Tematy prac sem. II – LO – kl.2 1. Matematyka.

Komentarze

Transkrypt

Tematy prac sem. II – LO – kl.2 1. Matematyka.
Tematy prac sem. II – LO – kl.2
1. Matematyka.
- Funkcje wymierne, wykładnicze, logarytmiczne.
Str.229 zad.3a, zad.4a; str.231 zad.1c,f,i; str.235 zad.2a,d; str.241 zad.3,
zad.4a,b,c; zad.7a,e,i.
Termin : 21.04.2012 r.
2. Fizyka.
- Budowa, działanie i zastosowanie silnika elektrycznego.
Termin : 22.04.2012 r.
3. Chemia.
- Charakterystyka alkanów i alkenów.
Termin : 22.04.2012 r.
4. Technologia informacyjna.
- Zastosowanie sieci komputerowych w przemyśle.
Termin : 21.04.2012 r.
5. Biologia.
- formy ochrony przyrody w Polsce.
Termin: 06.05.2012 r.
6. Język angielski.
- Write a letter of application.(napisz list motywacyjny o pracę)
Termin : 40.04.2012 r.
7. Język niemiecki.
- napisać e-mail o treści: „Dowiedziałeś się, że w biurach informacji
turystycznej w Wiedniu można kupić Vienne Card uprawniającą
posiadaczy do wielu zniżek. Napisz e-mail do biura i zapytaj o:
- zniżki na przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej.
- zniżki na bilety do muzeów.
- cenę i okres ważności karty. (120 do 150 słów)
Termin: 30.04.2012 r.
8. Geografia.
-wybrany surowiec energetyczny na świecie i w Polsce.
Termin: 20.05.2012 r.
9. Język polski.
-Test sprawdzający czytanie tekstu popularnonaukowego (do pobrania
u nauczyciela) Krzysztof Ćwikliński „Esej – bardziej pytanie niż
odpowiedź”.
Termin; w uzgodnieniu z nauczycielem.

Podobne dokumenty