Nowości w Rhino 5

Transkrypt

Nowości w Rhino 5
www.bardins.pl (91) 420 10 90
Nowości w Rhino 5
Dokonując analizy nowych funkcji Rhino 5, da się zauważyć odważną
ewolucję programu, która skupia się głównie na wyeliminowaniu największych wad i
ograniczeń poprzedniej wersji, ale wzbogaconą także sporą dawką zupełnie
nowych funkcji oraz obsługą nowych urządzeń, które w międzyczasie pojawiły się
na rynku (np. najnowsze generacje kart graficznych, zarówno tych konsumenckich,
jak i profesjonalnych)
Oto główne obszary, na których skupili się programiści nowej wersji Rhinoceros:
natywna, 64-bitowa wersja programu, dająca możliwość wykorzystania
znacznie większej ilości pamięci w projektach
zdecydowana poprawa stabilności działania aplikacji, szczególnie w
sytuacjach krytycznych
usprawnienie operacji logicznych, ze szczególnym uwzględnieniem
wzajemnego przecinania się obiektów
zupełnie nowy, blisko dwukrotnie szybszy system wyświetlania obiektów,
obsługujący najnowsze trendy i efekty graficzne działające w czasie
rzeczywistym, włącznie z antyaliasingiem, cieniami, oświetleniem
środowiskowym
nowy, wbudowany silnik renderujący, zaawansowane mapowanie materiałów
oraz ich profesjonalny, zupełnie nowy, edytor
rozszerzenia w edycji brył (np. manipulator Gumball), nowe tryby edycji
podobiektów
podwojenie ilości funkcji działających z historią konstrukcji
uporządkowanie interfejsu użytkownika, nowy system zakładek i pasków
narzędzi
www.bardins.pl (91) 420 10 90
Najistotniejsze zmiany i nowości w Rhino 5
Gumball – jest to nowe narzędzie służące do manipulowania obiektem w
przestrzeni 3D, pozwala na przesuwanie, skalowanie i obrót względem osi układu
współrzędnych globalnych, płaszczyzny konstrukcyjnej bądź własnych obiektu
www.bardins.pl (91) 420 10 90
Zakładki z paskami narzędzi – wszystkie narzędzia w Rhino zostały
pogrupowane za pomocą zakładek w zależności od ich przeznaczenia.
www.bardins.pl (91) 420 10 90
Zakładka z opcjami do zarządzania wyświetlaniem – pojawiła się zakładka z
opcjami służącymi do szybkiego zarządzania rodzajem wyświetlanej geometrii.
Dzięki tej zakładce możemy w szybki sposób zdecydować jaki rodzaj geometrii
ma być wyświetlany, możemy również wybrać rodzaj cieniowania, tła, itp..
Filtry selekcji – umożliwiają wybór rodzaju geometrii możliwej do wybrania w
rzutni.
www.bardins.pl (91) 420 10 90
Nowe style wyświetlania – dostępne są nowe style wyświetlania takie jak
Technical, Artistic, Pen, pozwalające na przedstawienie naszego projektu w
ciekawszy bądź bardziej przejrzysty sposób.
www.bardins.pl (91) 420 10 90
Zmodyfikowany system wyświetlania:
●
poprawiony system oświetlenia obiektu w trybie shaded – wyeliminował
problem ze słabo oświetlonymi (widzialnymi) partiami modelu
●
możliwość włączenia cieni w trybie rendered
www.bardins.pl (91) 420 10 90
●
obsługa bump mapingu w trybie rendered
●
obsługa map HDR wraz z możliwością ich wyświetlania w trybie rendered
www.bardins.pl (91) 420 10 90
Nowy zintegrowany silnik renderujący – obsługujący mapy HDR, skylight,
współczynnik załamania światła (IOR – index of refraction) czy postprocessing
pozwalający na nałożenie na wykonaną wizualizację takich efektów jak głębia
ostrości (DOF – depth of field), rozmycie, rozbłyski, mgła itp..
www.bardins.pl (91) 420 10 90
Zmieniony i rozbudowany edytor materiałów – pozwalający na tworzenie
zestawów materiałów, nadawanie materiałów metodą przeciągnij i upuść,
korzystanie z tekstur proceduralnych, tworzenie materiałów kompozytowych.
Edytor otoczenia – pozwalający na wczytanie oraz modyfikację parametrów
mapy HDR
www.bardins.pl (91) 420 10 90
Biblioteki – zdefiniowanych i pogrupowanych przez producenta materiałów,
tekstur oraz map środowiskowych. Istnieje również możliwość rozbudowywania
biblioteki o własne materiały.
Edytor oświetlenia słonecznego – korzystając z edytora możemy odtworzyć
warunki oświetlenia słonecznego panującego w dowolnym miejscu na świecie, o
dowolnej porze dnia i roku. Istnieje również możliwość ręcznego ustawienia
położenia słońca.
www.bardins.pl (91) 420 10 90
Teksturowanie metodą UV mapping – metoda ta umożliwia nam nałożenie
tekstury poprzez mapowanie jej na rozwinięty (unwrap) na płasko obiekt 3D.
Rozwinięcie dokonywane jest z uwzględnieniem wcześniej zdefiniowanych przez
nas szwów (seams).
www.bardins.pl (91) 420 10 90
Możliwość odsuwania (offsetowania) powierzchni złożonych i brył – funkcja,
której od zawsze brakowało w Rhino, pozwalająca na nadanie grubości obiektom
złożonym z więcej niż jednej powierzchni.
www.bardins.pl (91) 420 10 90
Funkcja Shell – służąca do konwersji zamkniętych obiektów bryłowych w
geometrię o określonej grubości ścianek.
www.bardins.pl (91) 420 10 90
Funkcje modyfikujące siatkę służącą do podglądu i renderingu:
●
edge softening – pozwala stworzyć wrażenie zaokrąglonych bądź
fazowanych krawędzi poprzez modyfikację siatki podglądu a nie samej
geometrii. Efekt ten może być w każdej chwili wyłączony lub zmodyfikowany.
www.bardins.pl (91) 420 10 90
●
curve piping – pozwala generować obiekty rurowe na podstawie krzywych
tworząc siatkę do podglądu i renderingu bez tworzenia geometrii NURBS.
Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy w znacznym stopniu zredukować zużycie
pamięci i zwiększyć wydajność programu. Efekt ten może być w każdej chwili
wyłączony lub zmodyfikowany.
www.bardins.pl (91) 420 10 90
●
shutlining – pozwala tworzyć na powierzchni obiektu załamania i
przetłoczenia na bazie krzywych modyfikując jedynie siatkę podglądu
pozostawiając geometrię nienaruszoną. Efekt ten może być w każdej chwili
wyłączony lub zmodyfikowany.
www.bardins.pl (91) 420 10 90
●
displacement – jest to kolejna funkcja modyfikująca siatkę wykorzystywaną
do podglądu i renderingu, tym razem natomiast źródłem deformacji jest
bitmapa. Efekt ten może być w każdej chwili wyłączony lub zmodyfikowany.
www.bardins.pl (91) 420 10 90
Tween Curves, Tween surfaces - nowe narzędzie modelujące, które uśrednia
krzywe lub powierzchnie tworząc na tej podstawie nową geometrię
www.bardins.pl (91) 420 10 90
Continue Curve - możliwość kontynuacji kreślenia dowolnej krzywej
Poprawiony system wymiarowania w „Detail view” - w zakładce rysunkowej
możliwe jest wymiarowania promieni i średnic
Usprawnione i uproszczenie działania funkcji "Clipping planes" - możliwość
uwzględnienia „Clipping plane” w „Detail view” i przy tworzeniu rysunku z
wykorzystaniem funkcji „Make2D”
Rozbudowana ilość funkcji obsługiwanych przez historię łącznie z
wymiarowaniem
Dodana możliwość zmiany kolejności wyświetlania obiektów rysunkowych
Ulepszony eksport do PDF - możliwość łączenia wektorów i bitmap
Usprawniony interfejs otwierania rozwijalnych pasków narzędzi - nie ma
potrzeby przytrzymywania przycisku, wystarczy kliknięcie naroża ikony
Usprawniona obsługa manipulatorów 3D
Mesh Repair Wizard - automatyczne narzędzie pozwalające na naprawę siatek
polygonowych (wypełnianie dziur, nakładających się trójkątów, itp.)
Rozszerzony edytor bloków
Python - nowy język skryptowy
I wiele innych usprawnionych i zoptymalizowanych funkcji z Rhino 4
ul. Niedziałkowskiego 24 p. XVII, pok. 10, 11
71-410 Szczecin, Polska
tel.: +48 (91) 420 10 90
www.bardins.pl
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty