POZNAJEMY EWANGELIE - Ewangelia wg św. Marka

Transkrypt

POZNAJEMY EWANGELIE - Ewangelia wg św. Marka
POZNAJEMY EWANGELIE - Ewangelia
wg św. Marka
Odpowiedź na pytania i podaj sygnaturę, gdzie odpowiedź znalazłeś (jeżeli rozwiązują tylko
młodsze dzieci, mogą bez sygnatury)
(Odpowiedzi oddajemy systematycznie, czyli z jednego etapu do
chwili ukazania się zestawu następnego)
Przeczytaj rozdziały 13 - 16
1. Kiedy nastąpi koniec świata i Pan Jezus przyjdzie powtórnie na ziemię?
2. W czyim domu siedział Jezus gdy przyszła pewna kobieta z olejkiem
nardowym?
3. Kiedy Pan Jezus posłał dwóch uczniów, aby przygotowali Paschę?
4. Gdzie i kiedy Pan Jezus powiedział znane Ci słowa: „Bierzcie i jedzcie, to
jest Ciało moje”?
5. Z kim przyszedł Judasz do Ogrodu Oliwnego, aby pojmać Jezusa?
6. Jak nazywał się wewnętrzny dziedziniec pałacu Piłata, gdzie biczowano
Pana Jezusa?
7. Jakie były ostatnie słowa Pana Jezusa z krzyża?
8. Kto poprosił po śmierci o ciało Pana Jezusa, aby je pochować?
9. Komu jako pierwszej osobie ukazał się Pan Jezus po zmartwychwstaniu?
10. Jaki ostatni rozkaz dał Pan Jezus swoim uczniom?

Podobne dokumenty