Dyrektor PCPR utrudnia pracę komisji rewizyjnej

Komentarze

Transkrypt

Dyrektor PCPR utrudnia pracę komisji rewizyjnej
Płońszczak - Gazeta lokalna - Płońsk, Raciąż, Baboszewo, Czerwińsk, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo
Dyrektor PCPR utrudnia pracę komisji rewizyjnej
Kontrola się nie odbyłaWe wtorek, 11 grudnia komisja rewizyjna rady powiatu udała się do Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku, by rozpocząć planowaną kontrolę. Stanęło tylko na dyskusji,
ponieważ dyrektor PCPR, Małgorzata Biernacka nie udostępniła komisji dokumentÃłw. Dyrektor Biernacka
posiłkuje się opinią prawnika, że nie jest to możliwe z uwagi na ochronę danych osobowych. Tymczasem
rodziny zastępcze, od ktÃłrych problemÃłw obecne zamieszanie w powiecie się zaczęło, nadal nie
otrzymują pieniędzy.Jak już informowaliśmy, podczas listopadowej sesji rady powiatu radni
zdecydowali, że komisja rewizyjna skontroluje działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pod
kątem terminowości, rzetelności i jakości obsługi petentÃłw. Komisja miała rozpocząć pracę we wtorek,
11 grudnia od zapoznania się z dokumentami w PCPR, by sprawdzić, ile spraw zostało negatywnie
rozpatrzonych, zamierzała rÃłwnież rozmawiać z pracownikami centrum. Dlatego posiedzenie komisji
miało się odbyć przy zamkniętych drzwiach. Komisja do centrum się udała, ale kontrola się nie
rozpoczęła. Jak poinformował przewodniczący komisji, Franciszek Goszczyński, dyrektor PCPR,
Małgorzata Biernacka odmÃłwiła wglądu do dokumentÃłw, w tym rÃłwnież do dziennika korespondencji,
uzasadniając tę odmowę opinią prawnika, że jest to niemożliwe z uwagi na ochronę danych osobowych.
Komisja obecnie nie wie, jakie będą dalsze czynności w tej sprawie, ma to być jednym z tematÃłw obrad
środowej sesji powiatu, 19 grudnia.
Wszystko zaczęło się od problemÃłw dwÃłch rodzin zastępczych - z Błomina Gumowskiego w gminie
Dzierzążnia i Dobrsk Kolonii w gminie Raciąż, o ktÃłrych wielokrotnie pisaliśmy. Dzieciom z tych rodzin, z
mocy ustawy, przysługuje pomoc finansowa, ktÃłrej obsługą zajmuje się jednostka starostwa, czyli PCPR.
Według przepisÃłw, pomoc ta jest pomniejszana o inne dochody dzieci. SpÃłr dotyczy właśnie tego
wątku, bo dzieci w obydwu przypadkach otrzymały w spadku ziemię. Centrum nalicza im dochÃłd z
ziemi stosując wskaźniki z hektara. Zdaniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ktÃłre
rozpatrywało już wiele odwołań rodzin, należy stosować rzeczywisty dochÃłd z ziemi, na przykład
pieniądze z dzierżawy, bo dzieci nie są w stanie ziemi uprawiać, albo o niej decydować. Kolegium uchyliło
wiele decyzji PCPR, postępowania trwają, efekt jest taki, że obydwie rodziny nie otrzymują
przysługujących im świadczeń - dzieci z Błomina czekają na nie ponad rok.Katarzyna OlszewskaCo na to
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych?
Zdaniem rzecznika prasowego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Warszawie,
Małgorzaty Kałużyńskiej-Jasak, ustawa o ochronie danych osobowych określa jedynie ogÃłlne zasady ich
przetwarzania i ochrony. Ten konkretny przypadek powinien być rozpatrywany przede wszystkim w
oparciu o przepisy ustawy o samorządzie powiatowym, zgodnie z ktÃłrą rada powiatu kontroluje
działalność zarządu i powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powołuje komisję rewizyjną,
ktÃłrej celem jest kontrola zarządu i powiatowych jednostek organizacyjnych. Żaden z przepisÃłw ustawy
nie określa wprost, do jakiego rodzaju informacji i jakiego rodzaju dokumentacji mogą mieć dostęp
członkowie komisji rewizyjnej w związku z dokonywaniem kontroli.foto: archiwum
http://www.plonszczak.pl
Kreator PDF
Utworzono 2 March, 2017, 11:29

Podobne dokumenty