Informacje o wyjeździe na PE do Klagenfurtu

Transkrypt

Informacje o wyjeździe na PE do Klagenfurtu
Polski Związek Szermierczy
www.pzszerm.pl
Informacje o wyjeździe na PE do Klagenfurtu
Wyjazd autokarem 26.10:

Godz. 6.50 – zbiórka. Hotel Savoy – Wrocław. Plac Kościuszki 19 (róg z ul. Kościuszki)
http://www.savoy.wroc.pl/

Godz. 8.30 Gliwice – ul Rybnicka 150 – stacja benzynowa BP. (możliwość pozostawienia
samochodu w pobliżu)

Godz. 9.30 Wodzisław Śląski – ul Rybnicka 30 - stacja Orlen (róg Rybnicka/Marklowicka)
( A. Mroszczak + I. Wójcikowska)
Powrót bezpośrednio po zawodach indywidualnych. (Klagenfurt--> Wodzisław--> Katowice (do
bieżącej decyzji podczas podróży)-- > Gliwice--> Wrocław)
Sprawy organizacyjne:
Wszystkie zawodniczki muszą mieć wykupione licencje EFC
Transport całej ekipy opłaca PZS.
4 najwyżej sklasyfikowane zawodniczki po 2 PPJm – Gliwice: na koszt PZS.
koszty:
Startowe 20E
Nocleg 40E http://www.jerolitsch.at/
Obiadokolacja - 16E
Opiekun zawodniczki przed rozpoczęciem podróży przekazuje kierownikowi wyjazdu:
- PASZPORT zawodniczki !!!
- podpisaną przez Rodziców deklarację (otrzymaną drogą mailową od kierownika wyjazdu)
- polisę ubezpieczeniową NW ( z wyjątkiem zawodniczek 1-4 z listy rankingowej PZS po 2 PPJm)
- 76 E - gotówką na pokrycie kosztów opłaty startowej i noclegu i obiadokolacji.
Trener koordynator:
Jacek Achenbach
[email protected]
tel: +48 785101082

Podobne dokumenty