osobno) do
waciwego portu telefonu (patrz rozdzia „TWÓJ SMARTFON”
na stronie 2) i telewizora HDTV lub monitora.
2 Wyreguluj wywietlany obszar na ekranie HDMI dotykajc
Menu
> Ustawienia > HDMI.
ZDJCIA I FILMY
Zobacz, sfotografuj, wylij zdjcie!
ZDJCIA
WYKONYWANIE I UDOSTPNIANIE ZDJ
Zrób rodzinne zdjcie i opublikuj je w sieci, aby Twoi znajomi
te mogli je zobaczy.
cieka:
>
Wyświetl
ostatnie zdjęcie.
Aparat
Powiększanie
lub pomniejszanie.
Liczba pozostałych
zdjęć do zrobienia
Przełącza między
aparatem z przodu i z tyłu.
Zrób
zdjęcie.
756 San Francisco, CA
TRYB LUSTRZANY
Podcz swojego smartfona do telewizora HD, monitora lub
projektora, aby móg przeglda i komunikowa si ze
smartfonem na duym ekranie. Poka swoje zdjcia, filmy i
pobieraj filmy. Wykorzystuj duy ekran do grania, ogldania
filmów, przegldania Internetu i innych Wystarczy podczy
urzdzenie do telewizora HDTV lub monitora za pomoc
dodatkowego kabla HD (sprzedawany osobno). Wszytko co
widzisz na wywietlaczu ukae si take na duym ekranie.
28
Zdjcia i filmy
Ustaw aparat.
Pole autofokusu
Dotknij ekranu, aby
zmienić ostrość.
Przełącz na
kamerę.
Uwaga: Zdjcia s przechowywane w wewntrznej pamici
telefonu, o ile nie przeczysz zapisywania na kart pamici
microSD. Rozdzielczo zdj moe by ustawiona na 8 MP
lub na Panoramiczn (6 MP).
Wskazówka: Naciskaj przyciski gonoci, aby powiksza lub
zmniejsza obraz w wizjerze.
Aby wykona zdjcie, w wizjerze dotknij opcji .
Telefon zapisze zdjcie i wywietli jego miniatur w rogu
ekranu. Aby obejrze wykonane przed chwil zdjcie, dotknij
jego miniaturki. Nastpnie:
• Aby ustawi zdjcie jako tapet, zdjcie do kontaktu lub
zdjcie do sieci spoecznociowej, dotknij Menu
> Ustaw jako.
• Aby wys
a zdjcie w wiadomoci lub opublikowa je w
Internecie, dotknij opcji . Wicej informacji na temat
udostpniania zdj mona znale w punkcie
„UDOSTPNIANIE ZDJ I FILMÓW” na stronie 32.
• Aby przes
a zdjcie do albumu fotograficznego online,
dotknij .
• Aby wydrukowa zdjcie, dotknij Menu
> Wicej
> Drukuj.
• Aby usun zdjcie, dotknij Menu
> Usu.
USTAWIENIA APARATU
W wizjerze przecignij zakadk w lewy dolny róg ekranu (lub
dotknij menu Menu
), aby dokona ustawie aparatu:
Opcje
Ustawienia
• Rozdzielczo filmu
• Lokalizacja zapisu (telefon lub karta
pamici microSD)
• Geo-Tag (automatyczna informacja dot.
lokalizacji)
• Stabilizacja filmowania
• D
wik migawki
Efekty
Ustawienie efektu zdjcia: Normalne,
Czarno-biae, Negatyw i wicej.
Programy
Ustawienie typu zdjcia, które ma zosta
zrobione: Auto, Portret, Krajobraz,
Sport i wicej.
Tryby
Ustaw tryb Pojedyncze ujcie,
Panorama, Seria zdj lub Z zegarem.
Ekspozycja
Wybierz ustawienie ekspozycji.
Lampa
byskowa
Ustaw opcj Wczona, Wyczona lub
Automatyczna.
ZDJCIA PANORAMICZNE
IW wizjerze dotnij Menu
> Tryby > Panorama, aby
wykona zdjcie panoramiczne. Aparat automatycznie wykona
do szeciu zdj podczas ruchu aparatu, a nastpnie poczy
je w jedno due zdjcie.
• Panoramiczna (6 MP) lub
rozdzielczo fotograficzna 8 MP
Zdjcia i filmy
29
FILMY
NAGRYWANIE I UDOSTPNIANIE FILMÓW
cieka:
>
Aparat, nastpnie dotnij lub przecignij
przecznik w prawo, aby wybra kamer.
Przełącza między aparatem
z przodu i z tyłu.
Obejrzyj
ostatni film.
Pozostały
czas
Nagraj
film.
Telefon zapisuje film i wywietla miniatur filmu w rogu ekranu.
Aby obejrze nakrcony przed chwil film, dotknij jego
miniaturki. Nastpnie:
• Aby odtworzy film, dotknij
.
• Aby wys
a film w wiadomoci lub opublikowa go w
Internecie, dotknij . Wicej informacji na temat
udostpniania filmów, patrz „UDOSTPNIANIE ZDJ I
FILMÓW” na stronie 32.
• Aby przes
a film do albumu online, dotknij
• Aby usun film, dotknij Menu
HD 00:13:50 San Francisco, CA
.
> Usu.
FILMY HD
Moesz nagrywa filmy w jakoci HD, aby oglda je na
ekranie telewizora HD lub monitora.
Aby nagrywa filmy w jakoci HD, ustaw prawidow
Rozdzielczo obrazu. W aktywnym wizjerze kamery, dotknij
Menu
> Ustawienia > Rozdzielczo wideo > HD+
(1080p) lub Wysoka rozdzielczo (720p).
Ustaw kamerę.
Powiększanie
lub pomniejszanie.
Aby nagra film, w wizjerze dotknij opcji
nagrywanie filmu, dotknij ponownie .
30
Zdjcia i filmy
Przełącz na
aparat.
. Aby zatrzyma
Aby poprawi jako filmu, dotknij Menu
lub Efekty.
> Sceny audio
USTAWIENIA KAMERY
WYWIETLANIE ZDJ I FILMÓW
W wizjerze przecignij zakadk w lewym dolnym rogu ekranu
(lub dotknij Menu
), aby dokona ustawie kamery:
cieka:
Opcje
Ustawienia
• Panoramiczna
• Rozdzielczo wideo (1080p, 720p,
DVD, VGA lub QVGA)
>
Galeria
Przegldaj swoje zdjcia i zdjcia/filmy znajomych z rónych
witym medialnych jak Picasa™, Flickr, PhotoBucket i
Facebook™. Moesz dodawa komentarze do zdj innych
osób i moesz czyta komentarze zamieszczone przez inne
osoby. Dziki funkcji MotoCast moesz przeglda zdjcia
zapisane na Twoim komputerze.
• Lokalizacja zapisu (telefon lub karta
pamici microSD)
Dodaj zdjęcia i filmy do telefonu
• Geo-Tag (automatyczna informacja dot.
lokalizacji)
richie
• Stabilizacja filmowania (redukuje
drgania podczas filmowania)
richie
Przesłał zdjęcie
Wczoraj
ie
richie
zdjęcie
słłał zdjęcie
Przesła
aj
aj
ora
Wczor
Przesła
Wczora
• D
wik migawki
Efekty
Sceny audio
Przejdź do albumów
online znajomych.
Ustawienie efektu na filmach: Normalne,
Czarno-biae, Negatyw i wicej.
3
Posortuj zdjęcia i filmy.
Ustaw opcje nagrywania dwiku: Stereo,
Zmniejszenie haasu wiatru lub
Koncert, Wyrównany lub Skierowany
do przodu.
Wyświetl zarejestrowane
filmy i zdjęcia.
Aparat
Tryby
Ustaw Zwyky film lub wiadomo
wideo.
Ekspozycja
Wybierz ustawienie ekspozycji.
Kontrolka
Wczenie lub wyczenie kontrolki kamery.
Moja biblioteka
Znajomi
Online
MotoCast
Obejrzyj swoje albumy online
(np. Picasa, Flickr czy
Facebook).
Przesyłaj multimedia z
Twojego komputera za
pomocą funkcji MotoCast.
Zdjcia i filmy
31
Uwaga: Dotknicie wywietlacza w trakcie odtwarzania filmu
powoduje wywietlenie elementów sterujcych.
UDOSTPNIANIE ZDJ I FILMÓW
cieka:
>
Galeria > zdjcie lub film
Dotknij
, a nastpnie wybierz sposób udostpniania, np.
Bluetooth, Wiadomo e-mail, Wiadomo tekstowa lub
album online.
ZARZDZANIE ZDJCIAMI I FILMAMI
cieka:
>
Galeria > zdjcie lub film
Dotknij Menu
, a nastpnie wybierz Edycja, Usu, Dodaj
do albumu, Ustaw jako (zdjcie), lub Mapa (film). Dotknij
Wicej, aby wywietli dodatkowe opcje.
Wskazówka: Aby skopiowa zdjcia z lub do komputera,
przejd do punktu „POCZENIE USB” na stronie 45.
EDYTOWANIE ZDJ I FILMÓW
cieka:
>
Galeria > zdjcie lub film
Dotknij Menu
> Edycja. Moesz wybra zaawansowane
funkcje edytowania, aby zmieni rozmiar, przyci lub zmieni
kolor.
WYWIETLANIE STRUMIENIOWE I
SYNCHRONIZACJA ZDJ ORAZ FILMÓW
Zastosuj MotoCast do przekazywania strumieniowego zdj i
filmów z komputera do smartfonu.
32
Zdjcia i filmy
cieka:
>
Galeria > MotoCast
Wicej informacji na temat uywania aplikacji MotoCast, patrz
„MOTOCAST” na stronie 27.
MUZYKA
Aby odtwarza muzyk zapisan na komputerze lub w
telefonie, dotknij opcji Moja biblioteka.
Gdy musisz czego posucha...
Otwórz menu kategorii.
INFORMACJE WSTPNE: MUZYKA
Niech muzyka zawsze Ci towarzyszy! Moesz zapisywa
muzyk w telefonie lub odtwarza j bezporednio z
komputera za pomoc funkcji MotoCast.
cieka:
>
Przesyłaj muzykę z Twojego
komputera za pomocą funkcji
MotoCast.
Przeszukaj bibliotekę
muzyki.
Wykonawcy
Brooks Fairfax
Muzyka
2 utwory
Wykonawcy
Jon Levy
Albumy
3 utwory
Listy odtwarzania
Dodawanie muzyki do telefonu
Gatunki
Lisa Palleschi
14 utworów
Max Keppler i AnnaLee...
12 utworów
Słuchaj radia internetowego.
Przejdź do muzycznej
biblioteki.
Przejdź do bieżącego utworu.
Pobierz i
słuchaj podkastów.
Odtwarzanie
Moja biblioteka
Radio internetowe
Podkasty
Serwery DLNA
Odtwarzaj strumieniowo lub
kopiuj muzykę do i z innych
urządzeń DLNA.
Utwory
Kategorie
Wybierz utwór według
artysty, albumu, utworu,
listy odtwarzania lub gatunku
muzycznego.
Ostatnio odtwarzane
Dotknij, aby odtworzyć
ponownie.
Wybierz polecenie , aby zobaczy które komputery
aktualnie cz si z telefonem lub wybra wywietlanie czy te
ukrywanie danej zawartoci.
Aby odtwarza w kolejnoci losowej wszystkie utwory z listy
odtwarzania, dotknij
> .
Wskazówka: Aktualnie odtwarzany utwór moesz doda do
listy odtwarzania, dotykajc Menu
> Wicej > Dodaj do
listy odtwarzania.
Wskazówka: Aby sucha muzyki podczas lotu, wycz wszystkie
poczenia sieciowe i bezprzewodowe: nacinij i przytrzymaj
przycisk zasilania
, a nastpnie dotknij Tryb samolotowy.
Muzyka
33
KONFIGURACJA MUZYKI
JAKICH SUCHAWEK MONA UYWA?
Uwaga: Prawo autorskie. Czy masz prawo? Naley zawsze
postpowa zgodnie z prawem. Wicej informacji znajduje si
w rozdziale „Treci chronione prawem autorskim”.
Telefon wyposaono w gniazdo suchawek z wtykiem 3,5 mm
na potrzeby przewodowego odtwarzania dwiku
stereofonicznego. Mona te zrezygnowa z kabli dziki
suchawkom stereofonicznym lub gonikom Bluetooth® (patrz
rozdzia „URZDZENIA GONOMÓWICE BLUETOOTH™” na
stronie 43).
Aby zapisa utwory na komputerze, a nastpnie przesa je do
telefonu, potrzebne s:
POBIERANIE MUZYKI
JAKIE NARZDZIA DO PRZESYANIA MUZYKI S
POTRZEBNE?
• Komputer z zainstalowanym systemem
Microsoft® Windows® lub Apple Macintosh.
• Kabel danych USB (dostarczany wraz ze smartfonem).
Smartfon obsuguje wymienne karty pamici microSD o
pojemnoci do 32 GB. Aby woy dodatkow kart
microSD przejd do rozdziau „ZOENIE I ADOWANIE” na
stronie 3.
PRZENOSZENIE
Przeno pliki muzyczne z komputera na smartfon za pomoc
kabla USB. Wicej informacji na ten temat mona znale w
czci „POCZENIE USB” na stronie 45.
PRZEKAZYWANIE STRUMIENIOWE I
SYNCHRONIZACJA
Wskazówka: Aby sprawdzi ilo wolnego miejsca na karcie
microSD, przejd do ekranu gównego i dotknij opcji Menu
> Ustawienia > Pami.
Uyj funkcji MotoCast do przesyania muzyki, podkastów i
plików audio z komputera na swój telefon.
JAKIE FORMATY PLIKÓW DWIKOWYCH S
OBSUGIWANE?
Wicej informacji na temat uywania aplikacji MotoCast, patrz
„MOTOCAST” na stronie 27.
Telefon obsuguje wiele rónych rodzajów plików: AAC, AAC+,
AAC+ Enhanced, AMR NB, AMR?WB (nie we wszystkich
krajach), MP3, WAV, WMA v9 i MIDI.
34
Muzyka
cieka:
>
Muzyka > Dodaj muzyk do telefonu
ODTWARZANIE MUZYKI
Wystarczy dotkn utwór lub list odtwarzania, aby rozpocz
odtwarzanie muzyki.
Max Keppler i AnnaLee Scott
When You're Around
Wykonawca i tytuł utworu
Running Roughshod
Informacje o artyście
Okładka albumu
Słowa piosenki — aktualny wiersz
Słowa piosenki — następny wiersz
Słowa piosenki są
przewijane w trakcie
trwania utworu.
PRZYCISKI ODTWARZACZA MUZYKI
Aby...
Odtwarzanie/pauza
Dotknij
Wybierz
poprzedni/nastpny
utwór
Dotknij
Przewijanie do
przodu/przewijanie
do ty
u
Dotknij i przytrzymaj
Wywietl list
odtwarzania
Dotknij
W
cz/wy
cz
losowe odtwarzanie
Dotknij
>
.
Powtarzaj
wszystko/wy
.
Dotknij
>
.
Regulacja g
onoci
Nacinij boczne przyciski
gonoci.
Przejcie do folderu
g
ównego muzyki
Dotknij opcji Menu
> Folder gówny muzyki.
Zarzdzanie
g
onikami
Dotknij opcji Menu
>
Wicej > Ustawienia> Efekty
d
wikowe.
Lista odtwarzania
Opcje sterowania
odtwarzaniem muzyki
Tworzenie listy odtwarzania
/
.
/
.
/
.
.
Muzyka
35
SIE
Aby...
Dodaj utwór do listy
odtwarzania
Dotknij Menu
> Wicej
> Dodaj do listy odtwarzania.
surfuj po sieci za pomoc smartfonu
Uyj jako dzwonka
Dotknij opcji Menu
>
Wicej > Ustaw jako dzwonek.
INFORMACJE WSTPNE:
PRZEGLDARKA
Usu
Dotknij Menu
> Usu.
cieka:
> Wicej
http : //w w w.
Przegldarka
http://www.google.com/...
UKRYWANIE, WYWIETLANIE, WYCZANIE
Sieć
Grafika
Miejsca
Wiadomości
więcej
Dotknij opcji Ekran gówny
, aby skorzysta z innej
aplikacji. Muzyka bdzie odtwarzana w tle.
Podczas odtwarzania utworu na pasku stanu jest wywietlana
ikona . Przesu szybko w dó, aby zobaczy szczegóy.
Dotknij utworu, aby powróci do widoku przycisków
odtwarzacza muzyki.
Aby wyczy muzyk, dotknij ikony
Instant (beta) jest wyłączone: Włącz
Dotknij łącze, aby je wybrać.
Dotknij i przytrzymaj, aby
wyświetlić więcej opcji.
.
LISTY ODTWARZANIA
Restauracje
Aby do listy odtwarzania doda utwór z biblioteki muzyki,
dotknij i przytrzymaj wybrany utwór, a nastpnie dotknij opcji
Dodaj do playlisty. Wybierz istniejc list odtwarzania lub
dotknij Utwórz playlist, aby utworzy nowa list.
Aby edytowa, usuwa lub zmienia nazwy list odtwarzania,
dotknij i przytrzymaj konkretn list w bibliotece muzycznej.
36
Sie
Nowe okno
Bary
Kawiarnie
Zakładki
Więcej
Okna
Zaloguj się
iGoogle Ustawienia Pomoc
Odśwież
Prześlij dalej
Więcej
Dotknij menu
wyświetlić opcje
przeglądarki.
aby
Wskazówka: Aby powikszy, dotknij wywietlacza dwoma
palcami, a nastpnie rozsu je.
NAWIZYWANIE POCZENIA
Moesz pobra „APLIKACJE I AKTUALIZACJE” na stronie 10.
Smartfon automatycznie czy si z Internetem za
porednictwem sieci telefonii komórkowej (bezprzewodowo)
lub dziki poczeniu Wi-Fi.
Uwaga: Operator sieci moe nalicza opaty za przegldanie
Internetu lub pobieranie danych.
Aby uzyska szybszy dostp do Internetu przy uyciu sieci
Wi-Fi, dotknij paska stanu u góry ekranu gównego i przesu
go w dó. Dotknij powiadomienia Dostpne sieci Wi-Fi, aby
wybra ulubion sie. Aby uzyska wicej informacji, patrz
„SIECI WI-FI” na stronie 41.
Uwaga: Jeli nie moesz si poczy, skontaktuj si z operatorem.
OPCJE PRZEGLDARKI
Dotknij przycisk Menu
Opcje
Nowe okno
Otwieranie nowego okna przegldarki.
Zakadki
Wywietlanie zakadek.
Okna
Wywietlaj otwarte okna przegldarki.
Odwie
Ponownie aduje stron.
Przelij dalej
Przejd do przodu przez wywietlane
strony (dotknij Powrót
, aby zawróci).
Wicej
Wywietl dodatkowe opcje przegldarki.
ODTWARZANIE FILMÓW W INTERNECIE
Przegldarka zawiera aplikacj Adobe™ Flash™ Player, która
dodaje animacj, filmy i interaktywno do stron internetowych.
Dotknij
, aby rozpocz odtwarzanie filmu. Dwukrotnie
dotknij film, aby go powikszy.
POBRANE PLIKI
W celu pobrania plików za pomoc przegldarki dotknij cza
do pliku albo dotknij i przytrzymaj obraz, a potem wybierz opcj
Zapisz obraz.
W celu wywietlenia pobranych plików dotknij opcji
Pobrane. Dotknij i przytrzymaj dan pozycj, aby j
>
otworzy, wywietli dotyczce jej informacje szczegóowe
albo usun j z listy.
, aby wywietli opcje przegldarki:
YOUTUBE™
Udostpniaj wszdzie filmy uytkownikom serwisu YouTube.
Nie trzeba posiada konta w serwisie YouTube, aby przeglda
i wywietla filmy.
cieka:
>
YouTube
Uwaga: Jeeli chcesz zaoy konto YouTube, odwied stron
www.youtube.com. Aby utworzy konto lub zalogowa si,
dotknij opcji Menu
> Mój kana. Aby Przeglda lub
Wysya filmy, dotknij Menu
.
Sie
37
PERSONALIZACJA
podkrel indywidualno
WIDETY
DODAJ WIDETY
1 Dotknij i przytrzymaj wolne miejsce na ekranie gównym.
Wskazówka: Przesu szybko w lewo lub w prawo, aby
zobaczy wicej paneli.
2 Dotknij Widety i wybierz widet.
KONFIGURACJA WIDETÓW
Niektóre widety mona dostosowywa. Dotknij widetu, aby
go otworzy, a nastpnie dotknij Menu
.
Na twoim ekranie gównym mog?ju si znajdowa widety.
• Ulubione kontakty: szybkie wybieranie, wysyanie
wiadomoci tekstowych lub e-mail do ulubionych kontaktów.
Aby doda kontakt do ulubionych, przejd do rozdziau
„ULUBIONE” na stronie 18.
• Uniwersalna skrzynka odbiorcza: Zmie nazw widetu
lub wybierz, jak dugo powinny by wywietlane nowe
wiadomoci. Aby doda konta e-mail, „KONFIGURACJA
WIADOMOCI” na stronie 20.
• Kalendarz: synchronizuj kalendarz i przegldaj zdarzenia
dziki wygodnemu widgetowi z funkcj przewijania.
Aby dodawa zdarzenia w kalendarzu, przejd do rozdziau
„KALENDARZ” na stronie 46.
38
Personalizacja
• Muzyka: Ustaw ten widet wg artysty, albumu, utworu, listy
odtwarzania lub po prostu nacinij Menu
> Losowo
wszystkie utwory. Wicej informacji na ten temat znajduje
si w „MUZYKA” na stronie 33.
• Wiadomoci: Zmie nazw widetu, wybierz, jak dugo
powinny by wywietlane nowe wiadomoci lub wybierz
ródo wiadomoci. Aby wybra ródo, dotknij , a
nastpnie wybierz opcj Bundles lub Kanay. Moesz te
wybra Niestandardowe, aby wprowadzi adres URL
Strony internetowej lub Kanau RSS.
• Pogoda: Zmie jednostki temperatury lub dodaj lokalizacje.
Aby doda lokalizacje, dotknij , wprowad miejscowo i
dotknij Szukaj. Po otwarciu widetu pogody szybko przesu
palcem w lewo, aby wywietli inne dodane lokalizacje.
SKRÓTY
Aby doda skróty do aplikacji, zakadek i inne na ekranie
gównym, dotknij i przytrzymaj puste miejsce na ekranie
gównym, dotknij Skróty, a nastpnie wybierz skrót.
Wskazówka: Aby zmieni skróty dokowania u dou ekranu
gównego, dotknij i przytrzymaj skrót, a nastpnie wybierz
skrót, który chcesz zamieni.
DZWONKI
Personalizacja dzwonków:
cieka: Menu
> Ustawienia > D
wik > Dzwonek
telefonu lub Powiadomienia
Aby ustawi opcje wibracji:
cieka: Menu
> Ustawienia > D
wik > Wibracja
Aby ustawi piosenk jako dzwonek:
cieka:
>
Muzyka, odtwórz utwór, nastpnie dotknij
opcji Menu
> Wicej > Ustaw jako dzwonek
TAPETA
Aby zastosowa now tapet:
1 Dotknij i przytrzymaj wolne miejsce na ekranie gównym.
2 Dotknij opcji Tapety.
3 Dotknij opcji Galeria, Aktywne tapety lub Tapety i
wybierz tapet.
DWIKI
• Aby ustawi gono dla dzwonków, mediów i alarmów, dotknij
opcji Menu
> Ustawienia > D
wik > Gono.
• Aby odtwarza dwiki konsoli wybierania numerów, dotknij
opcji Menu
> Ustawienia > D
wik > D
wikowe
potwierdzenie dotknicia klawisza.
• Aby odtwarza dwiki w trakcie zaznaczania elementów na
ekranie, dotknij opcji Menu
> Ustawienia > D
wik
> D
wik zaznaczania dotykowego.
• Aby ustawi niestandardow gono dla mediów i filmów,
na ekranie gównym dotknij opcji Menu
> Ustawienia
> D
wik > Efekty d
wikowe mediów > Gonik
telefonu.
USTAWIENIA WYWIETLACZA
• Aby ustawi jasno wywietlacza, dotknij opcji Menu
> Ustawienia > Wywietlacz > Jasno.
• Aby ustawi orientacj, dotknij opcji Menu
> Ustawienia > Wywietlacz > Automatyczne
obracanie ekranu.
• Aby ustawi animacj, dotknij opcji Menu
> Ustawienia > Wywietlacz > Animacja.
Uwaga: Niektóre aplikacje „oywaj” smartfon poprzez
obracanie, wygaszanie, poruszanie lub rozciganie jednego
lub wicej obrazów.
GODZINA I DATA
Ustawianie daty i godziny, strefy czasowej i formatu
wywietlania daty i godziny:
cieka: Menu
> Ustawienia > Data i godzina
JZYK I REGION
Ustaw jzyk menu oraz region:
cieka: Menu
> Wybierz jzyk
> Ustawienia > Jzyk i klawiatura
Personalizacja
39
POOENIE
Gdzie jeste i dokd zmierzasz
Google Maps oferuje potn, przyjazn dla uytkownika
technologi map i lokalnych informacji biznesowych —
wcznie z lokalizacjami biznesowymi, informacjami
kontaktowymi i informacjami o dojazdach.
GOOGLE MAPS™
Aby uzyska pomoc, dotknij Menu
cieka:
>
Mapy
Znajdź miejsca blisko
obecnej lokalizacji.
Szukaj na mapach
Mundelein
elein
94
Buffalo Grove
Wyśrodkuj mapę na
bieżącej lokalizacji.
Highland Park
Northbrook
Dodaj warstwy informacji
do widoku mapy.
ngton Heights
ghts
Evanston
Des Plaines
aumburg
Oak Parkk
C
Chicago
La Grange
294
Oak
Oa
O
ak L
Law
La
Lawn
aw
wn
n
90
Blue Island
Szukanie
Orland Park
Wskazówki
Harvey
Tinley Park
80
Wyczyść mapę
Calumet
East
Chicago
City
Moje miejsca
Hammond
Dołącz do użytkowników
Chicago
usługi Współrzędne
Heights
Gary
Dotknij menu
aby
wyświetlić opcje.
Highland
Więcej
Uwaga: Obraz mapy, jaki zostanie wywietlony, moe by
nieco inny od przedstawionego.
40
Pooenie
>
Nawigacja
Aby dowiedzie si wicej, przejd do
www.google.com/mobile/navigation.
94
355
Nawigacja Google Maps to internetowy system nawigacji GPS
z przewodnictwem gosowym.
Wykonaj polecenia, aby wypowiedzie lub wpisa miejsce
docelowe.
A
290
Cicero
NAWIGACJA GOOGLE MAPS™
cieka:
Chicago, IL
Elmwood
Park
Addison
Elmhurst
> Wicej > Pomoc.
Wskazówka: Chcesz si dowiedzie, co znajduje si w Twoim
najbliszym otoczeniu? Wypróbuj Google Places™. Dotknij
Miejsca , aby wywietli list zawierajc takie pozycje,
>
jak Restauracje, Bankomaty, Stacje paliw i inne w oparciu
o biec lokalizacj.
SIE BEZPRZEWODOWA
SIECI WI-FI
pozbd si przewodów
WCZANIE I WYCZANIE WI-FI
SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSUGI:
SIE BEZPRZEWODOWA
Podcz swój telefon do urzdze Bluetooth™ lub szybkich
sieci Wi-Fi.
Aby ustanowi poczenie, dotknij Menu
> Ustawienia
> Sieci zwyke i bezprzewodowe > Ustawienia Bluetooth
lub Ustawienia Wi-Fi.
Włącz i skanuj.
Ustawienia sieci Wi-Fi
Sieć Wi-Fi
Połącz z tą siecią.
Połączono z Kawiarenką Kasi
Powiadomienie sieciowe
Ustawienia Bluetooth
Otwarta sieć
Powiadom mnie o dostępnej sieci
Bluetooth
Włącz Bluetooth
Sieć zabezpieczona
Powiadom mnie o dostępnej sieci zabezpieczonej
Nazwa urządzenia
Telefon Motorola
Sieci Wi-Fi
Jenny’s Coffee Shoppe
Połączono
Widoczne
Ustaw urządzenie jako widoczne
Limit czasu wykrywania
Dodaj sieć Wi-Fi
Ustaw czas wykrywalności urządzenia
Skanuj w poszukiwaniu urządzeń
Zarządzaj sieciami
Urządzenia Bluetooth
Włącz i skanuj.
Połącz z tym urządzeniem.
Zestaw bezprzewodowy Motorola
Paruj z tym urządzeniem
cieka: Menu
> Ustawienia > Sieci zwyke i
bezprzewodowe > Wi-Fi
Uwaga: Aby wyduy czas eksploatacji akumulatora, wycz
zasilanie moduu Wi-Fi, gdy nie jest on uywany.
WYSZUKIWANIE SIECI WI-FI I CZENIE Z NIMI
Gdy interfejs Wi-Fi jest w
czony, wskanik zakresu Wi-Fi
ukae si na pasu stanu, gdy ta sie bdzie dostpna.
Przecignij w dó pasek stanu i dotknij powiadomienia
Dostpne sieci Wi-Fi, aby wybra sie i podczy si do niej.
Aby wyszuka sie, gdy interfejs Wi-Fi jest wy
czony:
1 Dotknij przycisku Menu
> Ustawienia > Sieci zwyke
i bezprzewodowe > Ustawienia Wi-Fi.
2 Dotknij opcji Wi-Fi, aby wczy interfejs Wi-Fi i rozpocz
wyszukiwanie. Jeli interfejs Wi-Fi jest ju wczony, dotknij
Menu
> Skanuj. Smartfon wywietli list sieci, które
odnalaz w swoim zasigu.
Wskazówka: Aby sprawdzi adres MAC smartfonu i inne
dane zwizane z cznoci Wi-Fi, dotknij Menu
> Zaawansowane.
3 Aby poczy si z wybran sieci, dotknij jej nazwy. W
razie potrzeby wprowad ustawienia opcji Identyfikator
SSID sieci, Zabezpieczenia i Haso sieci
bezprzewodowej, a nastpnie dotknij opcji Pocz.
Sie bezprzewodowa
41
Gdy smartfon poczy si z sieci, na pasku stanu zostanie
wywietlony wskanik sieci bezprzewodowej Wi-Fi .
Wskazówka: Jeli smartfon bdzie w zasigu, a interfejs Wi-Fi
bdzie wczony, nastpi automatyczne ponowne poczenie z
dostpnymi sieciami, z którym uytkownik czy si wczeniej.
TRYBY SIECI WI-FI
Jeli interesuj Ci dokadniejsze dane techniczne, to Twój
telefon korzysta z nastpujcych standardów sieci Wi-Fi:
802.11 b, g, n.
PUNKT DOSTPU WI-FI
Moesz skonfigurowa smartfon jako punkt dostpu Wi-Fi, aby
zapewni przenony, wygodny dostp do Internetu dla innych
urzdze Wi-Fi.
Przestroga: Ta aplikacja ma duy wpyw na naadowanie
akumulatora. Zaleca si korzystanie z tej aplikacji
równoczenie z podczon adowark.
Uwaga: Aby skorzysta z tej funkcji, musisz by abonentem
usugi umoliwiajcej dostp do sieci Wi-Fi w punktach
aktywnych. Skontaktuj si z dostawc usug.
Aby skonfigurowa smartfon jako punkt dostpu Wi-Fi:
1 Wycz modu cznoci Wi-Fi poprzez dotknicie Menu
> Ustawienia > Sieci zwyke i bezprzewodowe > Wi-Fi.
2 Dotknij
>
Przenonypunktdostpu > Przenony
punkt dostpu, aby wczy punkt dostpu.
42
Sie bezprzewodowa
3 Dotknij Ustawienia przenonego punktu dostpu, aby
zmieni ustawienia zabezpiecze oraz konfiguracj punktu
dostpu:
• SSID sieci — Wprowad unikaln nazw punktu
aktywnego i dotknij opcji Dalej.
• Bezpieczestwo — Wybierz typ zabezpiecze i dotknij
opcji Zapisz: WEP, WPA lub WPA2. Wprowad
unikalne haso. Inni uytkownicy mog korzysta z
punktu aktywnego Wi-Fi tylko wówczas, gdy
wprowadz prawidowe haso.
Uwaga: Przechowuj je w bezpiecznym miejscu. Aby
zabezpieczy telefon i punkt dostpowy przed
nieupowanionymi uytkownikami, zalecamy
skonfigurowanie opcji Bezpieczestwo (szyfrowanie
WPA2 zapewnia najwyszy poziom bezpieczestwa),
w tym hasa.
• Kana
rozg
aszania — Wybierz kana minimalizujcy
potencjalne zakócenia. Moesz wypróbowywa róne
kanay, jeeli punkt pozostaje aktywny przez duszy
czas.
4 Dotknij opcji Zapisz po zakoczeniu wprowadzania
ustawie.
Jeeli punkt aktywny Wi-Fi jest aktywny, inne urzdzenia Wi-Fi
mog czy si po wprowadzeniu SSID Twojego punktu
aktywnego, wybraniu typu zabezpieczenia i wprowadzeniu
prawidowego hasa dostpu do sieci bezprzewodowej.
URZDZENIA GONOMÓWICE
BLUETOOTH™
4 Aby poczy si z wybranym urzdzeniem, dotknij jego
nazwy.
WCZANIE I WYCZANIE INTERFEJSU
BLUETOOTH
5 W razie potrzeby dotknij opcji OK lub wprowad haso
urzdzenia (na przykad 0000), aby si z nim poczy. Gdy
poczenie zostanie nawizane, na pasku stanu pojawi si
wskanik
poczenia Bluetooth.
cieka: Menu
> Ustawienia > Sieci zwyke i
bezprzewodowe > Bluetooth
Uwaga: Aby wyduy czas eksploatacji baterii, wycz
interfejs Bluetooth, gdy nie jest on uywany.
PODCZANIE NOWYCH URZDZE
Uwaga: Ta funkcja wymaga zastosowania akcesoriów
opcjonalnych.
W celu nawizania poczenia z nowym urzdzeniem konieczne
jest uprzednie sparowanie z nim. Czynno t wystarczy
wykona tylko raz dla kadego urzdzenia. Wystarczy je
wczy, aby ponownie nawiza z nim poczenie.
1 Sprawd, czy urzdzenie, z którym chcesz sparowa telefon,
jest w trybie widocznoci.
Uwaga: Szczegóowe informacje mona znale w instrukcji
danego urzdzenia.
2 Dotknij przycisku Menu
> Ustawienia > Sieci zwyke i
bezprzewodowe > Ustawienia Bluetooth.
3 Dotknij opcji Bluetooth, aby wczy czno i rozpocz
wyszukiwanie. Jeeli interfejs Bluetooth jest ju wczony,
dotknij opcji Wyszukaj urzdzenia.
Uwaga: Korzystanie z urzdzenia przenonego i akcesoriów
podczas prowadzenia pojazdu moe rozprasza uwag
kierowcy i by niezgodne z prawem. Zawsze naley
przestrzega przepisów i prowadzi pojazd rozwanie.
PONOWNE NAWIZYWANIE POCZENIA MIDZY
URZDZENIAMI
Aby smartfon automatycznie poczy si ponownie ze
sparowanym urzdzeniem, wystarczy wczy to urzdzenie.
Aby rcznie nawiza ponownie poczenie midzy
smartfonem a sparowanym urzdzeniem, dotknij nazwy
odpowiedniego urzdzenia na licie Lista urzdze.
ODCZANIE URZDZE
Aby smartfon automatycznie rozczy poczenie ze
sparowanym urzdzeniem, wystarczy wyczy to urzdzenie.
Aby rcznie rozczy smartfon i sparowane urzdzenie,
dotknij nazwy urzdzenia na licie urzdze, a nastpnie
dotknij OK.
Sie bezprzewodowa
43
ZMIANA NAZWY URZDZENIA
OPROGRAMOWANIE MOTOPRINT HOST
Dotknij Menu
Aby drukowa korzystajc z niezgodnej lub nie podczonej do
sieci drukarce poczonej z komputerem dziaajcym pod
systemem operacyjnym Windows™, musisz zainstalowa
bezpatne oprogramowanie MOTOPRINT Host na komputerze.
Oprogramowanie MOTOPRINT Host mona pobra z witryny
www.motorola.com.
> Ustawienia > Sieci zwyke i
bezprzewodowe > Ustawienia Bluetooth > Nazwa
urzdzenia. Wprowad nazw i dotknij opcji OK.
MOTOPRINT
Drukuj wiadomoci e-mail, dokumenty, zdjcia i kontakty
bezporednio na udostpnianych drukarkach w sieci Wi-Fi, nie
s potrzebne sterowniki drukarek. Funkcja MOTOPRINT
automatycznie wykrywa drukarki sieciowe. Moesz nawet
zapisa swoje ulubione drukarki i oznaczy ich lokalizacj za
pomoc usugi Geo-Tag do uywania w przyszoci.
DRUKOWANIE DOKUMENTU LUB PLIKU
Aby wydrukowa cokolwiek z aplikacji Email, Quickoffice lub
Galeria, otwórz j i dotknij Menu
> Drukuj.
Aby wydrukowa cokolwiek z aplikacji MOTOPRINT,
MOTOPRINT, nastpnie wybierz typ
dotknij
>
dokumentu i zastosuj si do instrukcji ekranowych.
DODAWANIE DRUKARKI
cieka:
>
MOTOPRINT, wybierz opcj Menu
> Zarzdzaj drukarkami > Dodaj drukarki > W domu lub
W pracy
44
Sie bezprzewodowa
Aby wydrukowa cokolwiek korzystajc z oprogramowania
MOTOPRINT Host:
cieka:
>
MOTOPRINT, wybierz opcj Menu
> Zarzdzaj drukarkami > Dodaj drukarki > W domu lub
W pracy > Program MOTOPRINT Host
Wybierz oprogramowanie MOTOPRINT Host uruchomione na
komputerze, a nastpnie wybierz drukark, która chcesz
uywa.
KARTA PAMICI I PRZESYANIE
PLIKÓW
USUWANIE LUB UDOSTPNIANIE PLIKÓW W
TWOIM SMARTFONIE
kopiowanie zdj, muzyki i nie tylko
Karta SD
POBIERANIE PLIKÓW ZDALNYCH
Dotknij plik lub folder, aby go otworzy, a nastpnie dotknij i
przytrzymaj plik, aby go wybra opcj Usu lub Udostpnij.
Uyj funkcji MotoCast do pobierania dokumentów i plików z
komputera na swój telefon.
cieka:
>
Pliki > komputery MotoCast
Wicej informacji na temat uywania aplikacji MotoCast, patrz
„MOTOCAST” na stronie 27.
KARTA PAMICI MICROSD
Uwaga: Twoje zdjcia, filmy i inne pliki s automatycznie
przechowywane w pamici wewntrznej telefonu. Moesz
wybiera programy (obsugujce aparat, kamer itp.), aby
zapisywa pliki na karcie microSD. Aby woy dodatkow
kart microSD przejd do rozdziau „ZOENIE I ADOWANIE”
na stronie 3.
Wskazówka: Aby przenie pliki z pamici wewntrznej na
kart microSD, przejd do opcji Menu
> Ustawienia
> Pami > Zarzdzaj pamici wewntrzn.
cieka:
>
Pliki > Pami wewntrzna telefonu lub
WYJMOWANIE LUB FORMATOWANIE KARTY
MICROSD
Uwaga: Nie wyjmuj karty microSD podczas korzystania z
telefonu lub w trakcie zapisywania na niej plików.
Przed wyjciem lub sformatowaniem karty microSD naley j
odczy. Dotknij Menu
> Ustawienia > Pami
> Odcz kart SD.
Aby sformatowa kart, dotknij opcji Formatuj kart SD.
Ostrzeenie: Wszystkie dane znajdujce si na karcie zostan
usunite.
POCZENIE USB
Istnieje moliwo poczenia smartfonu z komputerem za
pomoc kabla USB.
Uwaga: W przypadku pierwszego uycia poczenia USB
komputer moe wskazywa, e odbywa si instalacja
sterowników. Reaguj na wywietlane monity, aby zakoczy
instalacj. Moe to potrwa kilka minut.
Karta pamici i przesyanie plików
45
1 Gdy w telefonie wywietlany jest ekran gówny, pocz jego
port micro USB z portem USB w komputerze za pomoc
kabla Motorola. Na pasku stanu smartfonu powinna by
wywietlana ikona .
Uwaga: Smartfon naley podcza do portu USB o duej
mocy. Zazwyczaj tego typu porty znajduj si bezporednio
w obudowie komputera.
2 Przecigaj i upuszczaj pliki pomidzy folderami na
komputerze oraz na smartfonie. Po zakoczeniu, a przed
odczeniem kabla USB, skorzystaj z funkcji Bezpieczne
usuwanie sprztu.
Uwaga: Nie mona korzysta z plików na karcie microSD, gdy
telefon jest podczony do komputera.
NARZDZIA
Zachowaj kontrol
KALENDARZ
cieka:
>
Kalendarz
Zdarzenia kalendarza mona
wywietla na róne sposoby:
Dotknij
> Plan dnia, Dzie,
Tydzie lub Miesic. Po
zaznaczeniu zdarzenia nastpi
wywietlenie kolejnych
szczegóów.
Wszystkie kalendarze
Lipiec 2011
Niedz
Pon
Wt
Śr
Czw
Pt
Sob
Wskazówka: Dodaj widet
kalendarza do ekranu gównego,
dotykajc i przytrzymujc puste
miejsce na tym ekranie.
Nastpnie dotknij Widety
> Kalendarz.
DODAWANIE WYDARZE DO KALENDARZA
W dowolnym widoku dotknij . Wprowad godzin
rozpoczcia wydarzenia i inne szczegóy. Moesz nawet
ustawi przypomnienie, powiadamiajce o wydarzeniu. (W
przypadku ustawienia czasu przypomnienia na 0minut,
sygna rozlegnie si z chwil rozpoczcia wydarzenia).
46
Narzdzia
Wskazówka: Przypomnienia rozbrzmiewaj wycznie w
sytuacji, gdy wybrano dzwonek powiadomienia (patrz
„DZWONKI” na stronie 38).
KALKULATOR
Po zakoczeniu wprowadzania szczegóów dotknij opcj
Zapisz.
Aby zmieni widok midzy funkcjami podstawowymi a
zaawansowanymi, dotknij Menu
> Panel zaawansowany
lub Panel podstawowy. Aby wyczyci histori, dotknij opcj
Menu
> Wyczy histori.
cieka:
ZARZDZANIE WYDARZENIAMI W KALENDARZU
>
12345
Kalkulator
Aby edytowa wydarzenie, dotknij i przytrzymaj je, a nastpnie
dotknij opcji Edytuj wydarzenie. Po zakoczeniu dotknij opcji
Zapisz.
BUDZIK
Aby usun wydarzenie, dotknij i przytrzymaj je, a nastpnie
dotknij opcji Usu.
Aby wczy alarm, dotknij pola
wyboru.
Aby przej do aktualnej daty, dotknij
> Poka dzisiaj.
ZADANIA
cieka:
>
Zadania
Aby doda zadanie, dotknij
.
Na ekranie gównym zada
Wszystkie
dotknij opcji
zadania, aby wywietli
wszystkie zadania wedug daty,
priorytetów i innych kryteriów.
Wszystkie zadania
Zadanie telefoniczne
Pokaż wykonane
WYŁ.
Wszystkie zadania
Zaległe
Na dziś
Z gwiazdkami
Wg priorytetu
Znaczniki
cieka:
>
Alarm i zegar
Gdy budzik wczy si, moesz
go wyczy, wybierajc Odrzu
lub opóni, dotykajc ekranu w
celu wczenia piciominutowej
drzemki.
Aby doda alarm, dotknij
przycisku Menu
> Dodaj
alarm, a nastpnie wprowad
szczegóy alarmu.
Alarm
7:00
Minutnik
rano
wieczorem
codziennie
8:30
rano
wieczorem
Pon, Wt, Śr, Czw, Pt
9:00
rano
wieczorem
Dotknij pole wyboru, aby
wczy lub wyczy alarm.
Narzdzia
47
DOSTPNO
ODCZYTYWANIE GOSU (TALKBACK)
Patrz, suchaj, mów, czuj i uywaj. Funkcje dostpnoci wiele
uatwiaj.
Nawigacja i dokonywanie wyborów: odczytuj na gos.
Uwaga: Informacje ogólne, akcesoria i nie tylko znajduj si na
stronie internetowej www.motorola.com/accessibility.
ROZPOZNAWANIE GOSU
Korzystaj z wasnego gosu. Dotknij i mów.
• Wybieranie numerów i polecenia: Dotknij
Polecenia gosowe. Aby wybra numer, powiedz
>
Poczenie, a nastpnie nazw kontaktu lub numer
telefonu. Moesz równie wypowiedzie polecenie z listy,
jak na przykad Wylij wiadomo lub Id
do.
• Szukaj: Dotknij i przytrzymaj opcj Szukaj
, a nastpnie
powiedz, co chcesz wyszuka, na przykad „Akcesoria
Motorola”.
• Wpis tekstu: Dotknij pola wprowadzania tekstu, aby
otworzy klawiatur na ekranie dotykowym. Dotknij , a
nastpnie powiedz, co chcesz wpisa.
Aby wczy odczytywanie gosu (podobnie jak w przypadku
TalkBack), dotknij Menu
> Ustawienia > Dostpno.
Dotknij opcji Dostpno, aby wczy ustawienia, a
nastpnie dotknij opcji Odczytywanie gosu.
Uwaga: Konieczne moe okaza si pobranie dodatkowego
oprogramowania przeksztacajcego tekst na mow (ze
stosownymi opatami).
Aby korzysta z funkcji odczytywania gosu:
• Menu i ekrany: W menu lub na ekranie dotknij elementu,
aby go zaznaczy (element zostanie gono odczytany) i
dwukrotnie dotknij go, aby go otworzy.
Uwaga: Dotknij widetu lub skrótu na ekranie gównym, aby
go otworzy.
• Telefon i wprowadzanie tekstu: W miar pisania
telefon wypowiada kad cyfr lub liter.
• Powiadomienie: Podczas przesuwania w dó paska
powiadomie wszystkie powiadomienia s odczytywane.
Wskazówka: Mów w sposób naturalny, ale wyranie. Korzystaj
z mikrofonu tak jak z gonika. Nie musisz krzycze ani trzyma
telefonu tu przy ustach.
Wskazówka: Poruszaj si pomidzy aplikacjami i menu, aby
usysze, jak odczyty gosowe dziaaj w Twoim telefonie.
Zmiana ustawie gosowych, patrz „USTAWIENIA GOSOWE” na
stronie 49.
Zmiana ustawie gosowych, patrz „USTAWIENIA GOSOWE” na
stronie 49.
48
Narzdzia
ID DZWONICEGO
GONO I WIBRACJE
Jeli chcesz us
ysze, kto dzwoni:
Wybierz odpowiadajce Ci ustawienia gonoci i wibracji.
Dotknij opcji Menu
> Ustawienia > D
wik:
• Odczytaj g
ono: Wypowiedzenie osoby dzwonicej —
dotknij Menu
> Ustawienia > Ustawienia
poczenia > Odczyt ID dzwonicego.
• Dzwonki: Przypisz unikalny dzwonek do kontaktu —
Kontakty, dotknij kontaktu, a nastpnie dotknij
dotknij
Menu
> Opcje > Dzwonek.
Zmiana ustawie gosowych, patrz „USTAWIENIA GOSOWE” na
stronie 49.
USTAWIENIA GOSOWE
Personalizacja ustawie gosowych:
• Rozpoznawanie g
osu: Dotknij Menu
> Ustawienia > Wejcie i wyjcie gosowe
> Ustawienia rozpoznawania gosu. Teraz moesz
ustawi opcje, takie jak jzyk i cenzura.
• Polecenia g
osowe: Dotknij
>
Polecenia
gosowe > Menu
> Ustawienia. Teraz moesz
poprawi rozpoznawanie gosu (Adaptacja), a take
ustawi takie opcje, jak monity i skróty.
• Tekst-na-mow: Dotknij Menu
> Ustawienia
> Wejcie i wyjcie gosowe > Ustawienia
tekst-na-mow. Teraz moesz ustawi takie opcje, jak
prdko i jzyk.
• G
ono: Dotknij opcji Gono i uyj suwaków.
Wskazówka: Aby ustawi odrbn gono dzwonka i
powiadomie, usu zaznaczenie opcji Uyj gonoci
dzwonka rozmowy przychodzcej do powiadomie.
• Wibracje: wybierz opcj Wibracje > Zawsze, aby poczu
dzwonicy dzwonek.
POWIKSZANIE
Przyjrzyj si lepiej. Otwórz okno powikszenia, które moesz
przeciga po caym ekranie lub rozsu dwa palce, aby
przybliy mapy, strony internetowe i zdjcia.
• Okno powikszenia: Dotknij Menu
> Ustawienia
> Dostpno. Dotknij opcji Dostpno, aby wczy
ustawienia, a nastpnie dotknij opcji Tryb powikszania.
• Rozsu, aby powikszy: Aby uzyska powikszenie,
dotknij ekranu dwoma palcami, a nastpnie rozsu je. Aby
pomniejszy obraz, przycignij palce do siebie.
JASNO WYWIETLACZA
Ustaw odpowiadajcy Ci poziom jasnoci. Dotknij opcji
Menu
> Ustawienia > Wywietlacz > Jasno. Upewnij
si, e opcja Jasno automatyczna nie jest zaznaczona,
aby moliwe byo ustawienie wasnego poziomu jasnoci.
Narzdzia
49
EKRAN DOTYKOWY I PRZYCISKI
APARATY SUCHOWE
Wszystkie funkcje dotykowe s wietnym rozwizaniem.
Czasem jest take przyjemnie usysze lub poczu dotknicia.
Dotknij opcji Menu
> Ustawienia > D
wik:
Aby poprawi jako dwiku syszanego dziki aparatowi
suchowemu lub implantowi limakowemu, telefon mona
przystosowa do korzystania z urzdzeniami wspomagajcymi
syszenie. Jeeli na opakowaniu telefonu widnieje informacja
„Rated for Hearing Aids” (przystosowany do uytku z
aparatami suchowymi), naley wówczas zapozna si z
poniszymi wskazówkami.
• Ekran dotykowy: Aby usysze dwik towarzyszcy
dotkniciom (kliknicie), wybierz D
wik zaznaczania
dotykowego.
• Klawisze: Aby poczu dotknicia klawiszy (wibracje),
wybierz opcj Wyczuwalne potwierdzenie dotknicia
klawisza.
• Blokada ekranu: Aby usysze dwik towarzyszcy
blokowaniu/odblokowywaniu ekranu (kliknicie), wybierz
opcj D
wiki blokady ekranu.
WIADOMOCI
Od prostej wiadomoci tekstowej po IM, e-maile i nie tylko.
Twórz je, wysyaj i odbieraj w jednym miejscu.
cieka:
>
Wiadomoci > Uniwersalna skrzynka
odbiorcza
Aby jeszcze bardziej uproci wprowadzanie tekstu, moesz
skorzysta z takich funkcji jak automatyczna korekta,
automatyczna interpunkcja i automatyczna pisownia duymi
literami: dotknij Menu
> Ustawienia > Jzyk i
klawiatura > Klawiatura Multi-touch. Jeli oczywicie nie
chcesz w ogóle pisa, uyj gosu — dotknij
na klawiaturze
ekranu dotykowego.
50
Narzdzia
Uwaga: Ocena przystosowania nie jest gwarancj zgodnoci.
Patrz punkt „Zgodno aparatów suchowych z telefonami
komórkowymi”, znajdujcy si w informacjach prawnych. Moe
zaj konieczno konsultacji u specjalisty laryngologa lub
audiologa, który powinien pomóc w uzyskaniu optymalnego
rezultatu.
• Ustawienia: dotknij opcji Menu
> Ustawienia
> Ustawienia pocze > Ustawienia trybu HAC, aby
wczy lub wyczy tryb zgodnoci z aparatami
suchowymi. Tryb HAC pozwala dostosowa ustawienia
telefonu tak, aby optymalnie wspópracowa z aparatami
suchowymi.
• G
ono podczas po
czenia: Podczas poczenia
naciskaj boczne przyciski gonoci, aby dobra dogodn
gono poczenia.
• Pozycja: w trakcie rozmowy trzymaj telefon przy uchu jak
zwykle, a nastpnie obracaj/przemieszczaj urzdzenie, aby
ustali optymaln pozycj, zapewniajc najlepsz jako
podczas mówienia oraz suchania.
Informacje na temat trybów i sposobu korzystania z urzdzenia
TTY znajduj si w jego instrukcji obsugi.
APLIKACJE
Oczekujesz wicej? To aden problem. Google Play™
zapewnia dostp do tysicy aplikacji, z których wiele oferuje
uyteczne funkcje dostpu.
cieka:
>
Play Store
Wybierz kategori lub dotknij opcji Szukaj
dan aplikacj.
, aby znale
Wskazówka: Aplikacje wybieraj starannie, korzystajc z
Play Store, poniewa
zaufanych witryn, takich jak sklep
niektóre mog wpywa na dziaanie telefonu.
TRYB TTY
Istnieje moliwo korzystania z telefonu w trybie TTY ze
standardowymi urzdzeniami TTY. Dotknij Menu
> Ustawienia > Ustawienia pocze > Tryb TTY i wybierz
dany tryb:
• Peny TTY: Wpisuj i odczytuj tekst na urzdzeniu TTY.
• TTY HCO: Hearing-Carry-Over — wpisuj tekst na
urzdzeniu TTY i suchaj odpowiedzi gosowych pyncych z
gonika telefonu.
• TTY VCO: Voice-Carry-Over — mów do gonika telefonu i
odczytuj odpowiedzi tekstowe na urzdzeniu TTY.
Uwaga: Niezbdny w takiej sytuacji jest kabel/adapter sucy
do podczenia urzdzenia TTY do gniazda w telefonie.
Narzdzia
51
ZARZDZANIE TELEFONEM
Zachowaj kontrol
SMART ACTIONS
Jeste znudzony wykonywaniem tych samych zada
wielokrotnie? Pozwól aplikacji smart actions wykona je za
ciebie. Moesz utworzy reguy do wykonywania takich
czynnoci jak automatyczne przygaszanie ekranu dotykowego
przy niskim poziomie naadowania akumulatora, ustawianie
wibracji w pracy czy innej tapety w domu.
cieka:
>
Smart Actions
Aby uzyska wicej informacji, otwórz aplikacj Smart Actions i
dotknij Menu
> Pomoc.
ZARZDZANIE POCZENIAMI
BEZPRZEWODOWYMI
cieka: Menu
> Ustawienia > Sieci zwyke i
bezprzewodowe
Umoliwia zarzdzanie wszystkimi poczeniami
bezprzewodowymi: Wi-Fi, Bluetooth™, trybem samolotowym
oraz sieciami komórkowymi.
52
Zarzdzanie telefonem
TRYB SAMOLOTOWY
Tryb samolotowy pozwala wyczy wszystkie poczenia
bezprzewodowe, co przydaje si podczas lotów. Nacinij i
przytrzymaj przycisk zasilania
> Tryb samolotowy.
Uwaga: Po wybraniu trybu samolotowego nastpi wyczenie
wszystkich usug bezprzewodowych. Potem moesz ponownie
wczy Wi-Fi i/lub poczenie Bluetooth, o ile zezwalaj na to
linie lotnicze. Inne bezprzewodowe usugi gosowe oraz
przesyania danych (takie jak poczenia i wiadomoci
tekstowe) w trybie samolotowym pozostan wyczone.
Jednak nadal bdzie mona wykonywa poczenia z
lokalnymi numerami alarmowymi.
SIE
Ustawienia sieciowe powinny by ju skonfigurowane. W razie
potrzeby pomoc mona uzyska od operatora.
> Ustawienia > Sieci zwyke i
bezprzewodowe > Sieci komórkowe, aby wywietli opcje
Dotknij Menu
dotyczce roamingu, wyboru sieci, wyboru operatora oraz
nazw punktów dostpowych.
ZABEZPIECZENIA
BLOKADA EKRANU
jak zabezpieczy smartfon
Aby unikn przypadkowych dotkni ekranu, ekran moe by
blokowany podczas usypiania. Dotknij opcji Menu
>
Ustawienia > Lokalizacja i zabezpieczenia > Ustaw
blokad ekranu, a nastpnie wybierz typ blokady:
INFORMACJE WSTPNE:
ZABEZPIECZENIA
cieka: Menu
> Ustawienia > Lokalizacja i
zabezpieczenia
• Wzór — narysuj wzór, aby odblokowa urzdzenie.
• PIN — wprowad numer PIN, aby odblokowa.
• Kod — wpisz kod, aby odblokowa urzdzenie.
Ustawienia lokalizacji i zabezpieczeń
Zabezpieczenia
Skonfiguruj ekran blokady
Wybierz i skonfiguruj
metodę blokowania ekranu.
Zablokuj ekran wzorem, kodem PIN lub hasłem
Zegar blokady
20 minut
Ustaw licznik blokady.
WZÓR BLOKADY
Umożliw obejście Bluetooth
Zezwól na włączanie funkcji Polecenia głosowe
za pomocą przycisku wielofunkcyjnego
Bluetooth, gdy urządzenie jest zablokowane.
Aby ustawi wzór blokady,
dotknij opcji Menu
> Ustawienia > Lokalizacja i
zabezpieczenia > Zmie
blokad ekranu > Wzór.
Blokada karty SIM
Ustaw blokadę SIM
Szyfrowanie danych
Szyfrowanie danych
Hasła
Widoczne hasła
Narysuj wzorzec odblokowywania
Postpuj wedug wskazówek,
aby narysowa wzór.
Zabezpiecz dane w telefonie lub na karcie pamięci.
Wymaga blokady ekranu
Pokaż wpisywane hasło.
Uwaga: Z zablokowanego smartfonu mona wykonywa
poczenia alarmowe (patrz „POCZENIA ALARMOWE” na
stronie 15). Zablokowany smartfon nadal dzwoni, ale w celu
odebrania po
czenia trzeba go odblokowa.
Zobacz wpisywane
hasła.
Po wywietleniu monitu narysuj
wzór, aby odblokowa smartfon.
Zabezpieczenia
53
BLOKADA PIN
Aby ustawi blokad PIN, dotknij Menu
> Ustawienia
> Lokalizacja i zabezpieczenia > Zmie blokad ekranu
> PIN.
Wprowad numeryczny kod PIN, aby odblokowa tablet.
Po wywietleniu monitu wprowad kod PIN, aby odblokowa
smartfon.
Aby ustawi haso, dotknij polecenia Menu
> Ustawienia
> Lokalizacja i zabezpieczenia > Zmie blokad ekranu
> Haso.
Podaj haso (do omiu znaków), a nastpnie je potwierd.
Po wywietleniu monitu podaj haso, aby odblokowa smartfon.
SPERSONALIZUJ SWÓJ EKRAN BLOKADY
Aby zmieni czas do blokady, dotknij Menu
> Ustawienia
> Lokalizacja i zabezpieczenia > Zegar blokady. Jeli
przez pewien czas ekran ani aden klawisz nie zostanie uyty,
wywietlacz zablokuje si automatycznie.
BLOKOWANIE/ODBLOKOWANIE
Aby zablokowa ekran/smartfon:
.
• Poczekaj, a ekran wyganie (niczego nie naciskaj).
• Wycz zasilanie.
54
Zabezpieczenia
NIE PAMITASZ WZORU, KODU PIN CZY TE
HASA?
W takim przypadku skontaktuj si z Twoim operatorem sieci.
RESETOWANIE
KOD BLOKADY
• Nacinij przycisk zasilania
Aby odblokowa ekran/smartfon, nacinij przycisk
zasilania
, lub dotknij Ekran gówny
. Lub wcz
smartfon, aby wywietli ekran blokady.
Aby przywróci ustawienia fabryczne smartfonu i usun
wszystkie znajdujce si w nim dane, dotknij opcji Menu
> Ustawienia > Prywatno > Ustawienia fabryczne
> Resetuj telefon.
Ostrzeenie: Wszystkie dane znajdujce si w smartfonie
zostan usunite. (
adne dane zapisane na karcie microSD
nie zostan usunite).
ZDALNE WYMAZYWANIE W ZGUBIONYM
LUB SKRADZIONYM SMARTFONIE
Nie martw si, jeli w smartfonie znajduj wszystkie
najwaniejsze dane i wydarzy si co zego. Zgubiony. lub co
gorzej skradziony! W razie potrzeby moesz skorzysta z
konta pocztowego na serwerze Microsoft™ Exchange
ActiveSync 2007 do usunicia danych osobistych z telefonu i
karty microSD.
Musisz posiada przypisane uprawnienia przed usuniciem
danych ze swojego telefonu i karty microSD. Skontaktuj si z
administratorem systemów IT w sprawie informacji i
uprawnie, które s wymagane do przeprowadzenia procedury
wymazywania.
Ostrzeenie: Wszystkie pobrane aplikacje oraz dane
uytkownika zapisane w telefonie i na karcie microSD zostan
usunite.
ROZWIZYWANIE PROBLEMÓW
Spróbujemy Ci pomóc
POSTPOWANIE W PRZYPADKU
ZAWIESZENIA SI TELEFONU
W mao prawdopodobnym przypadku, w którym urzdzenie nie
odpowiada na dotknicie i naciskanie przycisków , wypróbuj
wymuszonego restartu — nacinij i przytrzymaj przez 10
sekund przycisk zasilania
i przycisk zmniejszania
gonoci.
Rozwizywanie problemów
55
Informacje na temat bezpieczestwa
produktu, norm i przepisów
Prawidowa i bezpieczna eksploatacja
baterii
Ponisze dane odnonie bezpieczestwa oraz korzystania z baterii
stosuj si do wszystkich urzdze przenonych firmy Motorola.
Jeeli dane urzdzenie korzysta z wbudowanej baterii (jak podano
w doczonej instrukcji), wskazówki odnonie jej wymiany i
konserwacji naley zignorowa. Tego typu baterie powinny by
wymieniane wycznie przez autoryzowany serwis firmy Motorola.
Wszelkie próby wyjcia lub wymiany baterii mog zakoczy si
uszkodzeniem produktu.
Wane: Baterie naley uytkowa i przechowywa w
odpowiedni sposób, aby unikn obrae cia
a i szkód
materialnych. Wikszo problemów dotyczcych bezpieczestwa
baterii powstaje na skutek ich nieodpowiedniego uywania, a
zwaszcza korzystania z uszkodzonych baterii.
PRZECIWWSKAZANIA
• Nie wolno demontowa, zgniata, dziurawi, przecina ani w
jakikolwiek inny sposób zmienia kszta
tu baterii.
• Nie wolno uywa narzdzia, ostrych obiektów lub
nadmiernej si
y do wk
adania lub wyjmowania baterii, gdy
moe to doprowadzi do jej uszkodzenia.
• Nie naley naraa telefonu ani baterii na kontakt z
cieczami.* Substancje cieke mog dosta si do obwodów
urzdzenia i powodowa korozj.
• Bateria nie powinna styka si z metalowymi przedmiotami.
Zetknicie si metalowych przedmiotów, takich jak biuteria, ze
stykami baterii moe po duszym czasie doprowadzi do silnego
nagrzania baterii.
• Nie naley umieszcza telefonu komórkowego lub baterii
obok ród
a ciep
a.* Wysoka temperatura moe powodowa
tworzenie si wypukoci, wycieki lub nieprawidowe dziaanie.
Prawid
owa i bezpieczna eksploatacja baterii
56
Informacje na temat bezpieczestwa produktu, norm i przepisów
• Nie naley suszy mokrej lub wilgotnej baterii za pomoc
urzdzenia lub ród
a ciep
a, takiego jak suszarka do wosów
lub kuchenka mikrofalowa.
ZALECENIA
• Naley unika pozostawiania urzdzenia przenonego w
samochodzie, gdy panuj wysokie temperatury.*
• Naley unika upuszczania baterii lub urzdzenia
przenonego.* Upuszczenie ich, szczególnie na tward
powierzchni, moe spowodowa uszkodzenie.*
• Jeeli urzdzenie przenone lub bateria uleg
y takiemu
uszkodzeniu, jak tu opisano, naley skontaktowa si z
operatorem sieci komórkowej lub firm Motorola.
* Uwaga: Zawsze upewniaj si, e komora baterii i wszelkie osony
s zamknite i zabezpieczone, by unikn bezporedniego
wystawiania baterii na dziaanie któregokolwiek z tych czynników,
nawet jeeli informacja o produkcie mówi, e Twoje urzdzenie
przenone jest odporne na uszkodzenia z tych róde.
Wane: Motorola zaleca stosowanie baterii i adowarek marki
Motorola, gdy stanowi one gwarancj jakoci i
bezpieczestwa. Gwarancja udzielana przez firm Motorola nie
obejmuje skutków uszkodze urzdzenia przenonego,
spowodowanych przez zastosowanie baterii lub adowarek innych
ni oryginalne baterie i adowarki firmy Motorola. Aby uatwi
klientom odrónienie oryginalnych baterii firmy Motorola od baterii
nieoryginalnych lub podrobionych (które mog nie by wyposaone
w odpowiednie zabezpieczenia), firma Motorola oznacza swoje
baterie hologramami. Klienci powinni upewni si, e nabyta przez
nich bateria posiada hologram „Motorola Original”.
Jeli na ekranie pojawi si komunikat Nieprawidowa bateria lub
Nie mona naadowa, wykonaj nastpujce czynnoci:
• wyjmij bateri i sprawd, czy znajduje si na niej hologram
wskazujcy, e jest to oryginalne urzdzenie firmy Motorola
(Motorola Original);
• brak hologramu oznacza, e nie jest to oryginalna bateria firmy
Motorola;
• jeli bateria posiada hologram, wymie j i jonów prób
adowania;
• jeli komunikat nie znika, skontaktuj si z autoryzowanym
centrum naprawczym firmy Motorola.
Ostrzeenie: Uycie baterii lub adowarki innego producenta ni
firma Motorola moe stwarza ryzyko poaru, wybuchu, wycieku
elektrolitu lub by przyczyn innych zagroe.
Prawid
owa i bezpieczna utylizacja i recykling baterii:
Prawidowa utylizacja baterii jest nie tylko wana ze wzgldów
bezpieczestwa, ale równie korzystna dla rodowiska. Moesz
podda zuyte baterie recyklingowi w wielu punktach sprzeday
detalicznej lub u operatorów sieci komórkowych. Wicej informacji
na temat prawidowej utylizacji i recyklingu baterii mona znale w
Internecie na stronie www.motorola.com/recycling
Utylizacja: Utylizacj zuytych baterii naley
przeprowadza moliwie szybko, zgodnie z
obowizujcymi przepisami lokalnymi. Skontaktuj si z
miejscowym centrum recyklingu lub krajowymi
organizacjami ds. recyklingu, aby uzyska wicej informacji na
temat sposobów utylizacji baterii.
Ostrzeenie: Baterii nie wolno wrzuca do ognia, poniewa
stwarza to zagroenie wybuchem.
032375o
adowanie baterii
Uwagi dotyczce adowania baterii produktu:
• Bateria i adowarka podczas adowania powinny utrzymywa
temperatur zblion do temperatury panujcej w
pomieszczeniu, aby zapewni skuteczne adowanie baterii.
• Nowe baterie nie s w peni naadowane.
• Nowe baterie lub baterie przechowywane przez dugi czas mog
wymaga duszego adowania.
• Baterie i adowarki firmy Motorola posiadaj systemy
zabezpieczajce przed nadmiernym naadowaniem.
adowanie baterii
Akcesoria od Stron Trzecich
Korzystanie z akcesoriów od stron trzecich, takich jak (cho nie
tylko) baterie, adowarki, zestawy suchawkowe, osony, futeray,
zabezpieczenia ekranu czy karty pamici, moe mie wpyw na
wydajno Twojego urzdzenia przenonego. W niektórych
przypadkach akcesoria od stron trzecich mog by niebezpieczne i
mog uniewani gwarancj Twojego telefonu komórkowego. By
uzyska dostp do listy akcesoriów firmy Motorola, odwied stron
www.motorola.com/products
rodki ostronoci podczas prowadzenia
pojazdów
Odpowiedzialny, bezpieczny sposób prowadzenia pojazdu stanowi
podstawowy obowizek kierowcy. Korzystanie z urzdze
przenonych lub akcesoriów do nawizywania pocze lub innych
zastosowa podczas prowadzenia pojazdu moe prowadzi do
utraty koncentracji i moe by zabronione w pewnych regionach —
zawsze naley przestrzega przepisów zwizanych z takimi
urzdzeniami.
Podczas prowadzenia pojazdu NIGDY:
• Nie wpisuj, nie czytaj, nie wprowadzaj ani nie przegldaj
wiadomoci tekstowych, e-maili ani innych danych pisemnych.
• Nie surfuj w Internecie.
• Nie wprowadzaj danych nawigacyjnych.
• Nie wykonuj adnych innych czynnoci, które odwracaj uwag
od prowadzenia pojazdu.
Podczas prowadzenia pojazdu ZAWSZE:
• Koncentruj si na drodze.
• Korzystaj z zestawu gonomówicego, jeeli jest dostpny lub
wymagany przez miejscowe prawo.
• Dane o celu podróy wprowadzaj do urzdzenia nawigacyjnego
przed rozpoczciem jazdy.
• O ile to moliwe, korzystaj z funkcji aktywowanych za pomoc
polece gosowych (np. gosowe wybieranie numeru) oraz funkcji
z wykorzystaniem mowy (np. wypowiadane wskazówki
dotyczce jazdy).
Informacje na temat bezpieczestwa produktu, norm i przepisów
57
• Przestrzegaj wszelkich lokalnych przepisów prawa, dotyczcych
korzystania z urzdze mobilnych i akcesoriów w pojazdach.
• Przerywaj poczenie lub inn wykonywan czynno, jeeli nie
moesz skoncentrowa si na prowadzeniu pojazdu.
Nie zapominaj o przydatnych wskazówkach dotyczcych
prowadzenia pojazdów na stronie internetowej
www.motorola.com/callsmart (tylko w jz. angielskim).
Ataki, omdlenia i przemczenie oczu
Aby zmniejszy przemczenie oczu i unikn bólu gowy, zaleca si
trzymanie ekranu w wygodnej odlegoci od oczu, uywanie go w
dobrze owietlonych miejscach i czste przerwy w uytkowaniu.
Niektóre osoby mog by naraone na ataki lub omdlenia (nawet
jeli wczeniej ich nie mieway) zwizane z dziaaniem migajcych
wiate lub wzorców wiata, takich jak w przypadku gier wideo,
ogldania filmów czy migajcego owietlenia.
Jeli wystpi co najmniej jeden z takich objawów, jak ataki,
omdlenia, drgawki, drenie powieki lub mini, utrata wiadomoci
lub utrata poczucia kierunku, naley przerwa korzystanie z
telefonu i skonsultowa si z lekarzem.
W przypadku dowiadczenia ataków lub omdle przez uytkownika
lub jego rodzin, naley si skonsultowa z lekarzem przed
uyciem aplikacji emitujcej migajce wiato na urzdzeniu
mobilnym.
Ostrzeenie dotyczce duej gonoci
Ostrzeenie: Dugotrway gony dwik, niezalenie od
jego róda, moe mie szkodliwy wpyw na such. Im
wyszy poziom natenia dwiku, tym szybciej mog
wystpi szkodliwe dla suchu skutki. Aby chroni such
naley:
• Ograniczy czas korzystania ze suchawek przy wysokim
nateniu dwiku.
• Unika podganiania dwiku w celu zaguszenia haasu
otoczenia.
• Przycisza dwik, jeli nie sycha mówicych w pobliu osób.
58
Informacje na temat bezpieczestwa produktu, norm i przepisów
W razie problemów ze suchem, objawiajcych si uczuciem
ucisku lub wypenienia uszu, dzwonienia w uszach lub
wraenia przytumienia odbieranych dwików mowy, naley
przesta korzysta ze suchawek i wykona badanie suchu.
Wicej informacji na temat ochrony suchu mona
znale w witrynie internetowej pod adresem
direct.motorola.com/hellomoto/nss/AcousticSafety.asp
(tylko w j. angielskim).
Dolegliwoci spowodowane powtarzalnymi
ruchami ciaa
Gdy w sposób powtarzalny wykonuje si pewne czynnoci, takie
jak naciskanie klawiszy lub wprowadzanie znaków palcami, mona
czasem dozna dyskomfortu zwizanego z bólem rk, ramion,
barku, szyi lub innych czci ciaa. Jeli dolegliwoci takie
wystpuj regularnie podczas lub po zakoczeniu takiego
uytkowania, naley przesta korzysta z telefonu i
skonsultowa si z lekarzem.
Dzieci
Urzdzenie mobilne i przeznaczone do niego akcesoria naley
trzyma z dala od ma
ych dzieci. Produkty te nie s zabawkami
i mog by dla maych dzieci niebezpieczne. Przykad:
• Niewielkie, odczalne czci mog by przyczyn zadawienia.
• Nieprawidowo uywany telefon jest w pewnych warunkach
ródem gonych dwików, które mog uszkadza such.
• Nieprawidowe obchodzenie si z bateriami moe prowadzi do
ich przegrzania, a w konsekwencji spowodowa oparzenia.
Naley nadzorowa dostp dzieci do urzdzenia. Podobnie jak
w przypadku komputerów, jeli dziecko korzysta z twojego
urzdzenia przenonego zalecane jest monitorowanie jego dziaa
w celu zapobiegania:
• naraania dziecka na nieodpowiednie dla niego aplikacje lub
treci,
• nieprawidowego korzystania z aplikacji lub zawartoci.
• utraty danych.
Czci szklane
Niektóre czci telefonu mog by wykonane ze szka. Szko to
moe pkn, jeli produkt zostanie uderzony z du si.
W przypadku pknicia szka nie naley go dotyka lub
podejmowa prób usunicia. Naley zaprzesta uytkowania
telefonu a do wymiany szka w autoryzowanym centrum
serwisowym.
Symbol
032375o
Definicja
Bateria lub telefon mog wymaga recyklingu
zgodnie z krajowymi przepisami prawa. W celu
uzyskania dodatkowych informacji naley
skontaktowa si z lokalnymi wadzami.
Naley przestrzega wszystkich wywieszonych znaków podczas
korzystania z telefonów w miejscach publicznych.
Baterii lub urzdzenia mobilnego nie naley
wyrzuca razem z innymi odpadami, pochodzcymi
z gospodarstwa domowego. Wicej informacji
mona znale w czci Recykling.
Miejsca zagroone wybuchem
Nie korzystaj z narzdzi.
Ostrzeenia dotyczce obsugi telefonu
Miejsca zagroone wybuchem s czsto, cho nie zawsze,
oznakowane. S to m.in. spalarnie, miejsca, w których znajduje si
paliwo (np. pod pokadem odzi), urzdzenia do przesyania lub
magazynowania paliwa czy chemikaliów, a take miejsca,
w których powietrze zawiera zwizki chemiczne lub czstki (np. py
zboowy lub proszek metaliczny).
Przebywajc w takich miejscach, wycz swoje urzdzenie
przenone i nie usuwaj, zakadaj ani nie aduj baterii, chyba e
korzystasz z produktu takiego jak radio zakwalifikowanego jako
iskrobezpieczny (na przykad z atestem Factory Mutual, CSA, lub
UL). Czynnoci te mog powodowa iskrzenie, co grozi eksplozj
lub poarem.
Energia fal radiowych (RF)
Objanienie symboli
Naraenie na oddziaywanie energii fal radiowych
Bateria, adowarka lub telefon mog by oznakowane symbolami,
których znaczenie podano poniej
Symbol
032374o
Definicja
Wana informacja dotyczca bezpieczestwa.
Tylko do uytku w pomieszczeniach.
Gone suchanie muzyki lub gona rozmowa przez
suchawki moe spowodowa uszkodzenie suchu.
Telefon zawiera nadajnik i odbiornik. Po wczeniu telefon moe
nadawa i odbiera fale radiowe. Podczas komunikacji za pomoc
telefonu ukad sterujcy poczeniem kontroluje moc, z któr
telefon dokonuje transmisji.
Telefon firmy Motorola zosta skonstruowany zgodnie
z wymaganiami krajowych przepisów dotyczcych naraenia
organizmów ludzkich na dziaanie energii fal radiowych.
Baterii lub telefonu nie naley wrzuca do ognia.
032376o
Informacje na temat bezpieczestwa produktu, norm i przepisów
59
rodki ostronoci zwizane z energi fal radiowych
Sprzt medyczny
Aby zagwarantowa optymalne dziaanie urzdzenia mobilnego i
nie przekroczy ustalonego w odpowiednich wytycznych
dopuszczalnego poziomu naraenia na dziaanie energii fal
radiowych, naley bezwzgldnie przestrzega poniszych
wskazówek i rodków ostronoci:
• Nawizujc lub odbierajc poczenie, telefon naley trzyma
tak, jak suchawk telefonu stacjonarnego.
• W przypadku przenoszenia telefonu komórkowego przy sobie
naley zawsze umieci go w zaczepie, oprawie, etui, osonie lub
futerale dostarczonym przez firm Motorola lub zatwierdzonym
przez ni. Jeli nie korzystasz z zakadanych na ciao akcesoriów
dostarczonych lub zatwierdzonych przez firm Motorola,
podczas transmisji trzymaj telefon komórkowy w odlegoci co
najmniej 2,5 centymetra (1 cala) od ciaa.
• Korzystanie z akcesoriów, które nie s dostarczane lub
zatwierdzone przez firm Motorola, moe spowodowa, e
telefon przekroczy wartoci wynikajce z wytycznych w zakresie
ekspozycji na energi fal radiowych. Spis akcesoriów
dostarczanych przez firm Motorola lub zatwierdzonych przez
ni zamieszczono na stronie: www.motorola.com.
Jeeli korzystasz ze sprztu medycznego, np. rozrusznika serca
czy defibrylatora, zasignij porady producenta, zanim zaczniesz
korzysta z tego urzdzenia przenonego.
Osoby z wszczepionymi urzdzeniami medycznymi powinny
stosowa nastpujce rodki ostronoci:
• Gdy telefon komórkowy jest WCZONY, naley ZAWSZE
trzyma go w odlegoci ponad 20 cm od wszczepionego
urzdzenia medycznego.
• NIE NALE
Y nosi telefonu w kieszeni na piersi.
• Aby zmniejszy ryzyko wystpienia zakóce, telefon komórkowy
naley przykada do ucha po stronie przeciwnej do
wszczepionego urzdzenia medycznego.
• Naley natychmiast WYCZY telefon w razie powstania
podejrze, e powoduje on zakócenia.
Zakócenia energii fal radiowych i kompatybilno
Usugi lokalizacji
Niemal kade urzdzenie elektroniczne jest podatne na zakócenia
energii fal radiowych wywoane przez róda zewntrzne, jeeli nie ma
odpowiedniego ekranowania, nie zostao waciwie zaprojektowane
lub w inny sposób skonfigurowane w celu zapewnienia
kompatybilnoci w zakresie energii fal radiowych. W pewnych
warunkach telefon komórkowy moe zakóca prac innych urzdze.
Instrukcje pozwalajce unikn zakóce
Naley wycza telefon wszdzie tam, gdzie wymagaj tego
tablice informacyjne (np. w szpitalach czy placówkach ochrony
zdrowia).
Telefon naley wyczy na kade polecenie zaogi samolotu. Jeli
telefon oferuje tryb dozwolony w samolocie lub podobn funkcj,
korzystanie z niej podczas lotu naley skonsultowa zaog
samolotu.
60
Informacje na temat bezpieczestwa produktu, norm i przepisów
Informacje dotyczce przepisów
Urzdzenie mobilne firmy Motorola zostao skonstruowano zgodnie
z wymaganiami krajowych i midzynarodowych przepisów. Pene
owiadczenia o zgodnoci i informacje szczegóowe dotyczce
zgodnoci z przepisami znajduj si drukowanej instrukcji obsugi.
Nastpujce informacje dotycz urzdze mobilnych Motorola,
które zapewniaj funkcje oparte na lokalizacji. róda lokalizacji
mog obejmowa systemy GPS, AGPS i Wi-Fi.
To urzdzenie przenone moe wykorzystywa sygnay satelitarne
systemu GPS do aplikacji opartych na danych o pooeniu. System
GPS korzysta z satelitów kontrolowanych przez rzd Stanów
Zjednoczonych. Wszelkie zmiany systemu s wprowadzane
zgodnie z zasadami korzystania okrelonymi przez Departament
Obrony oraz z federalnym planem radionawigacji. Zmiany te mog
wpywa na dziaanie technologii lokalizacyjnej w tym urzdzeniu
mobilnym.
To urzdzenie przenone moe równie wykorzystywa system
Assisted Global Positioning System (AGPS), który pozyskuje dane
z sieci komórkowej w celu poprawy wydajnoci systemu GPS.
GPS i AGPS
System AGPS korzysta z sieci dostawcy usug bezprzewodowych,
co moe wiza si z opatami za korzystanie z sieci, przesy
danych i/lub innymi opatami, zgodnie z planem taryfowym. W razie
potrzeby operator usug bezprzewodowych udzieli szczegóowych
informacji.
Urzdzenie mobilne moe równie uywa sygnaów Wi-Fi do
okrelania przyblionej lokalizacji za pomoc informacji ze znanych
i dostpnych sieci Wi-Fi.
Pozycja uytkownika
Informacje na podstawie pooenia zawieraj dane, które mog
suy do ustalenia przyblionej lokalizacji urzdzenia
przenonego. Urzdzenia przenone podczone do sieci
bezprzewodowej przesyaj informacje o pooeniu. Urzdzenia z
obsug technologii opartej na lokalizacji równie przesyaj
informacje o pooeniu. Dodatkowo, jeli uytkownik korzysta z
aplikacji wymagajcych informacji o pooeniu (np. wskazówek
dotyczcych kierunku jazdy), aplikacje te przesyaj takie
informacje. Informacje o pooeniu mog by wspóuytkowane z
innymi podmiotami, w tym operatorem sieci bezprzewodowej,
dostawcami aplikacji, firm Motorola oraz innymi podmiotami
dostarczajcymi usugi.
Poczenia alarmowe
W trakcie nawizywania poczenia z numerem alarmowym sie
telefonii komórkowej moe aktywowa technologi AGPS w
telefonie komórkowym w celu przekazania do centrum
powiadamiania ratunkowego informacji o przyblionym pooeniu
uytkownika.
Moliwoci korzystania z technologii AGPS s ograniczone i mog
by niedostpny w miejscu przebywania uytkownika. Z uwagi
na to:
• Podczas rozmowy z pracownikami lokalnego centrum
powiadamiania ratunkowego naley jak najdokadniej okreli
swoje pooenie.
• Nie naley rozcza si przed wysuchaniem wskazówek
przekazywanych przez pracownika centrum powiadamiania
ratunkowego.
Nawigacja
Nastpujce informacje dotycz urzdze mobilnych Motorola,
które zapewniaj funkcje nawigacji
Korzystajc z funkcji nawigacji, naley pamita, e informacje
map, kierunki i inne dane nawigacyjne mog zawiera niedokadne
bd niekompletne dane. W niektórych krajach kompletne
informacje mog by niedostpne. Dlatego naley wzrokowo
upewnia si, e wskazówki nawigacyjne s zgodne z wasnymi
obserwacjami otoczenia. Wszyscy kierowcy powinni zwraca
uwag na warunki panujce na drodze, objazdy, natenie ruchu
drogowego oraz wszelkie inne czynniki, mogce wpywa na
sposób prowadzenia pojazdu. Naley zawsze postpowa zgodnie
ze znakami drogowymi.
Nawigacja
Prywatno i bezpieczestwo danych
Firma Motorola rozumie, e prywatno i bezpieczestwo danych
s wane dla kadego uytkownika. Poniewa niektóre funkcje
telefonu komórkowego mog mie wpyw na prywatno i
bezpieczestwo danych, naley przestrzega poniszych zalece,
aby chroni swoje informacje:
• Kontrola dostpu — telefon komórkowy naley zawsze nosi
przy sobie i nie zostawia go w miejscach, w których inni mogliby
mie do niego dostp bez nadzoru. Korzystaj z zabezpiecze i
blokad swojego urzdzenia kiedy to moliwe.
• Aktualizacja oprogramowania — jeli firma Motorola lub
dostawca oprogramowania/aplikacji opublikuje aplikacj
aktualizujc zabezpieczenia telefonu, naley j niezwocznie
zainstalowa.
• Bezpieczne informacje osobiste — w urzdzeniu przenonym
mona przechowywa informacje osobiste. Mog si one
znajdowa w rónych lokalizacjach, w tym na karcie SIM, karcie
pamici oraz w pamici telefonu. Przed utylizacj, zwrotem lub
wyrzuceniem urzdzenia naley usun lub wyczyci wszystkie
informacje osobiste. Mona równie utworzy kopi zapasow
danych osobistych, aby przenie je na nowe urzdzenie.
Prywatno i bezpieczestwo danych
Informacje na temat bezpieczestwa produktu, norm i przepisów
61
Uwaga: Informacje o tym, jak utworzy kopi zapasow danych
z urzdzenia przenonego lub jak je z niego wymaza, znajduj
si w witrynie www.motorola.com/support
• Konta online — niektóre urzdzenia przenone (takie jak
MOTOBLUR) s dostarczane z kontem online Motorola. Przejd
do konta, aby uzyska informacje o tym, jak zarzdza kontem i
jak korzysta z funkcji zabezpiecze, takich jak zdalne
wymazywanie i lokalizacja urzdzenia (o ile dostpne).
• Aplikacje i aktualizacje — Uwanie wybieraj swoje aplikacje i
aktualizacje i instaluj tylko produkty z zaufanych róde. Niektóre
aplikacje mog mie wpyw na wydajno twojego telefonu i/lub
korzysta z twoich prywatnych danych, takich jak informacje o
koncie, o poczeniach, pooeniu i zasobach sieciowych.
• Sieci bezprzewodowe — W przypadku urzdze przenonych z
funkcj Wi-Fi, korzystaj tylko z zaufanych sieci Wi-Fi. Ponadto,
podczas uywania urzdzenia w trybie punktu dostpowego
(jeli dotyczy) korzystaj z zabezpiecze sieci. Te rodki
bezpieczestwa powinny zapobiec nieautoryzowanemu
dostpowi do twojego urzdzenia.
• Informacje oparte na lokalizacji — Urzdzenia mobilne
wyposaone w technologie oparte na lokalizacji, takie jak GPS,
AGPS czy Wi-Fi, mog przesya informacje oparte na
lokalizacji. Wicej informacji w sekcji “Usugi lokalizacji”.
• Inne informacje, które mog by przesy
ane przez
urzdzenie — Urzdzenie moe równie przesya do firmy
Motorola i serwerów innych firm informacje testowe i inne
informacje diagnostyczne (w tym na podstawie pooenia) oraz
inne informacje róne od osobistych. Informacje takie pomagaj
w udoskonalaniu produktów i usug oferowanych przez firm
Motorola.
Aby uzyska wicej informacji na temat wpywu uywania telefonu
komórkowego na prywatno i bezpieczestwo danych, naley
skontaktowa si z firm Motorola, piszc na adres
[email protected], lub z operatorem.
62
Informacje na temat bezpieczestwa produktu, norm i przepisów
Uytkowanie i konserwacja
Zasady naleytej dbaoci o urzdzenie przenone firmy Motorola
s nastpujce:
Uytkowanie i konserwacja
Ciecze
Nie naraaj urzdzenia mobilnego na dziaanie wody,
deszczu, duej wilgotnoci powietrza, potu ani innych
cieczy.
suszenie
Nie próbuj suszy telefonu komórkowego za pomoc
kuchenki mikrofalowej, tradycyjnej lub suszarki, gdy
moe to spowodowa uszkodzenie telefonu.
Ekstremalne temperatury
Nie naley przechowywa ani uywa urzdzenia
przenonego w temperaturach poniej -10°C (14°F) lub
powyej 60°C (140°F). Nie naley adowa urzdzenia
przenonego w temperaturach poniej 0°C (32°F) lub
powyej 45°C (113°F)
Kurz i brud
Chro urzdzenie mobilne przed kontaktem z kurzem,
brudem, piaskiem, ywnoci i innymi nieodpowiednimi
substancjami.
czyszczenie
Czy urzdzenie przenone wycznie such, mikk
szmatk. Nie uywaj alkoholu ani detergentów.
Wstrzsy i wibracje
Nie upuszczaj urzdzenia mobilnego.
Ochrona urzdzenia
Aby chroni urzdzenie mobilne, kadorazowo
sprawdzaj, czy komora baterii, zcze i osony gniazd s
zamknite i bezpieczne.
Recykling
Recykling
Urzdzenia mobilne i akcesoria
Nie wyrzucaj urzdze mobilnych ani elektrycznych
akcesoriów (np. adowarek, zestawów suchawkowych czy
baterii) wraz z odpadami domowymi ani nie wrzucaj ich do
ognia. Te urzdzenia powinny by usuwane zgodnie z
obowizujcymi w danym kraju lub regionie przepisami
dotyczcymi zbierania i recyklingu odpadów. Mona take zwróci
niechciane telefony komórkowe i akcesoria elektryczne do
autoryzowanego centrum naprawczego firmy Motorola w danym
regionie. Szczegóowe informacje o krajowych przepisach
dotyczcych recyklingu, zgodnie z którymi dziaa Motorola, oraz
aktywnoci firmy w dziedzinie utylizacji odpadów mona znale
pod adresem: www.motorola.com/recycling.
Opakowanie oraz instrukcje obsugi produktu
Opakowanie produktu i instrukcje obsugi naley utylizowa
zgodnie z krajowymi przepisami dotyczcymi zbierania i recyklingu
odpadów. Szczegóowych informacji udzielaj miejscowe wadze.
przekazanie — w sposób bezporedni, dorozumiany, na podstawie
wczeniejszych owiadcze lub w jakikolwiek inny — licencji
chronionych prawami autorskimi, patentami lub zgoszeniami
patentowymi, nalecych do firmy Motorola lub innych firm
dostarczajcych oprogramowanie. Wyjtek stanowi zwyka,
niewyczna, wolna od opat licencja, jaka zgodnie z prawem jest
skutkiem transakcji sprzeday produktu.
Treci chronione prawem autorskim
Nieautoryzowane kopiowanie materiaów chronionych prawem
autorskim jest niezgodne z postanowieniami ustaw o ochronie praw
autorskich, obowizujcych w Stanach Zjednoczonych oraz innych
krajach. Niniejsze urzdzenie jest przeznaczone wycznie do
kopiowania materiaów, które nie s chronione prawem autorskim,
materiaów, do których prawo autorskie znajduje si w posiadaniu
uytkownika, oraz materiaów, na których legalne kopiowanie
uytkownik posiada autoryzacj lub pozwolenie. W razie
wtpliwoci dotyczcych prawa do kopiowania danego materiau
naley skontaktowa si z doradc prawnym.
Treci chronione prawem autorskim
Informacje o prawie autorskim dotyczcym
oprogramowania
Produkty firmy Motorola mog zawiera oprogramowanie tej firmy,
a take innych firm, zapisane w pamici póprzewodnikowej lub na
innych nonikach. Prawo w Stanach Zjednoczonych i innych
krajach zastrzega pewne wyczne prawa do oprogramowania
chronionego prawami autorskimi dla firmy Motorola i innych firm
trzecich sprzedajcych oprogramowanie, takie jak wyczne prawo
do sprzeday lub powielania oprogramowania chronionego
prawami autorskimi. Zgodnie z powyszym chronione prawem
autorskim oprogramowanie zawarte w produktach firmy Motorola
nie moe by modyfikowane, poddawane zabiegom majcym na
celu odtworzenie kodu ródowego, rozprowadzane ani powielane
w adnej formie w zakresie dopuszczalnym przez prawo. Ponadto
zakup produktów firmy Motorola nie moe by uwaany za
Informacje o prawie autorskim dotyczcym oprogramowania
Informacje na temat bezpieczestwa produktu, norm i przepisów
63
Informacja o wolnym oprogramowaniu
Informacje dotyczce sposobu uzyskania kopii udostpnianego
przez firm Motorola kodu ródowego oprogramowania
wykorzystanego w tym telefonie komórkowym firmy Motorola
mona otrzyma, piszc na podany niej adres. Naley pamita o
podaniu w licie numeru modelu i numeru wersji oprogramowania.
MOTOROLA MOBILITY, INC.
OSS Management
600 North US Hwy 45
Libertyville, IL 60048
USA
Informacje dotyczce wykorzystania przez firm Motorola
darmowego oprogramowania mona znale równie na stronie
internetowej pod adresem opensource.motorola.com (tylko w
jzyku angielskim).
Witryna opensource.motorola.com stanowi portal interakcji firmy
Motorola z ca spoecznoci darmowego oprogramowania.
Aby wywietli dodatkowe informacje dotyczce licencji,
podzikowania oraz wymagane informacje dotyczce praw
autorskich, odnoszce si do pakietów wolnego oprogramowania
uytych w tym urzdzeniu przenonym firmy Motorola, naley
dotkn kolejno przycisk Menu > Ustawienia > Informacje o
telefonie > Informacje prawne > Licencje open source. Telefon
Motorola moe ponadto zawiera niezalene aplikacje wymagajce
podania dodatkowych informacji dotyczcych pakietów wolnego
oprogramowania uytych w tych aplikacjach.
Informacja o wolnym oprogramowaniu
64
Informacje na temat bezpieczestwa produktu, norm i przepisów
Jak uzyska pomoc techniczn i pozostae
informacje
1. Przed zoeniem wniosku o obsug gwarancyjn naley si
zapozna z sekcj Obsugi klienta online w witrynie klienta firmy
Motorola.
2. Jeli Produkt nadal nie dziaa prawidowo po skorzystaniu z tego
zasobu, naley si skontaktowa z Gwarantem znajdujcym si
na licie w witrynie Motorola w celu uzyskania informacji
kontaktowych dla odpowiedniej lokalizacji.
3. Przedstawiciel firmy Motorola lub autoryzowanego centrum
serwisowego Motorola pozwoli okreli, czy Produkt wymaga
serwisu. Klient moe mie obowizek pobrania lub pozyskania i
zaakceptowania aktualizacji oprogramowania z firmy Motorola
lub autoryzowanego centrum serwisowego Motorola. Klient
odpowiada za wszelkie opaty zwizane z pobieraniem
wymaganych aktualizacji. Zachowanie zgodnoci z procesem
gwarancyjnym, instrukcjami naprawy i zaakceptowanie
aktualizacji oprogramowania jest wymagane w celu uzyskania
dodatkowej obsugi gwarancyjnej.
4. Jeli aktualizacja oprogramowania nie umoliwi naprawy
problemu, klient otrzyma instrukcje zwizane z wysyk Produktu
do autoryzowanego centrum serwisowego Motorola lub innej
jednostki.
5. Aby zgodnie z prawem skorzysta z usugi gwarancyjnej, klient
musi przekaza: (a) kopi rachunku, paragonu lub innego
dowodu sprzeday; (b) pisemny opis problemu; (c) nazw
dostawcy usugi (w stosownych wypadkach); (d) adres i numer
telefonu. Jeli produkt nie jest objty niniejsz ograniczon
gwarancj firmy Motorola, firma Motorola poinformuje klienta o
dostpnoci, cenie i innych warunkach zwizanych z napraw
produktu.
Aby skorzysta z us
ugi lub otrzyma inne informacje, naley
przej do sekcji Obs
uga klienta, znajdujcej si na stronie
dla klientów firmy Motorola: www.motorola.com.
Prawa autorskie i znaki towarowe
www.motorola.com
Niektóre funkcje, usugi i aplikacje s zalene od sieci i mog by
niedostpne na niektórych obszarach, gdzie mog obowizywa
inne warunki i/lub opaty. W razie potrzeby operator udzieli
szczegóowych informacji.
Wszystkie funkcje, opisy dziaania oraz inne specyfikacje
produktów, jak równie informacje zawarte w niniejszym
podrczniku, podano na podstawie najnowszych dostpnych
informacji i przy zaoeniu, e byy one dokadne w momencie
oddawania podrcznika do druku. Firma Motorola zastrzega sobie
prawo do zmiany lub modyfikacji dowolnych informacji i danych bez
uprzedzenia.
Uwaga: Obrazy w niniejszym podrczniku s jedynie przykadami.
MOTOROLA i stylizowane logo M s znakami towarowymi lub
zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Motorola Trademark
Holdings, LLC. Google, Google logo, Google Maps, Google Talk,
Google Latitude, Gmail, YouTube, Picasa, Google Books, Google
Docs, Google Goggles, Google Finance, Google Places, Google
Maps Navigation Beta, Google Calendar, Android i Google Play s
znakami towarowymi firmy Google, Inc. Wszelkie inne nazwy
produktów lub usug s wasnoci odpowiednich podmiotów.
© 2012 Motorola Mobility, Inc. Wszelkie prawa zastrzeone.
Przestroga: Firma Motorola nie ponosi odpowiedzialnoci za
zmiany/modyfikacje urzdzenia nadawczo-odbiorczego.
Identyfikator produktu: MOTOROLA RAZR MAXX (Model XT910)
Numer instrukcji: 68016975020
Informacje na temat bezpieczestwa produktu, norm i przepisów
65
68016975020