Kalendarz roku szkolnego w ZSGL

Transkrypt

Kalendarz roku szkolnego w ZSGL
KALENDARZ ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJALNO-LICEALNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO
Rozpoczęcie roku szkolnego
01.09.2015
Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych
02.09.2015
Termin ew. wycieczek klasowych
21.09.2015 – 09.10.2015
Przerwa świąteczna
23.12.2015 – 31.12.2015
Dni świąteczne
11.11.2015, 01.01.2016, 06.01.2016
Inne dni wolne dla Gimnazjum
04.01.2016, 05.01.2016
Inne dni wolne dla Liceum
04.01.2016, 05.01.2016
Zakończenie I semestru
15.01.2016 (piątek)
Ferie zimowe
18.01.2016 – 31.01.2016
Początek II semestru
Rekolekcje Wielkopostne
01.02.2016 (poniedziałek)
07.03.2016 – 09.03.2016
Przerwa świąteczna
Dni świąteczne
Inne dni wolne dla Gimnazjum
24.03.2016 – 29.03.2016
03.05.2016, 26.05.2016
18.04.2016, 19.04.2016, 20.04.2016, 02.05.2016,
04.05.2016, 27.05.2016
18.04.2016, 19.04.2016, 20.04.2016, 02.05.2016,
04.05.2016, 05.05.2016, 06.05.2016, 27.05.2016
18.04.2016, 19.04.2016, 20.04.2016
29.04.2016
04.05.2016 – 27.05.2016
22.06.2016
24.06.2016
Inne dni wolne dla Liceum
Egzaminy gimnazjalne
Zakończenie roku klas maturalnych
Egzamin maturalny
Dzień sportu
Zakończenie roku szkolnego
SPOTKANIA Z RODZICAMI I WYWIADÓWKI
I SEMESTR
Pierwsze spotkania z rodzicami
16.09.2015*
Konsultacje I
22.10.2015*
Konsultacje II
26.11.2015*
II SEMESTR
Konsultacje I
10.03.2016*
Konsultacje II
12.05.2016*
RADA RODZICÓW
Spotkanie inauguracyjne - wybory
16.09.2015*
Rady Rodziców
SAMORZĄD SZKOLNY
Wybory do samorządu szkolnego
25.09.2015*
RADA PEDAGOGICZNA
Planowane terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej w I semestrze*
Posiedzenia plenarne
11.09.2014, 22.10.2015, 26.11.2015
Posiedzenia szkoleniowe
do ustalenia
Posiedzenie klasyfikacyjne
14.01.2016
Posiedzenie analityczne
do ustalenia
Planowane terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej w II semestrze*
Posiedzenia plenarne
10.03.2016, 12.05.2016
Posiedzenia klasyfikacyjne
26.04.2016, 17.06.2016
Posiedzenie analityczne
do ustalenia
Posiedzenia szkoleniowe
do ustalenia
* może ulec zmianie
Klasyfikacja roczna:
1. klas maturalnych
- do 13.04 wystawienie ocen
- 15.04 kartki dla rodziców
- do 22.04 godz. 10.00 odwołania
- 25.04 egzaminy sprawdzające
- 26.04 rada klasyf.
2. pozostałych klas
- do 06.06 wystawienie ocen
- 08.06 kartki dla rodziców
- do 13.06 godz. 10.00 odwołania
- 15.06 egzaminy sprawdzające
- 17.06 rada klasyf.

Podobne dokumenty