Konspekt szkolenia

Transkrypt

Konspekt szkolenia
Konspekt szkolenia
Jesteś tym co jesz - mój sposób odżywiania mówi o mnie.
Temat szkolenia
„Jesteś tym co jesz - mój sposób odżywiania mówi o mnie.”
Czas trwania
Wersja A szkolenie: 1 dzień - czas 2 h
Wersja B szkolenie: 1 dzień - czas 5 h
Odbiorcy szkolenia




Brand managerowie
Kierownicy jednostki
Dyrektorzy marketingu
Inni
Opracowanie i prowadzenie szkolenia
Iwona Tomczak
Marta Szkupińska
Opis szkolenia
Szkolenie specjalistyczne w ramach rozwoju osobistego
Forma szkolenia wykład i warsztaty interaktywne,
grupy 7-15 osób
Szkolenie obejmuje bardzo szeroki asortyment materiału z zakresu dietetyki i psychodietetyki obrazując zalety
jakie wynikają z posiadania wiedzy i umiejętności prawidłowego odżywiania się. Pokazuje praktyczne sposoby
radzenia sobie w sytuacjach trudnych związanych z odżywianiem odkrywając strategie samowzmocnienia,
odpowiadając między innymi na pytania:
 Jaką rolę w naszym życiu odgrywa zdrowe odżywianie ?
 Jakie zagrożenia fizyczne i emocjonalne niosą za sobą błędy żywieniowe i bagatelizowanie tego obszaru
życia ?
 Jak sposób żywienia wpływa na wydajność i sukces w zawodowy oraz osobisty?
 Jaki jest związek stresu z prawidłowym żywieniem ?
 Jaki jest związek zdrowego stylu życia z wysoką samoocena i skutecznością w pracy?
 Jak odżywianie wpływa na stabilność emocjonalną , koncentrację i uwagę ?
 Czym jest uzależnienie od jedzenia ?
Oraz wiele innych pytań
Metody i formy pracy:
„Burza mózgów”, pogadanka, pokazy, filmik, praca w grupach
Środki dydaktyczne:
plansze do układania jadłospisów, opakowania po produktach spożywczych, artykuły naukowe, karty ćwiczeń,
testy.
Cele szkolenia
Cele ogólne:
Kształtowanie właściwych postaw, uporządkowanie wiedzy z zakresu żywienia, metody pracy nad sobą w zakresie
wyborów żywieniowych.
Cele szczegółowe:
Uczestnicy potrafią:
 Zrozumieć zależności pomiędzy sposobem żywienia a zdrowiem i jakością życia
 Uzasadnić dlaczego poszczególne produkty żywnościowe są ważne w diecie człowieka
 Rozróżniać produkty prozdrowotne od „ o reklamowanym działaniu prozdrowotnym”
 Ułożyć prawidłowy plan żywieniowy
 Określić zagrożenia płynące ze stosowania niewłaściwej diety
 Uzasadnić różnicę między BMI a składem ciała, celowość stosowania diet odchudzających
 Rozróżniać mity i fakty z dziedziny zdrowego żywienia
 Wykorzystywać techniki psychodietetyczne w praktyce
Szczegółowy program szkolenia: dla zainteresowanych firm
Blok A
Blok B
Korzyści dla pracodawcy
Większa świadomość pracowników z korzyści płynących ze zdrowego sposobu (stylu ) odżywiania
Większa efektywność i wydajność poznawcza pracowników.
Profilaktyka zdrowotna związana z mniejszą liczbą zachorowań i zwolnień lekarskich

Podobne dokumenty