warsaw climate and energy talks

Transkrypt

warsaw climate and energy talks
WARSAW CLIMATE AND ENERGY TALKS
Polsko-Niemiecka Konferencja „Gospodarka niskoemisyjna na poziomie gminy”
15 grudnia 2016 r., Warszawa, Ministerstwo Środowiska RP
11.00 – 11.30
OTWARCIE
prof. Jan Szyszko, Minister Środowiska RP
Jochen Flasbarth, Sekretarz Stanu, Federalne Ministerstwo Środowiska Republiki
Federalnej Niemiec
Rolf Nikel, Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w RP
11.30 – 12.30
DYSKUSJA PANELOWA
Co oznacza implementacja Porozumienia Paryskiego dla miast i regionów?
prof. Jan Szyszko, Minister Środowiska RP
Jochen Flasbarth, Sekretarz Stanu, Federalne Ministerstwo Środowiska Republiki
Federalnej Niemiec
Maciej Żywno, Wicemarszałek województwa podlaskiego
Fred Toplak, Burmistrz Miasta Herten
Moderacja: Julia Michalak, Julia Michalak, program Energia, Biuro Badań i Analiz,
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
12.30 – 13.15
PRZERWA NA OBIAD
13.15 – 13.45
PREZENTACJE I DYSKUSJE
I. Adaptacja do zmian klimatu
Prezentacja: Szymon Tumielewicz, Z-ca Dyrektora Departmentu Zrównoważonego Rozwoju i Współprsacy Międzynarodowej, Ministerstwo Środowiska RP
Prezentacja: Dieter Seidler, Ministerstwo Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska
Kraju Związkowego Brandenbrugii Republiki Federalnej Niemiec
13.45 – 14.45
II. Jak wykorzystać potencjały gospodarki niskoemisyjnej?
Prezentacja: Joanna Wis-Bielewicz, Senior Project Manager, adelphi
Dyskusja Panelowa z przedstawicielami administracji miejskiej: Bożena Herbuś
(Częstochowa), Piotr Sołtysek (Bielsko-Biała), dr Hans-Wolf Zirkwitz (Stuttgart),
Lukas Gregori (Zwickau)
14.45 – 15.15
PRZERWA NA KAWĘ
15.15 – 16.45
III. Polsko-niemiecka współpraca w zakresie gospodarki niskoemisyjnej:
Rozwój współpracy ku wspólnym celom
Prezentacja: Lutz Ribbe, Sprawozdawca Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego
Dyskusja o doświadczeniach ze współpracy miast partnerskich:
Danuta Górska, Burmistrz Miasta Szczytno
Fred Toplak, Burmistrz Miasta Herten
N.N., Miasto Łapy
Wolfgang Degelmann, Prezes Energievision Frankenwald e.V.
Moderacja: N.N.
16.45 – 17.00
PODSUMOWANIE
WARSAW CLIMATE AND ENERGY TALKS
Polsko-Niemiecka Konferencja „Gospodarka niskoemisyjna na poziomie gminy”
15 grudnia 2016 r., Warszawa, Ministerstwo Środowiska RP
11:00 – 11:30
ERÖFFNUNG
Prof. Jan Szyszko, Umweltminister der Republik Polen
Jochen Flasbarth, Staatssekretär im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit
Grußwort des Botschafters der Bundesrepublik Deutschland in Polen Rolf Nikel
11:30 – 12:30
PODIUMSDISKUSSION
Umsetzung des Pariser Abkommens: was heißt das für Städte und Kommunen?
Prof. Jan Szyszko, Umweltminister der Republik Polen
Jochen Flasbarth, Staatsekretär im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit
Maciej Żywno, Vizemarschall der Woiwodschaft Podlachien
Fred Toplak, Bürgermeister der Stadt Herten
Moderatorin: Julia Michalak, Arbeitsbereich Energie, Abtl. Forschung und Analyse,
Polnisches Institut für Internationale Angelegenheiten
12:30 – 13:15
MITTAGSPAUSE
13:15 – 13:45
INHALTLICHE BEITRÄGE MIT ANSCHLIESSENDER DISKUSSION
I. Klimaanpassung
Beitrag: Szymon Tumielewicz, Unterabteilungsleiter Nachhaltige Entwicklung und
Internationale Zusammenarbeit, Umweltministerium der Republik Polen
Beitrag: Dieter Seidler, Referent, Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt
und Landwirtschaft des Landes Brandenburg
13:45 – 14:45
II. Nutzung der Vorteile der emissionsarmen Wirtschaft
Eingangsbeitrag: Joanna Wis-Bielewicz, Senior Project Manager, adelphi
Podiumsdiskussion mit Vertretern der Stadtverwaltungen: Bożena Herbuś
(Częstochowa), Piotr Sołtysek (Bielsko-Biała), Dr. Hans-Wolf Zirkwitz (Stuttgart),
Lukas Gregori (Zwickau)
14:45 – 15:15
KAFFEEPAUSE
15:15 – 16:45
III. Polnisch-deutsche Städtepartnerschaften zu emissionsarmer Wirtschaft:
Gegenseitige Unterstützung auf dem Weg zu einem gemeinsamen Ziel
Eingangsbeitrag: Lutz Ribbe, Berichterstatter des Europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschusses
Podiumsdiskussion zu Erfahrungen aus aktiven Städtepartnerschaften mit:
Danuta Górska, Bürgermeisterin der Stadt Szczytno
Fred Toplak, Bürgermeister der Stadt Herten
N.N., Stadt Łapy
Wolfgang Degelmann, 1. Vorsitzender des Vereins "Energievision Frankenwald e.V."
16:45 – 17:00
ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK